biomedicina slovenica


"ACUPUNCTURE" : 98

 1. Zavoreo Iris; Sikora Miroslav; Vučićević-Boras Vanja; Terlević Dabić Diana; Andabak Rogulj Ana
  Efficacy of acupuncture and vitamin C in burning mouth syndrome
  2017
 2. Terlević Dabić Diana; Vučićević-Boras Vanja
  Evaluation of topical therapies in the treatment of hyposalivation
  2014
 3. Terlević Dabić Diana; Jurišić Sanja; Vučićević-Boras Vanja; Gabrić Dragana; Bago Ivona; Vrdoljak Danko Velimir
  The effectiveness of low-level laser therapy in patients with drug-induced hyposalivation
  2016
 4. Terlević Dabić Diana; Vučićević-Boras Vanja
  Usporedba učinkovitosti niskoenergetskog lasera i akupunkture u liječenju hiposalivacije
  [Comparison of the low level laser and acupuncture in the treatment of hyposalivation]
  2016
 5. Terlević Dabić Diana; Vučićević-Boras Vanja; Sikora M; Mocinic B; Skrinjar I; Gabric D
  The effectiveness of acupuncture in drug - induced hyposalivation
  2016
 6. Mičetić-Turk Dušanka; Turk Zmago
  Acupuncture in functional dysmenorrhoea
  2006
 7. Posadzki Paul; AlBedah Abdulah MN; Khalil Mohamed MK; AlQaed Meshari S; Lee Myeong S; Ernst Edzard; Car Josip
  Complementary and alternative medicine for the prevention and treatment of migraine headache
  2015
 8. Krebs Simona; Čokolič Miro; Blažič Grabrovec Katja
  FARMAfit
  2011
 9. Turk Zmago
  Impotenca - spolna nemoč
  2008
 10. Fartek Nana; Vavken Barbara; Klemenc-Ketiš Zalika
  Odnos zdravnikov, ki delajo v ambulanti družinske medicine, do akupunkture
  2014
 11. Zuzak Tycho J.; Bo&x148;ková Johanna; Careddu Domenico; Garami Miklós; Hadjipanayis Adamos; Jazbec Janez; Merrick Joav; Miller Joyce; Ozturk Candan
  Use of complementary and alternative medicine by children in Europe
  2013
 12. Ivetić Vojislav; Čreslovnik Barbara; Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Uporaba komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja med polnoletnimi prebivalci Slovenije
  [Use of complementary and alternative treatment methods among adults in Slovenia]
  2013
 13. Brunček-Gostenčnik Simona; Pogorevc Matejka Barbara; Wagner-Kovačec Jožica
  Lajšanje bolečin v križu pri nosečnicah s pomočjo akupunkture
  2012
 14. Klemenc-Ketiš Zalika
  Mesto in uporabnost akupunkture v sodobni medicini
  [Acupuncture in modern medicine]
  2012
 15. Turk Zmago; Barovič Jože; Jesenšek Papež Breda
  Značenje integrativne medicine i nekonvencionalnih oblika liječenja u lječilištima
  [The importance of integrative medicine and non-conventional treatment in health resorts]
  2011
 16. Turk Zmago
  Medicinsko licenziranje komplementarnih oblik zdravljenja v slovenski medicini
  2010
 17. Jamnik Helena
  Rehabilitacija oseb s sindromom kronične razširjene bolečine - sindrom fibromialgije
  [Rehabilitation of persons with chronic widespread pain - fibromyalgia syndrome]
  2010
 18. Ocvirk Marija
  Akupunktura in dojenje
  [Breastfeeding problems and acupuncture]
  2006
 19. Šuškovič Stanislav
  Kratek komentar o koristih in škodljivostih zdravilstva
  [A brief comment on the benfits and harms of complementary and alternative therapies]
  2006
 20. Dervišević Edvin
  Možganska kap po kitajski tradicionalni medicini
  2006
 21. Turk Z; Cesar-Komar M
  Observation on helium-neon laser irradiating acupuncture treatment of 36 cases of piriform muscle injury
  2006
 22. Turk Zmago
  Ali zdravnik - ali mazač?
  2006
 23. Turk Zmago; Komar-Cesar Marija
  Možnosti nekonvencionalne oblike zdravljenja otrok z boleznijo dihal, kašljem in motnjami dihanja
  [Possibile use of complementary and alternative medicine in children with respiratory diseases, cough and breathing difficulties]
  2006
 24. Linde Klaus; Streng Andrea; Juergens Susanne; Hoppe Andrea; Brinkhaus Benno; Wagenpfeil Stepan; Witt Claudia; Pfaffenrath Volker; Hammes Micahel G; Weidenhammer Wolfang
  Akupunktura pri bolnikih z migreno: randomizirana nadzorovana študija
  [Acupuncture for patients with migraine. A randomized controlles trial]
  2005
 25. Cesar-Komar Marija
  Akupunktura, stara in nova spoznanja - uporaba v protibolečinski medicini
  2005
 26. Pajntar Marjan
  Lajšanje porodnih bolečin
  2004
 27. Požlep Gorazd
  Kronična bolečina
  2004
 28. Hajewska-Kosi Jadwiga
  Zdravljenje bolečin z akupunkturo
  2004
 29. Turk Zmago
  Ali ima slovenska medicina alternativo?
  2004
 30. Šuškovič Stanislav; Škrgat Sabina; Ravnikar Ljubica
  Zdravilstvo, astma in alergija
  2004
 31. Hajewska-Kosi Jadwiga
  Zdravljenje bolečine z akupunkturo
  2003
 32. Šuškovič Stanislav
  O homeopatih, zdravilcih in zdravnikih
  2003
 33. Godec Marija
  Akupunktura
  [Acupuncture]
  2002
 34. Zupanc Urška; Burger Helena
  Učinkovitost fizikalnega zdravljenja in pomen aktivnosti pri bolnikih z nespecifično bolečino v križu
  2002
 35. Hoefferle-Felc Alenka
  Sudeckov sindrom - kompleksni regionalni bolečinski sindrom: rehabilitacijska obravnava
  [Sudeck's syndrome - complex regional pain syndrome: rehabilitation]
  2002
 36. Turk Zmago; Čelan Dušan
  Bolečina v križu - pristop fiziatra
  [Low back pain - approach of the physiatrician]
  2002
 37. Marn-Vukadinović Duša
  Rehabilitacija poškodbenih stanj vratne hrbtenice
  [Rehabilitacija after traumatic disorders of cervical spine]
  2002
 38. Čelan Dušan
  Fizikalna terapija pri Bellovi paralizi
  [Physical therapy for Bell's palsy]
  2002
 39. Hajewska-Kosi Jadwiga
  Akupunktura - kaj naj o njej ve zdravnik družinske medicine
  [Acupunctire - what should family practitioner know]
  2002
 40. Turk Zmago
  Acute lumbal sprain and acupuncture
  2002
 41. Kolonić Višnja
  Akupunktura: dopolnilna metoda zdravljenja
  2001
 42. Šuškovič Stanislav; Škrgat Sabina
  Zdravilstvo, astma in alergija
  2001
 43. Turk Zmago
  Akupunktura danes
  2001
 44. Cesar-Komar Maria
  Therapy of complex regional pain syndrom on the hand
  2001
 45. Turk Zmago
  Acupuncture - old or new method for treatment of back pain?
  2001
 46. Poplas-Susič Tonka
  Nefarmakološki pristop k zdravljenju menopavzanih (klimakteričnih) težav v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Nonmedicamentous approach to the treatment of menopausal problems in the consulting room of family doctor]
  2001
 47. Hajewska-Kosi Jadwiga
  Zdravljenje z akupunkturo
  2000
 48. Mok M
  ACUPUNCTURE UPDATED
  1977
 49. Šuškovič Stanislav
  Alergije in komplementarna ali alternativna medicina
  1999
 50. Ravnik Igor M
  Zdravljenje epilepsije pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Treatment of pediatric and adolescent epilepsy in Slovenia]
  2000
 51. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Osrednji učni načrt za strokovno izobraževanje s področja obravnave in zdravljenja bolečine
  2000
 52. Brunsson Ingemar
  Pooperativno zdravljenje bolečine pri otrocih
  2000
 53. Turk Zmago; Čelan Dušan
  Pomen bolečine v medicinski in profesionalni rehabilitaciji
  2000
 54. Peuker Elmar T; White Adrian; Ernst Edzart; Pera Franz; Filler Timm J
  Travmatski zapleti pri akupunkturi: terapevti bi morali poznati anatomijo človeka
  [Traumatic complications of acupuncture: therapists need to know human anatomy]
  2000
 55. Dervišević Edvin
  Utjecaj niskofrekventnih struja na bol pri humeroskapularnom periartritisu u odbojkaša
  1998
 56. Legat FJ; Goessler W; Schlagenhaufen C; Soyer HP
  Localized cutaneous argyria in the ear after short-contact acupuncture
  1999
 57. Papuga Petar
  Neurophysiological foundations of traditional Chinese medicine
  1999
 58. Dolenc Anton; Ermenc Branko
  Mazaštvo in alternativna medicina
  1999
 59. Hajewska-Kosi Jadwiga
  Lajšanje bolečin v križu z akupunkturo
  1999
 60. Židov Nena
  Oris uveljavljanja akupunkture v Sloveniji
  1999
 61. Barovič Vesna
  Gube so lahko znak bolezni
  1998
 62. Turk Zmago; Cesar-Komar Marija
  Zdravljenje kroničnega glavobola z akupunkturo
  1998
 63. Štajnbaher-Troha M
  The role of acupuncture in pediatric ophthalmology
  1996
 64. Turk Z
  Acupuncture - new posibility for clinic observation of acute lumbar sprain
  1997
 65. Bratina Dunja
  Možnost okužb v alternativni medicini in paramedicinskih dejavnostih
  [Possibility of infections in alternative medicine and paramedical activities]
  1997
 66. Likar Miha
  Kitajska medicina nekoč in danes
  1997
 67. Krajnc I
  Alternativne metode liječenja kod reumatskih bolesti
  [Alternative medicini in treatment of rheumatic diseases]
  1993
 68. Kaplan G
  Akupunktura v 90. letih pregled za zdravnike v osnovnem zdravstvu: ameriški komentar
  1996
 69. Peterson JR
  Akupunktura v 90. letih: pregled za zdravnike v osnovnem zdravstvu
  [Acupuncture in the 1990s: a rewiew for the primary care physician]
  1996
 70. Rožman P
  Akupunktura v ordinaciji splošnega zdravnika: uvodnik
  1996
 71. Turk Z
  Možnosti zdravljenja športnih poškodb z nekonvencionalnimi oblikami medicinskega tretmana
  1996
 72. Čop Z; Mali M
  Akupunktura v veterini
  1995
 73. Rožman P; Osojnik J
  Tradicionalna kitajska medicina in akupunktura 1. del
  1993
 74. Malc M
  Akupunktura - dodatna metoda zdravljenja v medicinskem rehabilitacijskem centru
  1995
 75. Cesar-Komar M; Ocepek I; Bricman I
  Comparison of different therapy methods at sympatic dystrophy (mb. Sudeck)
  1995
 76. Turk Z
  Možnost alternativnega tretmana debelosti pri otrocih
  [Alternative treatment of obesity in children]
  1992
 77. Erjavec T
  Vpliv fizikalne terapije na motnje arterijske prekrvitve udov
  1994
 78. Rožman P
  Acupuncture in the therapy of functional headache
  1994
 79. Turk Z; Jesenšek-Papež B
  Možnosti alternativnega zdravljenja debelosti pri otrocih
  [Alternative treatment of obesity in children]
  1993
 80. Božičević D
  Akupunktura
  1991
 81. Šakić D; Amerl-Šakić V; Jelić-Huljak B
  Liječenje enureze laser-akupunkturom
  [Laser-acupuncture treatment of enuresis]
  1991
 82. Grilc-Korošec M
  Uporabnost akupunkture pri zdravljenju klimakteričnih težav
  1991
 83. Vidmar J
  Akupunktura - možnosti in omejitve njene uporabe v športu
  [Acupuncture - changes and limits of the application in sport]
  1991
 84. Korošec M
  Akupunktura v ginekologiji in porodništvu
  [Acupuncture in gynecology and obstetrics]
  1991
 85. Potisk K
  Vpliv električnega draženja suralnega živca na spastičnost golenskih mišic pri bolnikih s hemiplegijo
  1991
 86. Lunder M; Godec M; Lunder M; Popović R; Potočnik M
  Akupunktura kao dodatno korisno sredstvo u terapiji nekih dermatoza
  [Acupuncture as a useful supplementary method in the treatment of some dermatoses]
  1990
 87. Štefančič M; Jelnikar T
  Pain - relieving electrical stimulation
  1986
 88. Sterle M
  Živeti modro: sprostitve, meditacije, akupresura
  1987
 89. Turk Z
  Mogućnosti akupunkture kod tetraplegičara i paraplegičara
  [The possibilities of acupuncture in tetra- and paraplegics]
  1987
 90. Gogala A
  Duševnost in zdravje: psihonevroendokrinoimunologija
  1989
 91. Turk Z
  Alternativna medicina
  1989
 92. Rozman B; Logar D; Tomšič M; Presetnik M; Kos-Golja M
  Strokovno nepotrjeni pristopi k zdravljenju revmatskih bolezni
  [Unproven therapeutic approaches to rheumatic diseases]
  1989
 93. Godec M
  Akupunktura
  [Acupuncture]
  1989
 94. Stanišić M; Zamurović A
  Lumbalgija - terapijski problem u pacijenata posle hirurškog lečenja hernije intervertebralnog diskusa
  1987
 95. Splihal M; Popovič J; Cesar N
  Konservativno zdravljenje akutnih bolnikov
  1986
 96. Turk Z; Rathkolb O
  Liječenje reumatskih bolesti akupunkturom. (Therapy with laser acupuncture in patients suffering from degenerativerheumatism)
  1986
 97. Pirnat Vladimir; Sentočnik Jožica; Godec Marija
  Učinki akupunkture pri revmatoidnem artritisu
  1986
 98. Turk Z
  Akupunktura v službi medicinske rehabilitacije.
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics