biomedicina slovenica


"ALTERNARIA" : 3

 1. Gunde-Cimerman Nina; Cerovac Sanja; Zalar Polona
  Biodiversity of filamentous fungi in the saltpans Sečovlje
  [Biotska pestrost gliv Sečoveljskih solin]
  2001
 2. Mejanelle Laurence; Lopez Jordi F; Gunde-Cimerman Nina; Grimalt Joan O
  Ergosterol biosynthesis in novel melanized fungi from hypersaline environments
  2001
 3. Bizjak R; Kofol-Seliger A; Deisinger L
  Inhalacijski alergeni na Primorskem - specifični IgE za 16 inhalacijskih alergenov pri otrocih in mladostnikih iz štirih slovenskih področij glede na spol in alergijske bolezni
  [Inhalant allergens in Primorska - child and adolescent specific IgE to 16 common inhalant allergens regarding sex and atopic diseases in four Slovenian areas]
  1998New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics