biomedicina slovenica


"ACETONE" : 29

 1. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti
  Modulation of HMG-CoA reductase and glutathione-linked enzymes and protection against pro-oxidant induced oxidative damage in colon (Caco-2) cells and rat colon homogenates by phenolic extracts from Shaddock (Citrus maxima) peels
  2016
 2. Pinheiro C.; Roque R.; Adriano A.; Mendes P.; Praça M.; Reis I.; Pereira T.; Srebotnik-Kirbiš Irena; André S.
  Optimization of immunocytochemistry in cytology
  2015
 3. Srebotnik-Kirbiš I; Maxwell P; Fležar MS; Miller K; Ibrahim M
  External quality control for immunocytochemistry on cytology samples: a review of UK NEQAS ICC (cytology module) results
  2011
 4. Vujasinović M; Kočar M; Kramer K; Bunc M; Brvar M
  Poisoning with 1-propanol and 2-propanol
  2007
 5. Zorec-Karlovšek M
  Diagnostic values of combined glucose and lactate values in cerebrospinal fluid and vitreous humour - our experiences
  2004
 6. Kodba Biba
  Učenje veščin pravilne uporabe tehničnih pripomočkov pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Learning the skills of using appropriate technical devices for diabetes mellitus]
  2004
 7. Kožar-Logar Jasmina; Malej Alenka; Franko Mladen
  Hyphenated high perfomance liquid chromatography-thermal lens spectrometry technique as a tool for investigations of xanthophyll cycle pigments in different axonomic groups of marine phytoplankton
  2003
 8. Kožar-Logar Jasmina; Franko Mladen
  The effects of eluent's optothermal parameters on TLS detection in gradient HPLC
  2003
 9. Kožar-Logar Jasmina; Franko Mladen
  The effect of eluent's optothermal parameters on TLS detection in gradient HPLC
  2002
 10. Zupančič S
  Syntheses and transformations of mono and D1(dimethylaminomethylene) derivates of 1,3-acetonedicarboxylates and related compounds
  2001
 11. Zupančič Silvo; Svete Jurij; Stanovnik Branko
  Sinteze in pretvorbe mono in di(dimetilaminometilen) derivation 1,3-acetondikarboksilatov in sorodnih spojin
  2001
 12. Bogataj M; Mrhar A
  The influence of acetone on the properties of chitosan hydrochloride microspheres
  1999
 13. Uršič-Bratina Nataša; Tanšek-Žerjav Mojca
  Šola dobrega vodenja sladkorne bolezni - intenzivirana insulinska terapija
  1996
 14. Kern Nadja
  Vloga proteaz in proteaznih inhibitorjev v listih fižola Phaseolus vulgaris (cv. Češnjevec) v odgovoru rastline na stres
  [Role of proteases and protease inhibitors in leaves of bean Phaseolus vulgaris (cv. Češnjevec) in plant response to stress]
  2000
 15. Srebotnik-Kirbiš Irena
  Imunokemično odkrivanje antigena PCNA in Ki-67 na celičnih vzorcih raka dojke
  1998
 16. Možina Martin; Krejči Fedor; Jamšek Marija; Gričar Marko
  Snovi, ki povzročajo najpogostnejše zastrupitve
  1998
 17. Zorec-Karlovšek Majda
  Biochemical markers of excessive alcohol consumption - practical analytical experience
  1995
 18. Nemec Marija; Zadnik T; Jazbec I
  Koncentracija acetona v vzrocih mleka iz bazena
  [Acetone concentration in milk bulk samples]
  1997
 19. Nemec M
  Acetone concetration in milk bulk samples
  1996
 20. Kerč J; Srčič S; Mohar M; Kofler B
  Preparation and evaluation of auranofin solvent deposits onto lactose
  [Priprava in ovrednotenje depozitov auranofina na laktozi]
  1996
 21. Lenarčič B; Ritonja A; Turk B; Dolenc I; Turk V
  Characterization and structure of pineapple stem inhibitor of cysteine proteinases
  1992
 22. Bogataj M; Mrhar A; Korošec L
  Evaluation of bioadhesive properties of microspheres on isolated guinea pig vesical and intestinal mucosa
  1995
 23. Nemec M; Zadnik T; Klinkon M; Jazbec I
  Acetone content in bulk tank milk samples
  1994
 24. Kveder T
  Identifikacija in razlikovanje avtoprotiteles proti nekaterim intracelularnim proteinom in ribonukleoproteinskim kompleksom
  1993
 25. Gall Koraljka; Pavelić Jasminka; Jadro-Šantel Dubravka; Poljak Mario; Pavelić Krešimir
  DNA amplification by polymerase chain reaction from brain tissues embedded in paraffin
  1993
 26. Možina M; Krejči F; Jamšek M; Pance I
  Snovi, ki povzročajo najpogostejše zastrupitve
  1993
 27. Plemenitaš A; Havel CM; Watson JA
  Sterol-mediated regulation of mevalonic acid synthesis
  1990
 28. Zorec-Karlovšek M
  Forenzični pomen hemoglobina A1: posmrtna biokemijska diagnostika diabetesa mellitusa in diabetične kome
  1992
 29. Koselj M
  Kazalci za spremljanje urejenosti sladkorne bolezni
  [Parameters for evaluation of diabetes mellitus control]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics