biomedicina slovenica


"AMITRIPTYLINE" : 32

 1. Locatelli Igor
  Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov
  [Influence of pharmacokinetic properties of antidepressants and antipsychotics on their clinical effects]
  2014
 2. Ferjan Ilonka; Lipnik-Štangelj Metoda
  Chronic pain treatment
  2013
 3. Jamnik Helena
  Rehabilitacija oseb s sindromom kronične razširjene bolečine - sindrom fibromialgije
  [Rehabilitation of persons with chronic widespread pain - fibromyalgia syndrome]
  2010
 4. Rajtar S; Irman-Florjanc T
  Histamine tissue uptake and metabolism can be enhanced by antidepressant amitriptyline
  2009
 5. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Sertraline and amitriptyline enhance histamine metabolism in guinea-pig tissues
  2009
 6. Irman-Florjanc Tatjana; Jochem Jerzy
  Histamine-induced cardiovascular effects in rats after repeated treatment with amitriptyline
  2009
 7. Perko Denis; Zaletel Marjan
  Farmakološko zdravljenje centralne bolečine po možganski kapi
  [Pharmacological treatment of central post-stroke pain]
  2009
 8. Osredkar D; Burnik-Papler T; Pečavar B; Kralj-Iglič V; Kržan M
  Kinetic and pharmacological properties of [(3)H]-histamine transport into cultured type 1 astrocytes from neonatal rats
  2009
 9. Černe K; Irman-Florjanc T; Kržan M
  Histamine uptake into human vascular endothelial cells and influence of three different antidepressant drugs
  2008
 10. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Amitriptyline affects histamine-N-methyltransferase and diamine oxidase activity in rats and guinea pigs
  2007
 11. Rajtar Simona
  Influence of amitriptyline on DAO and HNMT mRNA expression in different guinea pig tissues and on DAO release in guinea pig
  2007
 12. Rajtar S; Irman-Florjanc T
  Amitriptyline affects guinea-pig post-heparin plasma diamine oxidase activity
  2007
 13. Pilkington Geoffrey J; Akinwunmi James; Amar Sabrina
  The role of tricyclic drugs in selective triggering of mitochondrially-mediated apoptosis in neoplastic glia: a therapeutic option in malignant glioma?
  [Pomen tricikličnih zdravil pri selektivnem proženju mitohondrijske apoptoze pri neoplastični gliji. Nova možnost zdravljenja malignih gliomov?]
  2006
 14. Irman-Florjanc T; Jochem J; Zwirska-Korczala K
  Influence of centrally acting amitriptyline and citalopram on histamine-induced cardiovascular effects in rats
  2006
 15. Irman-Florjanc Tatjana; Jochem Jerzy; Zwirska-Korczala Krystyna
  Influence of centrally acting amitriptyline and citalopram on histamine-induced cardiovascular effects in rats
  2005
 16. Arko Matevž
  Učinki nekaterih psihotropnih snovi na farmakokinetiko histamina pri mački
  2004
 17. Rajtar Simona
  Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih
  [The influence of amitriptyline and sertraline in vitro on the kinetics of exogenous histamine in cat blood]
  2004
 18. Zaletel Marjan
  Glavobol ob prekomernem jemanju analgetikov
  2004
 19. Rajtar S; Irman-Florjanc T
  The influence of amitriptyline and sertraline in vitro on the kinetics of exogenous histamine in cat blood
  2004
 20. Irman-Florjanc T; Jochem J; Zwirska-Korczala K
  Amitriptyline and citalopram inhibit histamine-induced cardiovascular effects in rats
  2004
 21. Rajtar S
  Vpliv sertralina in amitriptilina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih
  [The influence of sertraline and amitriptyline in vitro on the kinetics of exogenous histamine in feline blood]
  2003
 22. Irman-Florjanc T; Jochem J; Žvirska-Korczala K
  Amitriptyline and citalopram inhibit histamine-induced cardiovascular effects in rats
  2003
 23. Mueller-Oerlinghausen Bruno
  Antisuicidal effects of lithium
  2001
 24. Irman-Florjanc T; Kužner J; Drevenšek G; Budihna MV
  Amitriptyline and citalopram, two different types of antidepressant drugs, relax histamine-contracted porcine coronary artery
  2002
 25. Irman-Florjanc T
  Amitriptyline changes the pharmacokinetic profile of histamine in rat blood
  2002
 26. Irman-Florjanc T
  Amitriptyline changes pharmacokinetic profile of histamine in rat blood
  2001
 27. Irman-Florjanc T; Kužner J; Drevenšek G; Budihna MV
  Amitriptyline and citalopram, two different types of antidepressant drugs, relaxed histamine-contracted porcine coronary artery
  2001
 28. Irman-Florjanc Tatjana
  Amitriptyline affects a disposition of histamine in the rat
  1999
 29. Irman-Florjanc T
  Amitriptyline affects pharmacokinetics of histamine
  1998
 30. Lokar Jože
  Uporaba antidepresivov v praksi
  1997
 31. Ferjan I; Erjavec F
  Characteristics of the inhibitory effect of tricyclic antidepressants on histamine release from rat peritoneal mast cells
  1996
 32. Ferjan I; Erjavec F
  Changes in histamine and serotonin secretion from rat peritoneal mast cells caused by antidepressants
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics