biomedicina slovenica


"ABIES" : 356

 1. Starbek Zorko Mateja; Lunder Tomaž; Štrukelj Borut; Veranič Peter; Bartenjev Igor; Pungerčar Jože
  Zaviranje izražanja provnetnih citokinov v keratinocitih s protismiselnimi oligonukleotidi in polifenolnim izvlečkom iz skorje bele jelke (Abies alba) ter njegov vpliv na blago obliko luskavice
  [Inhibition of expression of proinflammatory cytokines from keratinocytes with antisense oligonucleotides and polyphenolic extract from fir bark (Abies alba), and its influence on mild psoriasis]
  2018
 2. Starbek Zorko Mateja; Štrukelj Borut; Švajger Urban; Kreft Samo; Lunder Mojca
  Efficacy of a polyphenolic extract from silver fir (Abies alba) bark on psoriasis
  2018
 3. Vidovič Špela; Simonovič Zoran; Turk Karl; Vuzem Sanja
  Trajanje zaščite po standardnem pred ali poekspozicijskem cepljenju proti steklini
  [Immunity persistence after standard pre-or postexposure rabies vaccination]
  2017
 4. Bregant Tina; Gabrovec Nataša; Zupet Petra
  Rast in razvoj zdravih dojenčkov
  [Growth and development in healthy infants]
  2016
 5. Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav
  Zika
  [Zika]
  2016
 6. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 7. Reljič Milan
  Porodi otrok spočetih z OBMP v mariborskem centru
  [Deliveries of babies conceived by ART in the Maribor centre]
  2008
 8. Tekauc-Golob Andreja
  Breastfeeding babies with low birth weight - influence on cognitive development
  2007
 9. Tekauc-Golob Andreja
  Ali je novorojencem prijazna porodnišnica prijazna tudi materam?
  [Is baby friendly hospital also mothers' friendly?]
  2007
 10. Trojner-Bregar Andreja; Blickstein Isaac; Steblovnik Lili; Verdenik Ivan; Lučovnik Miha; Tul Nataša
  Do tall women beget larger babies?
  2016
 11. Spindler Majda
  Follow up of neonatal screened babies
  2007
 12. Tekauc-Golob Andreja; Kostanjevec Saša
  Dojenje otrok z nizko porodno težo
  [Breastfeeding very low birthweight babies]
  2015
 13. Treiber Milena; Pečovnik-Balon Breda; Gorenjak Maksimiljan
  A new serum cystatin C formula for estimating glomerular filtration rate in newborns
  2015
 14. Drevenšek Gorazd; Lunder Mojca; Tavčar Benković Eva; Mikelj Ana; Štrukelj Borut; Kreft Samo
  Silver fir (Abies alba) trunk extract protects guinea pig arteries from impaired functional responses and morphology due to an atherogenic diet
  2015
 15. Mekinian Arsene; Avčin Tadej; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Novak-Antolič Živa
  European registry of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome
  2013
 16. Tekauc-Golob Andreja
  Izkušnje s hranjenjem nedonošenčkov v Sloveniji
  [Experiences with the feeding of premature babies in Slovenia]
  2011
 17. Rihtarič Danijela; Hostnik Peter; Grom Jože; Maurer Wernig Jedrt; Toplak Ivan
  Vaccine asociated rabies case in red Fox in Slovenia
  2011
 18. Križnar Tomaž
  Preterm babies in Neonatal intensive care unit in Maternity hospital Ljubljana-comparison between maternal transport and neonatal transport
  2014
 19. Levstek Tatjana; Bregant Tina; Podlesek Anja
  Razvoj aritmetičnih sposobnosti
  2013
 20. Hostnik Peter; Toplak Ivan; Malovrh Tadej; Vengušt Gorazd; Rihtarič Danijela
  Zaključna faza eradikacije stekline v Sloveniji
  2014
 21. Felicijan Mateja; Novak Metka; Zupanec Neja; Gorenšek Janez; Kraševec Nada; Lešnik Mario; Tijskens Leopold M. M.; Komel Radovan; Urbanek Krajnc Andreja
  The bark war against the fungal terror
  2014
 22. Urbanek Krajnc Andreja; Novak Metka; Felicijan Mateja; Kraševec Nada; Lešnik Mario; Zupanec Neja; Komel Radovan
  Antioxidative response patterns of Norway spruce bark to low-density Ceratocystis polonica inoculation
  2014
 23. Trošt Sedej Tadeja; Rupar Dušan
  Deciduous and evergreen tree responses to enhanced UV-B treatment during three years
  [Odziv listopadne in vednozelene drevesne vrste v času 3-letne izpostavljenosti povečanemu sevanju UV-B]
  2013
 24. Botić Tanja; Manta Stella; Komiotis Dimitri; Lefevre Francois; Cencič Avrelija
  l-(6-0-Acetil-3, 4-Dideoksi-3-Fluoro-ß-D-Glicero-Hex-3-enopiranozil-2-Uloza)-N4-Benzoil Citozin je močan inhibitor replikacije pseudorabies virusa v okuženih celicah
  [l-(6-0-Acetyl-3, 4-Dideoxy-3-Fluoro-ß-Glycero-Hex-3-enopyranosyl-2-Ulose)-N4-Benzoil Cytosine is a potential inhibitor of pseudorabies virus replication in infected cells]
  2009
 25. Stirn-Kranjc Branka; Globočnik Petrovič Mojca; Tekavčič Pompe Manca
  Je močno prezgodnje rojstvo otroka še nevarnostni dejavnik za retinopatijo nedonošenčka, slepoto in slabovidnost?
  [Are very preterm babies still at risk to develop RPP or to be visually impaired?]
  2012
 26. Potočnik Marko; Šedelbauer Mitja; Horvat Igor; Hrovatin Breda; Maurer Wernig Jedrt; Čadonič Špelič Vida
  Seroprevalenca protiteles za steklino pri psih po prvi vakcinaciji v Sloveniji, cross sectional study
  2011
 27. Eržen Nika; Nosan Gregor; Gorenc Mateja; Paro Panjan Darja; Avčin Tadej
  Obravnava otrok, rojenih materam z antifosfolipidnim sindromom
  [Management of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome]
  2014
 28. Treiber Milena; Gorenjak Maksimiljan; Pečovnik-Balon Breda
  Serum cystatin-C as a marker of acute kidney injury in the newborn after perinatal hypoxia/asphyxia
  2014
 29. Tekavčič Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Chromatic visual evoked potentials in paediatric population
  2014
 30. Batič Franc; Druškovič Blanka; Paradiž Jasna; Bavcon Jože
  Gozdarstvo
  1991
 31. Novak Metka; Urbanek Krajnc Andreja; Lah Ljerka; Zupanec Neja; Kraševec Nada; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Low density Ceratocystis polonica inoculation of Norway spruce (Picea abies) triggers accumulation of monoterpenes with antifungal properties
  2013
 32. Novak Metka; Urbanek Krajnc Andreja; Lah Ljerka; Zupanec Neja; Kraševec Nada; Križman Mitja; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Low-density Ceratocystis polonica inoculation of Norway spruce (Picea abies) triggers accumulation of monoterpenes with antifungal properties
  2013
 33. Šubic Ana; Arh Jernej
  Prikaz bolnika s sumom na steklino na Madagaskarju
  [Case report: Patient with suspicious rabies on Madagascar]
  2013
 34. Bigec Martin
  Generational changes in the growth of children from Maribor and Slovenia
  2013
 35. Knez Jure; Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Effectiveness of Slovenian health insurance reimbursement policy in twin's rate reduction in medically assisted reproduction
  2012
 36. Rus-Prelog Polona; Vidmar-Šimic Marijana; Trojner-Bregar Andreja; Rus-Makovec Maja
  Dejavniki zaščite in tveganja za duševno zdravje nosečnic/mater in njihovih novorojenčkov/otrok: možnosti prospektivne raziskave
  [Mental health protective facotrs and risks for pregnant women, mothers and their newborn babies, as well as children in general: prospective study options]
  2012
 37. Cerovšek Mojca; Vengušt Gorazd; Hostnik Peter; Cilenšek Polona; Malovrh Tadej
  Prisotnost protiteles proti virusu stekline pri divjem prašiču
  [Presence of antibodies against rabies in wild boars]
  2011
 38. Hostnik Peter; Maurer-Wernig Jedrt; Toplak Ivan; Rihtarič Danijela; Malovrh Tadej; Vengušt Gorazd; Grom Jože
  Laboratorijsko preverjanje uspešnosti cepljenja lisic proti steklini
  [Laboratory assesment of fox vaccination result against rabies]
  2011
 39. Bregant Tina; Radoš Milan; Wasung Lana; Zadnik Vesna; Derganc Metka; Kostović Ivica; Neubauer David
  Does brain in volume reduction after mild hypoxia in near-term babies affect quality of life in adolescence?
  2011
 40. Janežič Kristina; Zupanič-Slavec Zvonka; Vrtačnik-Bokal Eda
  Zunajtelesna oploditev - od zamisli do prvega otroka. Ob Nobelovi nagradi 2010 za medicino s področja zunajtelesne oploditve
  [In vitro fertilization - from concept to first child Commemorating the 2010 Nobel Prize in Medicine]
  2011
 41. Druškovič B; Šolar M; Paradiž J; Bavcon J
  A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Slovenia
  1992
 42. Druškovič B; Šolar M; Paradiž J; Bavcon J
  A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in Slovenia
  1991
 43. Kropf Urška; Bertoncelj Jasna; Korošec Mojca; Nečemer Marijan; Kump Peter; Ogrinc Nives; Golob Terezija
  Determination of geographical origin of honey: #an #example of Slovenian spruce (Picea abies) and fir (Abies alba) honey
  2010
 44. Jurc Maja; Hladnik David; Mlinšek Gorazd; Borkovič Danijel; Meterc Gregor; Repe Andreja
  Web-spinning sawflies of the genus Caphalcia Panzer (Hymenoptera, Pamphiliidae) in the Picea abies forests of Slovenia
  2010
 45. Mechora Špela; Kos Ivan
  Srebrna kraljica gozdov: jelka (Abies alba Mill.) je mogočen iglavec, ki daje našim gozdovom poseben pečat
  2010
 46. Urbanek-Krajnc Andreja; Kristl Janja; Ivančič Anton
  Application of salicylic acid induces antioxidant defense responses in the phloem of Picea abies after attack by Ips typographus
  2010
 47. Hostnik Peter; Rihtarič Danijela; Presetnik Primož; Podgorelec Monika; Stantič-Pavlinič Mirjana; Toplak Ivan
  Ugotavljanje lisavirusov pri netopirjih v Sloveniji
  [Determination of bat lyssavirus in Slovenia]
  2010
 48. Rihtarič Danijela; Hostnik Peter; Steyer Andrej; Grom Jože; Toplak Ivan
  Identification of SARS-like coronaviruses in horseshoe bats (Rhinolophus hipposideros) in Slovenia
  2010
 49. Fink Rok; Filip Sebastjan; Jevšnik Mojca
  Comparison of wooden (Abies spp.) and plastic trays for pasta drying
  2009
 50. Alexander Sophie; Barros Henrique; Blondel Beatrice; Novak-Antolič Živa
  European perinatal health report: better statistics for better health for pregnant womwn and their babies by the EURO-PERISTAT project in collaboration with SCPE, EUROCAT and EURONEOSTAT
  2008
 51. Boffa MC; Lachassine E; Boinot C; De Carolis S; Rovere-Querini P; Avčin T; Biasini-Rebaioli C; Le Toumelin P; Aurousseau MH; Tincani A
  European registry of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome: a result update
  2009
 52. Geršak Ksenija; Cvijic Marta; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Angiotensin II receptor blockers in pregnancy: a report of five cases
  2009
 53. Dvoršak-Erker Andreja
  Slikovni prikaz prsnega koša in normalna RTG anatomija pljuč
  [Chest imaging and normal x-ray anatomy of the lungs]
  2009
 54. Stirn-Kranjc Branka; Cerar-Kornhauser Lilijana; Verdenik Ivan
  Are risk factors for retinopathy of prematurity, blindness, visual impairment in preterm babies any different in this millennium?
  [So dejavniki tveganja za retinopatijo, slepoto, slabovidnost nedonošenčkov v tem tisočletju drugačni?]
  2008
 55. Burja Silva; Hajdinjak Dušanka; Seme-Ciglenečki Polona; Takač Iztok
  Vpliv blage in zmerne nedonošenosti na umrljivost in obolevnost novorojenčkov in dojenčkov (Maribor 2003-2007)
  [The contribution of moderate preterm birth to neonatal and infant nortality and morbidity (Maribor 2003-2007)]
  2008
 56. Demšar A; Plaskan L
  The importance of proper handling of newborn babies at risk cerebral palsy
  2008
 57. Kopriva Silvester; Škofljanec Andreja
  Dihalne težave pri dojenčku in otroku
  [Respiratory problems in babies and children]
  2008
 58. Likar M; Regvar M
  Sinteza fenolnih snovi in emcimska aktivnost kalic smreke (Picea abies /L./ Karst.) inokuliranih z mikorizno in patogeno glivo
  2008
 59. Globevnik-Velikonja V
  Reduction of maternal depression and anxiety after preterm labour
  2007
 60. Kočar Mira
  Zdravstvena nega prezgodaj rojenih otrok
  [Nursing care of preterm babies]
  2007
 61. Tassignon Marie-José; De Veuster Ilse; Godts Daisy; Kosec Dragica; Van den Dooren Karl; Gobin Laure
  Bag-in-the-lens intraocular lens implantation in the pediatric eye
  2007
 62. Kornhauser-Cerar Lilijana; Mole Helena
  Klinika okužb pri novorojenčkih
  [Neonatal infections - clincal manifestations]
  2006
 63. Brložnik Magda
  Dojenje v domačem okolju
  [Breastfeeding at the babies home]
  2006
 64. Tekauc-Golob Andreja
  Dojenje otrok z nizko porodno težo
  [Breastfeeding babies with low birth weight]
  2006
 65. Potočnik Marko
  Garje in sramna ušivost
  2006
 66. Stantič-Pavlinič Mirjana; Levičnik-Stezinar Snežna; Zaletel-Kragelj Lijana; Hostnik Peter
  Longevity of lasting specific immunity after primary vaccination against rabies - comparison of ELISA and FAVN tests
  [Trajanje specifične imunosti po primarnem cepljenju proti steklini - primerjava testov ELISA in FAVN]
  2006
 67. Mole Helena
  Cepljenje nedonošenčkov
  2006
 68. Pogorelc-Erjavec Andreja
  Prehrana in rast nedonošenčka
  2006
 69. Urbančič Klaudia
  Spodbujanje lastne aktivnosti pri starših prezgodaj rojenih otrok v enoti intenzivne nege in terapije
  2006
 70. Konjajev Zora
  Zgodovinski pregled zdravstvenega varstva novorojencev in nedonošenčkov
  [Historical overview of health care in newborns and premature babies]
  2006
 71. van-Bulck B; Novak-Antolič Ž
  Infant wellbeing at 2 years of age in the growth restriction intervention trial (GRIT): multicentred randomised controlled trial
  2004
 72. Van-Bulck B; Novak-Antolič Ž
  A randomised trial of timed delivery for the compromised preterm fetus: short term outcomes and Bayesian interpretation
  2003
 73. Stantič-Pavlinić Mirjana; Hostnik Peter; Levičnik-Stezinar Snežna; Zaletel-Kragelj Lijana
  Vaccination against rabies and protective antibodies - comparison of ELISA and fluorescent antibody virus neutralization (FAVN) assays
  2006
 74. Boffa M-C; Aurousseau M-H; Lachassinne E; Dauphin H; Fain O; Le-Toumelin P; Uzan M; Piette J-C; Derenne S; Boinot C; Avčin T; Motta M; Faden D; Tincani A
  European register of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome
  2004
 75. Ogrizek-Pelkič Ksenija; Žebeljan Ivan
  Spremembe v vodenju nosečnosti in poroda pri dvojčkih na Kliničnem oddelku za perinatologijo Splošne bolnišnice Maribor
  [Changes in management of pregnancy and delivery in twin pregnancies at Department of perinatology, Maribor teaching hospital]
  2006
 76. Pirih Alenka; Pajtler Ana
  Dajanje kortikosteroidov ženskam v nosečnostih, ki se končajo s prezgodnjim porodom
  [Administration of corticosteroids to women during pregnancy that ends in preterm parturition]
  2005
 77. Stantič-Pavlinič M
  Public health concerns in bat rabies across Europe
  2005
 78. Skale Cvetka; Lajlar Elizabeta
  Vodeno mleko
  [Watery milk]
  2005
 79. Brus Nataša; Weber Vlado
  Načrt za dojenje
  [The plan for breastfeeding]
  2005
 80. Stantič-Pavlinič Mirjana; Jenko Irena
  Cepljenja proti steklini pri potnikih
  [Vaccination against rabies in travellers]
  2005
 81. Stantič-Pavlinič M; Hostnik P; Levičnik-Stezinar S; Sotler T
  How long is lasting immunity after rabies vaccination?
  2004
 82. Anonymous ;
  Abstract book of the 15th international conference rabies in the Americas; 2004 Oct 31-Nov 4; Santo Domingo
  2004
 83. Kos Nada; Herzmansky Marinka; Kovačević Marko; Turk Karl; Simonović Zoran; Korošec Danijela
  Antirabična zaščita v mariborski regiji
  2005
 84. Jelen B; Ovsenik M; Vidmar G; Košir N
  Povezava med trajanjem dojenja, pogostostjo sesalnih razvad in zobnih ter čeljustnih nepravilnosti
  [The influence of breast-feeding on the development of sucking habits and malocclusion]
  2005
 85. Koprivnik Petra; Plemenitaš Anja
  Pojavnost depresij v poporodnem obdobju v slovenskem vzorcu
  [Incidence of depression in the postpartum period - Slovene sample]
  2005
 86. Pirnat Nina; Lužnik-Bufon Tatjana; Škerl Marjeta
  Nadzor epidemiološkega dogajanja v domovih za ostarele v Sloveniji
  [Infection contol of residential homes for the elderly in Slovenia]
  2004
 87. Kremesec M; Primožič J
  Področna anestezija pri otroku
  2005
 88. Podrumac Božana; Mervič Liljana
  Diagnosis and differential diagnosis of atopic dermatitis
  2005
 89. Stantič-Pavlinič Mirjana; Jenko Irena
  Trends in rabies post-exposure prophylaxis given in Slovenia
  2005
 90. Stantič-Pavlinič Mirjana
  Zakaj cepljenje potnikov proti steklini
  2004
 91. Stantič-Pavlinič Mirjana; Grom Jože
  Netopir v našem okolju
  [Bat in our environment]
  2005
 92. Cankar Katarina; Kraigher Hojka; Ravnikar Maja; Rupnik Maja
  Bacterial endophytes from seeds of Norway spruce (Picea abies L. Karst)
  2005
 93. Koprivnik Petra; Plemenitaš Anja
  Pojavnost depresij v poporodnem obdobju
  2004
 94. Patkovič-Colarič Jasmina
  Epidemiološka dejavnost Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto
  [Epidemiological work of the Institute of public health Novo mesto]
  2004
 95. Lavre Janez; Šketa Tatjana; Šuc Simona
  Neimunski fetalni hidrops: analiza primerov v 10 letnem obdobju of 1982 do 1992
  1992
 96. Geršak Ksenija; Harris Sarah E; Smale Wendy J; Shelling Andrew N
  A novel 30 bp deletion in the FOXL2 gene in a phenotypically normal woman with primary amenorrhoea: case report
  2004
 97. Belič Mirjam
  Zdravljenje najpogostejših spolno prenosljivih okužb
  2004
 98. Sočan Maja
  Cepljenje potnikov
  [Vaccination for travellers]
  2004
 99. Jereb-Kosi Mojca; Kugonič Marjana; Dobnik-Renko Bernarda
  Nekateri dejavniki, ki vplivajo na dolžino dojenja
  [Some factors, associated with the duration of breastfeeding]
  2004
 100. Fidler Nataša; Širca-Čampa Andreja
  Prehrana doječih mater: nova spoznanja in priporočila
  [Nutrition of lactating women: new knowledge and recommendations]
  2004

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics