biomedicina slovenica


"AMINOGLYCOSIDES" : 42

 1. Kirbiš Andrej
  Microbiological screening method for detection of aminoglycosides,ß-lactames,macrolides,tetracyclines and quinolones in meat samples
  [[Mikrobiološka presejalna metoda za ugotavljanje aminoglikozidnih, ß-laktamskih, makrolidnih antibiotikov ter tetraciklinov in kinolonov v mesu]]
  2007
 2. Coenen S; Muller A; Adriaenssens N; Vankerckhoven V; Hendrickx E; Goossens H; Čižman Milan
  European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient parenteral antibiotic treatment in Europe
  2009
 3. Kirbiš Andrej
  Microbiological 5-plate screening method for detection of tetracyclines, aminoglycosides, cephalosporins and macrolides in milk
  [Mikrobiološka metoda petih plošč za ugotavljanje tetraciklinov, cefalosporinov ter makrolidnih in aminoglikozidnih antibiotikov v mleku]
  2006
 4. Peršin Maja
  Analiza protimikrobnega zdravljenja okužb spodnjih dihal
  [Analysis of antibiotic therapy of lower respiratory tract infections]
  2005
 5. Šibanc Branko; Lešničar Gorazd; Čretnik-Žohar Tjaša; Tratar Franci; Štorman Alenka
  Vpliv nadzorovanega predpisovanja protibakterijskih zdravil na odpornost bakterij v Splošni bolnišnici Celje
  [The influence of controlled antibacterial prescribing on bacterial resistance at General hospital Celje]
  2004
 6. Babnik Janez
  Sepsa pri novorojenčkih
  2003
 7. Derganc Metka
  Kateterska sepsa
  2003
 8. Beović Bojana
  Izbira antibiotikov v biliarni kirurgiji
  [Choice of antibiotics in biliary surgery]
  2003
 9. Seme Katja; Poljak Mario
  Mehanizmi odpornosti pri bakterijah, ki najpogosteje povzročajo bolnišnične okužbe
  2003
 10. Beović Bojana; Reberšek-Gorišek Jelka
  Izkustveno antibiotično zdravljenje sepse pri odraslem
  [Empirical antibiotic treatment of sepsis in adults]
  2003
 11. Urbančič Alenka
  Akutna ledvična odpoved zaradi zdravil
  2003
 12. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Zdravila in ledvice
  2003
 13. Kitanovski L
  Obravnava otrok s febrilno nevtropenijo
  [Management of the child with febrile neutropenia]
  2002
 14. Kariž Stojan; Kobal Nataša
  Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Izola v obdobju 1996-2000
  [The usage of antimicrobial drugs at the Izola General hospital from 1996 to 2000]
  2002
 15. Šibanc Branko; Lešničar Gorazd; Tratar Franci
  Rezultati nadzorovanega protimikrobnega zdravljenja v Splošni bolnišnici Celje 1995-2000
  [Results of controlled antimicrobial treatment at the Celje General hospital between 1995-2000]
  2002
 16. Černelč Silvije
  Bolnišnična uporaba protimikrobnih zdravil za sistemsko zdravljenje v Sloveniji
  [Utilization review of systemic antimicrobials in Slovene hospitals]
  2002
 17. Pavlišič Matjaž; Mrhar Aleš
  Kako zagotoviti najprimernejše odmerjanje protimikrobnih zdravil
  [How to assure the most appropriate dosage of antimicrobial drugs]
  2001
 18. Mueller-Premru Manica
  Mehanizmi odpornosti pri po Gramu pozitivnih bakterijah
  [Mechanisms of resistance in Gram-positive bacteria]
  2001
 19. Beović Bojana
  Zdravljenje stafilokoknih okužb
  [Treatment of staphylococcal infections]
  2001
 20. Bren A
  Drug induced nephrotoxicity
  2000
 21. Beović Bojana
  Aminoglikozidi
  [Aminoglycosides]
  2000
 22. Muzlovič Igor; Trampuž Andrej; Jereb Matjaž; Kremžar Borjana
  Bolnišnične okužbe v slovenskih intenzivnih enotah
  1999
 23. Šibanc Branko; Tratar Franci
  Prikaz racionalne uporabe protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Celje
  [The rational use of antimicrobials in the Celje general hospital]
  1999
 24. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Gubina Marija
  Občutljivost bakterij, izoliranih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani v letu 1998
  [The antibiotic susceptibility of bacteria isolated at the Institute of microbiology and immunology of the Medical faculty of Ljubljana in 1998]
  1999
 25. Beović Bojana
  Topično zdravljenje bakterijskih okužb
  [Topical treatment of bacterial infections]
  1997
 26. Konkoly-Thege M; Stratchounsky L; Hryniewicz W; Dzierzanowska D; Urbaskova P; Foltan I; Hernadi F; Trupl J; Hočevar-Grom A; Žagar Z; et al ;
  New and emerging problems in infectious diseases and antimicrobial resistance after changes in Central and Eastern Europe (report of Central and Eastern European infectious diseases and chemotherapy societies)
  1996
 27. Beović Bojana
  Odmerjanje aminoglikozidov enkrat dnevno
  [Once-daily dosing of aminoglycosides]
  1997
 28. Kiivet RA; Biba V; Enache D; Foltan V; Gulbinovic J; Oltvanyi N; Oražem A; Popova M; Stika L
  Changes in the use of antibacterial drugs in the countries of central and eastern Europe
  1995
 29. Muzlovič I
  Zdravljenje bolnišnične pljučnice
  [Treatment of hospital-acquired pneumonia]
  1995
 30. Mueller-Premru M; Dragaš AZ; Škerl M; Černelč P
  Proti meticilinu odporni Staphylococcus aureus
  [Methicillin-resistant Staphylococcus aureus]
  1995
 31. Stublar-Dragoš M
  Bayesove metode za farmakokinetično podprto individualno doziranje zdravil
  [Bayesian methods for pharmacokinetically-based individual dosing]
  1993
 32. Benedik M
  Preprečevanje z zdravili povzročene akutne odpovedi ledvic
  1991
 33. Francetić I
  Novosti u antimikrobnoj terapiji
  1991
 34. Sher A; Veber M; Marolt-Gomišček M; Gomišček S
  The application of electrochemical and spectroscopic methods for the caracterization of metal antibiotic systems
  1989
 35. Bryant MC
  Laboratorijska kontrola antibakterijske hemioterapije
  1988
 36. Marolt-Gomišček M
  Antibiotična terapija
  1989
 37. Tepavčević P; Burka E; Glogovčan N; Felle D; Lenert P; Marušić G; Čurić S; Taracki M
  Aminoglikozidi u lečenju infekcija urinarnog trakta
  1988
 38. Drinovec J; Bren A
  Splošna načela zdravljenja z antibiotiki
  1988
 39. Hren-Vencelj H; Filipič B
  Kemoterapija
  1986
 40. Drinovec J; Bren A; Guček A; Benedik M; Ponikvar R; Kandus A; Močivnik M; Malovrh M; Ličina A; Stropnik Z
  Are aminoglycosides essential in the treatment of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) peritonitis ?
  1987
 41. Kecmanović M; Pavlović M; Čanić M; Dulović O
  Racionalna antibiotiko-terapija
  1987
 42. Stančić MA
  Osetljivost bakterija koje izazivaju infekcije gornjih respiratornih puteva u dece na antibiotike
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics