biomedicina slovenica


"AGGLUTINATION" : 97

 1. Podgoršek Daša; Cerar Kišek Tjaša; Logar Mateja; Lešničar Gorazd; Remec-Zafred Tatjana; Baklan Zvonko; Pal Emil; Ružić-Sabljić Eva
  Evaluation of the immunochromatographic (Leptocheck) test for detection of specific antibodies against leptospires
  2015
 2. Simčič Saša; Potočnik Marko
  Serological diagnosis of syphilis
  2015
 3. Stritof Majetic Zrinka; Galloway Renee; Ružić-Sabljić Eva; Milas Zoran; Mojcec Perko Vesna; Habus Josipa; Margaletić Josip; Pernar Renata; Turk Nenad
  Epizootiological survey of small mammals as Leptospira spp. reservoirs in eastern Croatia
  2014
 4. Trkov Marija; Andlovic Alenka; Berce Ingrid; Štorman Alenka; Ravnik Mateja; Paragi Metka
  Verotoksigeni sevi bakterije Escherichia coli, osamljeni v Sloveniji iz humanih vzorcev
  [Verotoxigenic Escherichia coli isolated from human samples in Slovenia]
  2012
 5. Šimc Mojca; Rožman Primož
  Naturally occurring anti-E red-cell antibodies in a 3-month old infant
  [Naravna anti-E eritrocitna protitelesa prisotna pri trimesečnem otroku]
  2010
 6. Turk Nenad; Milas Zoran; Mojcec Vesna; Ružić-Sabljić Eva; Staresina Vilim; Stritof Zrinka; Habus Josipa; Postic Daniele
  Molecular analysis of Leptospira spp. isolated from humans by restriction fragment length polymorphism, real-time PCR and pulsed-field gel electrophoresis
  2009
 7. Logar Jernej; Šoba Barbara; Kotar Tadeja
  Serological evidence for human cystic echinococcosis in Slovenia
  2008
 8. Lokar Maruša; Urbanija Jasna; Frank Mojca; Hagerstrand Henry; Rozman Blaž; Bobrowska-Hagerstrand Malgorzata; Iglič Aleš; Kralj-Iglič Veronika
  Agglutination of like-charged red blood cells induced by binding of beta(2)-glycoprotein I to outer cell surface
  2008
 9. Montanič Sendi
  Priprava in opredelitev termostabilnih monoklonskih protiteles proti antigenu B krvnoskupinskega sistema AB0
  2008
 10. Trkov Marija; Berce Ingrid; Dovečar Darja; Grilc Eva; Bujko Marina; Kraigher Alenka
  Odkrivanje nekaterih genov, povezanih z virulenco, pri sevih E. coli, ki povzročajo črevesne okužbe
  [Detection of some virulence related genes of diarrheagenic E. coli strains]
  2008
 11. Logar J; Šoba B; Lejko-Zupanc T; Kotar T
  Human alveolar echinococcosis in Slovenia
  2007
 12. Rožman Primož
  The impact of telemedicine on the organisation of blood transfusion service
  2006
 13. Dovč-Drnovšek Tadeja; Rožman Primož
  Diagnostics of heparin induced thrombocytopenia (HIT) using gel column agglutination method
  2006
 14. Rožman Primož; Bricl Irena; Breskvar Marko; Meža Marko; Tasič Jurij
  Telemedicine and pretransfusion testinf by means of gel agglutination method
  2006
 15. Bizjak Bojana
  Semi-quantitative method for detection of fetomaternal hemorrhage gel agglutination technique
  2006
 16. Tomič Viktorija
  Testi za določanje proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus
  [Tests for detection of methicilin-resistant Staphylococcus aureus]
  2006
 17. Kramar Irena; Maver Slavica; Galvani Vesna
  Detection of red cell alloantibodies during the 10 year period (1996-2005) in the General hospital Izola (Slovenia)
  2006
 18. Rožman Primož; Urlep-Šalinović Vera
  Zbornik predavanj 10 let uporabe gelske aglutinacijske metode pri tranfuzisjkih preiskavah v Sloveniji;
  [Book of lectures 10 years of using gel agglutination for transfusion testing in Slovenia]
  2006
 19. Tomič Viktorija
  Primerjava metod za dokazovanje bakterij Staphylococcus aureus odpornih proti meticilinu (MRSA)
  2005
 20. Božič Mojca; Furlan Danijela; Stegnar Mojca
  D-dimer pri izključevanju venske tromboze - katero metodo uporabiti?
  [D-dimer in exclusion of deep-vein thrombosis - which method?]
  2004
 21. Luft S; Seme K; Poljak M
  Laboratory diagnosis of human immunodeficiency virus infection
  2004
 22. Maček Marjeta
  Ugotavljanje pogostnosti nevtrofilnih antigenov HNA-1a, -1b, -1c, -2a, -3a in -4a v slovenski populaciji
  2004
 23. Ravnikar Maja; Zupančič Manca; Demšar Tina; Dreo Tanja
  Biologija in laboratorijsko določanje bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga
  2004
 24. Benedik-Dolničar Majda
  Von Willebrandova bolezen: prepoznavanje in zdravljenje
  [Von Willebrand disease: diagnosis and treatment]
  2004
 25. Rupel Tatjana; Majstorović Tamara; Šedlbauer Mitja; Turk Nataša
  Serological identification of Listeria monocytogenes isolated from food using slide agglutination test
  [Serološka klasifikacija sevov Listeria monocytogenes, izoliranih iz živil, z uporabo seroaglutinacijskega testa]
  2003
 26. Štebih Dejan; Dreo Tanja; Demšar Tina; Blatnik Aleš; Petrovič Nataša; Ravnikar Maja
  Določanje in identifikacija bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v okuženi hruški
  [Detection and identification of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. in infected pear tree]
  2003
 27. Tomažič J
  Standard of care for HIV infected individuals/aids patients in Slovenia: short review
  2003
 28. Rupel T; Majstorović T; Šedlbauer M; Trunk N
  Serological identification of Listeria monocytogenes isolated from food using slide agglutination test
  2003
 29. Bedernjak Jože; Bedernjak-Bajuk Nataša
  Leptospiroze
  [Leptospirosis]
  2003
 30. Sepčić Kristina; Krušnik Ciril
  Ugotavljanje bioloških aktivnosti v ekstraktih sladkovodne spužve Spongilla lacustris Linneaus 1758
  [Screening of biological activities in extracts of the freshwater sponge Spongilla lacustris Linneaus 1758]
  2001
 31. Božič Mojca; Blinc Aleš; Stegnar Mojca
  D-dimer, other markers of haemostasis activation and soluble adhesion molecules in patients with different clinical probabilities of deep vein thrombosis
  2003
 32. Grmek-Košnik Irena; Mueller-Premru Manica; Seljak Marija; Pavlica Tatjana; Peternelj Brigita; Pohar Majda; Kolman Jana
  Analiza epidemije stafilokokne zastrupitve udeležencev letovanja
  [Analysis of the epidemic of staphylococcal food poisoning in participants on vacation]
  2002
 33. Ravnikar Maja; Dreo Tanja; Blatnik Aleš; Demšar Tina
  Laboratorijsko določanje bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow in sod.
  [Laboratory diagnosis of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]
  2002
 34. Župančič-Kmet Jasna; Marolt-Gomišček Marica
  Kožne vzbrsti pri revakcinaciji proti kozam in protitelesa, ki inhibirajo hemaglutinacijo
  [Skin response to smallpox revaccination and haemagglutination-inhibiting antibodies]
  1967
 35. Starčič Marjanca; Johnson James R; Stell Adam L; van der Goot Jeanet; Hendriks Henno GCJM; van Vorstenbosch Camillo; van Dijk Linda; Gaastra Wim
  Haemolytic Escherichia coli isolated from dogs with diarrhea have characteristics of both uropathogenic and necrotoxigenic strains
  2002
 36. Demšar Tina; Petrovič Nataša; Štebih Dejan; Dreo Tanja; Blatnik Aleš; Ravnikar Maja
  Uporaba molekularnih metod za določanje fitopatogenih bakterij na primeru Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
  [The use of molecular biology methods for detection of phytopathogenic bacteria: the study case of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]
  2001
 37. Maček Marjeta
  Granulocitni antigeni in njihov pomen v transfuzijski medicini
  2001
 38. Poljšak-Prijatelj Mateja; Frelih Tatjana; Zimšek Janet; Berce Ingrid; Barlič-Maganja Darja
  Kalicivirusi - povzročitelji epidemičnega gastroenteritisa pri otrocih v vrtcu - izkušnje v Sloveniji
  2001
 39. Drobnič-Valič Magda
  Molekularne osnove nastanka antigenskih variant hemaglutinina pri bakteriji Mycoplasma synoviae
  [Molecular basis of Mycoplasma synoviae hemagglutinin antigenic variants]
  2001
 40. Dželalija Boris; Ružić Eva; Kasun Domagoj
  The first case of leptospirosis in the Zadar area
  2000
 41. Tomič Viktorija
  Earl identification of methicillin-resistant staphylococcus aureus with latex agglutination test
  2000
 42. Blinc Aleš; Šabovič Mišo; Videčnik Viktor; Fras Zlatko; Finderle Žare; Košir Dušica; Poredoš Pavel; Stegnar Mojca
  Aglutinacijski test iz kapilarne krvi za določanje D-dimera v diagnostiki venske tromboze udov
  [Whole blood agglutination assay for D-dimer in diagnostics of deep vein thrombosis of the limbs]
  2000
 43. Kavaš Erika; Domanović Dragoslav
  Občutljivost testov za določanje eritrocitnih protiteles v serumu ob uporabi tehnike v epruveti in gelske tehnike
  [Plasma red blood cell antibodies determination sensitivity of test-tube and gel techniques]
  2000
 44. Maček Marjeta
  Granulocitni antigeni in njihov klinični pomen
  [Granulocyte antigens and their role in clinical medicine]
  2000
 45. Rupreht Ruth Rebeka; Pretnar-Hartman Katrina; Galvani Vesna; Rožman Primož; Čurin-Šerbec Vladka
  Weak D and partial D in Slovenian population through serology and genotyping
  2000
 46. Urbančič A; Josipović D; Mrzel I; Zorman-Rojs Olga
  Vpliv resorbcije rumenjakovih vrečk na višino HI titrov proti virusu NCD pri piščancih brojlerjih v prvem tednu starosti
  1991
 47. Zorman-Rojs Olga; Ergotić Neda; Josipović D; Čajavec S; Sladić D; Mrzel I; Lukežić I
  Testiranje dveh inaktiviranih polivalentnih vakcin gumpeskal + IB in NOBI - VAC IB + G + ND v matičnih jatah kokoši
  1991
 48. Grmek-Košnik Irena; Mueller-Premru Manica; Seljak Marija; Pavlica Tatjana; Peternelj Brigita; Pohar Majda; Kolman Jana
  Analiza epidemije stafilokokne zastrupitve s hrano
  [Analysis of the epidemic of staphylococcal food poisoning]
  2000
 49. Bizjak B; Jelatancev B; Lokar L; Urlep-Šalinović V
  Evaluation of gel agglutinationtechnique for detectionfetomaternal hemorrhage
  1999
 50. Čurin-Šerbec Vladka
  Tehnike testiranja
  1995
 51. Avšič-Županc Tatjana
  Posredno dokazovanje virusov
  1998
 52. Raič Gorazd
  Preverjanje in shranjevaje zapisov v zdravstvenem informacijskem sistemu "GOLOB"
  [Hospital records verification and storage in the national health information system of Slovenia]
  1998
 53. Klun Nataša; Modec Eva
  Prisotnost verotoksičnih Escherichia coli v živilih v proizvodnji in prometu
  [The presence of verotoxic Escherichia coli in food in production and retail]
  1998
 54. Gruntar Igor; Mehle Janez
  ELISA test za ugotavljanje virusa EBHS v jetrih zajcev
  [ELISA for detection of EHBS virus in liver of brown hare]
  1998
 55. Lindtner Renata
  Direktne in indirektne metode diagnostike leprospiroznih okužb
  1998
 56. Pretnar-Hartman K; Čurin-Šerbec V
  Report of section 2A serology: anti-A, anti-B and anti-A,B reagents
  1997
 57. Košnik Mitja; Šilar Mira
  Klinična uporabnost seroloških testov za dokaz akutne okužbe z mikoplazmo pnevmonije
  1998
 58. Žener N; Poljak M; Seme K; Barlič J; Kristančič L; Koren S
  A particle agglutination test Serodia HIV 1/2 as a novel anti-HIV 1/2 screening test: a comparative study on 3096 clinical samples
  1997
 59. Poljak M; Bednarik J; Rednak K; Seme K; Kristančič L; Čelan-Lucu B
  Seroprevalence of human T cell leukaemia/lymphoma virus type I (HTLV-I) in pregnant women, patients attending venereological outpatient services and intravenous drug users from Slovenia
  1998
 60. Krt B
  Ugotavljanje protiteles proti zajedavcu Toxoplasma gondii pri mačkah v Sloveniji
  [Detection of antibodies to Toxoplasma gondii in cats in Slovenia]
  1997
 61. Poljak Mario; Seme Katja; Koren Srečko
  Sodobna diagnostika okužbe s HIV
  [Current methods for detection of HIV infection]
  1997
 62. Poljak M; Žener N; Seme K; Kristančič L
  Particle agglutination test "serodia HIV-1/2" as a novel anti-HIV-1/2 screening test: comparative study on 3311 serum samples
  1997
 63. Alscher Maja
  Priprava monoklonskih protiteles ter reagentov, primernih za določanje antigenov krvnoskupinskega sistema AB0
  1995
 64. Ružić-Sabljić E
  Laboratorijsko dokazovanje lymske borelioze
  1996
 65. Strajnar V
  Priprava polimerov govejega serumskega albumina za ojačanje aglutinacijske reakcije
  [The preparation of bovine serum albumin polymers for the enhancing of the agglutination reaction]
  1992
 66. Matjašič M
  Sodobna laboratorijska diagnostika klopnega meningoencefalitisa
  1993
 67. Nuti M; Agostini M; Albini E; Avšič-Županc T; Kraigher A
  Anticorpi contro il virus Hantaan in ex-militari italiani di stanza nei Blacani durante la 2. Guerra Mondiale
  [Hantaan seropositivity in World War 2. Italian veterans who served in the balkans]
  1992
 68. Lindtner R
  Piščanci v diagnostiki leptospiroze
  [Baby chicks in the diagnosis of leptospirosis]
  1995
 69. Benčina D; Tadina T; Dorrer D
  Natural infection of ducks with Mycoplasma synoviae and Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma egg transmission
  1988
 70. Benčina D; Tadina T; Dorrer D
  Natural infection of geese with Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae and egg transmission of the mycoplasmas
  1988
 71. Benčina D; Bradbury JM
  Indirect immunoperoxidase assay for the detection of antibody in chicken Mycoplasma infections
  1991
 72. Benčina D; Mrzel I; Svetlin A; Dorrer D; Tadina-Jakšič T
  Reactions of chicken biliary immunoglobulin A with avian mycoplasmas
  1991
 73. Benčina D; Svetlin A; Dorrer D; Tadina-Jakšič T
  Humoral and local antibodies in chickens with mixed infection with three Mycoplasma species
  1991
 74. Aragon-Ortiz F; Brenes-Brenes JR; Gubenšek F
  Characterization of a lectine-like protein isolated from Lachesis muta snake venon
  1989
 75. Novaković S; Hren-Vencelj H; Avšič-Županc T; Likar M
  Detection of antibodies against Rickettsia conorii by CF, IFA and latex agglutination tests
  1990
 76. Schmidt Z; Brozik M; Megyeri A; Meretey K
  Decrease of rheumatoid factor levels by methotrexate therapy in elderly onset rheumatoid arthritis patients
  1993
 77. Zorman-Rojs O; Čajavec S; Ergotić N; Josipović D; Sladić D; Mrzel I; Lukežić I
  Testing of two inactivated polyvalent vaccines gumpeskal+IB and nobi vac IB+G+ND in broiler breeder flocks
  1991
 78. Punda V; Ropac D; Vesenjak-Hirjan J
  Incidence of hemagglutination-inhibiting antibodies for Bhanja virus in humans along the north-west border of Yugoslavia
  1987
 79. Pavlin K; Gaberšček S; Avčin J; Hojker S; Fidler V; Porenta M
  Comparison of radioimmune methods for determining autoantibodies to thyroid peroxidase and microsomal antigen as well as the passive hemagglutination method
  1991
 80. Hostnik P; Grom J; Železnik Z; Valenčak Z
  Zamrzovanje eritrocitov za uporabo v hemaglutinacijskih testih
  [Freezing of erythrocytes for use in the hemagglutination tests]
  1988
 81. Rožman P
  Prispevek k preučevanju seroloških lastnosti reagentov za določanje krvnih skupin ABO
  1991
 82. Kolbezen-Simoniti M; Ograjenšek Z; Reš P
  Imunološke pretrage u vezi s ejakulatom
  1990
 83. Kralj J
  Fibrinogenski i fibrinski produkti razgradnje (FDP): postupak inhibicije hemaglutinacije
  1990
 84. Kren M
  Ustreznost gojišč, pripravljenih z nekaterimi polindustrijskimi organskimi snovmi, za gojitev E. coli pri pripravi vakcin
  [Siutability of the media, made from some half industrial organic compounds, for culturing E. coli used for vaccine preparation]
  1990
 85. Urlep-Šalinović V; Jelatancev B; Mihev D
  Poliaglutinabilnost eritrocita
  [Erythrocyte polyagglutinability]
  1989
 86. Zorman O
  Uvajanje testov inhibicije hemaglutinacije in imunodifuzije v diagnostiko infekcioznega bronhitisa
  [Application of haemagglutination inhibition and immunodiffusion tests in infectious bronchitis diagnostics]
  1988
 87. Šerc P
  Leptospiroza pri domačih živalih v občini Ljutomer v razdobju 1977-1984
  [Leptospirosis in domestic animals in the territory of commune Ljutomer (Yugoslavia) in the period 1977-1984]
  1986
 88. Princes I
  Coombsov test v diagnostiki bruceloze pri ovcah
  [Coombs' test in the diagnostics of brucellosis in sheep]
  1986
 89. Klampfer Lidija; Vozelj Marjan
  Nove metode v serološki diagnostiki sifilisa
  [New methods in the serological diagnosis of syphilis]
  1988
 90. Drinovec B; Filipič B; Poljšak-Prijatelj M; Keše D; Legat M
  An approach to prepare the monoclonal antibodies against human rotaviruses
  1986
 91. Božić M; Milošević-Jovčić N; Tošić Lj; Čvorić M
  Prognostički značaj određivanja imunokompleksa u cirkulaciji (CIC) u fulminantnom hepatitisu
  1987
 92. Lotrič-Furlan S; Angelski R
  Reaktivni artritis po okužbi z Yersinia enterocolitico
  1987
 93. Bulbulović-Telalbašić S
  Komparacija imunoloških promjena i serumskih bjelančevina u bolesnika oboljelih od trbušnog tifusa
  1987
 94. Bedernjak Jože
  Epidemiološke, klinične in laboratorijske značilnosti bolnikov s tularemijo v Pomurju
  [Epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with tularemia in Pomurje]
  1987
 95. Banič S
  Specifična otpornost i druge imunološke reakcije
  1987
 96. Budihna N; Pavlin K; Porenta M
  Concentration of TSH-receptor antibodies (TBII) in the sera of patients with immunogenic hyperthyroidism (Graves' disease) receiving antithyroid medication
  1987
 97. Bručan A
  Mioglobinski test v diagnostiki najzgodnejše faze miokardnega infarkta. (The diagnostic use of myoglobulin test in the earliest phase of myocardial infarction)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics