biomedicina slovenica


"AGRANULOCYTOSIS" : 17

 1. Štuhec Matej
  S klozapinom povzročena agranulocitoza
  [Clozapine-induced agranulocytosis]
  2013
 2. Bedernjak-Bajuk N; Molnar-Novak H; Hojker S
  Methimazole induced agranulocytosis and hepatitis in a patient with graves' disease appeared after radioiodine treatment
  2005
 3. Pretnar Jože; Andoljšek Dušan
  Levkopenija: kažipot prepoznavanja in zdravljenja
  2004
 4. Molnar-Novak Helena; Bedernjak-Bajuk Nataša
  Agranulocitoza in hepatitis po metimazolu pri bolnici z bazedovko, ki je nastala po terapiji z radiojodom
  [Methimazole induced agranulocitosis and hepatitis in patient with Graves disease appeared after radioiodine treatment]
  2004
 5. Blatnik Janja; Lešničar Gorazd; Šibanc Branko; Cvitan Stella; Strokol Harry
  Agranulocitoza in makulopapulozni izpuščaj po zdravljenju s tiklopidinom - prikaz primera
  [Agranulocytosis and maculopapular rash after treatment with ticlopidine - case report]
  2003
 6. Tavčar Rok
  Hematološki zapleti pri psihotropnih zdravilih
  2002
 7. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik
  Zaplet pri zdravljenju s tirostatikom
  [The toxicity of thionamides - case report]
  2002
 8. Vitorovič Sveto
  Internistični zapleti neuroleptičnega zdravljena
  2002
 9. Pretnar Jože
  Spremljanje zdravljenja imunske agranulocitoze in kroničnih nevtropenij
  1999
 10. Kobal MF
  Samomor in shizofrenija: dejavniki tveganja in zdravljenje s klozapinom: uredniški komentar
  1999
 11. Smolen Josef S; Kalden Joachim R; Scott David L; Rozman Blaž; Kvien Tore K; Larsen Arvi; Loew-Friedrich Iris; Oed Christine; Rosenburg Ronald
  Efficacy and safety of leflunomide compared with placebo and sulphasalazine in active rheumatoid arthritis: a double-blind, randomised, multicentre trial
  1999
 12. Černelč Peter
  Bolezni celic bele vrste
  1998
 13. Pretnar J; Vidmar L
  Dejavniki, ki pospešujejo nastanek granulocitov (G-CSF) ter granulocitov in makrofagov (GM-CSF) pri zdravljenju agranulocitoze
  [Granulocyte- (G-CSF) and granulocyte-macrophage colony stimulating factors (GM-CSF) for drug induced agranulocytosis]
  1995
 14. Sandoz ;
  Zdravljenje stranskih učinkov terapije s klozapinom (Leponex)
  1994
 15. Borin Peter; Mihev Ivo; Glaser Marjana; Zemljič-Grmek Tatjana
  Škodljivi učinki zdravil na celice granulocitne vrste
  1994
 16. Modic M
  Preprečevanje škodljivih vplivov zdravil na kostni mozeg
  1991
 17. Soldo I
  Infekcije u imunodeficijentnih bolesnika
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics