biomedicina slovenica


"ALPHA-GLOBULINS" : 4

  1. Kobal Alfred
    Profesionalna ekspozicija anorganskemu živemu srebru in spremembe v serumskih proteinih
    1975
  2. Franko Alenka
    Vpliv dolgoletne poklicne izpostavljenosti hlapom elementarnega živega srevra na delovanje ledvic pri rudarjih v Rudniku živega srebra Idrija
    2003
  3. Leeb BF; Bird HA; Nesher G; Andel I; Hueber W; Logar D; Montecucco CM; Rovensky J; Sautner J; Sonnenblick M
    EULAR response criteria for polymyalgia rheumatica: results of an initiative of the European collaborating polymyalgia rheumatica group (subcommittee of ESCISIT)
    2003
  4. Ženko Bernard; Džeroski Sašo; Kobal Alfred B; Kobal-Grum Darja; Arnerić Niko; Osredkar Joško; Horvat Milena
    Relating personality traits and mercury exposure in miners with machine learning methods: a preliminary study
    2003New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics