biomedicina slovenica


"AGAR" : 792

 1. Barbič-Žagar Breda
  Z dokazi podprto zdravljenje s Krkinimi izdelki
  2014
 2. Gatta Gemma; Capocaccia Riccardo; Botta Laura; Mallone Sandra; De Angelis Roberta; Ardanaz Eva; Comber Harry; Dimitrova Nadya; Leinonen Maarit K.; Siesling Sabine; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Burden and centralised treatment in Europe of rare tumours
  2017
 3. Georgakis Marios K.; Papathoma Paraskevi; Ryzhov Anton; Eser Sultan; Taraszkiewicz Łukasz; Sekerija Mario; Žagar Tina; Antunes Luis; Zborovskaya Anna A.; Bastos Joana
  Malignant central nervous system tumors among adolescents and young adults (15-39 years old) in 14 Southern-Eastern European registries and the US Surveillance, Epidemiology, and End Results program
  2017
 4. Karalexi Maria A.; Georgakis Marios K.; Dessypris Nick; Ryzhov Anton; Zborovskaya Anna A.; Dimitrova Nadya; Živković Snežana; Eser Sultan; Antunes Luis; Sekerija Mario; Žagar Tina
  Mortality and survival patterns of childhood lymphomas
  2017
 5. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Božič Mojca; Stegnar Mojca; Poredoš Pavel; Kravos Andrej; Barbič-Žagar Breda; Pohar Perme Maja; Stare Janez
  Preprečevanje ishemičnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2014
 6. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Ribič Helena; Štorman Alenka; Petrovič Živa; Žohar Čretnik Tjaša
  Evaluation of single vs pooled swab cultures for detecting MRSA colonization
  2017
 7. Peterlin Lara; Žagar Mateja; Lejko-Zupanc Tatjana; Paladin Marija; Beović Bojana
  Should the patients colonized with extended-spectrum beta-lactamase-producing gram-negative bacilli (E-GNB) coming to hospital from the community with pneumonia get anti-E-GNB active empirical treatment?
  2017
 8. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Loboda Jure; Sitar Simona; Resnik Nataša; Trkov Saša; Lasič Eva; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Veranič Peter; Kreft Marko; Žagar Ema; Lenassi Metka
  Different pathological stimuli induce the release of distinct extracellular vesicles from human microglia
  2017
 9. Konte Tilen; Petelin Špela; Sitar Simona; Hudoklin Samo; Žagar Ema; Veranič Peter; Plemenitaš Ana; Lenassi Metka
  Optimizing the isolation of extracellular vesicles from Saccharromyces cerevisiae culture
  2017
 10. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Sitar Simona; Lasič Eva; Zorec Robert; Plemenitaš Ana; Žagar Ema; Kreft Marko; Lenassi Metka
  Characterization of particles formed during staining of exosomes with the fluorescent dye PKH26
  2017
 11. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Jarm Katja; Žagar Tina
  Time trends and spatial patterns in the mesothelioma incidence in Slovenia, 1961-2014
  2017
 12. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Cancer survival in children and adolescents in last 50 years in Slovenia
  2017
 13. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Linkage to supplementary registration sources
  2016
 14. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 15. Najjari Jamal D.; Smet S.; Kibsgaard Jensen N.; Fokdal Lars U.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara
  Physician assessed and patient reported limb edema after RCHT + IGABT for cervical cancer (EMBRACE)
  2017
 16. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 17. Rotovnik-Kozjek Nada; Kompan Lidija; Žagar Tina; Mrevlje Živa
  Influence of enteral glutamine on inflammatory and hormonal response in patients with rectal cancer during preoperative radiochemotherapy
  2017
 18. Bešić Nikola; Schwarzbartl-Pevec Andreja A.; Klevišar Ivančič Andreja; Vogrin Andrej; Vidergar-Kralj Barbara; Gazić Barbara; Krhin Blaž; Zakotnik Branko; Grašič-Kuhar Cvetka; Bergant Damijan; Pirnat Edvard; Gutnik Helena; Žagar Ivana; Blazina Jerca; Zaletel Katja; Strojan Fležar Margareta; Hočevar Marko; Dremelj Marta; Glumac Nebojša; Blatnik Olga; Gaberšček Simona; Pavlović Djokić Snežana; Klopčič Ulrika; Kloboves-Prevodnik Veronika; Pohar-Marinšek Živa
  Smernice diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  2017
 19. Pužar Dominkuš Pia; Stenovec Matjaž; Loboda Jure; Sitar Simona; Resnik Nataša; Trkov Saša; Lasič Eva; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Veranič Peter; Kreft Marko; Žagar Ema; Lenassi Metka
  Microglia release distinct extracellular vesicle populations in response to different pathological stimuli
  2017
 20. Koprivšek Jure; Vrzel Marina; Barbič-Žagar Breda
  Učinkovitost in varnost aripiprazola v zdravljenju shizofrenije in bipolarne motnje
  [Efficacy and safety of aripiprazole in patients with shizophrenia and bipolar mania]
  2017
 21. Valassi Elena; Holger Franz; Brue Thierry; Feelders Richard A.; Netea-Maier Romana; Tsagarakis Stylianos; Webb Susan M.; Yaneva Maria; Reincke Martin; Droste Michael; Pfeifer Marija
  Diagnostic tests for Cushing's syndrome differ from published guidelines
  2017
 22. Zavašnik Janez; Kostanjšek Rok; Žagar Kristina; Šestan Andreja
  2. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 11. in 12. maj 2017, Piran, Slovenija
  [2nd Slovene Microscopy Symposium]
  2017
 23. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Božič Mojca; Stegnar Mojca; Poredoš Pavel; Kravos Andrej; Barbič-Žagar Breda; Stare Janez; Pohar Perme Maja
  Survival and event-free survival of patients with peripheral arterial disease undergoing prevention of cardiovascular disease
  2017
 24. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Lokar Katarina; Jarm Katja; Ivanuš Urška; Žagar Tina
  Cancer burden in Slovenia with the time trends analysis
  2017
 25. Dermota Urška; Ribič Helena; Grmek-Košnik Irena; Ravnik Mateja; Korošec Monika
  Kontrola kakovosti testiranja občutljivosti bakterij z metodo difuzije v agarju z diski (antibiogram)
  [Quality assurance of antimicrobial susceptibility testing by agar disc-difussion method (antibiogram)]
  2017
 26. Žagar Tina; Dolžan Vita
  Polimorfizmi izbranih genov serotoninske poti pri žrtvah samomora v Sloveniji
  [Polymorphic genes of serotonergic system in suicide victims in Slovenia]
  2016
 27. Rotar-Pavlič Danica; Kitak Teja; Barbič-Žagar Breda
  Neintervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti fiksne kombinacije perindoprila in amlodipina (Amlessa) v zdravljenju arterijske hipertenzije in vpliva dodatnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni na bolnikovo zavzetost za zdravljenje (COMIPLANT)
  [Post-authorization efficacy and safety study of treatment with fixed-dose combination of perindopril and amlodipine (Amlessa) in patients with arterial hypertension and the impact of additional risk factors for cardiovascular diseases on patient compliance (COMPLIANT)]
  2016
 28. Boltežar Lučka; Žagar Ivana; Jezeršek Novaković Barbara
  Granulomatosis after autologous stem cell transplantation in nonHodgkin lymphoma
  2016
 29. Cole Michelle; Spiteri Gianfranco; Jacobsson Susanne; Pitt Rachel; Grigorjev Vlad; Unemo Magnus; Jeverica Samo
  Is the tide turning again for cephalosporin resistance in Neisseria gonorrhoeae in Europe?
  2015
 30. Sóki J.; Jeverica Samo; Thierney D.; Hajdu Eva O.; Perry J.; Nagy E.
  An analysis of the antibiotic resistance gene content of intestinal Bacteroides isolated using a novel chromogenic agar
  2016
 31. Sóki J.; Jeverica Samo; Tierney D.; Perry J. D.; Nagy E.; Urbán E.
  Investigation of the antibiotic resistance gene content of intestinal normal flora Bacteroides strains using a novel chromogenic agar for the isolation
  2016
 32. Žagar Tina; Zadnik Vesna; Jarm Katja; Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja
  Redki raki
  2016
 33. Zadnik Vesna; Žagar Tina; Jarm Katja; Primic-Žakelj Maja
  Time trends and spatial patterns in the mesothelioma incidence in Slovenia, 1961-2013
  2016
 34. Rener-Sitar Ksenija; John Mike T.; Pusalavidyasagar Snigdha S.; Bandyopadhyay Dipankar; Schiffman Eric L
  Sleep quality in temporomandibular disorder cases
  2016
 35. Potočar Urška; Hudoklin Samo; Erdani-Kreft Mateja; Završnik Janja; Božikov Krešimir; Fröhlich Mirjam
  Adipose-derived stem cells respond to increased osmolarities
  2016
 36. Pužar Dominkuš Pia; Loboda Jure; Kejžar Anja; Resnik Nataša; Sitar Simona; Veranič Peter; Žagar Ema; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Lenassi Metka
  Human microglia release distinct populations of extracellular vesicles, depending on the stimulus
  2016
 37. Karalexi Maria A.; Baka Margarita; Ryzhov Anton; Zborovskaya Anna A.; Dimitrova Nadya; Živković Snežana; Eser Sultan; Antunes Luis; Sekerija Mario; Žagar Tina
  Survival trends in childhood chronic myeloid leukaemia in Southern-Eastern Europe and the United States of America
  2016
 38. Pužar Dominkuš Pia; Ferdin Jana; Loboda Jure; Stenovec Matjaž; Sitar Simona; Trkov Saša; Lasič Eva; Plemenitaš Ana; Peterlin Matija Boris; Žagar Ema; Kreft Marko; Lenassi Metka
  Nef-expressing human microglia contribute to Nef-exosome pool in the brain
  2016
 39. Avbelj Magdalena; Zupanc Davorin; Žagar Tina; Kotnik Primož; Jakič Maja; Pirnat Edvard; Zadnik Vesna; Bergant Damijan; Zaletel Katja; Hočevar Marko; Battelino Tadej
  Rak ščitnice pri otrocih
  2016
 40. Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Epidemiologija raka dojk
  2016
 41. Žagar Gabron Špela; Drobnič Radobuljac Maja
  Hiperkinetična motnja v mladostništvu s poudarkom na bolnišnični obravnavi
  [Hyperkinetic disorder in adolescents - inpatient care]
  2015
 42. Žagar Tina
  [Cancer incidence mapping based on geocoded data]
  2007
 43. Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna
  29. svetovni kongres registrov raka v Ljubljani
  2008
 44. Zadnik Vesna; Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja
  Cancer patients' survival
  [Populacijsko preživetje bolnikov z rakom]
  2016
 45. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Božič Mojca; Stegnar Mojca; Poredoš Pavel; Kravos Alenka; Barbič-Žagar Breda; Pohar Perme Maja; Stare Janez
  What to expect from prevention cardiovascular disease in patients with peripheral arterial disease
  2015
 46. Gale Ivanka; Žagar Tina; Petrovič Aleš
  Geografske razlike porazdelitve oskrbe s pitno vodo in njene skladnosti, Slovenija 2005
  2006
 47. Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna
  Pretok in uporaba informacij v Registru raka - najstarejšem zdravstvenem registru v Sloveniji
  2006
 48. Zupanič-Pajnič Irena
  Genetic identification of skeletons from world war II mass graves in Slovenia
  2015
 49. Zadnik Vesna; Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja
  The geographical differences in effectiveness of the organized cervical cancer screening introduction in Slovenia
  2006
 50. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Žagar Tina; Krajc Mateja
  Epidemiologija raka debelega črevesa in danke v Sloveniji
  2008
 51. Lokajner Gordana; Žagar Andreja; Radolič Dejan; Ećimović Patricija
  Is it time to start implementing rapid response teams in Slovenia?
  2008
 52. Žagar Tina; Droljc A
  Connection of Cancer Registry of Slovenia to other state databases
  2007
 53. Žagar Ivana; Vidergar-Kralj Barbara; Brecelj Erik; Podkrajšek Maja; Hočevar Marko
  Radioguided localisation of non-palpable lesions in the neck - our first experience
  2007
 54. Logonder Mira; Mehle Majda; Švigelj Rogelj Barbara; Gradišek Margareta; Žagar Andreja
  Menjava konekta na epiduralnem (EDK) in/ali subarahnoidalnem katetru (SAS)
  2006
 55. Žagar Andreja
  Obvladujmo spremembe
  2006
 56. Karalexi Maria A.; Žagar Tina
  Childhood central nervous system tumour mortality and survival in Southern and Eastern Europe (1983-2014)
  2015
 57. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Božič Mojca; Stegnar Mojca; Poredoš Pavel; Kravos Alenka; Barbič-Žagar Breda; Pohar Perme Maja; Stare Jernej
  Cardiovascular disease prevention in paients with peripheral arterial disease-results of a 5-year observational study
  2014
 58. Žagar Andreja
  De/motivacija skozi komunikacijo - raziskava med zaposlenimi v sterilizaciji
  2006
 59. Žagar Andreja
  Nabava instrumentov in materialov [za] večkratno uporabo - priporočila ob nakupu in standard EN ISO 17664
  2006
 60. Zwitter Matjaž; Žagar Tina
  Zdravljenje pljučnega raka
  2015
 61. Žagar Ivana
  Oddaljene metastaze kot prvi znak pljučnega raka
  2015
 62. Vidergar-Kralj Barbara; Horvat Rika; Žagar Ivana
  Mesto PET/RT v diagnostiki pri razsejanem raku debelega črevesa in danke
  [The role of PET/RT in assesment of disseminated colorectal cancer]
  2008
 63. Žagar Andreja; Istenič Irena
  Varnost je načrtovana
  2015
 64. Žagar Andreja
  Varnost je načrtovana
  2015
 65. Žagar Andreja
  Ali pravilno rokujemo z instrumenti?
  2015
 66. Žagar Andreja
  Ali poznamo instrumente?
  2015
 67. Škedelj Jerica; Žagar Ivana; Snoj Marko
  Melanom in izolirane metastaze v vranici
  [Melanoma and isolated splenic metastases]
  2015
 68. Papathoma Paraskevi; Žagar Tina
  Childhood central nervous system tumours
  2015
 69. Limonšek Ivanka; Jagarinec Petra
  Celostna oskrba v zavodih zagotavlja varno zdravstveno nego
  2010
 70. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Cencič Avrelija
  Implementing hygiene monitoring systems in hospital laundries in order to reduce microbial contamination of hospital textiles
  2005
 71. Grilc Eva; Gale Ivanka; Veršič Aleš; Žagar Tina; Sočan Maja
  Drinking water quality and the geospatial distribution of notified gastro-intestinal infections
  [Kvaliteta pitne vode in geoprostorska porazdelitev prijavljenih črevesnih okužb]
  2015
 72. Pahor Dunja; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja
  Primerjava klasične gojitvene metodena selektivnih agarnih gojiščih in molekularne metode verižne reakcije s polimerazo za analizo umetno kontaminiranih tekstilij
  2015
 73. Edhemović Ibrahim; Vidergar-Kralj Barbara; Žagar Ivana; Schwarzbartl-Pevec Andreja A.
  Radio-guided localization of non-palpable lesions in the colon and rectum
  2006
 74. Fijan Sabina; Gönc Vida; Zorman Iris; Šostar-Turk Sonja
  Primerjava dveh metod štetja glive Candida albicans kot enega izmed povzročiteljev bolnišničnih okužb
  [Comparison of two counting methods for the fungi Candida albicans]
  2015
 75. Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Preprečevanje raka v ustni votlini
  2015
 76. Bhatnagar Aruni; Lanišnik-Rižner Tea
  17th International Workshop on the Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism, [July 8 and 13, 2014 at Skytop Lodge in the Poconos, Pennsylvania, USA]
  2015
 77. Kunilo Sabina; Marc Janja; Vidan-Jeras Blanka
  Ugotavljanje polimorfizma gena MICA v slovenski populaciji in povezanosti s pojavom celiakije pri otrocih in mladostnikih
  [Detection of MICA gene polymorphism in Slovenian population and its association with the occurence of celiac disease in children and adolescents]
  2014
 78. Šestan Andreja; Šturm Sašo; Zavašnik Janez; Žagar Kristina
  Knjiga povzetkov
  [Book of abstracts]
  2015
 79. Allemani Claudia; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Global surveillance of cancer survival 1995-2009
  2015
 80. Jamšek Jan; Žagar Ivana; Gaberšček Simona; Grmek Marko
  Thyroid lesions incidentally detected by 18F-FDG PET-CT
  2015
 81. Jeverica Samo; Golparian Daniel; Hanzelka Brian; Fowlie Andrew J.; Matičič Mojca; Unemo Magnus
  High in vitro activity of a novel dual bacterial topoisomerase inhibitor of the ATPase activities of GyrB and ParE (VT12-008911) against Neisseria gonorrhoeae isolates with various high-level antimicrobial resistance and multidrug resistance
  2014
 82. Lavrič Z.; Pirnat Janez; Lužnik Janko; Seliger Janez; Žagar Veselko; Trontelj Zvonko; Srčič Stanko
  Utilization of 14N nuclear quadropole resonance for qualitative and quantitative study of polymorphism
  2008
 83. Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina; Zadnik Vesna; Škrlec Frančiška
  Linkage of the Slovenian Cancer Registry data to other state databases and to screening registries
  2014
 84. Šeruga Boštjan; Milanez Tomaž; Žagar Ivana
  Zdravljenje z radijevim kloridom
  2014
 85. Bešić Nikola; Auersperg Marija; Gazić Barbara; Dremelj Marta; Žagar Ivana
  Neoadjuvant chemotherapy in 29 patients with locally advanced follicular or Hürthle cell thyroid carcinoma
  2011
 86. Bešić Nikola; Žagar Špela; Pilko Gašper; Perić Barbara; Hočevar Marko
  Infusion of magnesium sulphate before total thyroidectomy and postoperative hypocalcemia
  2007
 87. Jagar Tomaž; Ostanek Erika
  Occurrences of the brown colour form of western whip (Hierophis viridiflavus carbonarius (Bonaparte, 1833)) in Slovenia
  2011
 88. Jagar Tomaž; Ostanek Erika
  First record of a melanistic Dalmatian Algyroides (Algyroides nigropunctatus) in Slovenia
  [Prva najdba melanistične črnopikčaste kuščarice (Algyroides nigropunctatus) v Sloveniji]
  2011
 89. Žagar Andreja; Istenič Irena
  Pravica vsakega pacienta - čist in sterilen instrument
  2010
 90. Loncnar Darko; Žagar Marjan; Bregar Branko
  Fizično oviranje pacientov s Segufix pasovi
  2014
 91. Jagar Tomaž; Ostanek Erika
  Observations of the common wall lizard Podarcis muralis maculiventris (Werner, 1891) outside its natural range in Slovenia
  [Najdba pegaste pozidne kuščarice Podarcis muralis maculiventris (Werner, 1891) zunaj meja njene naravne razširjenosti v Sloveniji]
  2013
 92. Delić Teo; Žagar Anamarija
  First record of partial melanism in Horvath's rock lizard (Iberolacerta horvathi) from Slovenia
  [Prva najdba delno melanistične Horvatove kuščarice (Iberolacerta horvathi) v Sloveniji]
  2011
 93. Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna; Škrlec Frančiška; Jarm Katja
  Completeness of the cancer registry of the Republic of Slovenia using qualitative methods
  2014
 94. Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina; Zadnik Vesna
  The key role of population based Cancer Registry of Slovenia in the evaluation of the National Cancer Control Plan
  2013
 95. Zadnik Vesna; Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja
  Analiza vpliva točkovnih virov onesnaženja na zbolevanje za rakom v Zasavju
  [Analysis of the impact of point source pollution on cancer in Zasavje]
  2012
 96. Žagar Tina; Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Možnosti raziskovanja vpliva bivalnega okolja na pojavljanje raka
  2012
 97. Marchetti Albert; Magar Raf; Ahmed Farid E.; Findley Leslie J.; Larsen J. P.; Pirtošek Zvezdan; Ruzicka E.; Slawek J.
  Retrospective evaluation of the dose of dysport and botox in the clinical management of cervical dystonia or blepharospasm-cost considerations for the real dose study
  2003
 98. Vidergar-Kralj Barbara; Žagar Ivana; Schwarzbartl-Pevec Andreja A.
  Diagnostic value of FDG PET/CT in carcinoma of unknown primary site
  2014
 99. Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina; Zadnik Vesna
  Epidemiološke značilnosti malignomov krvotvornega in limfatičnega tkiva
  2014
 100. Primic-Žakelj Maja; Jarm Katja; Žagar Tina
  Epidemiološke značilnosti raka prebavil v Sloveniji v zadnjem desetletju
  2014

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics