biomedicina slovenica


"AMBLYOPIA" : 20

 1. Obrenović Vojislav; Triplat Maja; Pahor Dušica
  Slabovidnost pri otrocih
  [Amblyopia in children]
  2017
 2. Jarc-Vidmar Martina; Rahne Ingrid; Šuštar Maja; Brecelj Jelka; Kosec Dragica
  Approach to children with amblyopia-in the past and today
  2012
 3. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 4. Kosec Dragica; Gardaševič Ivana
  Škiljenje
  [Strabismus]
  2005
 5. Gardaševič Ivana; Kosec Dragica
  Slabovidnost
  [Amblyopia]
  2005
 6. Kolar Božena
  Presejalni testi za odkrivanje motenj vida
  2005
 7. Kosec Dragica
  Operativna korekcija divergentnega strabizma
  2003
 8. Vukan-Rudolf Marija
  Operacije strabizma pri odraslih bolnikih na odseku za ortoptiko in pleoptiko Očesnega oddelka
  [Surgery of strabismus in the orthoptic pleoptic section of the Department of ophtalmology]
  2003
 9. Pfeifer Vladimir; Mikek Kristina
  Ectopic lens extraction in children
  [Kirurško zdravljenje ektopične leče pri otrocih]
  2002
 10. Pfeifer V; Morela K
  Ectopic lens extraction in children
  2001
 11. Kosec Dragica
  Slabovidnost
  [Amblyopia]
  2000
 12. Stirn-Kranjc B
  Pomen otrokovega vida
  [The significance of child's vision]
  2000
 13. Hawlina M
  Katarakte pri otrocih
  [Cataracts in childhood]
  2001
 14. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Budimlič Neva
  Operacija travmatske katarakte pri 18-mesečnem otroku
  [Surgical procedure for traumatic cataract in 18-month-old child]
  1997
 15. Stirn-Kranjc Branka
  Otrokov vid
  [Child's vision]
  1998
 16. Rudolf-Vukan M
  Our experiences by perennial treatment of strabismus and amblyopia
  1996
 17. Rudolf-Vukan M
  Zgodnja diagnostika in operativna terapija kongenitalnega konvergentnega škiljenja
  [Early diagnosis and operative treatment of congenital convergent paralytic strabismus]
  1993
 18. Hawlina M
  Clinical application of retinal and cortical evoked potentials
  1990
 19. Čizmović-Pavlović R
  Utvrđivanje odnosa obima akomodacije i stepena ambliopije fotoskijaskopijom
  1991
 20. Dovšak P
  Zgodnje odkrivanje strabizma pri otrocih in zdravljenje slabovidnosti
  [Early detection of strabismus in childhood and medical treatment of amblyopia]
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics