biomedicina slovenica


"ACETOBACTERACEAE" : 7

 1. Trček J; Toyama H; Czuba J; Misiewicz A; Katsushita K
  Towards understanding the acetic acid resistance in Gluconacetobacter europaeus
  2006
 2. Trček Janja; Bulc Tjaša; Zupančič-Justin Maja; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Danijel
  Študij genetskih osnov rezistence bakterij proti ocetni kislini in njene aplikacije v mikrobioloških sistemih: zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta
  2006
 3. Trček Janja
  Quick identification of acetic acid bacteria based on nucleotide sequences of the 16S-23S rDNA internal transcribed spacer region and of the PQQ-dependent alcohol dehydrogenase gene
  2005
 4. Trček Janja; Avguštin Gorazd; Lipoglavšek Luka; Trebar Dunja; Vrhovšek Marjana
  Molekulska analiza bakterijske populacije v industrijski proizvodnji kisa: zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta (zaključek junija 2002)
  2002
 5. Trček Janja
  Genotypic characteristics of Gluconacetobacter hansenii LMG 1582 suggest its reclassification to a new species
  2002
 6. Trček Janja; Teuber Michael
  Genetic and restriction analysis of the 16S-23S rDNA internal transcribed spacer regions of the acetic acid bacteria
  2002
 7. Trček Janja; Lipoglavšek Luka; Avguštin Gorazd; Trebar Dunja; Teuber Michael
  Acetic acid bacteria: identification approaches based on various genomic sequences
  2002New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics