biomedicina slovenica


"ACCOUNTING" : 67

 1. Wagenaar Kim P.; Rutten Frans H.; Klompstra Leonie; Bhana Yusuf; Sieverink Floor; Ruschitzka Frank; Seferović Petar M.; Lainščak Mitja; Piepoli Massimo Francesco; Broekhuizen Berna D. L.
  'heartfailurematters.org', an educational website for patients and carers from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
  2017
 2. Schernthaner Guntram; Lehmann Roger; Prázný Martin; Czupryniak Leszek; Ducena Kristine; Fasching Peter; Janež Andrej; Karasik Avraham; Kempler Peter; Martinka Emil
  Translating recent results from the Cardiovascular Outcomes Trials into clinical practice
  2017
 3. Grosek Marija; Lučovnik Miha
  Oxytocin for labour induction or augmentation as a risk factor for autism
  [Povezava med uporabo oksitocina za sprožitev ali pospeševanje poroda in avtizmom]
  2017
 4. Koopman Jacob J.E.; Kramer Anneke; Heemst Diana van; Åsberg Anders; Beuscart Jean-Baptiste; Buturović-Ponikvar Jadranka; Collart Frederic; Couchoud Cecile; Finne Patrick; Heaf James G.
  Measuring senescence rates of patients with end-stage renal disease while accounting for population heterogeneity
  2016
 5. Kocuvan Samo; Brilej Drago; Stropnik Domen; Lefering Rolf; Komadina Radko
  Evaluation of major trauma in elderly patients - a single trauma center analysis
  2016
 6. Charbit-Henrion Fabienne; Koren Anja; Bègue Bernadette; Markelj Gašper; Parlato Marianna; Avčin Simona; Jazbec Janez; Homan Matjaž; Ihan Alojz; Avčin Tadej
  Deficiency in mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation 1 (MALT1)
  2016
 7. Gräsner Jan-Thorsten; Lefering Rolf; Koster Rudolph W.; Masterson Siobhán; Böttiger Bernd W.; Herlitz Johan; Wnent Jan; Tjelmeland Ingvild B. M.; Rosell Ortiz Fernando; Maurer Holger; Markota Andrej
  EuReCa - 27 nations, one Europe, one registry
  2016
 8. Rades Dirk; Conde-Moreno Antonio J.; Cacicedo Jon; Šegedin Barbara; Veninga Theo; Schild Steven E.
  Metastatic spinal cord compression
  2015
 9. Perinetti Giuseppe; Primožič Jasmina; Franchi Lorenzo; Contardo Luca
  Treatment effects of removable functional appliances in pre-pubertal and pubertal class II patients
  2015
 10. Čokolič Miro
  Nova MKB 10-AM klasifikacija osteoporoze in skupine primerljivih primerov (SPP)
  [New MKB 10-AM classification of osteoporosis and diagnosis related groups (DRG)]
  2013
 11. Olabarria Markel; Noristani Harun N.; Verkhratsky Alexei; Rodríguez José J.
  Concomitant astroglial atrophy and astrogliosis in a triple transgenic animal model of Alzheimer's disease
  2010
 12. Barrett Jennifer H; Hočevar Marko; Novaković Srdjan
  Fine mapping of genetic susceptibility loci for melanoma reveals a mixture of single variant and multiple variant regions
  2015
 13. Lachmann Helen J; Toplak Nataša
  The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation
  2014
 14. Artac Macide; Dalton Andrew R H; Majeed Azeem; Car Josip; Millett Christopher
  Effectiveness of a national cardiovascular disease risk assessment program (NHS Health Check)
  2013
 15. Grošelj Urh; Tanšek-Žerjav Mojca; Kovač Jernej; Hovnik Tinka; Podkrajšek-Trebušak Katarina; Battelino Tadej
  Five novel mutations and two large deletions in a population analysis of the phenylalanine hydroxylase gene
  2012
 16. Pahor Dušica
  Beitrag Sloweniens zur Forschung in der Ophthalmologie (1991-2009)
  2011
 17. Erčulj N; Kovač V; Hmeljak J; Dolžan V
  The influence of platinum pathway polymorphisms on the outcome in patients with malignant mesothelioma
  2012
 18. Chamcheu Jean Christopher; Siddiqui Imtiaz A; Syed Deeba N; Adhami Vaqar M; Liović Mirjana; Mukhtar Hasan
  Keratin gene mutations in disorders of human skin and its appendages
  2011
 19. Štukovnik Vita; Zidar Janez; Podnar Simon; Repovš Grega
  Amyotrophic lateral sclerosis patients show executive impairments on standard neuropsychological measures and an ecologically valid motor-free test of executive functions
  2010
 20. Hummers-Pradier Eva; Beyer Martin; Chevallier Patrick; Petek Davorina
  Series: The research agenda for general practice/family medicine and primary health care in Europe. Part 4. Results: specific problem solving skills
  2010
 21. Galsworthy MJ; Paya-Cano JL; Monleon S; Plomin R
  Evidence for general cognitive ability (g) in heterogeneous stock mice and an analysis of potential confounds
  2002
 22. Venizelos ID; Tatsiou ZA; Mandala E
  Primary cutaneous T-cell-rich B-cell lymphoma: a case report and literature review
  2008
 23. Zorn B; Auger J; Velikonja V; Kolbezen M; Meden-Vrtovec H
  Psychological factors in male partners of infertile couples: relationship with semen quality and early miscarriage
  2007
 24. Vincek Katarina; Flis Vojko
  Odkrivanje in zdravljenje karotidne bolezni
  2007
 25. Kopač M
  Zastrupitve s strupenimi rastlinami pri otrocih
  [Ingestion of toxic plants in children]
  2006
 26. Chandra Ashish; Sheikh Adnan A; Cerar Anton; Talbot Ian C
  Clinico-pathological aspects of colorectal serrated adenomas
  2006
 27. Zver Eva; Marn Stane; Turk Eva
  Mednarodna metodologija spremljanja izdatkov za zdravstvo in implementacija v Sloveniji
  2006
 28. Lipar Luka; Žižek David
  Retrospektivna analiza zanesljivosti zaznavanja v preddvoru, pojavnosti preddvornih tahiaritmij in načina spodbujanja pri bolnikih s stalnimi srčnimi spodbujevalniki tipa VDD
  2005
 29. Južnič-Šetina Tanja; Vovk Marjeta; Jezeršek-Novakovič Barbara; Dremelj Marta; Tomšič Ratka; Zadravec-Zaletel Lorna
  Primarni limfom želodca
  [Primary gastric lymphoma]
  2005
 30. Kersnik-Levart Tanja; Kenda Rajko B; Avguštin-Čavić Mojca; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Vizjak Alenka
  C1Q nephropathy in children
  2005
 31. Petruševska Gordana; Jovanovič Rubens; Kostadinova-Kunovska Slavica; Grcevska Ladislava; Žižek Teofil; Boštjančič Emanuela; Berginc Gašper; Glavač Damjan
  Genetic studies in patients with hereditary nephritis involving Alport syndrome in Macedonia
  [Genetska preiskava bolnikov z dednim nefritisom vključno z Alportovim sindromom v Makedoniji]
  2005
 32. Marn Stane; Zver Eva; Turk Eva
  Razvoj nacionalnih zdravstvenih računov za Slovenijo
  [Development of the national health accounts for Slovenia]
  2005
 33. Ravnik-Glavač Metka
  Molekularnogenetski pristop za presejanje dednega nepolipoznega kolorektalnega karcinoma
  [Molecular genetic approach for screening of hereditary non-polyposis colorectal cancer]
  2005
 34. Marn Stane; Zver Eva; Šešok Janja
  Nacionalni zdravstveni računi
  2005
 35. Travnik Ludvik; Košak Robert; Gorenšek Miro; Vengust Rok
  Vnetja hrbtenice
  [Inflammation of the spine]
  2005
 36. Horvat Matjaž
  Jetrne resekcije
  [Hepatic resection]
  2005
 37. Jereb Darja
  Sistem internega obračunavanja in skupine primerljivih primerov (SPP) radioloških storitev
  [A system for internal calculations and group of comparable examples of radiological services]
  2005
 38. Stojanović Zoran; Šavron Illenia
  Uporaba podatkovnega skladišča v zavarovalništvu
  2004
 39. Stare Janez; Henderson Robin; Pohar Maja
  An individual measure of relative survival
  2005
 40. Fink Andrej; Jelovšek Aleš
  Računalniško podprto dispečerstvo/dispečerski program
  [Computer aided dispatch/dispatch software]
  2004
 41. Bohinc Franc
  Obračun stroškov na bolnika v Kliničnem centru
  [Costs accounting for patients]
  2004
 42. Soršak Milan
  Priprave na uvajanje skupin primerljivih primerov - SPP
  [Preparation for implementation of groups of comparable cases - SPP]
  2004
 43. Modrijančič Mojca; Drinovec Jože; Mrhar Aleš
  Some pharmacoeconomic aspects of congestive heart failure in Slovenia
  [Nekateri farmakoekonomski vidiki srčnega popuščanja v Sloveniji]
  2004
 44. Ravnik-Glavač Metka; Potočnik Uroš; Glavač Damjan
  Molecular genetic approaches for screening of hereditary non-polyposis colorectal cancer
  2003
 45. Takač Iztok
  Dejavnost ginekologov na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk v okvirih nove zakonodaje
  [New legislation for the activity of gynecologists in early breast cancer detection]
  2003
 46. Požun Peter
  Zdravje in zdravilstvo v številkah - velike priložnosti tudi v zdravstveni negi?
  [Health and complementary and natural healing in numbers - a great challange for nursing?]
  2002
 47. Mekjavić Igor B; Tomšič Martin; Rodman Samuel
  Merjenje toplotne izolacije gorniških čevljev
  [Determination of thermal insulation of hiking shoes]
  2002
 48. Kohl M; Kuss M; Rangacharyulu C; Richter A; Schrieder G; Suda T; Bohinc K; Širca S
  Medium effects in pion electroproduction off 3He
  2001
 49. Trebše R; Rotter A; Pišot V
  Chondroblastoma of the patella associated with an aneurysmal bone cyst
  2001
 50. Stiller CA; Craft AW; Corazziari I; Pompe-Kirn V
  Survival of children with bone sarcoma in Europe since 1978: results from the EUROCARE study
  2001
 51. Gale N; Zidar N; Fischinger J; Kambič V
  Clinical applicability of the Ljubljana classification of epithelial hyperplastic laryngeal lesions
  2000
 52. Pompe-Kirn Vera; Japelj Barbara; Primic-Žakelj Maja
  Future trends in breast, cervical, lung, mouth and pharyngeal cancer incidence in Slovenia
  2000
 53. Marušič A; Eysenck HJ
  Synergistic interaction of smoking and neuroticism as a risk factor in ischaemic heart disease: case-control study
  2001
 54. Fidler N; Salobir K; Stibilj V
  Fatty acid composition of human milk in different regions of Slovenia
  2000
 55. Fidler Nataša; Stibilj Vekoslava
  Suitability of different methods for fat extraction and determination of the fatty acid composition of milk
  [Primerjava različnih metod za ekstrakcijo maščob in določitev maščobnokislinske sestave mleka]
  1996
 56. Skok Pavel; Čeranič Davorin; Sinkovič Andreja; Pocajt Milan
  Krvaveča peptična razjeda: primerjava učinkovitosti argonske plazemske koagulacije in injekcijskega sklerozacijskega zdravljenja pri nujni endoskopiji - prospektivna, randomizirana, kontrolirana raziskava
  [Bleeding peptic ulcer: comparison of argon plasma coagulation and injection sclerotherapy in emergency endoscopy - a prospective, randomised, controlled study]
  2000
 57. Kraut A; Stirn-Kranjc B; Vidovič-Valentinčič N; Logar J
  Congenital ocular toxoplasmosis
  2000
 58. Hojs Radovan
  Akutni pielonefritis - vzroki, patogeneza in klinična slika
  [Acute pyelonephritis - etiology, pathogenesis and clinical manifestations]
  1999
 59. Johnson Bruce A; Weil Max Harry; Tang Wanchun; Noč Marko; McKee Dave; McCandless David
  Mechanisms of myocardial hypercarbic acidosis during cardiac arrest
  1995
 60. Jankovic J
  Progressive supranuclear palsy
  [Progresivna supranuklearna paraliza]
  1996
 61. Ljubić B; Gantar A
  Uvajanje elektronskega poslovanja med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalci zdravstenega varstva
  [Introduction of the electronic data interchange between HIIS and health care service providers]
  1996
 62. Kveder R; Kaplan-Pavlovčič S; Bren AF; Kajtna-Koselj M
  Arterial hypertension in chronic glomerulonephritis
  1996
 63. Turel Matjaž; Mušič Ema; Benedik Stanislav; Zorman Marjeta; Rott Tomaž; Mermolja Milivoj
  Pljučna limfangiokarcinomatoza
  [Pulmonary lymphangitic carcinomatosis]
  1995
 64. Orel A; Bitenc M
  CareSys - informacijski sistem za zdravstvo
  [CareSys - patient care information system]
  1994
 65. Gantar A; Fink E
  Računalniška izmenjava podatkov pri obračunu zdravstvenih storitev
  [Electronic data interchange in health services account]
  1994
 66. Kokol P; Zorman A; Kancler K; Završnik J; Židanik A; Bigec M
  Metaparadigma - mehek pristop oblikovanja medicinskih informacijskih sistemov
  [Metaparadigm: a soft systemic and situation oriented mis desidn approach]
  1994
 67. Mekjavić IB; Morariu GI
  Ventilation requirements within wet submersibles
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics