biomedicina slovenica


"ALGAE" : 277

 1. Francé Raoul Heinrich
  Die Lichtsinnesorgane der Algen
  1908
 2. Lazar Jože
  Prispevek k poznavanju flore alg Slovenije
  [A contribution to the knowledge of the flora of algae from Slovenia]
  1965
 3. Lazar Jože
  Prispevek k poznavanju flore alg Slovenije, VII
  [A contribution to the knowledge of the flora of algae from Slovenia, VII]
  1966
 4. Lazar Jože
  Prispevek k poznavanju flore alg Slovenije, VIII
  [a contribution to the knowledge of the flora of algae from Slovenia, VIII]
  1968
 5. Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey
  Biology of purinergic signalling
  2014
 6. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Griessler Bulc Tjaša; Balabanič Damjan
  The effectiveness of chemical-free water treatment system combining fibre filters, ultrasound, and UV for fish farming on algal control
  2010
 7. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Toman Mihael Jožef
  Influence of environmental variables on benthic algal associations from selected extreme environments in Slovenia in relation to the species identification
  2010
 8. Eleršek Tina
  The advantages of flow cytometry in comparison to fluorometric measurement in algal toxicity test
  [Prednosti merjenja s pretočno citometrijo v primerjavi s fluorimetričnim merjenjem v strupenostnih testih z algami]
  2012
 9. Carr Noel Gordon; Whitton Brian A.
  The biology of blue-green algae
  1973
 10. Chapman Valentine Jackson
  An introduction to the study of algae
  1941
 11. Smith Gilbert Morgan
  The fresh-water algae of the United States
  1950
 12. Fritsch Felix Eugene
  The structure and reproduction of the algae
  1948
 13. Prát Silvester; Dvořáková J.; Baslerová M.
  Cultures of algae in various media
  1972
 14. Golubić Stjepko
  Algenvegetation der Felsen
  1967
 15. Pickett-Heaps Jeremy D.
  Green algae
  1975
 16. Fritsch Felix Eugene
  The structure and reproduction of the algae
  1952
 17. Fott Bohuslav
  Studies in phycology
  1969
 18. Favet Jocelyne; Lapanje Aleš; Giongo Adriana; Kennedy Suzanne
  Microbial hitchhikers on intercontinental dust: catching a lift in Chad
  2013
 19. Gostinčar Cene; Muggia Lucia; Grube Martin
  Polyextremotolerant black fungi: oligotrophism, adaptive potential, and a link to lichen symbioses
  2012
 20. Bergoč P; Filipič M; Eleršek T; Blažeka Ž
  The effects of selected cytostatics on algae and cyanobacteia
  2012
 21. Berden-Zrimec Maja; Monti Marina; Zrimec Alexis
  Photosynthesis in microalgae as measured with delayed fluorescence technique
  2012
 22. Simčič Tatjana
  Respiration and ingestion rate of different sized Daphnia pulex fed on four algal species
  [Dihanje in prehranjevanje različno velikih osebkov vrste Daphnia pulex s štirimi vrstami alg]
  2010
 23. Alexander Jan; Benford Diane J; Boobis Alan; Ceccatelli Sandra; Cravedi Jean-Pierre; Di Domenico Alessandro; Doerge Daniel; Dogliotti Eugenia; Edler Lutz; Filipič Metka
  Marine biotoxins in shellfish - Domoic acid: Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain
  2009
 24. Alexander Jan; Benford Diane J; Boobis Alan; Ceccatelli Sandra; Cravedi Jean-Pierre; Di Domenico Alessandro; Doerge Daniel; Dogliotti Eugenia; Edler Lutz; Filipič Metka
  Scientific Opinion on marine biotoxins in shellfish - Palytoxin group: EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM)
  2009
 25. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Toman Mihael J; Balabanič Damjan
  Records of new algal taxa within various aquatic and aerophytic habitats in Slovenia
  [Novi taksoni alg v različnih vodnih in aerofitskih habitatih v Sloveniji]
  2009
 26. Mulec Janez; Kosi Gorazd
  Lampenflora algae and methods of growth control
  2009
 27. Voje Minca; Manohin Aleksander
  Primerjava ropivakaina s standardnimi analgetskimi mešanicami za lajšanje pooperativne bolečine po radikalni prostatektomiji
  [Comparison of Ropivacaine with standard analgaesic mixtures for relief of postoperative pain after radical prostatectomy]
  2009
 28. Mulec Janez; Kosi Gorazd; Vrhovšek Danijel
  Characterization of cave aerophytic algal communities and effects of irradiance levels on production of pigments
  2008
 29. Berden-Zrimec Maja
  Uporaba alg za ugotavljanje strupenosti okoljskih vzorcev in fitoremediacijo
  [Algae application for environmental sample toxicity determination and phytoremediation]
  2008
 30. Mulec Janez; Kosi Gorazd
  Algae in the aerophytic habitat of Račiške ponikve cave (Slovenia)
  [Alge v aerofitskem habitatu jame Račiške ponikve (Slovenija)]
  2008
 31. Zrimec Alexis; Berden-Zrimec Maja; Drinovec Luka
  Delayed luminescence application in algae and higher plants
  2005
 32. Mulec Janez; Kosi Gorazd; Vrhovšek Danijel
  Algae promote growth of stalagmites and stalactites in karst caves (Škocjanske jame, Slovenia)
  2007
 33. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša
  Microplanktonic and microbenthic algal assemblages in the coastal brackish lake fiesa and the Dragonja estuary (Slovenia)
  2007
 34. Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Taksonomska raziskava alg v Sotelskem jezeru v letih 1998-2000 - vpliv revitalizacije jezera na združbo alg
  [A txonomic study on the algae of the Sotelsko lake in 1998-2000 - the influence of lake revitalisation on algal community]
  2007
 35. Gunde-Cimerman Nina
  Life in ice
  2006
 36. Berden-Zrimec M; Drinovec L; Tišler T; Monti M; Beran A; Molinari I; Zrimec A
  Delayed fluorescence measurements in toxicology and physiology of algae and plants
  2006
 37. Kosi Gorazd; Bricelj Mihael
  Metodologija vzorčenja in laboratorijske obdelave fitobentosa v jezerih v skladu z zahtevami vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES): končno poročilo
  2006
 38. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Kosi Gorazd; Hojak Mirjam; Taljat Alenka; Colja Jadran
  Poročilo o izvajanju monitoringa na koncesijskem območju reke Soče za leto 2005
  2006
 39. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Rebolj Dušan; Istenič Darja; Hojak Mirjam; Taljat Alenka; Colja Jadran
  Poročilo o izvajanju monitoringa na koncesijskem območju reke Soče za leto 2006: 1. fazno poročilo
  2006
 40. Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Smolar-Žvanut Nataša
  Monografija sladkovodnih in kopenskih alg v Sloveniji
  [Monograph on freshwater and terrestrial algae in Slovenia]
  2006
 41. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Kosi Gorazd; Hojak Mirjam; Taljat Alenka; Colja Jadran
  Poročilo o izvajanju monitoringa - opazovanje vplivov v času obratovanja HE Plave II in HE Doblar II v letu 2005
  2006
 42. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša
  Contribution on the algal flora of Slovenia, with emphasis on newly recorded algal taxa
  2006
 43. Griessler-Bulc Tjaša; Vrhovšek Danijel; Muck Peter; Zupančič-Justin Maja; Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Krivograd Sandra; Prešeren Tone; Slak-Šajn Alenka
  Ekoremediacijski sistem na onesnaženem dotoku Glinščice: končno poročilo 2006
  [Ekoremedation system on polluted tributary of Glinščica]
  2006
 44. Bricelj Mihael; Brancelj Anton; Kosi Gorazd; Urbanc-Berčič Olga; Simčič Tatjana; Podgornik samo; Šiško Milijan; Jerebic Andreja; Stanič Karmen
  Monitoring kakovosti jezer v letu 2005 - biološki parametri
  2006
 45. Bricelj Mihael
  Monitoring kakovosti jezer v letu 2005 - biološki parametri: poročilo za tisk
  2006
 46. Kosi Gorazd
  Izvajanje analiz za določanje ekološkega stanja površinskih vodotokov (2005): zaključno poročilo
  2006
 47. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Kosi Gorazd; Plenković Anđelka; Viličić Damir; Gligora Marija
  Diverziteta alg v obmejnih rekah Slovenije in Hrvaške: zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta
  2005
 48. Vrhovšek Danijel; Martinčič Andrej; Kosi Gorazd; Krušnik Ciril; Smolar-Žvanut Nataša; Jogan Nejc
  Revitalizacija jezov na reki Krupi: biološke raziskave na reki Krupi
  1994
 49. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Vrhovšek Danijel; Povž Meta; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Rebolj Dušan; Ameršek Iztok
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za potok Ločnica na področju odvzema vode za MHE Skomarje: poročilo
  2005
 50. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Kosi Gorazd; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Rebolj Dušan; Alič Milan; Breznik Barbara
  Izvajanje monitoringa pri izgradnji in začetku obratovanja HE Plave in HE Doblar II: stanje v letu 2005 - vodno okolje: delno poročilo
  2005
 51. Sepčić K; Turk T
  3-alkylpyridinium compounds as potential non-toxic antifouling agents
  2006
 52. Germ Mateja
  The response of green alga Spirogyra sp. to different levels of UV-B radiation
  2005
 53. Kosi Gorazd; Šiško Milijan; Bricelj Mihael; Smolar-Žvanut Nataša; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Stanič Karmen
  Vzorčenje in obdelava 20 vzorcev fitobentosa za določanje ekološkega stanja vodotokov v Sloveniji
  2005
 54. Kosi Gorazd; Šiško Milijan; Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Dani; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Priprava metodologije vzorčenja ter laboratorijske obdelave vzorcev alg (fitobentosa) za določanje ekološkega stanja vodotokov v Sloveniji in obdelava 45 vzorcev alg
  2005
 55. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel
  Algae in the Savica waterfall, Slovenia
  [Alge v slapu Savica, Slovenia]
  2004
 56. Jeram S; Sintes JM Riego; Halder M; Baraibar-Fentanes J; Sokull-Kluettgen B; Hutchinson TH
  A strategy to reduce the use of fish in acute ecotoxicity testing of new chemical substances notified in the European union
  2005
 57. Šajn-Slak A; Bulc TG; Vrhovšek D
  Comparison of nutrient cycling in a surface-flow constructed wetland and in a facultative pond treating secondary effluent
  2005
 58. Žižek Suzana; Horvat Milena; Toman Mihael Jožef
  Bioaccumulation of mercury in benthic communities of a river ecosystem, affected by mercury mining
  2005
 59. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Breznik Barbara; Lovka Milan; Kosi Gorazd; Červek Stanko; Povž Meta; Ameršek Iztok
  Opis obstoječega stanja flore in favne na področju MHE Klavžarica
  2005
 60. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel
  Algal flora of Krška jama cave, Slovenia
  2005
 61. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Pojavljanje fitobentosa v različnih hidroloških okoljih v reki Branici
  [Distribution of phytobenthos in different hydraulic environments in the river Branica]
  2004
 62. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel
  Algae in manure and wastewater from the constructed Barje and Dragonja wetlands
  [Alge v gnojevki in odpadni vodi iz rastlinskih čistilnih naprav Barje in Dragonja]
  2004
 63. Brilly M; Smolar-Žvanut N; Toman M; Rusjan S
  The study site monitoring of the Glinscica river
  2005
 64. Germ M
  The response of green alga Spirogyra sp. to solar radiation in alpine lake and enhanced UV-B radiation in outdoor and indoor experiments
  2004
 65. Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Alge v velikem ali priobalnem jezeru v Fiesi, Slovenija
  [Algae of the Fiesa coastal lake, Slovenia]
  2003
 66. Šajn-Slak Alenka; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Z vidro do čistejših voda: končno poročilo
  2004
 67. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Bulc Tjaša; Battelino Lilian; Drev Darko; Brezigar Bogoslav; Macarol Bogdan; Breznik Barbara; Vrhovšek Marjana
  Projekt zmanjševanja onesnaženosti na območju Kopra kot "vroče točke" v Sloveniji: poročilo - preliminarna ocena vplivov na okolje za zmanjšanje onesnaženosti na območju Kopra kot "vroče točke" v Sloveniji
  2005
 68. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel
  Algae in three different waterfalls in Slovenia - the Savica waterfall, the waterfalls of the Krka river and a small waterfall on Pohorje
  2003
 69. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd; Povž Meta; Juvan Smiljan; Rebolj Dušan
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za Josipdolski potok na področju odvzema vode za MHE Jospidol: poročilo
  2005
 70. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Algae on travertine barriers of the Krka river near Žužemberk, Slovenia
  2004
 71. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Kosi Gorazd
  Algae of specific environments in Slovenia
  [Alge posebnih okolij v Sloveniji]
  2004
 72. Monti Marina; Zrimec Alxis; Beran Alfred; Berden-Zrimec Maja; Drinovec Luka; Kosi Gorazd; Tamberlich Francesco
  Delayed luminescence of Prorocentrum minimum under controlled conditions
  2005
 73. Smolar-Žvanut Nataša; Krušnik Ciril; Kosi Gorazd; Vrhovšek Danijel
  Uporaba perifitona in večjih vodnih nevretenčarjev pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka na reki Rižani, Slovenija
  [The use of periphyton and macrozoobentos in determination of ecologically acceptable flow for the Rižana River, Slovenia]
  2003
 74. Germ Mateja; Simčič Tatjana; Gaberščik Alenka; Breznik Barbara; Hrastel Milena
  UV-B treated algae exhibiting different responses as a food source for Daphnia magna
  2004
 75. Simčič Tatjana; Germ Mateja; Urbanc-Berčič Olga; Šiško Milijan; Jerebic Andreja
  Alpska jezera: vpliv UV-B sevanja in temperature na organizme (SLO-Alpe2): zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004
  2004
 76. Šumer Suzana; Povž Meta; Podgornik Samo; Kosi Gorazd
  Ihtiološke raziskave Save od HE Vrhovo do JE Krško: poročilo
  2004
 77. Smolar-Žvanut Nataša; Povž Meta; Šumer Suzana; Kosi Gorazd; Lovka Milan; Eleršek Tanja; Černač Barbara; Vrhovšek Danijel; Slatner Mohor; Gabrijelčič Elizabeta; Breznik Barbara; Seliškar Tomaž
  Ocena ostalih pomembnih antropogenih okoljskih obremenitev površinskih voda: a)reke, jezera
  2004
 78. Smolar-Žvanut Nataša; Mozetič Patricija; Čermelj Branko; Forte Janez; Lipej Lovrenc; Malej Alenka; Gabrijelčič Elizabeta; Peterlin Monika
  Za tip značilne referenčne razmere in referenčna mreža mest z zelo dobrim stanjem za posamezne tipe površinskih voda: b) morje, somornica
  2004
 79. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Lovka Milan; Breznik Barbara; Muck Peter; Ameršek Iztok; Bidovec Maja; Zupančič Maja; Miklavčič Tomaž
  Revitalizacija reke Rižane: končno poročilo
  2003
 80. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Mikoš Matjaž
  Ekološko sprejemljiv pretok v alpskih vodotokih. Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2003
  2004
 81. Smolar-Žvanut Nataša; Bulc Tjaša; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Danijel; Mikoš Matjaž; Vidmar Andrej
  Ohranjanje vodnih habitatov na iztokih iz akumulacij. Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004
  2004
 82. Šajn-Slak A; Bulc T; Vrhovšek D
  Comparison of nutrient cycling in a surface-flow constructed wetland and in a facultative pond treating secondary effluent
  2004
 83. Smolar-Žvanut Nataša; Rejec Alida; Vrhovšek Danijel
  Environmental flow assessment for the Soča river, Slovenia
  2004
 84. Urbanc-Berčič Olga
  Parožnice (Characeae) Slovenije, njihove ekološke značilnosti ter pomen v vodnih ekosistemih
  [Charophytes of Slovenia, their ecological characteristics and importance in aquatic ecosystems]
  2003
 85. Brancelj Anton
  Visokogorska jezera v Alpah
  2004
 86. Smolar-Žvanut Nataša
  Slovenia: an ecologically acceptable flow for the Rižana river
  2004
 87. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Kosi Gorazd; Krušnik Ciril; Petkovšek Gregor; Mikoš Matjaž; Rebolj Dušan; Alič Milan; Breznik Barbara
  Izvajanje monitoringa pri izgradnji in začetku obratovanja HE Plave II in HE Doblar II: stanje v letu 2004 - vodno okolje: poročilo
  2004
 88. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Kosi Gorazd; Krušnik Ciril; Posel Franci; Globevnik Aleš; Hojak Mirjam; Gabrijelčič Zlatko; Mikoš Matjaž; Valič Samo; Čoha Dean
  Sintezno letno poročilo o izvajanju monitoringa - opazovanje vplivov na okolje med izgradnjo in obratovanjem HE Plave II in HE Doblar II v letu 2002
  2003
 89. Simčič Tatjana; Germ Mateja; Urbanc-Berčič Olga; Šiško Milijan; Jerebic Andreja
  Alpska jezera: vpliv UV-B sevanja in temperature na organizme (SLO-Alpe2). Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2002/2003
  2003
 90. Kreft Marko; Zorec Robert
  Klasična elektrofiziologija: meritve mirovnega in akcijskega potenciala v zeleni algi Chara corallina
  2004
 91. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša
  Izvajanje monitoringa pri izgradnji in začetku obratovanja HE Plave II in HE Doblar II - onesnaženost reke Soče: poročilo za leto 2003
  2003
 92. Smolar-Žvanut Nataša
  Inventarizacija fitobentosa v Glinščici, Gradaščici in Malem Grabnu
  2004
 93. Krajnc Uroš; Toman Mihael J
  Kakovost reke Savinje - ničelno ekološko stanje pred začetkom obratovanja CČN Celje
  2003
 94. Heath Ester; Bricelj Mihael; Leskovšek Hermina
  Toxicity of fluoranthene and its biodegradation metabolites to aquatic organisms
  2003
 95. Sansone Umberto; Belli Maria; Fernandez Jose A; Comans Rob NJ; Jeran Zvonka; Cavolo Fabio; Barbizzi Sabrina; de Zorzi Paolo; Jaćimović Radojko
  Testing scandium method to quantify suspended particles adhesion to the external surface of periphyton communities
  2002
 96. Jeran Z; Jaćimović R; Sansone U; Belli M
  The use of k0-INAA for determination of surface contamination of some aquatic plants by trace elements
  2003
 97. Zorko A
  Alge kot pokazatelji prikrite evtrofnosti reke Krke
  [Algae as indicators of latent eutrophication of the Krka]
  2003
 98. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša
  Ohranjanje vodnih habitatov na iztokih iz akumulacij: letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2002/2003
  2003
 99. Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Vrhovšek Danijel
  Algae in the peat bogs Lovrenška jezera and Šijec in Slovenia
  2003
 100. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Lovka Milan; Červek Stanko; Povž Meta; Zabric Daša
  Strokovne podlage za umestitev HE na srednji Savi - kopensko in vodno okolje: poročilo
  2003

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics