biomedicina slovenica


"ANEMIA" : 452

 1. Zečkanović Aida; Perovnik Matej; Jazbec Janez; Kavčič Marko
  Spectrum of parvovirus B19 infection presentations in children with underlying hemato-oncologic disorders
  [Spektrum von klinischen Präsentationen der Parvovirus B19 Infektion in Kindern mit Hämato-Onkologische Erkrankungen]
  2018
 2. Požek Kity; Novak Katja; Karas Kuželički Nataša
  Dedna hemokromatoza
  [Hereditary hemocromatosis]
  2017
 3. Marić Ivica; Mlakar Polona; Bricl Irena
  Respiracijske transfuzijske reakcije
  [Respiratory transfusion reactions]
  2017
 4. Kanič Vojko; Kompara Gregor; Granda Samo
  Anemija
  [Anemia]
  2017
 5. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Nina; Stropnik-Galuf Tina; Hren Martin; Dvoršak Benjamin; Knehtl Maša; Jakopin Eva; Krajnc Igor; Hojs Radovan
  Relationship between subendocardial viability ratio and hemoglobin in patients with chronic kidney disease
  2017
 6. Knehtl Maša; Hren Martin; Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Single peritoneal dialysis centre observations of treatment adequacy, anemia treatment, inflammation, mineral bone disease, and peritonitis rate - in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis versus automated peritoneal dialysis
  [Analiza učinkovitosti zdravljenja, obravnave slabokrvnosti, vnetja, mineralne kostne bolezni in pogostosti peritonitisov dializnega centra - primerjava kontinuirane ambulantne peritonealne dialize (capd) in avtomatizirane peritonealne dialize (adp)]
  2017
 7. Kukovič Nadja; Šavc Helena; Kardoš Mohorko Ksenija; Takač Iztok
  Patofiziološke osnove diagnostičnih preiskav za ugotavljanje anemije pri plodu s prikazom primera
  [Pathophysiological basis for diagnostic tests for detecting fetal anemia with case report]
  2017
 8. Krischock Leah A.; Stralen Karlijn J. von; Verrina Enrico; Tizard E. Jane; Bonthuis Marjolein; Reusz György; Hussain Farida K; Jankauskiene Augustina; Novljan Gregor; Spasojević-Dimitrijeva Brankica
  Anemia in children following renal transplantation-results from the ESPN/ERA-EDTA Registry
  2016
 9. Battelino Nina; Writzl Karin; Bratanič Nevenka; Irving Melita D; Novljan Gregor
  End-stage renal disease in an infant with Hajdu-Cheney syndrome
  2016
 10. Pavlič Alenka; Matoh Urban; Rajić Vladan; Petelin Milan
  Effect of repeated antimicrobial photodynamic therapy in treatment of periodontitis associated with fanconi anemia
  2016
 11. Matoh U.; Petelin Milan; Pavlič Alenka
  Effect of antimicrobial photodynamic therapy in treatment of periodontitis associated with Fanconi anemia - a case report
  2015
 12. Fecková Barbora; Kimáková Patrícia; Ilkovičová Lenka; Szentpéteriová Erika; Debeljak Nataša; Solárová Zuzana; Sačková Veronika; Šemeláková Martina; Bhide Mangesh; Solár Peter
  Far-western blotting as a solution to the non-specificity of the anti-erythropoietin receptor antibody
  2016
 13. Pajk Bojana
  Podporno zdravljenje ob sistemskem zdravljenju raka
  2005
 14. Cooper Trond J.; Anker Stefan D.; Comin-Colet Josep; Filippatos Gerasimos; Lainščak Mitja; Lüscher Thomas F.; Mori Claudio; Johnson Patrick; Ponikowski Piotr; Dickstein Kenneth
  Relation of longitudinal changes in quality of life assessments to changes in functional capacity in patients with heart failure with and without anemia
  2016
 15. Stralen Karlijn J. von; Buturović-Ponikvar Jadranka; Battelino Nina; Novljan Gregor
  Prevalence and predictors of the sub-target Hb level in children on dialysis
  2012
 16. Borovšak Zvonko
  Vpliv anemije v perioperativnem obdobju na izid kirurškega zdravljenja
  [Influence of anaemia in perioperative period on the outcome of the surgical procedures]
  2007
 17. Ebner Nicole; Jankowska Eva A.; Ponikowski Piotr; Lainščak Mitja
  The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure. Results from the Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure
  2016
 18. Mohlin Frida C.; Nilsson Sara C.; Kersnik-Levart Tanja; Golubovic Ema; Rusai Krisztina; Müller-Sacherer Thomas; Arbeiter Klaus; Nilsson Sara C.; Szarvas Nóra; Pállinger Éva; Csuka Dorottya; Szílágyi Ágnes; Villoutreix Bruno O.; Prohászka Zoltán; Blom Anna M.
  Functional characterization of two novel non-synonymous alterations in CD46 and a Q950H change in factor H found in atypical hemolytic uremic syndrome patients
  2015
 19. Jezeršek Novaković Barbara
  Immunotoxin - a new treatment option in patients with relapsed and refractory Hodgkin lymphoma
  2015
 20. Oblak Irena; Anderluh Franc; Velenik Vaneja; But Hadžić Jasna; Šečerov Ermenc Ajra; Jeromen Andrej
  Impact of anemia on treatment outcome in patients with squamous cell carcinoma of anal canal and anal margin
  2015
 21. Mlakar Polona; Verdinek Mateja; Kaplan Petra; Zver Samo; Možina Hugon
  Transfuzije na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana
  2010
 22. Rajić Vladan; Jazbec Janez
  Obravnava otroka z anemijo
  [Evaluation of a child with anemia]
  2012
 23. Ferant Žan; Šikić Pogačar Maja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Anemia in children and adolescents with inflammatory bowel disease at the time of diagnosis and after 1 year of treatment
  [Anemija pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo ob diagnozi ter po enem letu zdravljenja]
  2015
 24. Li Ye; Wang Wei; Wu Qiong; van Velthoven Michelle HMMT; Chen Li; Du Xiaozhen; Zhang Yanfeng; Rudan Igor; Car Josip
  Increasing the response rate of text messaging data collection
  2015
 25. Podbregar Matej
  Assessing hypoxemia and anemia by NIRS
  2014
 26. Debeljak Nataša; Solár Peter; Sytkowski Arthur J.
  Erythropoietin and cancer
  2014
 27. Kuhar Urška; Završnik Janja; Toplak Ivan; Malovrh Tadej
  Detection and first molecular characterization of equine infectious anaemia virus in Slovenia
  2011
 28. Prezelj Marija
  Iron metabolism and anemias
  2012
 29. Skok Pavel
  Slabokrvnost je lahko posledica drugih bolezni
  2008
 30. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Zdravljenje transfuzijske preobremenitve z železom pri Diamond Blackfanovi anemiji v odrasli dobi
  2012
 31. Hauptman Jasmina; Preložnik-Zupan Irena
  Zdravljenje avtoimune hemolitične anemije na Kliničnem oddelku za hemtologijo
  2012
 32. Bittner N.; Cipková A.; Móciková H.; Wojciechowska-Lampka E.; Balázs M.; Ocvirk Janja
  Current management of chemotherapy-induced anemia with darbepoetin alfa
  2011
 33. Završnik Janja; Kuhar Urška; Toplak Ivan; Malovrh Tadej
  Molekularna determinacija in epidemiologija virusa infekciozne anemije kopitarjev
  2011
 34. Trojner-Bregar Andreja; Tul Nataša; Verdenik Ivan; Novak-Antolič Živa; Blickstein Isaac
  Puerperal morbidity following repeat cesarean delivery in twin pregnancies
  2013
 35. Pfeffer Marc A.; Hojs Radovan; Navodnik-Preložnik Maja; Rus Igor; Saksida Silvana
  Baseline characteristics in the trial to reduce cardiovascular events with aranesp therapy (TREAT)
  2009
 36. Stefanović Sebastian; Košir Ana Uršula; Podbregar Matej; Možina Hugon
  Ocena stopnje anemije s pomočjo neinvazivne spektroskopije blizu infrardečega spektra
  2013
 37. Boguradzki P.; Ocvirk Janja
  A prospective data audit of the management of chemotherapy-induced anemia with darbepoetin alfa
  2012
 38. Ocvirk Janja; Reberšek Martina; Škof Erik; Hlebanja Zvezdana; Boc Marko
  Randomized prospective phase II study to compare the combination chemotherapy regimen epirubicin, cisplatin, and 5-fluorouracil with epirubicin, cisplatin, and capecitabine in patients with advanced or metastatic gastric cancer
  2012
 39. Romozi Karmen; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Iron status and iron and epoetin therapy in chronic menodialysis patients
  2013
 40. Espinosa Gerard; Rodríguez-Pintó Ignasi; Gomez-Puerta José A; Praprotnik Sonja
  Relapsing catastrophic antiphospholipid syndrome potential role of microangiopathic hemolytic anemia in disease relapses
  2013
 41. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Zdravljenje transfuzijske preobremenitve z železom pri Diamond-Blackfanovi anemiji v odrasli dobi
  [Treatment of transfusion iron overload in adult Diamond Blackfan anemia]
  2012
 42. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Knap Bojan; Marn-Pernat Andreja; Benedik Miha; Ponikvar Rafael
  Effect of switching to nocturnal thrice-weekly hemodialysis on clinical and laboratory parameters
  2013
 43. Černelč Peter; Sever Matjaž
  Naše izkušnje zdravljenja z azacitidinom pri bolnikih z akutno mieloično levkemijo, kronično mielomonocitno levkemijo in mielodisplastičnim sindromom
  [Our treatment experience with azacytidine in patients with acute myeloid leukaemia, chronic myelomonocytic leukaemia and myelodysplastic syndrome]
  2012
 44. Sever Matjaž; Podgornik Helena; Mlakar Uroš; Černelč Peter
  Lastnosti bolnikov z mielodisplastičnim sindromom in njihova obravnava na kliničnem oddelku za hematologijo, UKC Ljubljana, v obdobju 2008-2012
  [Myelodysplastic syndrome patient characteristics and treatment at University medical center Ljubljana between 2008-2012]
  2012
 45. Ekart Robert; Adamlje Anton; Bevc Sebastjan; Blanuša Danica; Cimerman-Steklasa Sonja; Dobravc Sergeja; Drozg Andrej; Dvoršak Benjamin; Globokar Mateja; Golob Kosmina P.; Klančič Dean; Knap Bojan; Kovač Damjan; Kralj Stojan; Kralj Lopert Simona; Leskovar Boštjan; Lešnik Marjeta; Lukač Martina; Markotič Vesna; Pečovnik-Balon Breda; Stropnik Tina; Urbančič Alenka; Vujkovac Bojan; Varl Janez
  NeoRecormon
  2012
 46. Ekart Robert; Taskovska Milena; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Vpliv testosterona na anemijo pri hemodializnih bolnikih
  2012
 47. Hojs Radovan
  Zdravljenje anemije pri pred-dializnih bolnikih
  2012
 48. Pfeffer Marc A.; Navodnik-Preložnik Maja; Hojs Radovan; Saksida Silvana; Rus Igor
  #A #trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease
  2009
 49. Avberšek-Lužnik Ivica; Bremše Nina; Mulej Marija
  Pogostnost anemije pri starejših bolnikih s srčnim popuščanjem - retrospektivna raziskava
  [The frequency of anemia in elderly patients with chronic heart failure: a retrospective study]
  2012
 50. Rus I; Avberšek-Lužnik I
  Treatment of anemia with darbepoetin alfa in CKD patients
  2012
 51. Avberšek-Lužnik I; Bremše N; Mulej M
  The frequency of anemia in elderly patients with chronic hearth failure: a retrospective study
  2012
 52. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Presnova železa pri človeku in laboratorijske preiskave
  [Iron metabolism in man and laboratory investigations]
  2012
 53. Zupanc Vesna
  Kdaj je potrebno zdravljenje z železom
  [Iron supplementation therapy]
  2012
 54. Hauptman Jasmina; Ražman Metka
  Anemija zaradi pomanjkanja železa - prikaz primerov
  [Iron deficiency anemia - case reports]
  2012
 55. Comin-Colet J; Lainščak Mitja; Dickstein K; Filippatos GS; Johnson P; Luscher TF; Mori C; Willenheimer R; Ponikowski P; Anker SD
  The effect of intravenous ferric carboxymaltose on health-related quality of life in patients with chronic heart failure and iron deficiency: a subanalysis of the FAIR-HF study
  2013
 56. Rožman Primož; Jazbec Janez; Domanovič Dragoslav
  Presaditve matičnih celic iz popkovnične krvi - dve desetletji kliničnih izkušenj
  [Umbilical cord stem cell transplantation - two decades of clinical experience]
  2012
 57. Černelč Peter; Kodre Veronika
  Ocena učinkovitosti prvega zdravljenja z bortezomibom pred avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic pri diseminiranem plazmocitomu
  [Effectiveness of first treatment with bortezomib prior to autologous stem cell transplantation for multiple myeloma]
  2012
 58. Greco Luigi; Timpone Laura; Abkari Abdelhak; Abu-Zekry Mona; Attard Thomas; Bouguerra Faouzi; Cullufi Paskal; Kansu Aydan; Mičetić-Turk Dušanka; Mišak Zrinjka; Roma Eleftheria; Shamir Raanan; Terzic Selma
  Burden of celiac disease in the Mideterranean area
  2011
 59. Glaser Marjana; Glaser Andrej; Skalicky Marjan
  Long lasting remission by rituximab in a patient with primary cold agglutinin autoimmune haemolytic anaemia
  2011
 60. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Preprečevanje in zdravljenje zapletov kronične limfocitne levkmije (prikaz primera)
  [Prevention and treatment of complications of chronic lymphocytic leukemia (case presentation)]
  2011
 61. Zver Samo; Škerget Matevž
  Prepoznavanje in zdravljenje bolnika z normocitno anemijo
  [Diagnosis and treatment of a patient with normocytic anemia]
  2011
 62. Preložnik-Zupan Irena; Sever Matjaž
  Prepoznavanje in zdravljenje bolnika z mikrocitno anemijo
  [Microcytic anemia: patient recognition and treatment]
  2011
 63. Černelč Peter
  Prepoznavanje in zdravljenje anemije
  [Diagnosis and treatmnet of a patient with anemia]
  2011
 64. Petric Vlasta; Rotdajč Romana; Šeruga Maja
  Avtoimuni citopeniji pri bolniku z navadno spremenljivo imunsko pomanjkljivostjo
  [Autoimmune cytopenias related to common variable immunodeficiency]
  2011
 65. Tepeš Bojan; Štabuc Borut
  Priporočila Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo za zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
  [Slovenian society for gastroenterology and hepatology guidelines on the management of Helicobacter pylori infection]
  2011
 66. Bren Andrej; Arnol Miha; Kandus Aljoša; Varl Janez; Oblak Manca; Lindič Jelka; Pajek Jernej; Knap Bojan; Kovač Damjan; Mlinšek Gregor; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Treatment of anemia with epoetin in kidney transplant recipients
  2011
 67. Lukač Jasmina; Lukin Matej; Majcen Igor; Pavlovec Fedja
  Vpliv klasičnih rizičnih dejavnikov srčno-žilnih bolezni in anemije na kvaliteto življenja po presaditvi ledvice
  2010
 68. Majal Maja
  Imunska hemolitična anemija
  [Immune hemolytic anemia]
  2011
 69. Hauptman Jasmina
  Perniciozna anemija
  [Pernicious anemia - case report]
  2011
 70. Bren A; Arnol M; Kandus A; Varl J; Oblak M; Lindič J; Pajek J; Knap B; Čalić M; Ustar M; Komar M
  Treatment of anemia with epoetin in kidney transplant recipients
  2011
 71. Krstanoska Frosina; Umek-Brcman Irena; Fikfak Nataša; Čeh Marija; Preložnik-Zupan Irena
  Resni neželeni učinki zdravljenja kronične levkemije z zaviralci tirozinske kinaze - prikaz primerov in pregled literature
  [Severe adverse effects associated with tyrosine kinase inhibitors therapy in chronic myeloid leukaemia - case reports and literature review]
  2011
 72. Malovrh Marko; Hojs Nina; Premru Vladimir
  The influence of need-based, continuous, low-dose iron replacement on hemoglobin levels in hemodialysis patients treated with erythropoiesis-stimulating agents
  2011
 73. Ekart Robert
  Obravnava bolnika s kronično ledvično boleznijo in zapleti
  [Management and treatment of chronic kidney disease and complications]
  2010
 74. Bren A; Arnol M; Kandus A; Varl J; Oblak M; Lindič J; Pajek J; Knap B; Calic M; Ustar M; Komar M
  Treatment of anemia with epoetin in kidney transplant recipients
  2010
 75. Comin-Colet J; Lainščak M; Dickstein K; Filippatos G
  Intravenous ferric carboxymaltose improves quality of life in patients with chronic heart failure and iron deficiency regardless the presence of anemia: an analysis from the FAIR-HF study
  2010
 76. Zupan Irena P; Šabovič Mišo; Salobir Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka; Černelč Peter; Lavre Janez; Vujkovac Bojan
  Association between platelet-related hemostasis impairment and functional iron deficiency in hemodialysis patients
  2011
 77. Majal Maja; Hauptman Jasmina
  Primarna mielofibroza
  [Primary myelofibrosis]
  2010
 78. Krajnc Olga
  Racionalno zdravljenje s krvnimi pripravki v pediatriji
  [Rational therapy by blood components in pediatry]
  2010
 79. Škrbinc Breda; Južnič-Šetina Tanja
  Anemija pri bolnikih z rakom
  2010
 80. Šebeštjen Miran; Keber Irena; Jug Borut
  Obravnava anemije pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [Treatment of anemia in heart failure patients]
  2010
 81. Starc-Telič S; Jazbec J
  Kongenitalna diseritropoetična anemija tipa 1 - prikaz primera
  [Congenital dyserythropoietic anaemia type 1 - case report]
  2009
 82. Lainščak Mitja; Anker Markus S; von Haehling Stephan; Anker Stefan D
  Biomarkers for chronic heart failure: diagnostic, prognostic, and therapeutic challenges
  2009
 83. von Haehling Stephan; Schefold Joerg C; Majc-Hodoscek Lea; Doehner Wolfram; Mannaa Marwan; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Anaemia is an independent predictor of death in patients hospitalized for acute heart failure
  2009
 84. Marn-Pernat Andreja; Buturović-Ponikvar J; Kovač Janko; Knap Bojan; Premru Vladimir; Benedik Miha; Varl Janez; Škofic Nataša; Gubenšek Jakob; Kersnič Boštjan; Ponikvar Rafael
  Membrane plasma exchange for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura
  2009
 85. Skok Pavel; Knehtl Maša; Ćeranić Davorin; Glumbić Ivana
  Splenic rupture in systemic amyloidosis - case presentation and review of the literature
  2009
 86. von Haeling Stephan; Lung Thomas; Hodošček-Majc L; schefold Joerg C; Doehner Wolfram; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Anemia in Patients Hospitalized for Acute Heart Failure
  2009
 87. Ponikvar R; Leševič N; Buturović-Ponikvar J; Benedik M; Kersnič B; Varl J; Knap B; Marn-Pernat A; Bren A
  Introduction of novel esa agent Mircera in the treatment of renal anemia in chronic hemodialysis patients
  2009
 88. Malovrh M; Blanusa D; Bren A; Cimerman-Steklasa S; Černe S; Damevska G; Dovč R; Drozg A; Ekart R; Globokar M; Hojs R; Lavre J; Pečovnik K; Pečovnik-Balon B; Kandus A; Ponikvar R; Varl J; Vujkovac B
  GAIN effectiveness in anemia treatment with NeoRecormon - results for Slovenia
  2009
 89. Skok Pavel
  Aortoenterična fistula - neobičajen vzrok usodne krvavitve v prebavno cev
  [Aortoenteric fistula - unusual source of fatal hemorrhage in the gastrointestinal tract]
  2009
 90. Lainščak Mitja
  Why do chronic heart failure patients develop anemia
  2009
 91. Majal Maja; Grmek-Zemljič Tatjana; Roškar Zlatko
  Napotitev v hematološko ambulanto
  [Referral to hematologist]
  2009
 92. Lainščak Mitja; Anker Stefan D
  Prognostic factors in chronic heart failure
  2009
 93. Schiller Adalbert; Gusbeth-Tatomir Paul; Pavlovic Nikola; Ferluga Dušan; Spasovski Goce; Covic Adrian
  Balkan endemic nephropathy: a still unsolved puzzle
  2008
 94. Lainščak Mitja; von Haehling Stephan; Anker Stefan D
  Natriuretic peptides and other biomarkers in chronic heart failure: from BNP, NT-proBNP, and MR-proANP to routine biochemical markers
  2009
 95. Mitka Mike
  Nove omejitve za zdravila proti anemiji
  [New limits advised for anemia drugs]
  2008
 96. Ponikvar R; Lešević N; Buturović-Ponikvar J; Benedik M; Kersnič B; Varl J; Knap B; Marn-Pernat A; Bren A
  Introduction of novel ESA agent Mircera un the treatment of renal anemia in chronic hemodialysis patients
  2008
 97. Premru-Sršen Tanja; Pušenjak Stanko
  Fetalna medicina: ugotavljanje in zdravljenje anemije pri plodu
  [Fetal medicine: prediction and therapy of fetal anemia]
  2008
 98. Varl Janez; Adamlje Anton; Bevc Sebastjan; Blanuša Danica; Dobravc Sergeja; Drozg Andrej; Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Globokar Marija; Golob-Kosmina Polona; Klančič Dimitrij; Knap Bojan; Kök Tanja; Kovač Damjan; Kralj Stojan; Kveder Radoslav; Leskovar Boštjan; Lešnik Marjeta; Kralj Lopert Simona; Lukač Martina; Markotič Vesna; Pečovnik-Balon Breda; Stropnik Tina; Urbančič Alenka; Vujkovac Bojan
  NeoRecormon...: Slovenian treatment and referral patterns in CKD patients stage 3-4 NeoSTART - interim analysis
  2008
 99. Malovrh Marko; Blanuša Danica; Bren Andrej; Cimerman-Steklsa Sonja; Černe Senka; Damevska G; Dovč R; Drozg Andrej; Ekart Robert; Globokar Mateja; Hojs Radovan; Lavre Janez; Pečovnik Karl; Pečovnik-Balon Breda; Kandus Aljoša; Ponikvar Rafael; Varl Janez; Vujkovac Bojan
  Gain effectiveness in anemia treatment with NeoRecormon - results for Slovenia
  2008
 100. Lainščak Mitja; von Haehling Stephan; Šarc Irena; Ziherl Kristina; Doehner Wolfram; Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Anker Stefan D
  Anemia predicts survival in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2008

1 101 201 301 401  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics