biomedicina slovenica


"ALBINISM" : 16

 1. Osterc Koprivšek Andreja
  Nistagmus v otroštvu
  [Nystagmus in childhood]
  2017
 2. Brecelj Jelka
  Visual electrophysiology in the clinical evaluation of optic neuritis, chiasmal tumours, achiasmia, and ocular albinism: an overview
  2014
 3. Brecelj Jelka; Šuštar Maja; Pečarič-Meglič Nuška; Škrbec Miha; Stirn-Kranjc Branka
  VEP characteristics in children with achiasmia, in comparison to albino and healthy children
  2012
 4. Trebušak-Podkrajšek K; Stirn-Kranjc B; Hovnik T; Kovač J; Battelino T
  Mutational analysis in paediatric patients with X-linked and autosomal recessive forms of ocular albinism
  2011
 5. Krofel Miha
  First record of albino Aesculapian snake (Elaphe longissima) in Slovenia
  [Prva najdba albinističnega osebka navadnega goža (Elaphe longissima) v Sloveniji]
  2004
 6. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka
  Vidna elektrofiziologija pri otroku
  [Visual electrophysiology in children]
  2005
 7. Pavlin Tatjana; Mrvič Tatjana
  Sindrom Chediak-Higashi pri 15-mesečnem dečku
  [Chediak-Higashi syndrome in 15 months old boy]
  2004
 8. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka
  Visual electrophysiological screening in diagnosing infants with congenital nystagmus
  2004
 9. Centurion Santiago A; Schwartz Robert A
  Oculocutaneous albinism type 2
  2003
 10. Žgavec Borut
  Motnje pigmentacije
  2002
 11. Besednjak-Kocjančič L; Kokalj-Vokač N; Stirn-Kranjc B; Šavrič-Veličkov H; Zagradišnik B
  Očesni albinizem pri otroku
  [Child with ocular albinism]
  2002
 12. Anonymous ;
  Pigmentary disorders from global perspective. Abstract book and final program of the satellite meeting of the 19th world congress of dermatology; 1997 Jun 22-24; Bali
  1997
 13. Kržišnik Ciril
  Vrojene presnovne motnje
  1998
 14. Kansky A; Tomić S
  Advances in genetics of interest to dermatologists: part I
  1992
 15. Kržišnik C
  Vrojene presnovne motnje
  1993
 16. Stirn-Kranjc B; Brecelj J
  Electrophysiology as a diagnostic aid in pediatric ophthalmology
  [Elektrofiziologija kot pomoč pri diagnostiki v otroški oftalmologiji]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics