biomedicina slovenica


"ALTRUISM" : 7

 1. Rakovec-Felser Zlatka; Vidmar Jernej; Holnthaner Rok
  Emotional empathy, altruism and basic needs fulfilment of Slovenian medical and nurse students
  2009
 2. Cukjati Marko; Domanovič Dragoslav
  Vključevanje bolnikov z dedno hemokromatozo med krvodajalce
  [Recruitment of patients with hereditary haemochromatosis as blood donors]
  2004
 3. Drinovec Jože
  Profesionalizem in zdravnik
  [Medical professionalism]
  2002
 4. Drinovec Jože
  Nobelova nagrada "Zdravnikom brez meja"
  [The Nobel peace prize for "Doctors without borders"]
  2000
 5. Štern A
  Biološki altruizem v luči paradigme sebičnega gena in njenih alternativ
  [Biological altruism in the light of the selfish-gene paradigm and of its alternatives]
  1995
 6. Musek J
  Novejše koncepcije in raziskovanja altruizma. 2. del: regulativni dejavniki altruističnega obnašanja
  [Newer concepts and research of altruism. Part 2: regulative factors of altruistic behaviour]
  1987
 7. Musek J
  Novejše koncepcije in raziskovanja altruizma. I. del: biološki, psihosocialni in osebnostni vidiki altruizma
  [Newer concepts and the research of altruism. Part one. Biological, psychological and personality determinants of altruism]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics