biomedicina slovenica


"ABERRATIONS" : 188

 1. Hudler Petra; Komel Radovan
  Clinical implications of molecular heterogeneity of gastric cancer
  2017
 2. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 3. Laganà Antonio Simone; Vitale Salvatore Giovanni; Salmeri Francesca Maria; Triolo Onofrio; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Stojanovska Lily; Apostolopoulos Vasso; Granese Roberta; Sofo Vincenza
  Unus pro omnibus, omnes pro uno
  2017
 4. Hudler Petra
  Aberrant patterns of DNA methylation in cancer
  2016
 5. Hudler Petra
  Aberrant DNA methylation and histone modifications in cancer
  2016
 6. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  Procedure-related complications of amniocentesis and chorionic villous sampling
  2007
 7. Hajdinjak Tine
  UroVysion FISH for detecting bladder tumors: an expensive toy or useful tool?
  2007
 8. Bilban-Jakopin Cvetka; Bilban Marjan
  Genotoxic and late effect of treatment on somatic cells
  2008
 9. Volk Marija; Teran Nataša; Maver Aleš; Lovrečić Luca; Peterlin Borut
  Current practice and future perspective of the Prenatal Genetic Service in Slovenia
  2015
 10. Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Erjavec Škerget Alenka; Roškar Zlatko; Podgornik Helena; Černelč Peter
  Der(1;16)(q10;p10) in acute myeloid leukemia: the first female case described
  2008
 11. Križančić Bombek Lidija; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Aneuploidy analysis of germinal vesicle stage oocytes from stimulated cycles matured in vitro for 24 or 36 hours
  2007
 12. Krgović Danijela; Zagorac Andreja; Marčun-Varda Nataša; Zagradišnik Boris; Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Kokalj-Vokač Nadja
  Molecular karyotyoping [i. e. karyotyping] of children with idiopathic mental retardation and/or dysmorphic features in Slovenian population
  2011
 13. Blagus Tanja; Žager Valerija; Čemažar Maja; Serša Gregor; Kamenšek Urška; Žegura Bojana; Nunić Jana; Filipič Metka
  The cell-based biosensor system HepG2CDKN1A-DsRed for rapid and simple detection of genotoxic agents
  2014
 14. Zagradišnik Boris; Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Detection of aneuploidy using multiplex ligation-dependent probe amplification in fetal tissues from aborted pregnancies
  [Določanje anevploidij z metodo pomnoževanja od ligacije odvisnih prob v fetalnih tkivih splavkov]
  2011
 15. Ocaña Alberto; Vera-Badillo Francisco Emilio; Al-Mubarak Mustafa; Templeton Arnoud J.; Corrales-Sanchez Verónica; Diez-Gonzales Laura; Cuenca-Lopez Mária D.; Šeruga Boštjan; Pandiella Atanasio; Amir Eitan
  Activation of the PI3K/mTOR/AKT pathway and survival in solid tumors
  2014
 16. Iskra Lovro; Koželj Vesna
  Pozni rezultati konservativnega zdravljenja po zlomu sklepnega odrastka mandibule pri otrocih, starih do 12 let
  [Long-term outcome of non-surgical treatment of mandibular condyle fractures in children under 12 years of age]
  2013
 17. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Chromosome damage studies in the onion plant Allium cepa L.
  2014
 18. Podgornik Helena; Pretnar Jože; Skopec Barbara; Andoljšek Dušan; Černelč Peter
  Concurrent rearrangements of BCL2, BCL3, and BCL11A genes in atypical chronic lymphocytic leukemia
  2014
 19. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Allium chromosome aberration test for evaluation effect of cleaning municipal water with constructed wetland (CW) in Sveti Tomaž, Slovenia
  2013
 20. Zakrajšek Maja
  Vloga submikroskopskih kromosomskih preureditev pri ultrazvočno ugotovljenih nepravilnostih ploda in spontanih prekinitvah nosečnosti
  2012
 21. Krgović Danijela; Marčun-Varda Nataša; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Submicroscopic interstitial deletion of chromosome 11q22.3 in a girl with mild mental retardation and facial dysmorphism: case report
  2011
 22. Hudler Petra; Repše Stanislav; Juvan Robert; Komel Radovan
  A genomic approach to investigate expression profiles in Slovenian patients with gastric cancer
  2011
 23. Zagradišnik Boris
  Vloga naprednih tehnologij v prenatalni diagnostiki
  2011
 24. Sever Matjaž; Kantarjian Hagop; Pierce Sherry; Jain Nitin; Estrov Zeev; Cortes Jorge; Verstovsek Srdan
  Cytogenetic abnormalities in essential thrombocythemia at presentation and transformation
  2009
 25. Vranac Tanja; Bresjanac Mara
  Metabolic aspects of prion diseases: an overview
  2010
 26. Reberšek Katarina; Černelč Peter; Podgornik Helena
  Pogostost in sopojavljanje ponavljajočih se kromosomskih sprememb pri bolnikih s plazmocitomom
  [Frequency and coexistence of recurrent chromosomal aberrations in multiple myeloma patients]
  2010
 27. Podgornik Helena; Jazbec Janez
  Uporaba panelov FISH pri otroških akutnih levkemijah
  [FISH panels for pediatric acute leukemias]
  2010
 28. Vlastelić I; Buretić-Tomljanović A; Kapović M; Randić L; Tramisak-Milaković T; Ljiljak D; Radojčić-Badovinax A
  Chromosomal aberration and chromosome Y microdeletion of IVF-ICSI male patients
  2005
 29. Brajenović-Milić Bojana; Petrović Oleg; Krašević Maja; Ristić Smiljana; Kapović Miljenko
  Chromosomal anomalies in abnormal human pregnancies
  1998
 30. Radojčić-Badovinac Andjelka; Buretić-Tomljanović Alena; Starčević Nada; Kapović Miljenko; Vlastelić Ivica; Randić Ljiljana
  Chromosome studies in patients with defective reproductive success
  2000
 31. Flego Veljko; Radojčić Badovinac Anđelka; Pleše Vika; Kapović Miljenko; Beg-Zec Zlata; Zaputović Luka
  Malignancy risk in patient with neurofibromatosis and autosomal dominant polycystic kidney disease
  2003
 32. Vraneković J; Brajenović-Milić B; Modrušan-Mozetić Z; Babić I; Kapović M
  Severe psychomotor retardation in a boy with a small supernumerary marker chromosome 19p
  2008
 33. Sakr Wael A; Gale Nina; Gnepp Douglas R; Crissman John D
  Squamous intraepithelial neoplasia of the upper aerodigestive tract
  2009
 34. Pavlič Alenka; Waltimo-Siren Janna
  Clinical and microstructural aberrations of enamel of deciduous and permanent teeth in patients with autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy
  2009
 35. Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Erjavec Škerget Alenka; Roškar Zlatko; Podgornik Helena; Černelč Peter
  Der(1;16)(q10;p10) in a female with acute myeloid leukemia: case report
  2008
 36. Shen Wen Hong; Jackson Steve T; Broussard Suzzane R; McCusker Robert H; Strle Klemen; Freund Gregory G; Johnson Rodney W; Dantzer Robert; Kelley Keith W
  IL-1beta suppresses prolonged Akt activation and expression of E2F-1 and cyclin A in breast cancer cells
  2004
 37. Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Erjavec-Škerget Alenka; Roškar Zlatko; Podgornik Helena; Černelč Peter
  Der(1;16)(q10;p10) in acute myeloid leukemia: the first female case described
  2008
 38. Podgornik Helena; Prijatelj Alenka; Černelč Peter
  Citogenetske preiskave pri slovenskih bolnikih z akutno levkemijo
  [Cytogenetic analysis in Slovenian acute leukemia patients]
  2008
 39. Bilban M
  Influence of the work environment in a Pb-Zn mine on the incidence of cytogenetic damage in miners
  1998
 40. Bilban M
  Mutagenic testing of workers exposed to toluene-diisocyanates during plastics production process
  2004
 41. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Subtelomeric chromosome rearrangements in children with idiopathic mental retardation: applicability of three molecular-cytogenetic methods
  2006
 42. Križančić Bombek Lidija
  Analiza kromosomskih nepravilnosti pri človeških jajčnih celicah iz spodbujenih ciklusov, dozorelih v pogojih in vitro
  [Chromosome aneuploidy analysis of in vitro matured human oocytes from stimulated cycles]
  2007
 43. Podgornik Helena; Prijatelj Alenka; Černelč Peter
  Frequency of some recurrent chromosomal aberrations in CLL patients
  [Pojavnost nekaterih ponavljajočih kromosomskih sprememb pri slovenskih bolnikih s KLL]
  2006
 44. Rotovnik-Kozjek Nada
  Kahesija in debelost
  2006
 45. Kokalj-Vokač Nadja; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Erjavec-Škerget Alenka; Stangler-Herodež Špela
  Sodobne metode genetske diagnostike v perinatologiji
  [Contemporary methods of genetic diagnostics in perinatology]
  2006
 46. Mikek Kristina
  Optical aberrations in laser refractive surgery
  2006
 47. Ðurinec Martina; Želježić Davor; Garaj-Vrhovac Vera
  Phytohaemagglutinin as a modelator of DNA repair measured by chromosome aberration analysis in micronucleus assay in ionizing radiation biodosimetry
  [Fitohemaglutinin kot modulator DNK popravljalnih mehanizmov merjenih s številom kromosomskih aberacij in z mikronukleus testom po obsevanju z ionizirajočim sevanjem]
  2006
 48. Erjavec-Škerget Alenka
  Presejalni testi za iskanje kromosomskih sprememb pri idiopatski duševni manjrazvitosti
  2006
 49. Bilban M; Bilban-Jakopin C; Ogrinc D
  Cytogenetic tests performed on operating room personnel (the use of anaesthetic gases)
  2005
 50. Bilban Marjan; Bilban-Jakopin Cvetka
  Incidence of cytogenetic damage in lead-zinc mine workers exposed to radon
  2005
 51. Erjavec-Škerget Alenka; Stangler-Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  New molecular - cytogenetic techniques for screening patients with idiopathic mental retardation
  [Nove molekularne citogenetske tehnike za presejanje bolnikov z idiopatsko duševno manjrazvitostjo]
  2005
 52. Stangler-Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Rapid prenatal diagnosis of chromosomal aneuploidy with multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)
  [Hitra prenatalna diagnostika kromosomskih anevploidij z MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification - hkratno pomnoževanje od ligacije odvisnih sond)]
  2005
 53. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 54. Zagradišnik B; Stangler-Herodež Š; Erjavec-Skerget A; Zagorac A; Kokalj-Vokač N
  Detection of numeric chromosomal aberrations using multiplex ligation-dependent probe amplification
  2005
 55. Zagradišnik B; Stangler-Herodež S; Erjavec-Skerget A; Zagorac A; Kokalj-Vokač N
  Alternative approach to the detection of numeric chromosomal aberrations
  2005
 56. Podgornik Helena
  FISH preiskava pri diagnostiki malignega limfoma
  2004
 57. Popova Ljubomira; Hadjidekova Valeria; Karadjov Georgy; Agova Savina; Traskov Danail; Hadjidekov Vassil
  Cytogenetic analysis of peripheral blood lymphocytes after arteriography (exposure to x-rays and contrast medium)
  [Citogenetska analiza limfocitov v periferni krvi po kontrastni arteriografiji]
  2005
 58. Firbas Peter
  Kako zdrava je voda: priročnik za biološki monitoring vode
  2004
 59. Bilban-Jakopin C
  Genotoxic effects in peripheral lymphocytes of patients treated with antineoplastic drugs
  2004
 60. Serša Gregor
  Biološki učinki ionizirajočega sevanja
  2004
 61. Bache Iben; Van Assche Elvire; Cingoz Sultan; Bugge Merete; Tuemer Zeynep; Hjorth Mads; Lundsteen Claes; Lespinasse James; Winther Kirsten; Kokalj-Vokač Nadja
  An excess of chromosome 1 breakpoints in male infertility
  2004
 62. Pajič Tadej; Ljutić Elvira
  Uporaba mDx HemaVision reagenčnega kompleta za diagnostiko akutnih levkemij
  2003
 63. Thacker Paul D
  Biološka ura prizadene tudi moške: genetske okvare spermijev pri starejših očetih
  [Biological clock ticks for men, too. Genetic defects linked to sperm of older fathers]
  2004
 64. Bilban Milan
  Mutagenetsko testiranje učencev osnovne šole
  [Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school]
  2004
 65. Črnivec Rajko
  Zdravstvena ogroženost zaradi osiromašenega urana
  [Health risks of depleted uranium]
  2004
 66. Luzar B; Poljak M; Marin IJ; Eberlinc A; Klopčič U; Gale N
  Human telomerase catalytic subunit gene re-expression is an early event in oral carcinogenesis
  2004
 67. Podgornik Helena; Pajič Tadej; Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Rupreht Ruth; Černelč Peter
  Citogenetične in molekularnogenetične preiskave pri ugotavljanju kronične mieloične levkemije in spremljanju zdravljenja
  [The role of cytogenetics and molecular genetics in diagnosis of chronic myeloid leukemia and monitoring of treatment response]
  2004
 68. Pajič Tadej; Ljutić Elvira; Černelč Peter
  Prepoznavanje značilnih kromosomskih prireditev z reagenčnim kompletom mDx HemaVision pri bolnikih z levkemijo
  [Detection of specific chromosomal rearrangement in leukemia patients by mDx HemaVision kit]
  2004
 69. Lalić Hrvoje; Volavšek Črtomir; Radošević-Stašić Biserka
  Chromosomal instability and double minute chromosomes in a breast cancer patient
  2004
 70. Janssen Emiel AM; Baak Jan PA; Alonso-Guervos Marta; van Diest Paul J; Jiwa M; Hermsen Mario AJA
  Predictive value of specific chromosomal aberrations in node-negative invasive breast cancer
  2003
 71. de Weger Roel A; van den Tweel Jan G
  The molecular detection of recurrent disease after bone marrow transplantation
  2003
 72. Kleist Britta; Lorenz G; Poetsch M
  Molecular genetic markers in preneoplastic and neoplastic lesions of the pharynx and larynx - a critical approach
  2003
 73. Piris Miguel A; Mollejo Manuela; Chacon Ignacio; Garcia Juan F; Camacho F; Cruz Miguel A
  Splenic marginal zone lymphoma
  2003
 74. Črnivec Rajko
  Ionizirna sevanja
  2003
 75. Firbas Peter
  Indukcija kromosomskih aberacij pri navadni čebuli (Allium sepa) z neznanimi genotoksičnimi snovmi v vodi reke Kamniška Bistrica in pritokih Črna, Nevljica, Rača in Pšata
  1998
 76. Firbas Peter
  Indukcija kromosomskih aberacij pri navadni čebuli (Allium sepa) z neznanimi genotoksičnimi snovmi v vodi Sečovskega potoka pri predvideni novi lokaciji za eksploatacijo
  1998
 77. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega Allinum - testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), za ocenitev kakovosti pitne vode: Dana - izvirska voda (vrtiva), Dana - izvirska voda (plastenka)
  2003
 78. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod za ocenitev stanja genotoksičnosti površinskih voda reke Ščavnice s testom Allium
  2001
 79. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod (INVITTOX: protokol No.8; IP-8, Sep 1989) za ocenitev kvalitete obdelovalne zemlje po 2. in 5. letih obdelave po biodinamični metodi
  2002
 80. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod (INVITTOX: protokol No.8; IP-8, Sep 1989) za ocenitev kvalitete Šmartinskega jezera
  2002
 81. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod za ocenitev stanja genotoksičnosti reke Dravinje in pitne vode v zajetjih Cimerman in Graščina s testom Allium
  2002
 82. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod za ocenitev stanja genotoksičnosti Perniškega jezera s testom Allium
  2002
 83. Firbas Peter
  Zahrbtne poškodbe genetskega materiala: kemizacija okolja in genotoksični testi
  1999
 84. Dolžan V; Stopar-Obreza M; Žerjav-Tanšek M; Breskvar K; Kržišnik C; Battelino T
  Mutational spectrum of congenital adrenal hyperplasia in Slovenian patients: a novel Ala15Thr mutation and Pro30Leu within a larger gene conversion associated with a severe form of the disease
  2003
 85. Erjavec-Škerget Alenka; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Subtelomerne kromosomske preureditve - eden od vzrokov za idiopatsko mentalno retardacijo
  [Subtelomeric chromosomal abberations - one of the reasons for idiopathic mental retardation]
  2003
 86. Paradiž Jasna; Druškovič Blanka
  Assessment of cytogenic hazard for plants caused by highway traffic
  [Ocena citogenetskega tveganja za rastline zaradi avtocestnega prometa]
  2001
 87. Erjavec-Škerget A; Zagorac A; Zagradišnik B; Kokalj-Vokač N
  Subtelomeric chromosome rearrangements in the patients with idiopathic mental retardion and/or dysmorphology
  2003
 88. Bilban Marjan
  Mutagenetsko testiranje učencev osnovne šole s povečano koncentracijo radona
  [Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school]
  2002
 89. Volavšek Črtomir
  Diagnostične metode v medicinski genetiki
  2002
 90. Bilban-Jakopin Cvetka; Bilban Marjan
  Genotoxic effects of radiotherapy and chemotherapy on circulating lymphocytes in patients with Hodgkin's disease
  2001
 91. Bilban M; Bilban-Jakopin C; Vrhovec S
  Incidence of chromosomal aberrations and micronuclei in cave tour guides
  2001
 92. Bilban-Jakopin Cvetka; Bilban Marjan
  Persistent chromosomal aberrations in somatic cells in testicular cancer patients after different therapies
  [Prisotnost kromosomskih sprememb v somatskih celicah pri bolnikih s tumorji mod po različnih načinih zdravljenja]
  2001
 93. Lalić H; Radošević-Stašić B; Volavšek Č
  High incidence of chromosome aberrations after radiochemotherapy for Hodgkin's disease: a report of a case and a review of the literature
  2001
 94. Sindik Joško; Čavlek Tonka
  Prevencija psiholoških problema djeteta u osnovnoj školi kroz suradnju stručnjaka
  [Prevention of psychological problems among schoolchildren through cooperation of professionals]
  2001
 95. Bilban-Jakopin C
  Chromosomal aberrations in somatic cells after administration of fractionated doses of irradiation and antineoplastic drugs in treating patients with seminoma
  1998
 96. Bilban-Jakopin C; Bilban M
  Location and incidence of chromosome and chromatid breaks in patients with Hodgkin's disease or testicular tumors
  2001
 97. Al-Sabti K; Kurelec B
  Chromosomal aberrations in onion (Allium cepa) induced by water chlorination by-products
  1984
 98. Al-Sabti K
  Frequency of chromosomal aberrations in the rainbow trout, Salmo gairdneri Rich., exposed to five pollutants
  1985
 99. Coer Abdrej
  The relationship between DNA methylation and expression of three different DNA methyltransferases in ovarian cancer
  [Odnos med stopnjo metilacije DNA in izražanjem treh različnih DNA metiltransferaz pri ovarijskem karcinomu]
  2000
 100. Bilban-Jakopin C
  Chromosomal changes in somatic cells in seminoma patients after treatment with ionizing radiation or cytostatics
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics