biomedicina slovenica


"ABBREVIATIONS" : 8

 1. Lasič Eva; Stenovec Matjaž; Kreft Marko; Robinson Phillip J.; Zorec Robert
  Dynamin regulates the fusion pore of endo- and exocytotic vesicles as revealed by membrane capacitance measurements
  2017
 2. Germ Mateja
  UV-B radiation screen and respiratory potential in phytoplankton in mountain lakes
  [Zaščita pred UV-B sevanjem in dihalni potencial fitoplanktona iz visokogorskih jezer]
  2004
 3. Virant-Klun Irma; Leben-Pivk Terezija
  Kratice
  2002
 4. Althoff Juergen; Danilevsky Mikhail L
  Seznam kozličev (Coloptera, Cerambycoidea) Evrope
  [A check-list of longicorn beetles (Coloptera, Cerambycoidea) of Europe]
  1997
 5. Kališnik Miroslav
  O medicinskem izrazju v slovenskih besedilih
  1998
 6. Sever Marko; Pleskovič Alojz; Jelenc Franc; Pegan Vladislav
  Minimalna invazivna kirurgija pri žolčnih kamnih v žolčniku in žolčnih vodih
  [Minimally invasive surgery for gallbladder and bile duct calculi]
  1997
 7. Štalcer B; Ploj T
  Pomen kisikovih prostih radikalov pri nekaterih fizioloških in patoloških procesih
  [The role of oxygen free radicals in some physiological and pathological processes]
  1993
 8. Štalcer B; Ploj T
  Kisikovi prosti radikali - nastanek, reakcije in pomen v organizmu
  [Oxygen free radicals - formation, reactions and significance in the organism]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics