biomedicina slovenica


"ADHESIVES" : 25

 1. Kopač I; Pohlen B
  Adhezijsko cementiranje keramičnih inlejev in onlejev
  [Adhesive cementation of ceramic inlays and onlays]
  2011
 2. Pohlen B; Kopač I
  Takojšnja vezava adhezivnega sistema na dentin po preoperaciji zoba za inlej in onlej
  [Immediate dentine bonding after tooth preparation for inlay and onlay]
  2011
 3. Erman Andreja
  Hitosan in možna uporaba v medicini
  [Chitosan and its possible use in medicine]
  2011
 4. Križnar I; Fidler A
  Vrste adhezivnih sistemov ter mehanizem njihove vezave na sklenino in dentin
  [Types of adhesive systems and the mechanism of bonding to enamel and dentine]
  2011
 5. Amir Offer; Smith Ronald; Nishikawa Akaira; Gregorič Igor D; Smart Frank W
  Left ventricular free wall rupture in acute myocardial infarction: a case report and literature review
  2005
 6. Kuhar M
  Vpliv plastičnih premazov na demineralizacijo sklenine
  [Influence of adhesive resin coating on enamel demineralization]
  2007
 7. Kuhar Milan
  Vpliv plastičnih premazov na de/remineralizacijo zobne sklenine ter na površinske lastnosti baznega akrilata zobnih protez
  2005
 8. But Igor; Bratuš Dejan; Faganelj Metka
  Prolene tape in the bladder wall after TVT procedure - intramural tape placement or secondary tape migration?
  2005
 9. Kerec M; Bogataj M; Veranič P; Mrhar A
  The role of calcium ions in the mechanism of chitosan enhanced drug permeability into the pig urinary bladder wall
  2003
 10. Lah Amadej
  Uporaba kožnih lepil pri oskrbi poškodovancev
  2003
 11. Petelin M; Bizimoska S; Pavlica Z
  Vpliv različnih podlag na učinek benzil nikotinata v lični sluznici podgane
  [Influence of different ointments on effect of hyperemic drug benzyl nicotinat into oral mucosa in rat]
  2003
 12. Košir Roman; Kruščić Aleksandar
  Uporaba površinskega lepila za oskrbo ran
  2003
 13. Košir Roman; Kruščić Aleksandar; Piberl Sebastijan
  Uporaba površinskega lepila dermabond za oskrbo ran v urgentni kirurški dejavnosti
  2002
 14. Piberl S; Košir R; Kruščić A; Grmec Š
  The use of cyanoacrilate skin adhesives for closing small incision and laceration wounds in general practise
  2003
 15. Bizimoska Saška
  Merjenje pO2 v ustni sluznici podgan po nanosu hiperemikov z EPR oksimetrijo
  2001
 16. Burjak M; Bogataj M; Pšeničnik M; Mrhar A
  Development of an experimental model for the evaluation of mucoadhesive properties of microspheres for intravesical application
  2000
 17. Kuhar M; Funduk N
  Poliranje brušene sklenine po preoblikovanju zob
  [Polishing of ground enamel after reshaping of abutment teeth]
  2000
 18. Georgijevski K; Gorgieva A; Galevski D; Kajevski V
  Fibrin tissue adhesives
  [Adhezivi iz fibrinskega tkiva]
  2000
 19. Kuhar M; Cevc P; Schara M; Funduk N
  In vitro permeability and scanning electron microscopy study of acid-etched and ground enamel surfaces protected with dental adhesive coating
  1999
 20. Bogataj M; Mrhar A; Korošec L
  Influence of physicochemical and biological parameters on drug release from microspheres adhered on vesical and intestinal mucosa
  1999
 21. Kuhar M; Funduk N
  Dentalni adheziv kot zaščita zobne sklenine po brušenju ali jedkanju
  [Dental adhesive as a protective coating on acid-etched or ground dental enamel]
  1998
 22. Petelin M; Šentjurc M; Skalerič U
  Raziskava lastnosti hidrogelov za lokalno dovajanje učinkovin na ustno sluznico
  [Study of the properties of hydrogels used for local delivery of drugs to the oral mucosa]
  1998
 23. Kuhar M; Cevc P; Schara M; Funduk N
  Vpliv zaščitnega premaza na prepustnost jedkane in brušene sklenine
  1997
 24. Simončič B; Kunzelmann KH
  Podlaganje kavitet
  [Cavity lining]
  1998
 25. Marion L
  Protetične estetske fasete
  [Aesthetic veneers]
  1998New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics