biomedicina slovenica


"ANOXIA" : 143

 1. Wu Guifu; Mannam Arjuna P.; Wu Jiaping; Kirbiš Simona; Shie Jue-Lon; Chen Christopher; Laham Roger J.; Sellke Frank W.; Li Jian
  Hypoxia induces myocyte-dependent COX-2 regulation in endothelial cells: role of VEGF
  2003
 2. Pangerc Andrej
  Polisomnografska študija spanja v simuliranih pogojih zmanjšane gravitacije in hipoksije
  2012
 3. Benziane Boubacar; Bjornholm Marie; Pirkmajer Sergej; Austin Reginald L; Kotova Olga; Violett Benoit; Zierath Juleen R; Chibalin Alexander V
  Activation of AMP-activated protein kinase stimulates Na+,K+-ATPase activity in skeletal muscle cells
  2012
 4. Bregant Tina; Radoš Milan; Derganc Metka; Neubauer David; Kostović Ivica
  Pineal cysts - a benign consequence of mild hypoxia in a near-term brain?
  2011
 5. Zupančič Gregor; Meglič Andrej
  Mitochondrial responses to hypoxia and physiological stimulation of harbouring cells measured optically in situ
  2011
 6. Pirkmajer Sergej
  Molekularni mehanizmi odziva na hipoksijo v začetnih stopnjah regeneracije človeške skeletne mišice
  [Response to hypoxia in the elderly stages of human skeletal muscle regeneration: molecular mechanisms]
  2011
 7. Oorschot Dorothy E
  Indirect measures of neuroprotection are parameters to avoid: examples from research on neonatal rat hypoxia-ischemia
  2011
 8. Prebil Mateja; Jensen Jorgen; Zorec Robert; Kreft Marko
  Astrocytes and energy metabolism
  2011
 9. Poredoš P
  Vascular disease in systemic sclerosis
  2011
 10. Pirkmajer Sergej; Filipovič Dragana; Marš Tomaž; Miš Katarina; Grubič Zoran
  HIF-1alpha response to hypoxia is functionally separated from the glucocorticoid stress response in the in vitro regenerating human skeletal muscle
  2010
 11. Ćirić Eva; Serša Gregor
  Radiotherapy in combination with vascular-targeted therapies
  [Radioterapija v kombinaciji z zdravili usmerjenimi proti tumorskemu žilju]
  2010
 12. Solaimanzadeh I; Schlegel TT; Feiveson AH; Greco EC; DePalma JL; Starc V; Marthol H; Tutaj M; Buechner S; Axelrod FB; Hilz MJ
  Advanced electrocardiographic predictors of mortality in familial dysautonomia
  2008
 13. Meglič Andrej; Belušič Gregor; Zupančič Gregor
  Using carbon fibre microelectrodes to monitor the oxidative metabolism of blowfly eyes
  [Uporaba mikroelektrod iz ogljikovih vlaken za spremljanje oksidativnega metabolizma mušjih oči]
  2009
 14. Legan Mateja; Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera
  Expression of cyclooxygenase-2, glucose transporter-1 and angiogenesis in gallbladder carcinomas and their impact on prognosis
  2009
 15. Grmec Štefek; Klemenc-Ketiš Zalika
  Obsmrtne izkušnje med preživelimi žrtvami srčnega zastoja
  [Near-death experiences in survivors of cardiac arrest]
  2009
 16. Sheldon Ann R; Osredkar Damjan; Lee Christina L; Jiang Xiangning; Mu Dezhi; Ferriero Donna M
  HIF-1 alpha-deficient mice have increased brain injury after neonatal hypoxia-ischemia
  2009
 17. Zupet Petra; Princi Tanja; Finderle Žarko
  Effect of hypobaric hypoxia on heart rate variability during exercise: a pilot field study
  2009
 18. Skok Pavel; Vujnović Grujica
  Sodobna spoznanja o hipoksičnem hepatitisu
  [Modern knowledge of hypoxic hepatitis]
  2008
 19. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Early ventilation in traumatic brain injury
  2008
 20. Derganc Metka; Osredkar Damjan
  Hypoxic-ischemic brain injury in the neonatal period - current concepts, novel diagnostic approaches and neuroprotective strategies
  [Hipoksično-ishemična okvara možganov v neonatalnem obdobju - sodobni pogledi, nove diagnostične metode in nevroprotektivni ukrepi]
  2008
 21. Radić S; Grosek Š; Osredkar D; Derganc M
  Zdravljenje novorojenke s hipoksično-ishemično encefalopatijo z uporabo sistemske hipotermije - prikaz primera
  [Treatment of a neonate with hypoxic-ischaemic encephalopathy using systemic hypothermia - case report]
  2007
 22. Podbregar Matej; Možina Hugon
  Skeletal muscle oxygen saturation does not estimate mixed venous oxygen saturation in patients with severe left heart failure and additional severe sepsis or septic shock
  2007
 23. Kornhauser-Cerar Lilijana; Štucin-Gantar Irena; Neubauer David; Osredkar Damjan; Kinane Thomas Bernard
  Scientific approacgh to secure transport of the healthy infant
  2007
 24. Coer A; Legan M; Štiblar-Martinčič D; Čemažar M; Serša G
  Comparison of two hypoxic markers: pimonidazole and glucose transporter 1 (Glut-1)
  2007
 25. Blinc Aleš
  The role of hypoxia in wound healing
  2007
 26. Virant Mojca
  Vpliv izbranih zaviralcev angiotenzinskega sistema na poškodbe hipoksije-reoksigenacije izolirane prašičje koronarne arterije
  2006
 27. Zupet Petra
  Vpliv hipoksije na variabilnost srčnega ritma
  2006
 28. Baertsch Peter
  Kako trombogena je hipoksija?
  [How thrombogenic is hypoxia?]
  2006
 29. Toff William D; Jones Chris I; Ford Isobel; Pearse Robert J; Watson Henry G; Watt Stephen J; Ross John AS; Gradwell David P; Batchelor Antony J; Abrams Keith R
  Učinek hipobarične hipoksije, ki posnema stanja med dolgotrajnim letalskim poletom, na koagulacijo, fibrinolizo, funkcijo trombocitov in endotelijsko aktivacijo
  [Effect of hypobaric hypoxia, simulating conditions during long-haul air travel, on coagulation, fibrinolysis, platelet function, and endothelial activation]
  2006
 30. Van-Bulck B; Novak-Antolič Ž
  A randomised trial of timed delivery for the compromised preterm fetus: short term outcomes and Bayesian interpretation
  2003
 31. Grmec Štefek; Špindler Mateja; Strnad Matej
  Vazopresin in Hyperhaes pri oživljanju poškodovanca (politravma)
  [Vasopressin and Hyperhaes - their use in traumatic out-of-hospital cardiac arrest (polytrauma)]
  2006
 32. Grmec Štefek
  Srčani zastoj u traumi (TRCA) (1, 2)
  2006
 33. Drinovec Igor
  Akutna dihalna stiska - pregled, opredelitev, razdelitev
  2005
 34. Anonymous ;
  Abstracts of the symposium Perinatal asphyxia: diagnostic modalities and long-term outcome; 2005 Sep 15; Utrecht
  2005
 35. Sinkovič Andreja
  Zastrupitve s plini
  [Gas poisonings]
  2005
 36. Baraga Matjaž; Medved Nevio
  Vpliv dveh izbranih novo sintetiziranih zaviralcev kalcijevih kanalov na izolirano koronarno arterijo prašiča
  2004
 37. Šajina-Stritar Barbara
  Ocena plodovega stanja pri asimetričnem zastoju rasti s pomočjo doplerja
  [Doppler studies of fetal hypoxemic hypoxia]
  2005
 38. Pajntar Marjan
  pH-metrija
  2004
 39. Cerar Vasilij
  Kardiotokografija
  2004
 40. Kužner Jernej
  Zaščitne snovi in postopki pri ohranjanju funkcionalne sposobnosti izolirane koronarne arterije po hipoksiji
  2005
 41. Zupančič Gregor; Čehovin Ana; Lah Ljerka; Stušek Peter
  Dynamics of respiratoty chain responses to rapid Po2 steps in vivo
  2005
 42. Arh Maja; Budihna Metka V
  Opening of plasmalemmal KATP channels is involved in mibefradil-induced preservation of the post-hypoxic functionality of porcine coronary artery
  2004
 43. Kužner Jernej; Drevenšek Gorazd; Geršak Borut; Budihna Metka
  Hypoxic and pharmacological preconditioning preserves vasomotor response of porcine coronary artery
  2004
 44. Arh Maja
  Vpliv kalcijevega blokatorja mibefradila na hipoksično-reoksigenacijske okvare koronarne arterije poskusne živali
  2004
 45. Starc Vito
  Effects of myogenic and metabolic mechanisms on the autoregulation of blood flow through muscle tissue: a mathematical model study
  2004
 46. Brugger Hermann
  Preživetje v primeru snežnih plazov - načini zdravljenja, tehnike samoreševanja in varnostna oprema za smučarje po neoznačenih progah
  [Considerations on avalanche survival, therapeutic principles, self-rescue techniques and safety equipment for backcountry and off-piste skiers]
  2004
 47. Golja Petra; Mekjavić Igor B
  Hipoksija oslabi zaznavo hladnih dražljajev
  [Hypoxia attenuates the sensation of cold stimuli]
  2004
 48. Arh M; Budihna MV
  Similar efficacy and lower potency of mibefradil than of lacidipin and nitrendipine in decreasing KCl-induced contraceptions of isolated porcine coronary artery in post-hypoxic conditions
  2004
 49. Požar-Lukanovič N
  Anaesthesia and splanchnic perfusion
  2004
 50. Grmec Štefek; Lah Katja
  Razlike v vrednostih ETCO2 med srčnim zastojem zaradi asfiksije in srčnim zastojem zaradi VF/VT brez pulza pri meritvah v prehospitalnem okolju
  [Difference in end-tidal CO2 between asphyxia cardiac arrest and ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia cardiac arrest in the prehospital setting]
  2004
 51. Derganc Metka
  Hipoksično-ishemijska encefalopatija novorođenčeta
  [Hypoxic-ischaemic encephalopathy of the neonate]
  2004
 52. Panzitt T
  Assessment of fetal wellbeing using CTG and fetal ECG
  2003
 53. Meir YJ; Maso G; Conoscenti G; Mandruzzato GP
  Obstetrical Doppler: use in clinical practice
  2003
 54. Bennett David
  Basic pathophysiological principles of circulatory shock
  2003
 55. Osredkar Damjan
  Spremljanje možganske aktivnosti novorojenčkov z elektroencefalografsko metodo povprečevanja amplitud
  2003
 56. Mekjavić Igor B; Jaki-Mekjavić Polona; Gorjanc Jurij
  Vpliv hipoksije na vedenjsko termoregulacijo - poročilo z odprave Si.mobil ski Everest 2000
  [The effect of hypoxia on behavioural temperature regulation - report from the Si.mobil ski Everest 2000 expedition]
  2002
 57. Vrhovec Bogomir; Gorjanc Jurij; Mekjavić Igor B
  Hipoksična soba v Ratečah
  [Rateče hypoxic room]
  2002
 58. Golja Petra; Mekjavić Igor B
  Učinek hipoksije na prekrvljenost kože pri človeku
  [The effect of hypoxia on skin blood flow in humans]
  2002
 59. Golja Petra; Mekjavić Igor B; Drašlar Kazimir
  Vpliv hipoksije na vedenjsko termoregulacijo - laboratorijski poskusi
  [The effect of hypoxia on behavioural thermoregulation - laboratory experiments]
  2002
 60. Jerin A; Požar-Lukanovič N; Sojar V; Stanisavljevič D; Paver-Eržen V; Osredkar J
  Neopterin - an early marker of surgical stress and hypoxic reperfusion damage during liver surgery
  2002
 61. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutni koronarni sindrom in možganska kap
  2002
 62. Golja Petra; Mekjavić Igor B
  Human behavioural thermoregulation during hypoxic exposure
  2001
 63. Anonymous ;
  Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštečenja mozga: tečaj trajne izobrazbe liječnika; 1990 tra 6-7; 1990
  1990
 64. Simčič Tatjana; Brancelj Anton
  Intensity of mineralization processes in mountain lakes in NW Slovenia
  2002
 65. Završnik Tončka
  Kardiotokografija med porodom
  2002
 66. Kramar Janez
  Obstrukcija zgornjih dihal pri otrocih
  [Airway obstruction in children]
  2002
 67. Coralli Claudia; Čemažar Maja; Kanthou Chryso; Tozer Gillian M; Dachs Gabi U
  Limitations of the reporter green fluorescent protein under simulated tumor conditions
  2001
 68. Ribarič Samo
  Motnje zavesti
  2001
 69. Voga Gorazd
  Monitoring of mixed venous oxygen saturation in critically ill
  2001
 70. Krek Boštjan
  Predlog izboljšave delovanja biološke čistilne naprave za tehnološke odpadne vode iz mesno predelovalne industrije - Pivka perutninarstvo d.d.
  2001
 71. Milavec Dragica
  Preventivni pregledi pilotov: pomen poznavanja dejavnikov, ki so povezani z varnostjo pri letenju
  [Preventive check-ups of pilots: the significance of familiarity with factors of safe flying]
  2001
 72. Derganc Metka
  Akutna dihalna stiska pri otrocih
  2000
 73. Faganeli J; Avčin A; Fanuko N; Malej A; Turk V; Tušnik P; Vrišer B; Vukovič A
  Bottom layer anoxia in the central part of the Gulf of Trieste in the late summer fo 1983
  1985
 74. Mekjavić Igor B; Golja Petra; Drašlar Kazimir
  The effect of normobaric hypoxia on human behavioural temperature regulation
  2000
 75. Špec-Marn Ana
  Poškodbe glave
  2000
 76. Stocchetti N
  Hypoxia and hypotension during rescue of head injury patients as factors of secondary brain damage
  1996
 77. Prezelj Marija; Neubauer David; Derganc Meta
  Measurement of purines in urine by capillary electrophoresis for estimating the degree of hypoxia in infants
  2000
 78. Kragelj Rudi; Erjavec Tatjana
  Ocenjevanje mikrocirkulacije z metodo bližnje infrardeče spektroskopije
  2000
 79. Vlahović Dušan
  Kaj nam povesta pulzna oksimetrija in kapnografija v urgentni medicini
  [Benefits from pulse oxymetry and capnography in emergency medicine]
  2000
 80. Potočnik Slavko
  Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja: priročnik za potapljače
  2000
 81. Muršec Mojca
  Disociativna amnezija
  2000
 82. Milanič Tanja; Weber Urška
  Navidezno življenje ogrožajoč dogodek: usmerjena anamneza, funkcijske kardiorespiratorne preiskave in bikemični pokazatelji
  1999
 83. Honzak Lidija
  Preučevanje funkcijskih stanj mitohondrijev z EPR oksimetrijo
  [The study of functional states of mitochondria with EPR oximetry]
  1995
 84. Honzak L; Koren A; Schara M
  Effect of hypoxia on the respiration rate of skeletal muscle mitochondria studied with EPR oximetry
  1999
 85. Čemažar Maja
  Predictive assays of tumor response to chemo and radiotherapy
  [Napovedni testi za izid zdravljenja tumorjev po kemo in radioterapiji]
  1999
 86. Šajina-Stritar Barbara
  Asimetrični zastoj plodove rasti: vodenje in prekinitev nosečnosti
  1999
 87. Kremžar Boriana
  Optimizacija transporta kisika pri politravmatiziranem bolniku
  1999
 88. Štangl Branko
  Dihanje na velikih nadmorskih višinah
  1998
 89. Čemažar Maja
  Predictive assays in oncology
  1998
 90. Derganc Metka
  Hipoksično-ishemična encefalopatija novorojenčka
  [Hypoxyc-ischaemic encephalopaty of the neonate]
  1998
 91. Ribarič Samo
  Motnje zavesti
  1998
 92. Premru-Sršen Tanja
  Hipoksija ploda in porod v medenični vstavi
  1998
 93. Rumpl E
  The EEG in the intensive care unit. General remarks
  1998
 94. Neubauer D; Prezelj M; Derganc M
  Hypoxanthine creatinine ratio in urine from normal infants, ALTE infants and those with infantile apnea
  1997
 95. Reinhart K
  The effects of hyperoxic ventilation on metabolism and schock
  1995
 96. Modic Jurij
  Emisija motornih vozil v predoru in koncentracija COHb v krvi
  [Motor vehicles emission in tunnel and COHb concentration in blood]
  1998
 97. Lolić Zoran; Zrilić Ivan; Pletikapić Vladimir
  Hyperventilation in aircrew: a review and a case report
  1997
 98. Starc V
  Fiziološki dejavniki, povezani z varnostjo pri letenju
  1996
 99. Premru-Sršen T; Pajntar M
  Poor perinatal outcome
  1997
 100. Flander V; Vrišer B; Vukovič A
  Successions of meio - and macrozoobenthos in an environment affected by periodic hypoxias - in situ experiment
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics