biomedicina slovenica


"AMENORRHEA" : 55

 1. Boltežar Lučka; Pintarić Karlo; Jezeršek Novaković Barbara
  Fertility in young patients following treatment for Hodgkin's lymphoma
  2016
 2. Borštnar Simona
  Zdravljenje raka dojke pri mladih ženskah
  2011
 3. Amir Eitan; Šeruga Boštjan; Freedman Orit; Clemons Mark
  Amenorrhoea, menopause, and endocrine therapy for breast cancer
  2009
 4. Geršak K; Writzl K; Veble A; Liehr T
  Primary amenorrhoea in a patient with mosaicism for monosomy X and a derivative X-chromosome
  2010
 5. Smogavec Mateja; Yagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Kromosomske nepravilnosti pri neplodnosti
  [Chromosome abnormalities in infertility]
  2009
 6. Meden-Vrtovec Helena; Geršak Ksenija; Franić Damir
  Hypergonadotropic amenorrhea and pregnancy
  2008
 7. von Hertzen Helena; Honkanen Helena; Piaggio Gilda; Bartfai György; Erdenetungalag Radnaabazar; Gemzell-Danielsson Kristina; Gopalan Sarala; Horga Mihai; Jerve Fridtjof; Mittal Suneeta
  WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion. 1: efficacy
  2003
 8. Honkanen Helena; Piaggio Gilda; Hertzen Helena; Bartfai Gyorgy; Erdenetungalag Radnaabazar; Gemzell-Danielsson Kristina; Gopalan Sarala; Horga Mihai; Jerve Fridtjof; Mittal Suneeta
  WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion
  2004
 9. Globokar T; Snoj Nataša; Sadikov A; Čufer T
  Amenorrhea as a prognostic factor in premenopausal endocrine responsive early breast cancer patients
  2006
 10. Rituper Boštjan
  Elektrofiziološke meritve fuzije posameznega mešička s plazmalemo v primarni kulturi podganjih laktotrofov
  2005
 11. Rotovnik-Kozjek Nada
  Osteoporoza, amenoreja, anoreksija
  2006
 12. Meden-Vrtovec Helena
  Prijevremena menopauza
  [Premature menopause]
  2005
 13. Globokar Tina; Pajk Bojana; Čufer Tanja
  Docetaxel chemotherapy induced amenorrhea in breast cancer patients
  2004
 14. Geršak Ksenija; Harris Sarah E; Smale Wendy J; Shelling Andrew N
  A novel 30 bp deletion in the FOXL2 gene in a phenotypically normal woman with primary amenorrhoea: case report
  2004
 15. Goldhirsch A; Lindtner J; Eržen D; Majdič E; Štabuc B; Plesničar A; Golouh R; Lamovec J; Jančar J; Vrhovec I; Kramberger M
  Adjuvant chemotherapy followed by goserelin versus either modality alone for premenopausal lymph node-negative breast cancer: a randomized trial
  2003
 16. Rojnik Barbara
  Dojenje kot kontracepcija - kje smo danes?
  [Breastfeeding as contraception - what do we know today?]
  2003
 17. Gaber Gabrijela
  Z gibanjem nad osteoporozo
  2002
 18. Tomaževič T; Maroulis G
  Return of fertility after contraception
  2001
 19. Lundberg PO; Ertekin C; Ghezzi A; Swash M; Vodušek D
  Neurosexology: guidelines for neurologists
  2001
 20. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Hysteroscopic resection of intrauterine synaechiae
  2001
 21. Rojšek Janez
  Psihološke značilnosti menstruacijskega ciklusa, nosečosti in dojenja
  2000
 22. Preželj Janez
  Vpliv antiandrogenega zdravljenja na kostno maso bolnic s funkcionalno androgenizacijo: poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na programskem sklopu URP za leto 1992
  1993
 23. Vogler Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž
  Hysteroscopic resection of intrauterine synaechiae
  2000
 24. Reljič Milan
  Dejavniki ogrožanja za neželen izid nosečnosti pri grozečem splavu v prvem trimesečju
  [Risk factors for an adverse pregnancy outcome in threatened abortion in the first trimester]
  2000
 25. Vogler Andrej
  Hysteroscopic treatment of Ascherman syndrome
  1999
 26. Pagani O; O'Neil A; Castiglione M; Gelber RD; Goldhirsch A; Rudenstam C-M; Lindtner J; Collins J; Crivellari D; Coates A
  Prognostic impact of amenorrhoea after adjuvant chemotherapy in premenopausal breast cancer pateints with axillary node involvement: results of the International breast cancer study group (IBCSG) trial VI
  1998
 27. Gavrič V; Borko E
  Motnje menstruacijskega ciklusa
  1998
 28. Meden-Vrtovec Helena
  Ovarij
  1998
 29. Gregorič Jelka
  Antenatalna diagnostika kromosomskih anomalij v Sloveniji
  [Antenatal diagnosis of chromosomal anomalies in Slovenia]
  1997
 30. Vrtačnik-Bokal Eda
  Enaindvajsetletna ženska z motnjami menstruacije: slovenski komentar
  1997
 31. Verdnik Branka; Tomaževič Tomaž; Ribič-Pucelj Martina; Kobal Borut; Vogler Andrej
  Transcervikalna resekcija endometrija in histeroskopska ablacija submukoznih miomov
  [Transcervical resection of endometrium and hysteroscopic ablation of submucous myomata]
  1996
 32. Rojnik B; Košmelj K
  Factors influencing conceptions early postpartum
  1992
 33. Ambrožič I; Kosec M; Černe F; Mrkun J; Pristov V; Petač D
  Study of new methods for the observation of involution processes in dairy cows after parturition
  1994
 34. Rojnik B; Košmelj K; Andolšek-Jeras L
  Initiation of contraception postpartum
  1995
 35. Preželj J; Kocijančič A
  Sekundarna amenoreja
  1994
 36. Debevec M; Canki-Klain N
  Prenatalna diagnostika kromosomskih anomalij v Sloveniji: analiza 1834 primerov
  [Prenatal diagnosis of chromosomal anomalies in Slovenia: an analysis of 1834 cases]
  1994
 37. Preželj J; Kocijančič A
  Bone mineral density in hyperandrogenic amenorrhoea
  1993
 38. Meden-Vrtovec H
  Ovarij
  1993
 39. Rojnik B
  Dejavniki tveganja za prezgodnjo zanositev po porodu
  1993
 40. Preželj J; Kocijančič A
  Nenavaden vzrok amenoreje pri mlajšem dekletu
  [An unusual cause of amenorrhea in and adolescent girl]
  1992
 41. Goldhirsch A; Lindtner J; Novak J; Eržen D; Senčar M; Červek J; Cerar O; Štabuc B; Golouh R; Lamovec J; Jančar J; Šebek S
  The magnitude of endocrine effects of adjuvant chemotherapy for premenopausal breast cancer patients
  1990
 42. Marušič A; Reljič M
  Nekatere značilnosti bolnic z anoreksijo nervozo
  [Some characteristics of patients with anorexia nervosa]
  1991
 43. Fetih A
  Ginekološke bolezni v otroškem in adolescentnem obdobju
  [Gynecological diseases in childhood and adolescency]
  1991
 44. Rojnik B
  Vzorci dojenja pri ženskah, ki zanosijo zgodaj po porodu
  1989
 45. Nešović M; Vujović-Mitraković S; Drezgić M; Trbojević B; Slijepčević D
  Primarna amenoreja u pacijentkinje sa kasnom formom kongenitalne adrenalne hiperplazije
  [Primary amenorrhoea in a patient with late-onset congenital adrenal hyperplasia]
  1989
 46. Meden-Vrtovec H
  Poremečena neuroendokrina kontrola menstrualnog ciklusa
  [Impaired neuroendocrine control of the menstrual cycle]
  1988
 47. Nešović M; Ćirić J; Popović V; Kendereški A; Micić D; Mićić J
  Reverzibilnost poremečaja u idiopatskoj hemohromatozi tretiranoj flebotomijama
  [Reversibility of disorders in idiopathic hemochromatosis treated by phlebotomies]
  1988
 48. Meden-Vrtovec H
  Amenoreja
  1989
 49. Prelević GM; Wuerzburger MI; Perić-Balint LA
  Poremećaji pulzatilne sekrecije LH u žena sa različitim tipovima sekundarne amenoreje
  [Deranged pulsatile LH secretion in women with different types of secondary amenorrhoea]
  1989
 50. Milutinović S; Oršanić D; Nadinić B; Grljusić V; Stilinović K
  Hiperprolaktinemija u bolesnika na trajnoj hemodijalizi
  1988
 51. Meden-Vrtovec H; Hren-Božič M
  Glandular cystic hyperplasia of the endometrium in the perimenopausal years
  1988
 52. Kocijančič A; Meden-Vrtovec H
  Pregnancy in three patients with hypergonadotropic ovarian failure
  1987
 53. Preželj J
  Antiandrogeni učinek spironolaktona v zdravljenju sindroma policističnih ovarijev
  1988
 54. Nešović M; Micić D; Popović V; Kendereški A; Subotić Z; Manojlović D; Mićić J
  LH pulsatilnost u bolesnice sa hereditarnom hemohromatozom
  [LH pulsatility in female patient with hereditary hemochromatosis]
  1987
 55. Preželj J; Kocijančič A; Vrhovec I
  Zavisnost konstelacije gonadotropina od polnih hormona, težine tela i trajanja poremečaja menstruacije
  [The influence of sexual steroids, body weight and the duration of menstrual disturbances of gonadotropin constelation]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics