biomedicina slovenica


"ACINETOBACTER" : 38

 1. Duijn Pleun Joppe van; Verbrugghe Walter; Jorens Philippe Germaine; Spöhr Fabian; Schedler Dirk; Deja Maria; Jereb Matjaž; Seme Katja; Šifrer Franc; Tomič Viktorija
  The effects of antibiotic cycling and mixing on antibiotic resistance in intensive care units
  2018
 2. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Ružić-Sabljić Eva; Trtnik Brabara; Pereyra Gonzales Adriana; Jaklič Domen; Kopinč Rok; Potokar Jana; Puzić Almin; Mazija Hrvoje
  Water soluble propolis and royal jelly enhance the antimicrobial activity of honeys and promote the growth of human macrophage cell line
  2016
 3. Ribič Helena; Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Grmek-Košnik Irena
  Ugotavljanje nosilstva proti karbapenemom odporne bakterije acinetobacter baumannii: vzorčenje, metode, uporabnost kultivacije z obogatitvijo
  2016
 4. Ribič Helena; Lavtižar Jana
  Obvladovanje izbruhov večkratno odpornih bakterij v regionalni bolnišnici v letu 2014
  2015
 5. Tekauc-Golob Andreja
  Bakterije v materinem mleku
  2012
 6. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Lejko-Zupanc Tatjana
  Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii
  2014
 7. Štrumbelj Iztok; Müller-Premru Manica; Pirš Mateja; Seme Katja
  Odpornost izbranih po Gramu negativnih bakterij - na pragu poantibiotične dobe
  [Resistance of selected Gram-negative bacteria - approaching the postantibiotic era]
  2013
 8. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Štravs Tanja; Al Nawas Majda; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Harlander Tatjana; Zdolšek Barbara; Lorenčič Robnik Slavica; Tomič Viktorija; Kavčič Martina; Mirković Tomislav; Lejko-Zupanc Tatjana
  Karbapenemaze pri Acinetobacter baumannii - izbruh v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in prenosi v duge bolnišnice
  [Carbapenemases in Acinetobacter baumannii - outbreak in University Medical Centre Ljubljanas and transfer to other hospitals]
  2013
 9. Bonnin RA; Poirel L; Naas T; Pirš M; Seme K; Schrenzel J; Nordmann P
  Dissemination of New Delhi metallo-beta-lactamase-1-producing Acinetobacter baumannii in Europe
  2012
 10. Bonnin R; Poirel L; Naas T; Pirš M; Schrenzel J; Nordmann P
  European dissemination of NDM-1-producing Acinetobacter baumannii
  2012
 11. Pirš M; Cerar T; Kofol R; Muller-Premru M; Križan-Hergouth V; Ambrožič-Avguštin J; Seme K
  Retrospective analysis of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strains in a tertiary hospital
  2011
 12. Pirš M; Andlovic A; Cerar T; Furlan T; Guzej J; Seme K
  Prevalence of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in routine ESBL surveillance samples
  2011
 13. Reberšek Gorišek Jelka; Rejc-Marko Jana; Lorenčič Robnik Slavica
  Prikaz odpornosti bakterij Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. ter Escherichia coli in Klebsiella spp., ki izločata ß-laktamaze z razširjenim spektrom delovanja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v letih 2005 in 2007 in možnosti zdravljenja
  2009
 14. Mueller-Premru M; Ribič H; Lovrenčič-Robnik S; Fišer J; Kavčič M; Harlander T; Štrumbelj I; Tomič V; Piltaver-Vajdec I; Jeverica S
  Odpornost bakterij Staphylococcus aureus, enterococcus faecalis, enterococcus faecium, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa in acinetobacter baumanii, osamljenih pri bolnikih v slovenskih bolnišnicah v letu 2007
  2009
 15. Ribič Helena; Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena; Rus Igor
  Občutljivost bakterij za antibiotike pri bolnikih Splošne bolnišnice Jesenice v obdobju od leta 2004 do 2006
  [Antimicrobial susceptibility of bacteria, isolated from patienmts treated at Jesenice general hospital in the period between 2004 and 2006]
  2007
 16. Golle Andrej; Lorenčič-Robnik Slavica; Novak Dušan; Reberšek-Gorišek Jelka
  Odpornost bakterije Pseudomonas aeruginosa in bakterij iz rodu Acinetobacter, osamljenih iz kužnin bolnikov, zdravljenih v Splošni bolnišnici Maribor v obdobju 2001-2005
  [Resistance of Pseudomonas aeruginosa and other bacteria of the Acinetobacter genus isolated from samples of patients treated at the Maribor general hospital during 2001-2005]
  2006
 17. Reberšek-Gorišek Jelka; Lorenčič-Robnik Slavica; Gorišek-Miksić Nina
  Surveillance of antimicrobial susceptibility of the acinetobacter SPP at teaching hospital Maribor, Slovenia, 2002-2004
  2005
 18. Reberšek-Gorišek Jelka; Lorenčič-Robnik Slavica; Gorišek Nina
  Pregled občutljivosti izolatov bakterije Acinetobacter spp. v Splošni bolnišnici Maribor v letih 1998 ter 2002
  [Surveillance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of Acinetobacter spp. in General hospital Maribor in the years 1998 and 2002]
  2004
 19. Šibanc Branko; Lešničar Gorazd; Čretnik-Žohar Tjaša; Tratar Franci; Štorman Alenka
  Vpliv nadzorovanega predpisovanja protibakterijskih zdravil na odpornost bakterij v Splošni bolnišnici Celje
  [The influence of controlled antibacterial prescribing on bacterial resistance at General hospital Celje]
  2004
 20. Ribič Helena; Smole Alenka; Oražem Toni
  Odpornost bakterij, ki smo jih osamili pri varovancih domov za ostarele
  [Antibiotic resistance of bacteria isolated from nursing home residents]
  2003
 21. Radovanović Mirjana
  Uporabnost hitre mikroskopske kvantitativne preiskave v napovedi nastanka sepse iz opeklinske rane
  1991
 22. Beović A; Kolman J; Seme K; Bošnjak R; Čižman M
  Ampicillin/sulbactam (A/S) in the treatment of acinetobacter spp.(A) infections
  2001
 23. Muzlovič Igor
  Vpliv kolonizacije traheje na bolnišnično pljučnico
  [The influence of tracheal colonization on nosocomial pneumonia]
  2003
 24. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok
  Interpretacija antibiograma za zdravnike
  2002
 25. Mueller-Premru Manica
  Nefermentativni po Gramu negativni bacili
  2002
 26. Praprotnik K; Dragaš AZ
  Osobitosti Acinetobacter calcoaceticus
  1984
 27. Bem B; Polh D; Černe L; Stanković V; Drinovec B
  Survey of results from microbiological studies in the intensive care unit (ICU), at the general hospital Izola - Slovenia
  1996
 28. Parežnik Roman; Žohar-Čretnik Tjaša
  Problem bolnišničnih okužb v internistični intenzivni enoti za odrasle
  1999
 29. Muzlovič Igor; Vilman Jelena; Zupančič Martina; Pikelj Franjo
  Vročina zaradi zdravil - vloga prokalcitonina pri razlikovanju vročine zaradi sepse oziroma zdravil: primer iz klinične prakse
  [Drug fever - the role of procalcitonin in differentiation of sepsis and drug fever: case report]
  1999
 30. Minor Lloyd B
  Motnje v ravnotežnem ustroju izzvane z gentamicinom
  [Gentamicin-induced bilateral vestibular hypofunction]
  1998
 31. Bren A; Guček A
  Which antimicrobial agent in CAPD peritonitis?
  1997
 32. Štrumbelj I
  Multiple-resistant acinotobacter SPP and Pseudomonas Aeruginosa isolated from tracheal aspirates
  1995
 33. Mueller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Koren Srečko
  Povzročitelji in mikrobiološka diagnostika okužb pri nevtropeničnem bolniku
  [Etiologic agents and microbiological diagnosis of infections in patients with neutropenia]
  1996
 34. Bren AF; Guček A; Kandus A; Koselj M; Lindič J; Kveder R
  CAPD peritonitis in diabetics vs non-diabetics: a 10-year overview
  1996
 35. Plaper A
  Kloniranje in ekspresija cDNA gena, ki se v glivi Rhizopus nigricans inducira v pogojih indukcije hidroksilaznega sistema
  [Cloning and expression of cDNA corresponding to gene induced in Rhizopus nigricans in the conditions of induction of hydroxylase system]
  1995
 36. Bren AF; Guček A; Kajtna-Koselj M; Mlinšek D; Koselj M; Kandus A
  Peritonitis in diabetics on CAPD-a 10-year overview
  1994
 37. Guček A; Bren AF; Lindič J; Hergouth V; Mlinšek D
  Is monotherapy with cefazolin or ofloxacin an adequate treatment for peritonitis in CAPD patients?
  1994
 38. Dragaš AZ; Magajna J
  The bactericidal activity of chlorhexidine and povidone iodine on some opportunistic bacteria
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics