biomedicina slovenica


"AMNIOCENTESIS" : 43

 1. Alfirević Žarko; Navaratman Kate; Mujezinović Faris
  Amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis
  2017
 2. Rejc Barbara; Karas Kuželički Nataša; Osredkar Joško; Geršak Ksenija
  Correlation between markers of DNA and lipid oxidative damage in maternal and fetoplacental compartment in the mid-trimester of pregnancy
  2017
 3. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  What are the 'true' added risks of amniocentesis and chorionic villous sampling?
  2007
 4. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  Procedure-related complications of amniocentesis and chorionic villous sampling
  2007
 5. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  Technique modifications for reducing the risks from amniocentesis or chorionic villus sampling: intervention review
  2012
 6. Mujezinović Faris; Prosnik Anica; Alfirević Žarko
  Different communication strategies for disclosing results of diagnostic prenatal testing
  2010
 7. Brajenović-Milić Bojana; Tišljarić Dubravka; Petrović Oleg; Prodan Mirko; Ristić Smiljana; Marout Jasminka; Herman Radoslav; Kapović Miljenko
  The influence of fetal sex and mother's smoking and parity on AFP and free beta-HCG concentrations in amniotic fluid of unaffected second trimester pregnancies
  2007
 8. Brajenović-Milić Bojana; Tišlarić Dubravka; Bačić Josip; Paravić Jadranka; Slivar Anatelo; Kapović Miljenko; Košec Vesna; Ristić Smiljana; Rajhvajn Branko
  Screening for Down's syndrome and neural tube defect in Croatia. A regional prospective study
  1998
 9. Paravić Jadranka; Brajenović-Milić Bojana; Tišlarić Dubravka; Kapović Miljenko; Botica Anđelko; Jurcan Vlatka; Milotti Sanja
  Maternal serum screening for Down syndrome: a survey of pregnant women's views
  1999
 10. Brajenović-Milić Bojana; Prpić Igor; Petrović Oleg; Ristić Smiljana; Brumini Gordana; Kapović Miljenko
  The prevalence of live birth Down syndrome in the region of Primorsko-goranska County in Croatia, 1996-2005: the impact of screening and amniocentesis
  2008
 11. Brajenović-Milić Bojana; Babić Ivana; Ristić Smiljana; Vraneković Jadranka; Brumini Gordana; Kapović Miljenko
  Pregnant women's attitudes toward amniocentesis before receiving Down syndrome screening results
  2008
 12. Strah Darija; Šušteršič Breda; Geršak Ksenija
  Sledenje razvoja pri deklici z rekombinantnim Downovim sindromom do starosti treh let in pol
  [Developmental follow-up of a female infant with recombinant Down syndrome up to three and a half years]
  2009
 13. Gregorič Alojz; Marčun-Varda Nataša
  Klinička genetika u pedijatrijskoj nefrologiji i osobni rezultati
  2008
 14. Premru-Sršen Tanja; Pušenjak Stanko
  Fetalna medicina: ugotavljanje in zdravljenje anemije pri plodu
  [Fetal medicine: prediction and therapy of fetal anemia]
  2006
 15. Takač Iztok
  40 let sodobne perinatalne medicine v Mariboru
  [40 years of contemporary perinatal medicine in Maribor]
  2006
 16. Šajina-Stritar Barbara
  Mnogoplodna nosečnost
  2006
 17. Pušenjak Stanko
  Prenatalna diagnostika in terapija
  2006
 18. Čopi Simona
  Nuhalna svetlina in ostali presejalni testi za odkrivanje kromosomopatij v nosečnosti
  [Nuchal translucency and other screening tests for detecting aneuploides in pregnancy]
  2003
 19. Globevnik-Velikonja Vislava
  Psihološki vidiki svetovanja ob presejalnih testih v nosečnosti
  2001
 20. Geršak Ksenija
  Hormoni v materini krvi kot kazalci kromosomopatij v prvem in drugem trimesečju nosečnosti, informacije za nosečnice, vrednotenje rezultatov
  2001
 21. Premru-Sršen Tanja
  Presejalni in diagnostični testi za kromosomopatije: slovenska zakonodaja, pravice nosečnic in svetovanje pred, med in po testiranju
  2001
 22. Tratar-Zupan Marija
  Ultrazvočna ambulanta v Porodnišnici Ljubljana
  1998
 23. Geršak K; Novak-Antolič Ž; Osredkar J; Tul-Mandič N
  Second trimester screening for Down's syndrome in Slovenia
  2000
 24. Tul-Mandič N
  Screening for fetal chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy
  2000
 25. Osredkar Joško; Novak-Antolič Živa; Brezigar Anamarija; Tul Nataša; Geršak Ksenija; Debevec Marija; Peterlin Borut; Pušenjak Stanko
  Downov sindrom - določitev medianih vrednosti
  1998
 26. Peterlin Borut; Debevec Marija; Verdenik Ivan
  Starost matere kot indikacija za prenatalno diagnostiko
  1998
 27. Blejec Tanja
  Horionska biopsija in zgodnja amniocenteza - metodi odvzema plodovega tkiva v zgodnji nosečnosti
  1998
 28. Brezigar Ana-Marija; Novak-Antolič Živka; Osredkar Joško; Tul Nataša; Verdenik Ivan
  Evaluation of second trimester maternal serum screening test for Down's syndrome and for prediction of other complications
  [Prosudba probiranja iz seruma trudnica u drugom tromjesečju za predviđanje Downova sindroma i drugih komplikacija trudnoće]
  1999
 29. Pušenjak Stanko; Novak-Antolič Živa; Tul Nataša; Brezigar Anamarija; Geršak Ksenija; Osredkar Joško
  Prenatalno odkrivanje Downovega sindroma s presejalnimi testi v zgodnji nosečnosti
  [Prenatal screening tests for Down syndrome in early pregnancy]
  1998
 30. Črne-Finderle Neva
  Patofiziologija nekaterih dednih napak
  1998
 31. Gregorič Jelka
  Antenatalna diagnostika kromosomskih anomalij v Sloveniji
  [Antenatal diagnosis of chromosomal anomalies in Slovenia]
  1997
 32. Turco Alberto E; Bresin Elena; Rossetti Sandro; Peterlin Borut; Morandi Raffaella; Pignati Pier Franco
  Rapid DNA-based prenatal diagnosis by genetic linkage in three families with Alport's syndrome
  1997
 33. Tomelj J
  Vloga medicinske sestre pri intrauterinih posegih
  1996
 34. Osredkar J
  Downov sindrom - laboratorijska diagnostika
  [Down syndrome - laboratory diagnosis]
  1995
 35. Cerar V
  TTTS - žilne anastomoze med dvojčki
  1996
 36. Battelino T; Kržišnik C; Canki-Klain N
  Prenatalna diagnostika in ukrepi pri motnjah diferenciacije spola
  1995
 37. Debevec M; Canki-Klain N; Brezigar A; Blejec T; Cerar V
  Abnormal pregnancy sonogram and chromosomal anomalies
  1992
 38. Brezigar A
  Genetsko svetovanje
  1994
 39. Debevec M; Canki-Klain N
  Prenatalna diagnostika kromosomskih anomalij v Sloveniji: analiza 1834 primerov
  [Prenatal diagnosis of chromosomal anomalies in Slovenia: an analysis of 1834 cases]
  1994
 40. Radunović N
  Invazivni dijagnostički postupci
  1989
 41. Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Usporedba učestalosti Downova sindroma u trudnica starijih od 35 godina prije i poslije uvođenja rane amniocenteze
  1992
 42. Canki N
  Genetika u reprodukciji
  1990
 43. Grujić S; Mehmedbašić V; Todorović G; Mehmedbašić S
  Antenatalna dijagnostika - petogodišnje iskustvo
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics