biomedicina slovenica


"ADENOMA" : 306

 1. Kovatcheva Roussanka; Zaletel Katja; Vlahov Jordan; Stoinov Julian
  Long-term efficacy of ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound treatment of breast fibroadenoma
  2017
 2. Vrzel Dejan; Rudolf Saša
  MR s hepatospecifičnim kontrastnim sredstvom - pomembna vloga v diagnostiki jetrnih adenomov
  [MRI with hepatospecific contrast agent - a valuable tool for diagnosis of hepatocellular adenomas]
  2016
 3. Hočevar Marko; Ležaič Luka; Rep Sebastijan; Zaletel Katja; Kocjan Tomaž; Jensterle Sever Mojca; Žgajnar Janez; Perić Barbara
  Focused parathyroidectomy without intraoperative parathormone testing is safe after pre-operative localization with 18F-Fluorocholine PET/CT
  2016
 4. Rep Sebastijan; Hočevar Marko; Vaupotič Janja; Ležaič Luka
  Ocena SPECT/CT in odštevne scintigrafije pri bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom
  [Estimation of SCPECT/CT and subtraction scintigraphy in patients with primary hyperparathyroidism]
  2016
 5. Norčič Gregor; Jelenc Franc; Škerl Petra; Stegel Petra; Novaković Srdjan
  Role of specific DNA mutations in the peripheral blood of colorectal cancer patients for the assessment of tumor stage and residual disease following tumor resection
  2016
 6. Bošnjak Roman
  Extended endonasal approach to parasellar pituitary adenomas in different cavernous sinus compartments
  2016
 7. Volavšek Metka
  Sebaceous lymphadenoma, salivary glands of
  2016
 8. Volavšek Metka
  Sebaceous adenoma, salivary glands of
  2016
 9. Ocepek Andreja; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Gene expression and genetic polymorphisms in TLR4 and COX-2 genes in chronic inflammatory bowel disease and colorectal adenomas
  2009
 10. Krhin Blaž; Goričar Katja; Gazić Barbara; Dolžan Vita; Bešić Nikola
  Functional polymorphisms in antioxidant genes in Hurthle cell thyroid neoplasm - an association of GPX1 polymorphism and recurrent Hurthle cell thyroid carcinoma
  2016
 11. Rep Sebastijan; Hočevar Marko; Vaupotič Janja; Ležaič Luka
  Sevalna obremenitev bolnikov pri scintigrafiji obščitničnih ademov
  [Radiation exposure of patients in scintigraphy of parathyroid adenoma]
  2016
 12. Volavšek Metka
  Adenoma, middle ear of
  2016
 13. Popović Mara; Volavšek Metka
  Adenoma pituitary, ectopic sinonasal
  2016
 14. Kavalar Rajko; Koželj Miran; Potrč Stojan
  Hepatobiliary cystadenoma
  1998
 15. Bošnjak Roman
  Extended endonasal endoscopic approaches to pituitary macroadenomas and other skull base lesions (live surgery)
  2016
 16. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja
  Detection of parathyroid adenoma in patients with primary hyperparathyroidism: are adenomas in primary hyperparathyroidism mostly localized on the right side of the neck?
  2007
 17. Rep Sebastijan; Ležaič Luka; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija; Jensterle Sever Mojca; Simončič Urban; Tomše Petra; Hočevar Marko
  Optimal scan time for evaluation of parathyroid adenoma with [18F]-fluorocholine PET/CT
  2015
 18. Bošnjak Roman; Vittori Alenka; Benedičič Mitja
  Endoscopic endonasal approach to medial and lateral par[!]sellar pituitary adenomas, selected suprasellar craniopharyngiomas and meningiomas and other skull base lessions
  2015
 19. Visintin Alessia; Cova Maria Assunta; Bošnjak Roman; Ukmar Maja
  Outcome dei pazienti con adenoma ipofisario GH secernente operati con tecnica endoscopica endonasale
  [Patients' outcome of GH secreting pituitary adenomas treated with endoscopic endonasal approach]
  2015
 20. Horst Michiel P J; Marušić Zlatko; Hornick Jason L.; Luzar Boštjan; Brenn Thomas
  Morphologically low-grade spiradenocarcinoma
  2015
 21. Luzar Boštjan; Shanesmith Rebecca; Calonje Eduardo
  Perineural growth of benign cutaneous sweat gland tumours
  2015
 22. Tepeš Bojan; Štabuc Borut; Stefanovič Milan; Bračko Matej; Frković-Grazio Snježana; Novak-Mlakar Dominika; Maučec Zakotnik Jožica
  Faecal immunochemical test-based colorectal cancer screening programme SVIT in Slovenia
  2014
 23. Bešić Nikola; Auersperg Marija; Gazić Barbara; Dremelj Marta; Žagar Ivana
  Neoadjuvant chemotherapy in 29 patients with locally advanced follicular or Hürthle cell thyroid carcinoma
  2011
 24. Krokter Kogoj Tina; Mlekuš Katarina; Sabati Rajić Antonela; Pfeifer Marija
  Two cases of TSH-secreting pituitary adenomas
  2012
 25. Bešić Nikola; Lužnik Zala
  Hürthle cell thyroid carcinoma metastatic to the choroid detected by radioiodine scintigraphy
  2012
 26. Bošnjak Roman
  Extended endonasal approaches to skull base lessions with special emphasis on pituitary adenomas invading into the cavernous sinus and suprasellar craniopharyngiomas
  2012
 27. Zidar Nina
  Papillary lymphomatous cystadenoma of the parotid gland (Warthin's tumour)
  [(Cystadenoma papillare lymphomatosum glandulae parotidis)]
  2013
 28. Zidar Nina
  Pleomorphic adenoma of the parotid gland - mixed tumour
  [(Adenoma pleomorphae glanduale parotidis - tumour mixtus)]
  2013
 29. Jeruc Jera
  Tubulo-villous adenoma of the colon
  [(Adenoma tubulovillosum intestini crassi)]
  2013
 30. Vittori Alenka; Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Boršoš Imre; Pfeifer Marija; Kocjan Tomaž
  Uspešnost transsfenoidne kirurgije pri zdravljenju akromegalije
  [Efficacy of transsphenoidal surgery in the treatment of acromegaly]
  2012
 31. Jerše Maja; Sok Mihael
  Congenital cystic adenomatoid malformation presenting in adulthood in association with adenocarcinoma
  2008
 32. Strojan Fležar Margareta
  Fibroadenoma of the breast
  [(Fibroadenoma mammae)]
  2013
 33. Petrič Rok; Bešič Hana; Bešić Nikola
  Preoperative serum thyroglobulin concentration as a predictive factor of malignancy in small follicular and Hurthle cell neoplasms of the thyroid gland
  2014
 34. Hodolič Marina; Fettich Jurij
  Incidental uptake of 18F-fluorocholine (FCH)in the head or in the neck of patients with prostate cancer
  2014
 35. Kovatcheva Roussanka; Vlahov Jordan; Stoinov Julian; Lacoste Francois; Ortuno Catherine; Zaletel Katja
  US-guided high-intensity focused ultrasound as a promising non-invasive method for treatment of primary hyperparathyroidism
  2014
 36. Bešić Nikola; Petrič Rok; Stražišar Branka; Šešek Manja; Žgajnar Janez; Hočevar Marko
  Predictive factors of carcinoma in 279 patients with Huerthle cell neoplasm of the thyroid
  2008
 37. Krajc Mateja
  Dedni rak debelega črevesa
  2010
 38. Krajinović Milena; Volavšek Metka; Zidar Nina; Aničin Aleksandar
  Pleomorfni adenom malih žlez slinavk mehkega neba, prikaz primera
  [Pleomorphic adenoma of the minor salivary glands on the soft palate, case report]
  2012
 39. Ležaič Luka; Kocjan Tomaž; Jensterle Sever Mojca; Hočevar Marko; Vidovič Borut; Rep Sebastijan; Fettich Jurij
  Usefulness of 18F-fluorocholine PET/CT for preoperative localization of parathyroid adenomas
  2013
 40. Kšela Urša; Zemljič Eva
  Tumorji hipofize - prikaz primerov
  [Pituitary tumors - case report]
  2013
 41. Završnik Matej
  Kdaj pomislimo na tumor v področju hipofize?
  [When we think on tumor in sellar region?]
  2013
 42. Vižin Tjaša; Christensen Ib Jarle; Nielsen Hans Jørgen; Kos Janko
  Cathepsin X in serum from patients with colorectal cancer: relation to prognosis
  2012
 43. Strojan-Fležar Margareta
  Fibroadenom dojke
  [(Fibroadenoma mammae)]
  2012
 44. Zidar Nina
  Papilarni limfomatozni cistadenom obušesne slinavke
  [(Cystadenoma papillare lymphomatosum glandulae parotidis) (Whartinov tumor)]
  2012
 45. Zidar Nina
  Pleomorfni adenom obušesne slinavke
  [(Adenoma pleomorphe glandulae parotodis)]
  2012
 46. Jeruc Jera
  Tubulo-vilozni adenom debelega črevesa
  [(Adenoma tubulovillosum intestini crassi)]
  2012
 47. Smrkolj Špela; Sorč Lucija; Šinkovec Jasna; Rakar Stelio
  Muellerian papilloma in a patient with Proteus syndrome: case report and review of the literature
  2012
 48. Zavratnik Andrej; Vuković Ksenija
  Incidentalom nadledvične žleze
  [Adrenal incidentaloma]
  2012
 49. Skok Pavel
  Predstavitev bolnice z neoplazijo spodnje prebavne cevi
  [Presentation of a female patient with colorectal neoplasia]
  2012
 50. Zafošnik Andrej; Dajčman Davorin
  Predstavitev bolnice z zgodnjo neoplazijo zgornje prebavne cevi
  [Early neoplastic lesion of upper gastrointestinal tract - case report]
  2012
 51. Sedonja Irena; Čas-Sikošek Nina
  The frequency of BI-RADS benign characteristics in breast cancers and fibroadenomas on ultrasound images
  2011
 52. Bešić Nikola; Auersperg Marija; Gazić Barbara; Dremelj Marta; Žagar Ivana
  Neoadjuvant chemotherapy in 29 patients with locally advanced follicular or Hürthle cell thyroid carcinoma: a phase 2 study
  2012
 53. Krajc Mateja; Vrečar Alenka; Hotujec Simona
  Klinična pot onkološkega genetskega svetovanja in testiranja za družinsko adenomatozno polipozo (FAP)
  2011
 54. Mlekuš-Kozamernik Katarina; Pfeifer Marija
  Sekundarna hipertiroza zaradi TSH makroadenoma hipofize
  2011
 55. Bošnjak R; Benedičič M; Podboj J; Boršoš I
  Removal of large pituitary macroadenomas with extrasellar extension to paranasal sinuses with the aid of endoscope and neuronavigation
  2011
 56. Bošnjak R; Benedičič M; Boršoš I
  Endoscopic endonasal approaches to pituitary adenomas extending into different cavernous sinus compartments
  2011
 57. Bizjak Neda
  Benigne spremembe v dojkah
  [Benign breast lesions]
  2011
 58. Bošnjak Roman; Benedičič Mitja
  Endoscopic endonasal approach to pituitary adenoma with invasion to the cavernous sinus
  [Endoskopska endonazalna odstranitev hipofiznega adenoma s širjenjem v kavernozni sinus]
  2011
 59. Bošnjak R; Benedičič M
  Endoscopic endonasal approach to the intracavernous pituitary adenomas
  2011
 60. Pintar Tadeja
  Presaditev tankega črevesa
  [Intestine transplantation]
  2011
 61. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja
  Naše izkušnje z lokalizacijo adenomov obščitnic
  2010
 62. Gaberšček S; Zaletel K; Pirnat E; Hojker S
  Feasibility of colour flow Doppler sonography in the diagnostics of toxic adenomas before treatment with radioiodine
  2010
 63. Tozon Nataša; Kodre Veronika; Juntes Polona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy is highly effective for the treatment of canine perianal hepatoid adenoma and epithelioma
  2010
 64. Gaberšček S; Zaletel K; Pirnat E; Hojker S
  Diagnostic value of colour flow doppler sonography in the diagnostics of toxic adenomas before treatment with radioiodine
  2010
 65. Perše Martina; Mlinarič Vladimir; Cerar Anton
  Aberantni kriptni fokusi kot napovedni kazalci kolorektalnega karcinoma
  [Aberrant crypt foci as biomarkers predictive of colorectal carcinoma]
  2010
 66. Stražišar Branka; Petrič Rok; Šešek Manja; Žgajnar Janez; Hočevar Marko; Bešić Nikola
  Predictive factors of carcinoma in 279 patients with Hürthle cell neoplasm of the thyroid gland
  2010
 67. Roy Hemant K; Bianchi Laura K
  Razlike v adenomih in karcinomih kolona med moškimi in ženskami: potencialne klinične implikacije
  [Differences in colon adenomas and carcinomas among women and men. Potential clinical implications]
  2010
 68. Tepeš Bojan; Stefanović Milan; Bračko Matej; Frković-Grazio Snežana; Maučec-Zakotnik Jožica; Novak-Mlakar Dominika; Štabuc Borut
  Rezultati pilotne faze presejalnega programa SVIT
  [Slovenian colorectal cancer screenig programme SVIT-results of pilot phase]
  2010
 69. Skok Pavel; Ocepek Andreja
  Peutz-Jegherjev sindrom
  [Peutz-Jeghers syndrome]
  2009
 70. Bešić Nikola; Vidergar-Kralj Barbara; Žagar Ivana
  Radioiodine in therapy of patients with Hürthle cell carcinoma of the thyroid
  2009
 71. Bošnjak Roman; Podboj Jernej; Boršoš Imre; Benedičič Mitja
  Combined endoscopic and microscopic transnasal approach for removal of large pituitary macroadenomas extending to paranasal sinuses
  [Kombinirani endoskopsko-mikroskopski transnazalni pristop za odstranitev velikih hipofiznih makroadenomov s širjenjem v obnosne votline]
  2009
 72. Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Boršoš Imre; Urbančič Jure
  Image-guided navigation in transnasal surgery of pituitary adenomas
  [Nevronavigacija pri transnazalnih operacijah hipofiznih adenomov]
  2009
 73. Krajnc Mitja; Čokolič Miro
  Moški hipogonadizem: prikaz primera
  [Male hypogonadism: a case report]
  2009
 74. Skok Pavel
  Novosti v endoskopski diagnostiki pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke
  2008
 75. Bošnjak Roman; Podboj Jernej; Boršoš Imre; Benedičič Mitja; Urbančič Jure; Knific Jernej
  Kombinirani mikroskopsko-endoskopski transnazalni pristop do makroadenomov hipofize s širjenjem paraselarno in v obnosne votline ter prve izkušnje s slikovno-vodeno navigacijo
  [Combined microscopic and endoscopic transnasal access to pituitary macroadenomas spreading parasellary and into the paranasal sinuses and our first experience with image-guide navigation]
  2008
 76. Stopar-Pintarič Tatjana; Hočevar Marko; Jereb Simona; Casati A; Novak-Jankovič Vesna
  A prospective, randomized comparison between combined (deep and superficial) and superficial cervical plexus block with levobupivacaine for minimally invasive parathyroidectomy
  2007
 77. Vegar-Zubović Sandra; Sefić-Pašić Irmina; Lindcender Lidija; Vrčić Dunja; Klančević Melika; Delić Una
  Computed tomography and magnetic resonance colonography
  [Računalniško tomografska in magnetno resonančna kolonografija]
  2007
 78. Podboj J; Bošnjak R
  Combined endoscopic and microscopic transnasal approach for removal of large intracranial pituitary macroadenomas with extension to paranasal sinuses
  2006
 79. Krajc Mateja
  Dedni nepolipozni rak debelega črevesa
  2006
 80. Chandra Ashish; Sheikh Adnan A; Cerar Anton; Talbot Ian C
  Clinico-pathological aspects of colorectal serrated adenomas
  2006
 81. Rott Tomaž; Jerše Maja; Terčelj Marjeta; Eržen Janez
  Detection of early lung cancer lesions in surgical resections and in bronchial and transbronchial biopsies
  [Odkrivanje zgodnjih oblik pljučnega raka v kirurških resektatih in bronhialnih in transbronhialnih biopsijah]
  2006
 82. Skok Pavel
  Ultrazvok in benigni tumorji jeter
  [Ultrasound and benign liver tumors]
  2006
 83. Stefanovič Milan
  Ugotavljanje in odstranjevanje neoplastičnih lezij debelega črevesa
  [Detection and removal of neoplastic lesions of the large bowel]
  2006
 84. Štabuc Borut
  Presejanje za raka debelega črevesa in danke v Sloveniji
  [Colorectal cancer screening in Slovenia]
  2006
 85. Bošnjak Roman
  Transsfenoidalna kirurgija hipofiznih tumorjev
  2006
 86. Krajc Mateja; Žgajnar Janez; Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bilban-Jakopin Cvetka; Lokar Katarina; Novaković Srdjan; Stegel Vida
  Dedni rak širokega črevesa
  2006
 87. Bešić N; Hočevar M; Žgajnar J; Petrič R; Pilko G
  Aggressiveness of therapy and prognosis of patients with Huerthle cell papillary thyroid carcinoma
  2006
 88. Vrtovec Matjaž; Berden Pavle
  Diagnostika endokrinih tumorjev s selektivnim odvzemom venskih krvnih vzorcev
  2006
 89. Rituper Boštjan
  Elektrofiziološke meritve fuzije posameznega mešička s plazmalemo v primarni kulturi podganjih laktotrofov
  2005
 90. Stirn-Kranjc B; Koršič M; Zupančič I; Andrejčič K
  Pleomorphic adenoma of the lacrimal gland in a child
  1993
 91. Pećina-Šlaus Nives; Kljaić Milka; Nikuševa-Martič Tamara
  Loss of heterozygosity of APC and CDH1 genes in laryngeal squamous cell carcinoma
  2005
 92. Pokorn Dražigost; Hlastan-Ribič Cirila; Cerar Anton
  Gastric content of the liquid test meals in rats with gastrointestinal neoplasias induced by N-methyl-N-nitrosoguanidineand 1,2-dimethylhydrazine
  2006
 93. Mlinarič Vladimir
  Diagnostika raka želodca in endoskopsko zdravljenje
  [Diagnostic of gastric cancer and endoscopic therapy]
  2006
 94. Mlinarič Vladimir
  Zgodnji želodčni rak - endoskopsko zdravljenje
  [Early gastric cancer - endoscopic therapy]
  2005
 95. Chan Andrew T; Giovannucci Edward L; Meyerhardt Jeffrey A; Schernhammer Eva S; Curhan Gary C; Fuchs Charles S
  Dolgotrajna raba aspirina in nesteroidnih antirevmatikov ter tveganje za rak črevesja
  [Long-term use of aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs]
  2005
 96. Urlep Dejan
  Longitudinalni endoskopski ultrazvok (EUZ) in bolezni trebušne slinavke
  [Longitudinal endoscopic ultrasound (EUS) and pancreatic disease]
  2005
 97. Hes O; Vaneček T; Perez-Montiel DM; Cabrero-Alvarado I; Hora M; Suster S; Lamovec J; Čurik R; Mandys V; Michal M
  Chromophobe renal cell carcinoma with microcystic and adenomatous arrangement and pigmentation - a diagnostic pitfall. Morphological, immunohistochemical, ultrastructural and molecular genetic report of 20 cases
  2005
 98. Bešić Nikola; Žgajnar Janez; Hočevar Marko; Frkovič-Gazić Snježana
  Is patient's age a prognostic factor for follicular thyroid carcinoma in the TNM classification system?
  2005
 99. Ležaič L; Fettich J; Rep S
  Comparison of dual - tracer subtraction imaging and sestamibi SPECT in preoperative localization of parathyroid adenoma
  2005
 100. Rep S; Fettich J; Slodnjak I; Grošelj C
  Parathyroid adenomas and their washout kinetics of 99mTc-MIBI in comparation with other scintigraphyc methods
  2005

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics