biomedicina slovenica


"ACETATES" : 17

 1. Goličnik Marko
  Alternative algebraic rate-integration approach for progress-curve analysis of enzyme kinetics
  2012
 2. Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej
  Diagnoza in zdravljenje akutne hiperamoniemije
  [Diagnosis and early management of acute hyperammonaemia]
  2010
 3. Moller Kasper; Christensen Bjarke; Foerster Jochen; Piškur Jure; Nielsen Jens; Olsson Lisbeth
  Aerobic glucose metabolism of Saccharomyces kluyveri: growth, metabolite production, and quantification of metabolic fluxes
  2002
 4. Gruden Nevenka; Stantić Mirjana; Buben Mirka
  Influence of lead on calcium and strontium transfer through the duodenal wall in rats
  1974
 5. Zorec-Karlovšek Majda
  The story of Šmarnica: (in memory of prof. Wolfgang Bonte and his work on congeners)
  2001
 6. Kobal S
  Krvna slika pri podganah in kuncih v poskusu subakutne toksičnosti 2,4-diklorofenoksiocetne kisline (2,4-D) in 4-kloro-2-metilfenoksiocetne kisline (MCPA)
  [Hematological profile at the subacute trial on rats and rabbits treated with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 4-chloro-2-methyl phenoxyacetic acid (MCPA)]
  1999
 7. Neidlein Richard; Kikelj Danijel
  A convenient method for the methylation of alkyl dicyanoacetates
  1989
 8. Krčevski-Škvarč Nevenka; Pečan Marija
  Farmakologija neopioidnih analgetikov (NOA)
  1998
 9. Guček Andrej; Drinovec J; Kveder Radoslav; Ponikvar Rafael; Koželj Gordana; Habjan Monika
  Bikarbonatna hemodializa in cirkulacijska stabilnost
  1989
 10. Ipavec R
  Acetogeneza in metanogeneza pri anaerobnem čiščenju odpadnih voda
  [Acetogenesis and methanogenesis in anaerobic purification of effluvial waters]
  1996
 11. Petrač Z
  Vpliv metaboličnih inhibitorjev na tetanično kontrakcijo skeletnih mišic laboratorijske podgane
  1993
 12. Guček A; Drinovec J; Kveder R; Ponikvar R; Koželj G; Simjanovska D
  Cirkulacija pri boleznih ledvic
  1989
 13. Lindič J
  Primerjava učinkovitosti zdravljenja bolnikov s kronično ledvično insuficienco z acetatno in bikarbonatno hemodializo
  1990
 14. Jesenovec N; Prevorčnik N
  Dokazivanje povišenih koncentracija ukupnih proteina u urinu
  1988
 15. Gros Marjan
  Sprememba oblik in vesikulacija eritrocita, izzvana s fizikalno kemijskimi dejavniki
  1989
 16. Zabzun M; Klašninovska L; Trpenoski Lj; Muharemi Š; Kovačeski S
  Korelacija nivoa transaminaza u pre i post dijaliznom periodu kod pacijenata na HHDP sa HBs - antigenemijom
  1988
 17. Stojković D; Krasojević-Kostić I; Blagojević-Lazić R; Buturović J; Radivojević-Ðokić D
  Acido-bazni status u bolesnika tretiranih hemofiltracijom acetatnom i bikarbonatnom hemodijalizom
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics