biomedicina slovenica


"ALLIUM" : 123

 1. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Combined of chemical analysis, fish micronuclei and onion chromosome damage for assessing cleaning effect in the WWTP central Domžale - Kamnik and quality of Kamniška Bistrica river
  2017
 2. Schwarzlin Romina; Pušenjak Nika; Salam Sejjad
  The Virtual system of organism, on the verge of apoptosis and renewal leading to survival
  2017
 3. Terlević Dabić Diana; Jurišić Sanja; Vučićević-Boras Vanja; Gabrić Dragana; Bago Ivona; Vrdoljak Danko Velimir
  The effectiveness of low-level laser therapy in patients with drug-induced hyposalivation
  2016
 4. Schwarzlin Romina; Pušenjak Nika; Salam Sejjad
  The Role of disaccharide complexes in triggering programmed cell death in cancer cells MCF-7 and HeLa
  2015
 5. Schwarzlin Romina; Pušenjak Nika; Makuc Damjan; Križman Mitja; Vovk Irena; Plavec Janez; Švajger Urban
  Synergistic complex from plants Solanaceae exhibits cytotoxicity for the human hepatocellular carcinoma cell line HepG2
  2016
 6. Firbas Peter
  Model ČN
  2015
 7. Campanati Anna
  Elastotis perforans serpiginosa
  2014
 8. Firbas Peter
  A survey of Allium cepa L. chromosome damage in slovenian environmental water, soil and rainfall samples
  2015
 9. Meglič Vladimir; Luthar Zlata; Ferant Nataša
  Plant genetic resources programme for food and agriculture in Slovenia
  [Program ohranjanja genskih virov kmetijskih rastlin v Sloveniji]
  2006
 10. Hirschegger Pablo; Galmarini Claudio Rómulo; Bohanec Borut
  Cytogenetical and morphological studies of novel great headed garlic (Allium sp.) accessions
  [Citogenetske in morfološke raziskave novih akcesij poletnega luka (Allium sp.)]
  2006
 11. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Chromosome damage studies in the onion plant Allium cepa L.
  2014
 12. Jeričević Anja; Simčič Saša; Volavšek Metka
  Usefulness of immunohistochemical detection of Treponema pallidum in tissue specimens. A case report and review of literature
  [Uporabnost imunohistokemičnega odkrivanja Treponeme pallium v tkivnih vzorcih. Prikaz primera in pregled literature]
  2013
 13. Firbas Peter; Amon Tomaž
  Allium chromosome aberration test for evaluation effect of cleaning municipal water with constructed wetland (CW) in Sveti Tomaž, Slovenia
  2013
 14. Kogoj Meta; de Groot Maarten
  Factors influencing the abundance of the hoverfly Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) on ramson Allium ursinum
  [Vpliv različnih dejavnikov na pojavljanje muhe trepetavke Cheilosia fascinata (Diptera: Syrphidae) na čemažu Allium ursinum]
  2012
 15. Muzur Amir
  Opatija - evropsko sejmišče zdravniških in lekarniških idej in patentov s konca 19. in z začetka 20. stoletja
  [Opatija - European Fair grounds of physicians' and pharmacists' ideas and patents at he end of the 19th and the bginning of the 20th centuries]
  2011
 16. Paradiž J; Veber M; Druškovič B
  Alpha bromonaphthalene in the control of the Allium test
  1992
 17. Gaberščik A; Paradiž J
  Development of the leaves from irradiated bulbs of onion (Allium cepa L.)
  1993
 18. Paradiž Jasna; Škrk Janez; Druškovič Blanka
  The effects of ionizing irradiation on the onion (Allium cepa L.)
  1993
 19. Paradiž Jasna; Veber Marjan; Druškovič Blanka
  Alpha bromonaphthalene in the control of the allium test
  1991
 20. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 21. Firbas Peter
  Kako zdrava je voda v Domžalah: kaj je Allium test
  2007
 22. Fettich Jure; Šinkovec Matjaž; Antolič Gorazd; Kranjec Igor
  Thallium and RCG stress test in hypertensive women with chest pain
  1988
 23. Mlinarič Aleš
  Iz narave za srce in ožilje
  2005
 24. Drobne D; Milani M; Zrimec A; Lešer V; Berden-Zrimec M
  Electron and ion imaging of gland cells using the FIB/SEM system
  2005
 25. Firbas Peter
  Kako zdrava je voda: priročnik za biološki monitoring vode
  2004
 26. Kac Javor; Mlinarič Aleš
  Pomembne interakcije nekaterih zdravilnih rastlin z zdravili
  [Important herb-drug interactions]
  2004
 27. Lešničar Gorazd; Gabršček Lucija; Krivec Bojan; Voga Gorazd; Šibanc Branko; Blatnik Janja; Jagodič Boris
  Večorganska odpoved po naključni zastrupitvi z jesenskim podleskom
  [Multiorgan injury after accidental poisoning with autumn crocus]
  2004
 28. Brvar Miran; Koželj Gordana; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Acute poisoning with autumn crocus (Colchicum autumnale L.)
  2004
 29. Jaćimović R; Lazaru A; Mihajlović D; Ilić R; Stafilov T
  Determination of major and trace elements in some minerals by k0-instrumental neutron activation analysis
  2002
 30. Kafka Stanislav; Trebše Polonca; Polanc Slovenko; Kočevar Marijan
  A new transformation of 2H-pyran-2-one ring: first synthesis of pyridazino[4,3-c]azepines and their oxidation with thallium(III) nitrate or copper(II) acetate
  2000
 31. Grmek Marko
  Evalvacija jetrnih tumorjev s pomočjo nuklearno-medicinskih preiskav
  2003
 32. Dhar SC; Birnbaum Y; Hayes S; Naqvi T; Čerček B; Blanche C; Friedman A; Trento A; Siegel RJ
  Milrinone echocardiographic viability test - a pilot study
  2001
 33. Večko Miroslava
  Scintigrafija celega telesa z galijem pri malignih limfomih
  2002
 34. Vozelj Nataša; Petrovič Nataša; Pompe-Novak Maruša; Tušek Magda; Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Najpogostejši virusi na izbranih okrasnih rastlinah in vrtninah v Sloveniji
  [The most frequent viruses on selected ornamental plants and vegetables in Slovenia]
  2003
 35. Firbas Peter
  Indukcija kromosomskih aberacij pri navadni čebuli (Allium sepa) z neznanimi genotoksičnimi snovmi v vodi reke Kamniška Bistrica in pritokih Črna, Nevljica, Rača in Pšata
  1998
 36. Firbas Peter
  Indukcija kromosomskih aberacij pri navadni čebuli (Allium sepa) z neznanimi genotoksičnimi snovmi v vodi Sečovskega potoka pri predvideni novi lokaciji za eksploatacijo
  1998
 37. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega Allinum - testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), za ocenitev kakovosti pitne vode: Dana - izvirska voda (vrtiva), Dana - izvirska voda (plastenka)
  2003
 38. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod za ocenitev stanja genotoksičnosti površinskih voda reke Ščavnice s testom Allium
  2001
 39. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod (INVITTOX: protokol No.8; IP-8, Sep 1989) za ocenitev kvalitete obdelovalne zemlje po 2. in 5. letih obdelave po biodinamični metodi
  2002
 40. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod (INVITTOX: protokol No.8; IP-8, Sep 1989) za ocenitev kvalitete Šmartinskega jezera
  2002
 41. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod za ocenitev stanja genotoksičnosti reke Dravinje in pitne vode v zajetjih Cimerman in Graščina s testom Allium
  2002
 42. Firbas Peter
  Testno poročilo: uporaba genotoksičnega testa z navadno čebulo (Allium cepa L.), gojeni v zajetih vzorcih vod za ocenitev stanja genotoksičnosti Perniškega jezera s testom Allium
  2002
 43. Firbas Peter
  Zahrbtne poškodbe genetskega materiala: kemizacija okolja in genotoksični testi
  1999
 44. Paradiž Jasna; Druškovič Blanka
  Assessment of cytogenic hazard for plants caused by highway traffic
  [Ocena citogenetskega tveganja za rastline zaradi avtocestnega prometa]
  2001
 45. Firbas Peter
  Trdovratne nevarne sledi v vodi: atrazin
  2003
 46. Žel Jana
  Da bodo rastline zdrave: česen - Allium sativum L.
  [For healthier plants]
  2001
 47. Umek Andrej
  Uporaba v fitoterapiji: česen - Allium sativum L.
  [Role in phytotherapy]
  2001
 48. Regvar Marjana; Likar Matevž; Gros Milena; Vogel-Mikuš Katarina; Golobinek Vanda; Dumas-Gaudot Eliane; Gianinayyi Silvio; Bestel-Corre Gwenaelle
  Vpliv hormonov (jasmonska in giberelinska kislina) na proces mikorizacije z AM glivami. Analiza vpliva obeh hormonov na regulacijo obrambnih reakcij rastline. Proteus 1998-2001: končno poročilo
  2001
 49. Regvar Marjana; Kugonič Nives; Ferant Nataša; Likar Matevž; Vogel-Mikuš Katarina; Golobinek Vanda
  Uporaba arbuskularno mikoriznih gliv za izboljšanje kvalitete zemlje in izboljšanje zdravja rastlin v kmetijstvu: letno poročilo za leto 2000
  [Managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health in agriculture]
  2000
 50. Mavrič Irena
  Virusne bolezni čebulnic
  2001
 51. Al-Sabti K; Kurelec B
  Chromosomal aberrations in onion (Allium cepa) induced by water chlorination by-products
  1984
 52. Druškovič B; Škrk J; Paradiž J
  Otkrivanje genotoksičnog delovanja hemijskih agenasa pomoću biljke šalot (Allium ascalonicum L.)
  1983
 53. Mavrič I; Ravnikar M
  Iris yellow spot tospovirus in Slovenia
  2000
 54. Triller Nadja; Zalokar Polona; Vidergar Barbara
  Pulmonary and extrapulmonary tuberculosis - detection with gallium-67 scan
  1999
 55. Burica Olga; Stražar Marjeta; Humar Barbara; Jeram Sonja; Filipič Metka
  Kakovost vodotoka Kamniške Bistrice
  2000
 56. Jelenc J; Turk Z; Barovič J; Lipovec K
  The effects of mud application and gallium arsen laser irradiation on osteoarthrosis patients with changes in knee joints
  1999
 57. Regvar Marjana; Kugonič Nives; Ferant Nataša; Likar Matevž; Brzin Jernej; Gros Milena; Golobinek Vanda
  Uporaba arbuskularno mikoriznih gliv za izboljšanje kvalitete zemlje in izboljšanje zdravja rastlin v kmetijstvu: letno poročilo za leto 1999
  [Managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health agriculture]
  1999
 58. Paradiž Jasna; Lovka Milan
  Bioassays for cytogenetic risk assessment in irradiated plants
  [Biotesti za oceno citogenske ogroženosti obsevanih rastlin]
  1999
 59. Toman MJ; Pivka Jure
  Toxicity evaluation of sediments using allium test procedure
  1999
 60. Mavrič Irena; Mirkovič Vesna; Ravnikar Maja
  Virusne okužbe rastlin iz rodu Allium
  [Virus infections of Alliums]
  1999
 61. Krachler M; Rossipal E; Mičetič-Turk D
  Trace element transfer from the mother to the newborn - investigations on triplets of colostrum, maternal and umbilical cord sera
  1999
 62. Gogala Nada; Regvar Marjana; Gros Milena; Golobinek Vanda; Javornik Branka; Kump Bojka
  Proteus: zaključno poročilo - dvoletna bilanca in perspektive sodelovanja: vpliv hormonov (jasmonska in giberelinska kislina) na proces mikronizacije z AM glivami. Analiza vpliva ibeh hormonov na regulacijo obrambnih reakcij rastline
  1999
 63. Rakovec P; Fidler V; Prepadnik M; Fettich JJ; Rode P
  Contraction sequence in ventricular tachycardia
  1999
 64. Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Virusne okužbe rastlin iz rodu Allium
  1999
 65. Ivanovič Saša
  Tvorba čebulic česna Allium sativum L. cv. 'Ptujski jesenski' in cv. 'Ptujski pomladanski' in vitro ter njihov prenos v in vivo pogoje
  [Bulb formation on garlic Allium sativum L. cvs. Ptujski jesenski and Ptujski pomladanski in vitro and their transfer to in vivo conditions]
  1997
 66. Paradiž Jasna
  Assessment of damage to irradiated onion (Allium cepa L.) by cytogenetic analyses
  [Ocena poškodovanosti obsevanih čebul (Allium cepa L.) z citogenetsko analizo]
  1998
 67. Žel Jana; Ivanovič Saša; Ravnikar Maja
  Micropropagation of garlic Allium sativum L. cv. Ptujski pomladanski through bulb formation on isolated basal plates
  [Mikropropagacija česna Allium sativum L. cv. "Ptujski pomladanski" in tvorba čebule na izoliranih bazalnih ploščah strokov]
  1997
 68. Regvar Marjana; Gogala Nada
  Effects of jasmonic acid and zeatin ribozide on mycorrhized leek (Allium porrum)
  1998
 69. Ucman Robert; Žel Jana; Ravnikar Maja
  Thermotherapy in virus elimination from garlic: influences on shoot multiplication from meristems and bulb formation in vitro
  1998
 70. Debeljak Nika
  Vpliv saharoze in jasmonske kisline na uspešnost mikropropagacije česna (Allium sativum L. cv. ptujski jesenski): in vitro
  [The influence of sucrose and jasmonic acid on micropropagation of garlic (Allium sativum L. cv. ptujski jesenski): in vitro]
  1996
 71. Ravnikar Maja; Poljšak-Prijatelj Mateja; Žel Jana; Camloh Marjana; Drinovec Borut; Kus Miloš; Pepelnjak-Galič Marija
  Identifikacija virusov in njihova eliminacija iz česna (Allium sativum L. sorta 'ptujski spomladanski') in fižola (Phaseolus vulgaris L. sorta 'starozagorski'): zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela za projekte v okviru ciljnih raziskovalnih programov
  1998
 72. Gogala Nada; Regvar Marjana; Gabrovšek Karin; Kugonič Nives; Ferant Nataša; Vodnik Dominik; Debeljak Nika; Gros Milena
  COST ACTION 8.21 "Arbuscular mycorrhizas in sustainable soil-plant systems": letno poročilo projekta (za obdobje september 1996 - september 1997)
  1998
 73. Triller N; Petrič V; Movrin T; Terčelj M
  Detection of extrapulmonary tuberculosis with gallium-67 scan
  1996
 74. Garcheva Marina; Piperkova Elena; Djorgova Julia; Petrov Ivo
  Ti-201 SPECT for the detection of viable hybernating myocardium in chronic coronary occlusion
  [Ti-201 SPECT za detekcijo viabilnega hiberniranega miokarda pri kronični zapori koronarnih arterij]
  1997
 75. Paradiž Jasna; Druškovič Blanka; Škrk Janez; Lovka Milan
  Micronucleus assay in Allium cepa irradiated roots
  1997
 76. Klančič Marko; Milčinski Metka; Zorman Darko
  Diagnostic value of planar myocardial perfusion scintigraphy in patients with coronary artery disease
  1997
 77. Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Izolacija nekaterih virusov česna (Allium sativum L.)
  [Isolation of some garlic viruses]
  1997
 78. Žel Jana; Debeljak Nika; Ucman Robert; Ravnikar Maja
  The effect of jasmonic acid, sucrose and darkness on garlic (Allium sativum L. ev. Ptujski jesenski) bulb formation in vitro
  1997
 79. Wolf Heike; Brenner Winfried; Stein Volker; Tinnemeyer Stephan; Bohuslavizki Karl H; Teichert Ulrich; Clausen Malte; Henze Eberhard
  Insulin dependency of F-18-fluorodeoxyglucose accumulation in breast carcinoma cells compared to TI-201 uptake
  1996
 80. Plaper Igor
  Tkivna kultura česna (Allium sativum L.) cv. Ptuj
  [Tissue culture of garlic (Allium sativum L.) cv. Ptuj]
  1996
 81. Ravnikar M
  Identifikacija virusov in njihova eliminacija iz česna (Allium sativum L. sorta ptujski pomladanski) in fižola (Phaseolus vulgaris L. sorta starozagorski)
  1997
 82. Ravnikar Maja; Mavrič Irena; Ucman Robert; Ivanovič Saša; Kus Miloš; Žel Jana
  Virusi česna (Allium sativum L. cv. 'ptujski spomladanski') in vzgoja zdravih rastlin v tkivni kulturi
  [Viruses of garlic (Allium sativum L.) cv. ptujski spomladanski and breeding of sound plants in tissue culture]
  1996
 83. Angelova E; Regvar M; Javornik B
  Comparison of silver staining procedures for studies of the polypeptide patterns in mycorrhized onion plants
  [Primerjava metod barvanja s srebrom za določanje polipeptidov pri mikoriznih rastlinah čebule]
  1996
 84. Bohanec Borut; Jakše Marijana; Ihan Alojz; Javornik Branka
  Studies of gynogenesis in onion (Allium cepa L.): induction procedures and genetic analysis of regenerants
  1995
 85. Jakše M; Bohanec B; Ihan A
  Effect of media components on the gynogenic regeneration of onion (Allium cepa L.) cultivars and analysis of regenerants
  1996
 86. Regvar M; Gogala N; Zalar P
  Effects of jasmonic acid on mycorrhizal Allium sativum
  1996
 87. Ucman R
  Gojitev in razmnoževanje zdravih rastlin česna Allium sativum L. ptujski-pomladanski in vitro
  [Cultivation and propagation of virus-free plants of garlic Allium sativum L. Ptujski-pomladanski in vitro]
  1996
 88. Smaka-Kincl V; Stegnar P; Lovka M; Toman MJ
  The evaluation of waste, surface and ground water quality using the Allium test procedure
  1996
 89. Bohuslavizki Karl H; Wolf Heike; Kutzner Doris; Brenner Winfried; Tinnemeyer Stephan; Sippel Christian; Clausen Malte; Henze Eberhard
  Uptake kinetics of radiolabelled 1,8-dihydroxyanthraquinone and acridinone derivatives in cultures of breast cancer cells
  1996
 90. Ravnikar M
  Identifikacija virusov in njihova eliminacija iz česna (Allium sativum L. sorta Ptujski pomladanski) in fižola (Phaseolus vulgaris L. sorta Starozagorski): fazno poročilo
  1996
 91. Paradiž J
  Učinki ionizirajočega sevanja na celice meristema čebule (Allium cepa L.)
  [Ionizing radiation effects on meristematic cells of onion plants]
  1996
 92. Paradiž J; Druškovič B; Škrk J; Lovka M
  Onion root tip cell system for biodosimetry?
  1996
 93. Grošelj Ciril; Kopriva Silvo
  Nuklearnomedicinske preiskave pljučnih bolezni otrok
  1994
 94. Čižman M; Budihna N
  Diagnostika vročine neznanega izvora
  1994
 95. Fettich J
  Večfazni scintigram kosti pri sumu na vnetni proces v skeletu
  1994
 96. Kaltnekar P
  Vpliv rastnih regulatorjev na kulturo meristema česna (Allium sativum L., kultivar ptujski jesenski)
  [The influence of growth regulators on garlic meristem culture (Allium sativum L., cv. Ptujski jesenski)]
  1996
 97. Zalar P
  Rast in razvoj česna (Allium sativum L. cv. Ptuj) v odvisnosti od arbuskularno mikoriznih gliv in rastnih substanc
  1995
 98. Paradiž J; Gaberščik A; Škrk J
  The influence of gamma radiation on the growth and development of the onion (Allium cepa L.)
  1995
 99. Frati C; Bevilacqua B; Battisti MG; Pizzutelli G
  Occupational alopecia in various workers after exposure to chemical agents
  1993
 100. Huić D; Dodig D; Jurašinović Ž; Težak S; Poropat M; Ivičević A; Bambir M; Medvedec M
  Simple quantitative analysis of Ga-67 lung scintigraphy - normal values
  1995

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics