biomedicina slovenica


"ANALGESICS" : 389

 1. Kovačić Ines; Peršić Sanja; Kranjčić Josip; Disha Visar; Rener-Sitar Ksenija; Čelebić Asja
  Short-term postoperative pain and swelling associated with mini and standard-size implants in the same patients
  2017
 2. Ogrič Ksenija; Šoštarič Maja; Podbregar Matej
  Vpliv deksmedetomidina na porabo opioidov pri radikalnih resekcijah prostate
  2016
 3. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom in analiza modeliranja tarčnih koncentracij
  [Effect- site concentration of remifentanil during patient-controlled analgesia in labour]
  2016
 4. Kamenik Mirt
  Pain relief after cardiac surgery
  2009
 5. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Opioidna hiperalgezija
  2009
 6. Orel Rok; Brecelj Jernej; Amil Dias Jorge; Romano Claudio; Barros Fernanda; Thomson Mike; Vandenplas Yvan
  Review on sedation for gastrointestinal tract endoscopy in children by non-anesthesiologists
  2015
 7. Stepanović Aleksander; Pirc Jelka; Lahajnar Slavica; Bizilj Sanja; Ambrožič D.
  Spremljanje klinične učinkovitosti zdravila Jurnista pri bolnikih s hudo kronično bolečino
  [Efficacy of Jurnista for treatment of chronic severe pain in everyday practice]
  2009
 8. Lahajnar Slavica
  Pogostnost in zdravljenje kronične bolečine med varovanci patronažnega varstva
  [Prevalence and treatment of chronic pain among nursing home patients]
  2009
 9. Lahajnar Slavica
  Pravilna izbira zdravila za zdravljenje bolečine glede na jakost bolečine - indeks obvladanosti bolečine pri bolnikih na Onkološkem inštitutu
  [Proper medication of pain regarding its intensity - pain management index at the Ljubljana Institute of Oncology patient]
  2009
 10. Sonc Monika
  Zdravljenje bolečine z zdravili pri odraslem bolniku z rakom
  2010
 11. Lahajnar Slavica; Logonder Mira
  Z opioidi povzročeno zaprtje
  2009
 12. Lahajnar Slavica
  Težave pri zdravljenju z opioidi
  [Complications following the treatment with opioids]
  2008
 13. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Lajšanje akutne bolečine v trebuhu
  2009
 14. Flis Vojko
  Akutni abdomen in opioidni analgetiki
  2009
 15. Lahajnar Slavica
  Zdravljenje bolečine z opioidi
  2009
 16. Leban Vid; Brvar Miran
  Zastrupitve z zdravili
  [Drug poisoning]
  2015
 17. Hernja Rumpf Tadeja
  Pravilna izbira opioida pri nevropatski bolečini
  [The right choice of opioid analgesics for neuropathic pain]
  2014
 18. Stražišar Branka; Rebolj Anamarija; Bešić Nikola
  Wound catheter postoperative analgesia decreases use of synthetic opioid analgesics after breast cancer surgical procedures
  2010
 19. Viero Cedric; Shibuya Izumi; Kitamura Naoki; Verkhratsky Alexei; Fujihara Hiroaki; Katoh Akiko; Ueta Yoichi; Zingg Hans H.; Chvátal Alexander; Syková Eva; Dayanithi Govindan
  Oxytocin
  2010
 20. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Varijabilnost u odgovoru na opioide
  2011
 21. Majerić-Kogler Višnja; Juretić Antonio
  Suvremeni pristup u liječenju maligne boli
  2011
 22. Premuš Marušič Alenka
  Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in mehanizmi interakcij z analgetiki
  [Treatment alghoritms in chronic pain and mechanisms of interactions with analgesics]
  2012
 23. Kerec Kos Mojca
  Zdravila za zdravljenje bolečine
  [Analgesic drugs]
  2012
 24. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Vloga opioidnih agonistov in antagonistov pri zdravljenju kronične bolečine
  [The role of opioid agonist and antagonists in pain treatment]
  2012
 25. Lahajnar Slavica
  Prebijajoča bolečina in njeno zdravljenje
  2011
 26. Kamenik Mirt
  Uporaba opioidov za zdravljenje kronične bolečine, ki ni posledica raka
  [Opioid use for chronic noncancer pain]
  2010
 27. Lahajnar Slavica
  Slovenske smernice za zdravljenje kronične bolečine, ki ni posledica raka, z opioidi - pomanjkljivosti
  [Slovenian guidelines for treatment noncancer pain with opioids - defiencies]
  2010
 28. Lahajnar Slavica; Lopuh Mateja
  Zdravljenje kronične nemaligne bolečine z opioidi - dobra praksa, pasti in zanke
  2011
 29. Prosen Gregor; Rukavina Taja
  Pregled ne-opiatnih analgetikov: ketamin
  [Non-opioid analgesics: ketamine]
  2014
 30. Lahajnar Slavica
  Bolečina pri raku ali kaj je dobro vedeti o zdravljenju bolečine
  2012
 31. Plešec Antonija; Pretnar Polona; Furlan Marja; Seme Katja
  Antibacterial activity of different oral analgesics/antiseptics against beta-haemolytic streptococci causing pharyngitis
  2013
 32. Hakl Marek; Vondráčková Dana; Krčevski-Škvarč Nevenka
  Transdermal buprenorphine (Transtec) in clinical practice: an introduction to three short communications
  2012
 33. Stražišar Branka; Bešić Nikola
  Primerjava lokalnega in sistemskega zdravljenja pooperativne bolečine po operacijah raka dojke
  2014
 34. Kozar Sergeja; Jeromel Miran
  Minimally invasive CT guided treatment of intraspinal synovial cyst
  [[Minimalno invazivno računalniškotomografsko vodeno zdravljenje intraspinalne sinovalne ciste. Prikaz primera]]
  2013
 35. Kmetec Andrej; Hajdinjak Tine
  Evaluation of safety and analgesic consumption in patients with advanced cancer treated with zoledronic acid
  2013
 36. Avguštin Bojana
  The evaluation of analgesics use (and misuse) in patients with haemophilia
  2008
 37. Rijavec Nikolina; Novak-Grubič Virginija
  Painful physical symptoms in hospitalized patients with acute depressive episode
  [Telesni bolečinski simptomi pri hospitaliziranih bolnikih z akutno epizodo depresije]
  2013
 38. Petek Šter Marija; Švab Igor; Kalan Živčec Gordana
  Parenteralna uporaba protibolečinskih zdravil pri bolečini v križu v družinski medicini
  [Parenteral use of analgesics in low back pain in family medicine]
  2013
 39. Rifel Janez; Švab Igor; Selič Polona; Rotar-Pavlič Danica; Nazareth Irwin; Car Josip
  Association of common mental disorders and quality of life with the frequency of attendance in Slovenian family medicine practices: longitudinal study
  2013
 40. Klemenc-Ketiš Zalika; Tomazin Iztok; Kersnik Janko
  HEMS in Slovenia: one country, four models, different quality outcomes
  2012
 41. Petre Maja
  Prilagajanje odmerjanja analgetikov glede na ledvično in jetrno funkcijo
  [Dosage adjustment of analgesics in kidney or liver impairment]
  2012
 42. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Transdermal buprenorphine in clinical practice: results from a multicenter, noninterventional postmarketing study in Slovenia
  2012
 43. Arslani Nuhi; Patrlj Leonardo; Kocman Branislav; Vladić Ivan
  Usporedbe fiziološke i kliničke učinkovitosti otvorene i zatvorene hemoroidektomije i staplerske hemoroidektomije po Longu
  2006
 44. Faganeli Nataša
  Zdravljenje in vodenje akutne pooperativne bolečine
  [Acute postoperative pain management]
  2012
 45. Jošt Maja
  Neželeni učinki analgetikov in prilagajanje protibolečinskega zdravljenja
  [Side effects of analgesics and titration of pain management]
  2012
 46. Toni Janez
  Patofiziološki vidiki bolečine
  [Patophysiological aspects of pain]
  2012
 47. Kozar Sergeja; Benedik Janez
  Sedacija otrok
  [Pediatric sedation]
  2011
 48. Jošt Anton
  Prilagojeno od porodnice vodeno lajšanje porodne bolečine z remifentanilom
  2010
 49. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Variability in the response to opioid therapy
  2009
 50. Rems Miran; Tušar Sandra; Dolenc Matej
  Pozni rezultati zdravljenja pooperativnih kil z retromuskularno položeno mrežico
  [Long-term results of incisional hernia repair with retromuscular mesh]
  2011
 51. Rode M
  Učinkovita uporaba analgetikov v stomatologiji
  [Effective use of analgesics in dentistry]
  2010
 52. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Primernost uporabe opioidov za kronično bolečino, ki ni posledica raka
  [Opioids adequacy for chronic non-cancer pain]
  2010
 53. Kamenik Mirt
  Uporaba opioidov za zdravljenje kronične bolečine, ki ni posledica raka. Zbornik predavanj 13. seminar o bolečini; 2010 dec 10-11; Maribor
  [Opioid use for chronic noncancer pain. Book of lectures of the 13th Seminar on Pain; 2010 Dec 10-11; Maribor]
  2010
 54. Zaletel Marjan
  Zdravljenje fibromialgije
  [Treatment of fibromyalgia]
  2010
 55. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Prilagojen način lajšanja porodne bolečine z remifentanilom v SB Celje
  [Modified PCA regimen of remifentanil delivery for labour pain in Celje General Hospital]
  2009
 56. Rožič M; Rauter K
  Uporaba morfinskih preparatov pri otrocih z rakom
  [The use of morphine in children with cancer]
  2010
 57. Krčevski-Škvarč Nevenka; Kamenik Mirt
  Effects of pregabalin on acute herpetic pain and postherpetic neuralgia incidence
  2010
 58. Borštnar Simona
  Metilnaltrekson bromid: novo zdravilo za zdravljenje zaprtosti zaradi opioidov
  2009
 59. Fister Petja
  Neopioidni analgetiki
  [Nonopioid analgesics]
  2009
 60. Novak-Janković Vesna
  Regional anaesthesia in the ICU
  2009
 61. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z neopioidnimi analgetiki
  [Poisoning with Nonopioid Analgesics]
  2009
 62. Toni Janez; Knez Lea
  Morfin in fentanil: uporaba pri akutni bolečini?
  [Morphine and fentanyl: use in acute pain?]
  2009
 63. Fürst Jurij; Samaluk Vita; Fürst-Koren Tita
  Analiza predpisov opioidnih analgetikov in benzodiazepinov v Sloveniji
  [Use of opioid analgesics and benzodiazepines in Slovenia]
  2008
 64. Voje M; Manohin A
  Die peridurale Anwendung von Ropivacain und Clonidin zur Schmerztherapie nach Prostatektomie
  [Peridural application of ropivacaine and clonidine for pain therapy after prostatectomy]
  2008
 65. Patel H; Bell D; Molokhia M; Srishanmuganathan J; Patel M; Car J; Majeed A
  Trends in hospital admissions for adverse drug reactions in England: analysis of national hospital episode statistics 1998-2005
  2007
 66. Flis Vojko
  Kako zdravimo pooperativno bolečino?
  2008
 67. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Lajšanje bolečine po operaciji pri bolnikih s spremenjenim odzivom na opioide
  2008
 68. Lahajnar Slavica; Krčevski-Škvarč Nevenka; Stepanović Aleksander; Čufer Tanja
  Usmeritve za zdravljenje bolečine pri odraslem bolniku z rakom
  [Guidance for cancer pain treatment in adult patients]
  2008
 69. Sinkovič Andreja; Koren Metka; Skok Pavel; Potrč Stojan
  Akutni pankreatitis nakon liječenja Crohnove bolesti azatioprinom - prikaz bolesnika i pregled literature
  2008
 70. Jaklič Domen; Zupančič Klemen; Lapanje Aleš; Smrke Dragica; Cimerman Matej; Parać Zlatko; Arnež Zoran; Gunde-Cimerman Nina
  Uvedba zdravljenja kroničnih ran z ličinkami muh Lucilia sericata v Slovenijo
  [Introduction of chronical wounds healing with Lucilia sericata larvae in Slovenia]
  2008
 71. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Rehabilitation and pain treatment in palliative care
  2007
 72. Vintar N; Rawal N; Veselko M
  Intraarticular patient-controlled regional anesthesia after arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction: ropivacaine/morphine/ketorolac versus ropivacaine/morphine
  2005
 73. Travnik Ludvik
  Kronična bolečina v ledveni hrbtenici
  [Chronic low back pain]
  2007
 74. Turk Zmago; Hernja Rumpf Tadeja
  Tope poškodbe mišice kvadriceps
  [Blunt injuries of muscle quadriceps in football]
  2007
 75. Avguštin Bojana; Čebašek-Travnik Zdenka; Novak-Šarotar Brigita
  The evaluation of analgesics use (and abuse) in patients with haemophilia
  2007
 76. Marinšek Matej; Kovačič Dragan; Versnik Darja; Parasuh Milena; Golez Slavica; Podbregar Matej
  Analgesic treatment and predictors of satisfaction with analgesia in patients with acute undifferentiated abdominal pain
  2007
 77. Šarc Lucija; Možina Martin; Jamšek Marija
  Smernice za zdravljenje kačjega ugriza
  [Guidelines for snakebite treatment]
  2007
 78. Krčevski-Škvarč Nevenka; Godec Marija; Cesar-Komar Marija; Lahajnar Slavica; Pirc Jelka; Salihović Mensur; Šarman Majda; Vrabl Živan; Zupančič Martina
  Usmeritve za uporabo opioidov pri bolnikih s kronično bolečino, ki ni posledica rakave bolezni: Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, delovna skupina
  [Giudances for opioid use in patients with chronic noncancer pain: Slovenian association for pain management working group]
  2007
 79. Šarman Majda; Ekart-Fakin Vlasta; Pišek-Šuta Karmen; Kerimović Verdi; Jokić Mirjana
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom PCA
  2007
 80. Fettich J; Nair G; Padhy AK; Stare J; Nair N; Moralles R; Tanumihardia M; Riccabona G
  32-phosphorus for bone pain palliation due to bone metastases, its safety and efficacy in patients with advanced cancer
  2001
 81. Živčec-Kalan Gordana
  Priporočila za zdravljenje kronične nemaligne bolečine
  [Recommendations for treatment of chronic nonmalignant pain]
  2006
 82. Drobnič Matej; Pavlovčič Vinko
  Hitno upućivanje u ortopedsku ambulantu - što možemo unaprijediti?
  [Priority refferals to the orthopaedic outpatient clinic - what can we improwe?]
  2005
 83. Zupančič Marko; Vodopija Nado; Kramer Franc; Krstanoski Zoran; Koršič Ljubo
  Transperitonealna laparoskopska radikalna nefrektomija
  [Transperitoneal laparoscopic radical nephrectomy]
  2006
 84. Hajdinjak Tine
  Ledvične kolike
  [Renal colic]
  2006
 85. Kamenik Mirt
  Kaj lahko algolog nudi bolniku s kronično bolečino v križu
  [What an algologist can offer to the patient suffering from chronic back pain]
  2006
 86. Grba-Bujević Maja; Majerić-Kogler Višnja; Grmec Štefek
  Prehospitalna analgezija u traumi
  2006
 87. Honkanen Helena; Piaggio Gilda; Hertzen Helena; Bartfai Gyorgy; Erdenetungalag Radnaabazar; Gemzell-Danielsson Kristina; Gopalan Sarala; Horga Mihai; Jerve Fridtjof; Mittal Suneeta
  WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion
  2004
 88. Zorko Nuša; Mekiš Dušan
  Protibolečinsko zdravljenje poškodovancev v predbolnišničnem okolju
  2006
 89. Petek-Šter M; Švab I; Živčec-Kalan G
  Analgesics for musculoskeletal problems
  2006
 90. Čebašek-Travnik Zdenka; Avguštin Bojana; Lopuh Mateja
  Psihiatrov pogled na zdravljenje pacienta s kronično nemaligno bolečino
  [The role of psychiatry in the management of chronic non-malignant pain]
  2006
 91. Lahajnar Slavica
  Zdravljenje bolečine po manjši operaciji dojk
  2005
 92. Primožič Janez
  Lajšanje akutne bolečine in sedacija otroka
  2005
 93. Svilenković Vesna; Petek Cilka
  Akutna bolečina z vidika zdravstvene nege
  [Acute pain from a nursing perspective]
  2006
 94. Lahajnar Slavica
  Veliki odmerki opiodov so neučinkoviti in povzročajo hujše neželene učinke
  2006
 95. Osredkar Joško
  Doping, definicija, lista prepovedanih snovi in postopkov
  2006
 96. Pražnikar Aleš
  Bolnik z nevropatsko bolečino v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2006
 97. Lahajnar-Čavlovič Slavica
  Zdravljenje bolečine pri bolniku z rakom
  2006
 98. Lahajnar Slavica
  Farmakološko zdravljenje kronične bolečine
  [Pharmacologic treatment of chronic pain]
  2006
 99. Lukač Vida
  Bolečina in starostnik
  2002
 100. Novak-Jankovič Vesna
  Thoracic and lumbar epidural blocks
  2004

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics