biomedicina slovenica


"ALBUMINURIA" : 66

 1. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Hojs Nina
  Proteinuria and albuminuria during and after paricalcitol treatment in chronic kidney disease patients
  2016
 2. Ekart Robert; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Albuminuria during and after paricalcitol treatment in chronic kidney disease patients
  2014
 3. Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Albuminuria and 25-hydroxyvitamin D in patients with chronic kidney disease
  2013
 4. Porrini Esteban; Ruggenenti Piero; Mogensen Carl Erik; Pongrac Barlovič Draženka; Praga Manuel; Cruzado Josep M.; Hojs Radovan; Abbate Manuela; De Vries Aiko P J
  Non-proteinuric pathways in loss of renal function in patients with type 2 diabetes
  2016
 5. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Nina; Knehtl Maša; Dvoršak Benjamin; Hojs Radovan
  Albuminuria is associated with subendocardial viability ratio in chronic kidney disease patients
  2015
 6. Gregorič Nadan; Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka
  Low-grade albuminuria and the role of urine storage in type 2 diabetes
  2012
 7. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka; Remuzzi Giuseppe; Preželj Janez
  Adiponectin in hypertensive type 2 diabetic patients with normo-albuminuria and low-grade-albuminuria
  2006
 8. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka; Preželj Janez
  Albuminuria and insulin resistence measures in type 2 diabetes
  2008
 9. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka
  Adiponectin and albuminuria relationship depends on insulin resistence in type 2 diabetes
  2007
 10. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka
  Adiponectin and albuminuria in hyperfiltrating kidney in type 2 diabetes
  2010
 11. Mavsar-Najdenov Brigita; Rus Igor; Avberšek-Lužnik Ivica
  Pomen ocene albuminurije in proteinurije pri novoodkritih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  [The role of albuminuria and proteinuria assessment in newly diagnosed type 2 diabetes patients]
  2013
 12. De Vries Aiko P J; Pongrac Barlovič Draženka; Hojs Radovan
  Fatty kidney
  2014
 13. Pongrac Barlovič Draženka; Zaletel Jelka; Preželj Janez
  Association between adiponectin and low-grade albuminuria is BMI-dependent in type 2 diabetes
  2010
 14. Pavasović Vesna; Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Questions connected with microalbuminuria in daily pediatric nephrology practice
  2009
 15. Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Vitamin D in proteinurija/albuminurija pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
  [Vitamin D andproteinuria/albuminuria in chronic kidney disease patients]
  2014
 16. Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Pečovnik-Balon Breda; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Paricalcitol reduces proteinuria in non-dialysis chronic kidney disease patients
  2013
 17. Mavsar-Najdenov Brigita; Avberšek-Lužnik Ivica; Mrhar Aleš
  #The #assessment of albuminuria and proteinuria in diabetic patients
  2013
 18. Marčun-Varda Nataša
  Microalbuminuria in pediatric patients with hypertension
  2013
 19. Lindič Jelka; Lorenčič Mojca; Adamlje Anton; Bevc Sebastjan; Ceglar Zlata; Damevska G; Drozg Andrej; Ekart Robert; Malnarič Vlasta; Kralj Lopert Simona; Martinuč Maja; Rus Igor; Veržun Petra; Vujkovac Bojan; Kovač Damjan
  #The #World Kidney Day 2012 in Slovenia
  2012
 20. Skamen Jasna; Purg Darinka; Lindič Jelka
  Odkrivanje kronične ledvične bolezni
  [Detection of chronic kidney disease]
  2011
 21. Purg Darinka; Skamen Jasna
  Primerjava ocene albuminurije in proteinurije v različnih vzorcih seča
  2010
 22. Pongrac-Barlovič Draženka; Zaletel Jelka; Preželj Janez
  Adipocytokines are associated with renal function in patients with normal range glomerular filtration rate and type 2 diabetes
  2009
 23. Lindič Jelka; Flisar Živa; Krsnik Mladen; Gorenjak Maksimiljan; Hojs Radovan; Lainščak Mitja; Meško-Brguljan Pika; Možina Barbara; Zaletel Jelka
  Presejalne metode za kronično ledvično bolezen: ocena proteinurije in albuminurije
  2009
 24. Zaletel-Vrtovec Jelka
  Mikroalbuminurija kot kazalec prizadetosti srčnožilnega sistema
  2006
 25. Vrtovec Matjaž; Briški Alenka; Hojker Sergej; Kocijančič Andreja; Osredkar Joško
  Does chromium picolinate influence microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus
  2006
 26. Poredoš P; Kek-Ljubec A; Poredoš P; Visnovič-Poredoš A
  Endothelial dysfunction predictor of structural changes of arterial wall in type I diabetes
  2006
 27. Zaletel-Vrtovec Jelka
  Adiponektin, srčnožilni sistem in ledvica
  2006
 28. Accetto Rok
  Mikroalbuminurija - zakaj in kako jo pravilno meriti
  2005
 29. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Diagnostika posledic esencialne hipertenzije na ledvicah
  [The diagnostics of the essential hypertensive kidney disease consequences]
  2005
 30. Kveder Radoslav
  Mikroalbuminurija - pokazatelj sistemske prizadetosti žilja - preprečitev obeta daljše preživetje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  2005
 31. Poredoš Pavel
  Involvement of endothelial dysfunction in atherogenesis
  2004
 32. Janež Andrej
  Mesto tiazolidindionov v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
  [The role of thiazolidinediones in the treatment of type 2 diabetes mellitus]
  2004
 33. Lampič Sandra; Kmetič Mateja; Snoj Nada
  Določanje albumina v urinu na analizatorju Olympus AU400
  [Determination of urinary albumin on Olympus AU400 analyser]
  2004
 34. Mulec Henrik
  Microalbuminuria in type 1 and type 2 diabetes
  2004
 35. Lindič Jelka
  Diabetična nefropatija
  2003
 36. Franko Alenka
  Vpliv dolgoletne poklicne izpostavljenosti hlapom elementarnega živega srevra na delovanje ledvic pri rudarjih v Rudniku živega srebra Idrija
  2003
 37. Kramer Holly J; Nguyen Quan Dong; Curhan Gary; Hsu Chi-yuan
  Ledvična odpoved brez albuminurije in retinopatije pri odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2
  [Renal insufficiency in the absence of albuminuria and retinopathy among adults with type 2 diabetes mellitus]
  2003
 38. Ženko Bernard; Džeroski Sašo; Kobal Alfred B; Kobal-Grum Darja; Arnerić Niko; Osredkar Joško; Horvat Milena
  Relating personality traits and mercury exposure in miners with machine learning methods: a preliminary study
  2003
 39. Koselj Miha
  Zgodnje odkrivanje in preprečevanje ledvičnih okvar pri sladkornih bolnikih
  2003
 40. Kaplan-Pavlovčič Staša; Cerk Kristina
  Ledvice - občutljiv pokazatelj kardiovaskularnega tveganja pri bolnikih z esencialno arterijsko hipertenzijo
  2003
 41. Kaplan-Pavlovčič Staša
  V seču ne sme biti beljakovin
  2003
 42. Gentuh Saul; Lipps Janie; Lorenzi Gayle; Nathan David M; Davis Matthew D; Later John M; Cleary Patricia A
  Učinki intenzivnega zdravljenja mikrovaskularnih zapletov sladkorne bolezni tip 1
  [(Effect of intensive therapy on the microvscular complications of type 1 diabetes mellitus)]
  2002
 43. Lindič Jelka; Koselj Miha
  Sladkorna bolezen in ledvice
  2003
 44. Černe Darko
  Napake v laboratorijski medicini
  2003
 45. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Proteinurija
  2003
 46. Lindič Jelka
  Laboratorijska diagnostika ledvičnih bolezni in merjenje ledvične funkcije
  2003
 47. Lenart Katarina; Zaletel Jelka; Černe Darko; Osredkar Joško
  Uporaba sinistrinskega očistka za oceno ledvične funkcijske rezerve pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
  [Use of sinistrin clearance for estimation of renal functional reserve in patients with diabetes mellitus type 1]
  2002
 48. Brguljan-Hitij Jana; Marn-Pernat Andreja
  Klinične raziskave z zaviralci angiotenzinske konvertaze
  1999
 49. Černe Darko
  Early detection of chronic complications: diabetic nephropathy
  2001
 50. Pohar Lidija
  Mikroalbuminurija in nema ishemija srčne mišice pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2
  [Microalbuminuria and silent myocardial ishaemia in type 2 diabetes]
  2001
 51. Koselj Miha
  Diabetična nefropatija
  [Diabetic nephropathy]
  2001
 52. Pohar Lidija
  Nema ishemija srčne mišice pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 z mikroalbuminurijo
  2001
 53. Kveder R; Kajtna-Koselj M; Rott T; Bren AF
  Nephrotic syndrome in patients with diabetes mellitus is not always associated with diabetic nephropathy
  2001
 54. Lindič Jelka
  Laboratorijska diagnostika ledvičnih bolezni in merjenje ledvične funkcije
  2001
 55. Zaletel Jelka
  Vpliv proteinskega obroka na glomerulno filtracijo pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
  2001
 56. Kobal Alfred B; Flisar Živa; Miklavčič Vesna; Dizdarević Tatjana; Sešek-Briški Alenka
  Renal function in miners intermittently exposed to elemental mercury vapour
  2000
 57. Žerjav-Tanšek Mojca
  Pozni zapleti sladkorne bolezni na ledvicah - diabetična nefropatija
  1999
 58. Poredoš P; Kek A
  Blunted dilation of the brachial artery in young insulin-dependent diabetic patients is related to microalbuminuria
  2000
 59. Poredoš Pavel; Kek Anita
  Relation of blunted dilation of the brachial artery in insulin-dependent diabetes mellitus to microalbuminuria
  2000
 60. Lindič Jelka
  Vrednotenje osnovnih preiskav seča
  1999
 61. Marčun-Varda Nataša
  Polimorfizem gena za angiotenzinsko konvertazo (ACE I/D) kot srčnožilni dejavnik tveganja pri otrocih
  [Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism (ACE I/D) as cardiovascular risk factor in children]
  1999
 62. Mlačak Blaž; Starc Anton; Kapš Rafko; Piletič Milivoj
  Mikroalbuminurija kot kazalnik periferne arterijske okluzivne bolezni pri diabetikih tipa 2
  [Mikroalbuminuria as a marker of peripheral arterial occlusive disease in type 2 diabetics]
  1998
 63. Lindič J
  Merjenje proteinurije in ledvične funkcije
  1996
 64. Lugonja M; Marotti M; Lovrenčić M
  Albuminuria after selective renal angiography: influence of contrast media
  1995
 65. Bogataj L; Pečnik SL
  Stanje obzobnih tkiv in zob pri preiskovancih s sladkorno boleznijo tipa 1
  [Influence of diabetes mellitus type 1 on periodontal tissues and teeth]
  1995
 66. Medvešček M
  Pomen žilnih zapletov za prognozo sladkornih bolnikov
  [Prognostic relevance of vascular complications in patients with diabetes]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics