biomedicina slovenica


"AFLATOXINS" : 11

 1. Bavcon Kralj Mojca; Podražka Marcin; Krawczyk Barbara; Pandel Mikuš Ruža; Jarni Kristjan; Trebše Polonca
  ʺRaw foodʺ diet
  2017
 2. Eržen Ivan
  Onesnaženo okolje in rak
  [Pollution of living environment]
  2007
 3. Filipič Metka
  Genotoksične komponente hrane
  [Genotoxic substances in food]
  2006
 4. Jeršek Barbara; Poklar-Ulrih Nataša; Dekleva Nadja; Sever Dunja
  Kemijski dejavniki tveganja v živilih in njihov nadzor
  [Chemical hazards in food and their control]
  2004
 5. Borštnar Mija
  Vsebnosti zdravju škodljivih kontaminantov - pesticidov, težkih kovin in mikotoksinov v živilih
  1998
 6. Vengušt A; Žust J
  Kontaminacija krme z aflatoksini, ohratoksinom A, zearalenonom in trihoteceni
  [Feed contaminated with aflatoxins, ohratoxin A, zearalenone and trichothecenes]
  1996
 7. Penev G; Spasić P; Koteva-Penev L; Stojanović D; Mihajlović D; Gligorijević-Filipović J
  The condition of subcellular structures of kidney after application of aflatoxin B
  1986
 8. Al-Sabti K
  Clastogenic effects of five carcinogenic-mutagenic chemicals on the cells of the common carp, Cyprinus carpio L.
  1986
 9. Al-Sabti K
  Comparative micronucleated erythrocyte cell induction in three cyprinids by five carcinogenic-mutagenic chemicals
  1986
 10. Klemenc N; Žust J; Vengušt A; Vospernik P
  Etiologija mikotoksikoza kod domaćih životinja u Sloveniji. (Etiology of mycotoxicosis in domestic animals in Slovenia)
  1986
 11. Vengušt A; Klemenc N; Žust J; Vospernik P
  Toksikološka ispitivanja toksina T-2 i diacetoksiscrirpenola na kokošijem embriju. (Toxicological examination of T-2 toxin and diacetoxyscirpenol on chicken embryo)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics