biomedicina slovenica


"ADHESIONS" : 49

 1. Snoj Marko
  Etiologija in patogeneza intraabdominalnih adhezij
  1995
 2. Zemljič Jokhadar Špela; Batista Urška; Svetina Saša
  Focal adhesions connectedness of Integrin B1, Caveolin-1 and focal adhesion kinase
  2010
 3. Zafošnik Andrej; Kalacun Vanja; Dajčman Davorin
  Endoskopske preiskave v anesteziji - predstavitev bolnice
  [Endoscopic procedures in anaesthesia - case report]
  2013
 4. Crnjac Anton
  Kirurške možnosti zdravljenja malignih plevralnih izlivov karcinoma dojke: primerjava metod
  [Surgical options for treating malignant pleural effusion in patients with breast carcinoma: comparison of methods]
  2010
 5. Zemljič-Jokhadar Špela; Šuštar Vid; Svetina Saša; Batista Urška
  Time lapse monitoring of CaCo-2 cell shapes and shape dependence of the distribution of integrin beta1 and F-actin on their basal membrane
  2009
 6. Yildirim Mehmet; Oztekin Ozgur; Akdamar Fatih; Yakan Savas; Postaci Hakan
  Xanthogranulomatous cholecystitis remains a challenge in medical practice: experience in 24 cases
  [Ksantogranulomatozni holecistitis ostaja izziv v medicinski praksi: izkušnje s 24 bolniki]
  2009
 7. Klokočovnik Tomislav
  Minimally invasive parasternal approach to tricuspid valve avoids repeat sternotomy
  2000
 8. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Hysteroscopic resection of intrauterine synaechiae
  2006
 9. Reljič Milan
  Pelvična bolečina pri mladostnicah
  [Pelvic pain among female adolescents]
  2005
 10. Tomaževič Tomaž
  Laparoscopic fimbrioplasty and adhaesiolysis
  2005
 11. Battelino Saba; Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Intraoperative use of mitomycin C in fibrous atresia of the external auditory canal
  2005
 12. Zore A; Lukanovič A; Mihelič M; Babnik-Peskar D
  Uretero-fallopian fistula after laparoscopic adhesiolysis of pelvic adhesions
  2004
 13. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Hysteroscopic resection of intrauterine synaechiae
  2004
 14. Tomaževič Tomaž
  Operative hysteroscopy
  2004
 15. Virant Irena
  Patologija sluznice kontralateralnega jajcevoda pri ženskah z zunajmaterničo nosečnostjo (salpingoskopska ocena)
  2003
 16. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Hysteroscopic resection of intrauterine synaechiae
  2003
 17. Domazet-Fink Jadranka; Kobal Borut
  Vloga laparoskopije pri odkrivanju vzrokov kronične pelvične bolečine
  [The role of laparoscopy in discovering the causes of chronic pelvic pain]
  2003
 18. Vrtačnik-Bokal Eda; Ban Helena; Korošec Sara
  Analiza laparoskopij pri obravnavanju neplodnega para
  [Analysis of laparoscopies in the management of the infertile couple]
  2003
 19. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Kirurško zdravljenje endometrioze pri neplodnih bolnicah
  [Surgical treatment of endometriosis in infertile patients]
  2003
 20. Virant Irma; Tomaževič Tomaž
  Salpingoskopija - diagnostična metoda za ugotavljanje patoloških sprememb v jajcevodu
  [Salpingoscopy - a useful tool in the diagnosis of pathological changes in the tube]
  2003
 21. Reljič Milan; Vlaisavljević Veljko
  Transvaginalna hidrolaparoskopija
  [Transvaginal hydrolaparoscopy]
  2003
 22. Kovačič Franjo; Kosmač Sandi
  Tui-na masaža v fizioterapiji
  [Tui-na massage in physiotherapy]
  2003
 23. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Hysteroscopic resection of intrauterine synaechiae
  2001
 24. Trojak Andrijana; Planinšek Odon; Srčič Stanko
  Uporabnost parametra proste površinske energije v farmacevtsko tehnoloških procesih
  [The use of surface free energy value in the pharmaceutical technology processes]
  2000
 25. Bren Andrej; Guček Andrej; Lindič Jelka; Kovač Damjan; Kovač Jani; Kandus Aljoša
  Experiences with fungal peritonitis in patients on peritoneal dialysis (PD)
  2000
 26. Tomaževič Tomaž
  Operative hysteroscopy
  2000
 27. Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž; Vogler Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda; Jemec Mojca
  Surgical treatment of stage III-IV endometriosis in infertile patients: laparotomy vs laparoscopy - preliminary results
  2000
 28. Tomaževič Tomaž; Ribič-Pucelj Martina; Virant Irena
  Endoscopic fibrioplasty and tuboscopy
  2000
 29. Vogler Andrej
  Histeroskopska resekcija intrauterinih sinehij
  1998
 30. Bren A
  Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis
  1998
 31. Snoj Marko
  Post-eperative adhesion formation after closing laparotomy by polydioxanone in dogs
  1998
 32. Vogler Andrej
  Histeroskopska resekcija intrauterinih sinehij
  1998
 33. Tomaževič Tomaž
  Adhezioliza in fimbrioplastika
  1998
 34. Pompe-Tanšek Marija
  Laparoskopska adhezioliza in salpingoplastika
  1997
 35. Sever Marko; Višnar-Perovič Alenka; Jamar Breda
  Adhezijski ileus
  [Adhesions and intestinal obstruction]
  1997
 36. Šibli Tomo; Fludernik Bogdan
  Operativno zdravljenje Crohnove bolezni v Celju v letih 1991 do 1995
  [Surgical treatment of Crohn disease in general hospital Celje from 1991 to 1995]
  1997
 37. Snoj M
  Pathogenesis and prevention of adhesion formation
  1995
 38. Pompe-Tanšek M
  Laparoskopska adhezioliza in salpingoplastika
  1996
 39. Vogler Andrej
  Inzulinu podobni rastni faktor (IGF 1) v foliklovi tekočini pri bolnicah z nizkim odzivom na stimulacijo ovulacije v postopku zunajtelesne oploditve
  [Follicular fluid insulin like growth factor-i in "lov-responders" undergoing ivf treatment]
  1996
 40. Ar'Rajab A; Snoj M; Larsson K; Bengmark S
  Exogenous phospholipid reduces postoperative peritoneal adhesions in rats
  1995
 41. Snoj M
  Adhezije v trebušni votlini
  [Intraabdominal adhesions]
  1993
 42. Tahirović HF
  Adhesion of labia minora
  1994
 43. Snoj M
  Intra-abdominal adhesion formation is initiated by phospholipase A2
  1993
 44. Takač I; Vlaisavljević V
  Preprečevanje pooperativnih zarastlin po mikrokirurški operaciji
  [Prevention of postoperative adhesion formation after microsurgical operation]
  1994
 45. Snoj M
  Intra-abdominal adhesion prevention by surface active materials
  1993
 46. Snoj M; Ar'Rajab A; Ahren B; Larsson K; Bengmark S
  Phosphalipase-resistant phosphatidylcholine reduces intra-abdominal adhesions induced by bacterial peritonitis
  1993
 47. Snoj M
  Postirradiation intraabdominal adhesions
  1993
 48. Snoj M; Ar'Rajab A; Ahren B; Bengmark S
  Effect of phosphatidylcholine on postoperative adhesions after small bowel anastomosis in the rat
  1992
 49. Snoj M
  Preprečevanje intraabdominalnih adhezij s površinsko aktivnimi snovmi
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics