biomedicina slovenica


"ACETAMINOPHEN" : 64

 1. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Županić Melanija; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Burmas Ante
  Zastrupitve z zdravili pri otrocih
  [Drug poisoning in children]
  2013
 2. Kerec Kos Mojca
  Zdravila za zdravljenje bolečine
  [Analgesic drugs]
  2012
 3. Jošt Maja
  Neželeni učinki analgetikov in prilagajanje protibolečinskega zdravljenja
  [Side effects of analgesics and titration of pain management]
  2012
 4. Markota Andrej; Kirbiš Simona; Strdin Košir Alenka; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Prikaz treh primerov zastrupitve s paracetamolom
  [Paracetamol intoxication - a case series]
  2011
 5. Rode M
  Učinkovita uporaba analgetikov v stomatologiji
  [Effective use of analgesics in dentistry]
  2010
 6. Bremec T; Demšar J; Luzar B; Adamič M; Pavlović MD
  Longstanding truncal hyperpigmented patches in a young man
  2010
 7. Benedik J; Manohin A; Marn S
  Analgesia after adenotonsillectomy in children - comparison of tramadol and acetaminophen
  2006
 8. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z neopioidnimi analgetiki
  [Poisoning with Nonopioid Analgesics]
  2009
 9. Šarc Lucija; Grenc Damjan; Jamšek Marija
  Zastrupitev s paracetamolom
  [Paracetomol poisoning]
  2006
 10. Potočnik Iztok
  Pomen paracetamola pri zniževanju telesne temperature po zunajtelesnem krvnem obtoku
  2005
 11. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Kombinacije učinkovin v zdravljenju bolečine
  2005
 12. Molan-Štiglic M; Skerbinjek-Kavalar M; Krčevski-Škvarč N
  Lajšanje pooperativne bolečine pri otroku
  [Post-operative pain relief in children]
  2005
 13. Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Zdravljenje osteoartroze - paracetamol ali nesteroidni antirevmatiki?
  [Treatment for osteoarthritis - paracetamol or nonsteroidal anti-inflammatory drugs?]
  2005
 14. Požlep Gorazd
  Kronična bolečina
  2004
 15. Oroszy Dominika
  Zdravljenje pooperativne bolečine
  2004
 16. Kos-Golja Mojca
  Bolečine v križu
  2004
 17. Kopčavar-Guček Nena
  Varno obvladovanje glavobola in vročine pri prehladu in gripi
  2004
 18. Gazič Barbara; Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera
  Liver transplantation in patients with fulminant hepatitis. Data from the Institute of pathology Ljubljana
  2004
 19. Benedik Janez
  Vpliv tramadola na zdravljenje pooperativne bolečine po odstranitvi žrelnice in nebnic pri otrocih
  2003
 20. Lebar Nataša
  Zdravljenje bolečine pri osteoartrozi z zdravili
  2003
 21. Urbančič Alenka
  Analgetiki in ledvice
  2003
 22. Aleksejev Alenka
  Artroza kolena
  [Osteoarthritis of the knee]
  2002
 23. Bulc Mateja
  Bolečina v križu v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Low back pain in family practitioner's office]
  2002
 24. Bojc Zora; Kersnik Janko
  Ali je možno nadzorovati predpisovanje zdravil v ambulanti zdravnika družinske medicine?
  [Is quality control over individual general practitioners possible?]
  2002
 25. Geba Gregory P; Weaver Arthur I; Polis Adam B; Dixon Mary E; Schnitzer Thomas J
  Učinek rofekoksiba, celekoksiba in paracetamola pri osteoartrozi kolena: randomizirana študija
  [(Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee. A randomized trial)]
  2002
 26. Tomšič Matija
  Zdravljenje osteoartroze z zdravili
  2002
 27. Urbančič Alenka
  Analgetična nefropatija
  2001
 28. Kasa P Jr; Pintye-Hodi K; Szabo-Revesz P; Selmeczi B
  Investigation of use of a new pregelatinized starch in wet granulation
  1995
 29. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Načela zdravljenja bolečine v križu
  2000
 30. Fuerst Jurij
  Predpisovanje kardiovaskularnih zdravil v Sloveniji
  2000
 31. Gričar Marko
  Akutne zastrupitve
  2000
 32. Champion GD; Kong JHN; Goodenough BB
  Medicinski pogledi na zdravljenje kronične bolečine pri otrocih
  [Medical consideration in the management of chronic pain in children]
  2000
 33. Treiber Milena
  Obravnava bolečine pri novorojencu v porodnišnici
  2000
 34. McIntosh Neil
  Obravnava kronične bolečine pri novorojencu
  [Management of chronic pain in the newborn]
  2000
 35. Kanič Zlatka
  Bolečina pri novorojencih
  2000
 36. Brunsson Ingemar
  Pooperativno zdravljenje bolečine pri otrocih
  2000
 37. Holc Iztok; Pahor Artur
  Bolečina in revmatične bolezni
  2000
 38. Šarc Lucija; Bunc Matjaž; Jamšek Marija
  Sočasna zastrupitev s paracetamolom in karbamazepinom
  [A contemporary poisoning with paracetamol and carbamazepine]
  2000
 39. Grobovšek-Opara Sonja
  Vpliv zdravil na tveganje zbolevanja za jetrno cirozo
  [Impact of drugs on the morbidity risk of liver cirrhosis]
  1999
 40. Debeljak Andrej
  N-acetilcistein (NAC) - od mukolitika do antioksidanta: zdravilo z zanimivo preteklostjo in privlačno prihodnostjo
  1999
 41. Mrhar A; Karba R; Grabnar I; Belič A; Vojnović D; Chicco D
  Physiologically applicable compartment model as a tool for explication of paracetamol rectal availability
  1998
 42. Košnik M; Mušič E; Fležar M; Šuškovič S
  Relative safety of meloxicam in NSAID-intolerant patients
  1998
 43. Marušič Andrej
  Obravnava enostavne zastrupitve s paracetamolom
  [Management of simple paracetamol poisoning]
  1999
 44. Schaffner Fenton
  Drug-induced liver disease
  1997
 45. Stanovnik Lovro; Budihna Metka V
  Zdravila za zdravljenje glavobolov
  1998
 46. Grobovšek-Opara Sonja
  Vpliv alkoholnih pijač, prehrane in zdravil na tveganje zbolevanja za jetrno cirozo
  1998
 47. Možina Martin; Krejči Fedor; Jamšek Marija; Gričar Marko
  Snovi, ki povzročajo najpogostnejše zastrupitve
  1998
 48. Pečan Marija; Krčevski-Škvarč Nevenka
  Klinična uporaba neopioidnih analgetikov za zdravljenje pooperativne bolečine
  1998
 49. Grabnar Iztok; Karba Rihard; Mrhar Aleš; Belič Aleš; Vojnović Dario; Ciccho Daniella; Maurich Venerando; Realdon Nicola; Ragazzi Enrico
  Correlation of in vitro and in vivo paracetamol rectal availability by the aid of compartment model
  1997
 50. Zwittnig-Čop L; Zupan-Bizjak M; Jeranko M
  Production of paracetamol suppositories in a galenical laboratory
  1997
 51. Realdon N; Ragazzi E
  Drug availability from suppositories: modulating effect by layered excipients
  1997
 52. Lesko SM; Mitchell AA
  Ugotavljanje neškodljivosti ibuprofena v pediatriji: ambulantna randomizina klinična študija
  [An assesment of the safety of peditric ibuprofen]
  1996
 53. Krsteska L; Sejfulah SM
  Increasing solubility and masking unplesant taste of paracetamol in oral pharmaceutical formulation
  1995
 54. Možina M
  Akutne zastrupitve
  1994
 55. Abletshauser C; Rupprecht H
  Self supporting polymer films crosslinked "in situ" by simultaneous spraying of component solutions. 1. Characterization and drug diffusion
  1994
 56. Možina M; Krejči F; Jamšek M; Pance I
  Snovi, ki povzročajo najpogostejše zastrupitve
  1993
 57. Mojsoski N; Pavičić F
  Rijeđi uzroci nastanka bronhalne astme
  [Rare causes of the origin of bronchial asthma]
  1991
 58. Križman I; Štepec S
  Okvare jeter povzročene z zdravili
  [Drug induced liver damages]
  1991
 59. Pečar S
  Metabolizem učinkovin in radikali
  [Drug metabolism and the role of radicals]
  1991
 60. Mavrič-Jovan O
  Rak in bolečina
  1989
 61. Vrečer F; Kristl J; Korbar-Šmid J
  Uporaba dinamične diferenčne kalorimetrije (DSC) za ugotavljanje porazdelitve paracetamola v svečkah
  [The use of differential scanning calorimetry (DSC) for assessment of paracetamol distribution in suppositories]
  1989
 62. Logar-Car Gordana
  Paracetamol (acetaminofen) in toksični učinki
  [Paracetamol (acetaminophen) and toxic effects]
  1988
 63. Est Mladen; Budihna Metka; Stanovnik Lovro
  Pomen antipiretikov v otroškem obdobju
  [The significance of antipyretic drugs in children]
  1988
 64. Zorec-Karlovšek M; Prevorčnik A; Lokar J
  Vpliv psihoaktivnih snovi na prometno varnost v SRS
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics