biomedicina slovenica


"ADENOSINETRIPHOSPHATASE" : 29

 1. Štrbenc Malan; Fazarinc Gregor; Pogačnik Azra
  Some morphological aspects of the cremaster muscle in brown hare and domestic rabbit
  [Nekaj morfoloških značilnosti mišice vzdigovalke mod (m. cremaster) pri poljskem zajcu in domačem kuncu]
  2008
 2. Korošec Branka
  Vloga genov ATP2A2 in ATP2A3 pri različnih vrstah malignih tumorjev
  [The role of ATP2A2 and ATP2A3 genes in different malignant tumours]
  2006
 3. Gunde-Cimerman Nina; Plemenitaš Ana
  Ecology and molecular adaptations of the halophilic black yeast Hortaea werneckii
  2006
 4. Gorjan Alenka; Plemenitaš Ana
  Identification and characterization of ENA ATPases HwENA1 and HwENA2 from the halophilic black yeast Hortaea werneckii
  2006
 5. Sajko Špela; Kubinova Lucie; Cvetko Erika; Kreft Marko; Wernig Anton; Eržen Ida
  Frequency of M-cadherin-stained satellite cells declines in human muscles during aging
  2004
 6. Štrus J; Kostanjšek R; Tušek M
  ATPase activity in the hindgut of the woodlouse Porcellio scaber during the moult cycle
  2002
 7. Smerdu Vika
  Izražanje genskih prepisov za izooblike težkih verig miozina v različnih tipih mišičnih vlaken človeka
  [Expression of myosin heavy chain transcripts within distinct types of human muscle fibres]
  2002
 8. Snoj-Cvetko Erika
  Histokemične in morfometrične značilnosti mišice vastus lateralis pri otrocih
  1992
 9. Primc Maja
  Analiza težkih verig miozina v regeneratih počasne in hitre mišice po presaditvi v ložo hitre mišice
  1996
 10. Belič Aleš; Knez Nataša; Valenčič Vojko; Karba Rihard
  Parameter estimation of muscle dynamics model by genetic algorithms
  2000
 11. Punkt Karla; Eržen Ida
  Changes of enzyme activities in the myocardium and skeletal muscle fibres of cardiomyopathic hamsters. A cytophotometrical study
  2000
 12. Eržen I; Cvetko E; Obreza S; Angaut-Petit D
  Fiber types in the mouse levator auris longus muscle: a convenient preparation to study muscle and nerve plasticity
  2000
 13. Lenasi Helena; Šlajpah Maja; Sterle Maksimiljan; Hudnik-Plevnik Tamara; Breskvar Katja
  Characterization of plasma membrane fraction from filamentous fungus Rhizopus nigricans
  2000
 14. Zajc I; Arntzen JW
  Phylogenetic relationships of the European newts (genus Triturus) tested with mitochondrial DNA sequence data
  1999
 15. Milisav-Ribarić I; Hughes Colin; Koronakis Eva; Koronakis Vassilis
  ATPase activity and ATP/ADP-induced conformational change in the bacterial toxin exporter hemolysin B
  1993
 16. Čebašek Vita
  Histokemična in morfometrična analiza mišice latissimus dorsi človeka
  1997
 17. Koronakis Eva; Hughes Colin; Milisav Irina; Koronakis Vassilis
  Protein exporter function and in vitro ATPase activity are correlated in ABC-domain mutants of HlyB
  1995
 18. Konac Lado
  Razvrstitev tipov mišičnih vlaken v humani skeletni mišici
  1997
 19. Snoj-Cvetko E; Sketelj J; Dolenc I; Obreza S; Janmot C; d'Albis A; Eržen I
  Regenerated rat fast muscle transplanted to the slow muscle bed and innervated by the slow nerve, exhibits and identical myosin heavy chain repertoire to that of the slow muscle
  1996
 20. Eržen I; Širca A; Dekleva A
  Diferencijacija skeletnih mišićnih vlakna pomoću ATP-aze
  1987
 21. Pernuš F; Eržen I
  Arrangement of fiber types within fascicles of human vastus lateralis muscle
  1991
 22. Fazarinc G; Bavdek S; Lorger J; Košorok S; Pliberšek Z
  Aktivnost miofibrilarne ATP-aze v mišicah pritegovalkah zadnje okončine razkrečenih pujskov
  [Myosin ATP-ase activity of the hind limb adductors of splaylegged piglets]
  1993
 23. Dolenc I; Črne-Finderle N; Eržen I; Sketelj J
  Satellite cells in slow and fast rat muscles differ in respect to acetylcholinesterase regulation mechanisms they convey to their descendant myofibers during regeneration
  1994
 24. Pernuš F; Eržen I
  Fibre size, atrophy, and hypertrophy factors in vastus lateralis muscle from 18- to 29-year-old men
  1994
 25. Smerdu Vika
  Postnatalni razvoj skeletne mišice prašiča: vpliv na histokemične in morfometrične lastnosti mišičnih vlaken
  1993
 26. Eržen I; Maravič V
  Simultaneous histochemical demonstration of capillaries and muscle fibre types
  1993
 27. Ravnik D; Širca A
  Histochemical characteristics of bulbospongiosus and ischiocavernosus muscles in man
  1993
 28. Snoj-Cvetko E; Eržen I
  Primerjava histokemičnih in morfometričnih značilnosti mišičnih vlaken m. vastus lateralis in m. deltoideus pri otrocih starih 10-15 let
  [Comparison of histochemical and morphometrical characteristics of muscle fibre types in vastus lateralis and deltoideus muscles in children aged 10-15 years]
  1992
 29. Stirn-Kranjc B
  Morfologija in histokemija človeških vodoravnih premih očesnih mišic pri ortoforiji in pri spremljajočem konvergentnem strabizmu
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics