biomedicina slovenica


"ALCOHOLS" : 41

 1. Mlakar Manja; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Fomepizol, novi antidot za toksične alkohole
  [Fomepizole, a new antidote for toxic alcohols]
  2018
 2. Tasić-Kostov Marija; Savić Snežana; Lukić Milica; Tamburić Slobodanka; Pavlović Miloš; Vuleta Gordana
  Lactobionic acid in a natural alkylpolyglucoside-based vehicle: assessing safety and efficacy aspects in comparison to glycolic acid
  2010
 3. Alexander Jan; Filipič Metka
  Scientific opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils: EFSA Panel on contaminants in the food chain (CONTAM)
  2010
 4. Brožič Petra; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddružine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin
  [Aldo/keto reductase isozymes of the !C subfamily as new drug targets]
  2009
 5. Brunskole Mojca; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure
  Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče
  [Enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily s new pharmacological targets]
  2009
 6. Dastychova E; Nečas M; Vašku V
  Contact hypersensitivity to selected excipients of dermatological topical preparations anf cosmetics in patients with chronic eczema
  2008
 7. Fekonja Ota; Zorec-Karlovšek Majda; El Kharbili Manale; Fournier Didier; Stojan Jure
  Inhibition and protection of cholinesterases by methanol and ethanol
  2007
 8. Čebašek-Travnik Zdenka
  Slovenia: alcohol today--could a country be addicted to alcohol?
  2007
 9. Bunc M; Pezdir T; Možina H; Možina M; Brvar M
  Butanol ingestion in an airpost hangar
  2006
 10. Muri G; Wakeham SG
  Influence of axic and anoxic depositional regimes on sedimentary lipid composition in lake Bled (Slovenia)
  2005
 11. Arsov Zoran; Zorko Matjaž; Schara Milan
  Inhibition of erythrocyte acetylcholinesterase by n-butanol at high concentrations
  2005
 12. Arsov Zoran; Schara Milan; Zorko Matjaž; Štrancar Janez
  The membrane lateral domain approach in the studies of lipid-protein interaction of GPI-anchored bovine erythrocyte acetylcholinesterase
  2004
 13. Zorec-Karlovšek Majda
  Analitika etanola in drugih alkoholov v telesnih tekočinah
  [Determination of ethanol and other alcohols in body fluids]
  2004
 14. Jamšek Marija
  Obravnava zastrupitve z alkoholom in diferencialna diagnoza
  [Poisoning with alcohol: treatment and differential diagnosis]
  2004
 15. Dobeic Martin
  Možnosti dezinfekcije ob pojavu bovine spongiformne encefalopatije (BSE) ali drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)
  [Possibilities of disinfection after the appearance of the bovine spongiform encephalopathy (BSE), or other transmissive encephalophathies (TSE)]
  2003
 16. Prijatelj-Novak Špela; Dreo Tanja; Demšar Tina; Ravnikar Maja
  Določitev ras izolatov bakterije Ralstonia solanacearum povzročiteljice rjave gnilobe krompirja
  [Determination of Ralstonia solanacearum rases causing brown rot in potatoes]
  2003
 17. Zorec-Karlovšek Majda
  The story of Šmarnica: (in memory of prof. Wolfgang Bonte and his work on congeners)
  2001
 18. Wissiak Katarina Senta; Šket Boris; Vrtačnik Margareta
  Heterogeneous photocatalytic decomposition of halosubstituted benzyl alcohols on semiconductor particles in aqueous media
  2000
 19. Wissiak Katarina Senta; Vrtačnik Margareta; Šket Boris
  The impact of the type and position of the halogen atom on the biodegradation of halosubstituted benzyl alcohols
  1998
 20. Brnjas-Kraljević Jasminka; Kveder Marina; Pifat Greta; Schara M; Pečar S
  The study of HDL perturbed by alcohols
  2001
 21. Lahajnar Gojmir; Maček Peter; Zupančič Ivan
  Suppression of red cell diffusional water permeability by lipophilic solutes
  2000
 22. Čebašek-Travnik Zdenka
  Kaj naj bi športni učitelji, trenerji in vaditelji vedeli o uživanju alkoholnih pijač
  [What should sport pedagogues, coaches and trainers know about alcohol use]
  2000
 23. Lahajnar Gojmir; Škof Urška; Maček Peter
  Inhibition of diffusional water permeability of erythrocyte membrane by lipophilic solutes
  2000
 24. Urleb Uroš
  The reactions of heterocyclic isothiocyanates bearing an ortho ester group with aminoalcohols
  1998
 25. Leskovšek Vesna; Urleb Uroš
  A new approach to the synthesis of N-arylakyl aminoalcohols
  1994
 26. Kveder Marina; Pifat Greta; Pečar Slavko; Schara Milan
  The influence of lower alcohols on the surface lipid monolayer in LDL
  1998
 27. Kveder Marina; Pifat Greta; Pečar Slavko; Schara Milan
  Probing the alcohol-LDL interaction at the level of the lipid monolayer
  1997
 28. Kveder Marina; Pifat Greta; Pečar Slavko; Schara Milan; Ramos Pilar; Esterbauer Hermann
  The interaction of lower alcohols vith apoB in spin labeled human plasma low density lipoproteins (LDL)
  1997
 29. Pooga Margus; Haellbrink Mattias; Zorko Matjaž; Langel Uelo
  Cell penetration by transportan
  1998
 30. Klofutar Cveto; Nemec Tomaž
  Apparent molar volumes and expansibilities of 1-octanol, 1-nonanol, and 1-decanol in dilute cyclohexane solutions
  1996
 31. Lahajnar Gojomir; Maček Peter
  Rate of water exchange between erythrocyte intra-and extracellular compartments-effect of alcohols
  1997
 32. Maček P; Zecchini M; Stanek K; Menestrina G
  Effect of membrane-partitioned n-alcohols and fatty acids on pore-forming activity of a sea anemone toxin
  1997
 33. Lahajnar G; Maček P; Zupančič I; Mušinovič T; Škof U
  Rate of water exchange between red cell intra - and extra cellular compartments - effect of alcohols
  1996
 34. Zupančič-Božič Damjana; Vrečer Franc; Kozjek Franc
  Investigation of the diclofenac dissolution using 2 sup 3 factorial design
  [Proučevanje sproščanja natrijevega diklofenaka z uporabo 2 na potenco 3 faktorske analize]
  1996
 35. Stanek K
  Vpliv alkoholov in maščobnih kislin na hemolizo z ekvinatoksinom 2
  [Effect of alcohols and fatty acids on hemolysis with equinatoxin 2]
  1995
 36. Forman D st; Primic-Žakelj M; Potočnik M
  Epidemiology of, and risk factors for, Helicobacter pylori infection among 3194 asymptomatic subjects in 17 populations
  1993
 37. Kabaj-Tomšič Z
  Analiza trihotecenov v koruzi
  [Detection of trichothecene toxins in corn]
  1992
 38. Linčir I
  Interakcije zdravil, ki jih uporabljamo v stomatološki praksi
  1991
 39. Zorec-Karlovšek M; Dolenc A
  Spremembe, ki jih v zvezi z alkoholom, mamili in zdravili prinaša novi zakon o temeljih varnosti v cestnem prometu
  1988
 40. Šurlan M; Šušteršič J; Pavčnik D; Obrez I
  Liječenje ciste bubrega s alkoholom
  1986
 41. Kuhar N
  Uporaba razkužil v laboratoriju
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics