biomedicina slovenica


"ANTICONVULSANTS" : 105

 1. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z Rettovim sindromom
  [Effectiveness of antiepileptic drug treatment and mechanisms of shortening of the central motor conduction time in patients with Rett syndrome]
  2016
 2. Vivoda Martina; Lorber Bogdan; Vodušek David B.
  Juvenilna mioklonična epilepsija
  [Juvenile myoclonic epilepsy]
  2013
 3. Sinreih Maša; Zukunft Sven; Sosič Izidor; Cesar Jožko; Gobec Stanislav; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  Combined liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of progesterone metabolites
  2015
 4. Troskot Marija; Duhovnik Tinkara; Pfeifer Marija; Lorber Bogdan
  Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce
  2013
 5. Pula S; Čelofiga A; Ravnik IM
  Psihiatrična soobolevnost pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo, odporno na zdravljenje
  [Comorbidity of psychiatric disorders in children and adolescents with medically refractory epilepsy]
  2011
 6. Kržišnik Julija; Dernovšek Mojca Zvezdana
  Ali je uporaba kognitivnih modulatorjev smiselna pri zdravljenju bipolarne motnje razpoloženja?
  [Is the use of cognitive modulators reasonable in treatment of bipolar mood disorder?]
  2011
 7. Perko Denis; Zaletel Marjan
  Farmakološko zdravljenje centralne bolečine po možganski kapi
  [Pharmacological treatment of central post-stroke pain]
  2009
 8. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z antiepileptiki
  [Poisoning with Antiepileptic Drugs]
  2009
 9. Kocmur M; Vodopivec Z
  Reappearance of catatonia. A case report
  2006
 10. Čebular Boštjan; Zgonc Vid
  Posebnosti zdravljenja epilepsije pri starejših
  [Issues when treating epilepsy in the elderly]
  2007
 11. Jekovec-Vrhovšek M; Perkovič M; Župančič N
  Hyperammonemia in children receiving antiepileptic drugs
  1999
 12. Kamenik Mirt
  Kaj lahko algolog nudi bolniku s kronično bolečino v križu
  [What an algologist can offer to the patient suffering from chronic back pain]
  2006
 13. Pražnikar Aleš
  Okvara hrbtenjače in kronični bolečinski sindrom
  [Spinal cord injury and chronic pain syndrome]
  2006
 14. Zgonc Vid; Čebular Boštjan
  Sodobno medikamentno zdravljenje epilepsije pri odraslih
  [Modern medicamentous treatment of epilepsy in adults]
  2006
 15. Šarc Lucija; Švigelj Viktor; Grenc Damjan; Jamšek Marija
  Zastrupitev z antiepileptiki
  [Poisoning with antiepileptic drugs]
  2006
 16. Burja Silva; Rakovec-Felser Zlatka; Treiber Milena; Hajdinjak Dušanka; Gajšek-Marchetti Marijana
  The frequency of neonatal morbidity after exposure to antileptic drugs in utero
  2006
 17. Pražnikar Aleš
  Bolnik z nevropatsko bolečino v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2006
 18. Lahajnar Slavica
  Farmakološko zdravljenje kronične bolečine
  [Pharmacologic treatment of chronic pain]
  2006
 19. Kobilšek Katja; Zaviršek Živa; Ravnik Igor; Tomori Martina
  Psihosocialni dejavniki tveganja pri mladostnikih z epilepsijo
  [Psychosocial risk factors in adolescents with epilepsy]
  2005
 20. Blejec Tanja
  Management of pregnant women with epilepsy
  2005
 21. Serafimović Andrej
  Duševne motnje in epilepsija
  2005
 22. Krčevski-Škvarč N
  Liječenje kronične boli
  2005
 23. Meglič Dušanka
  Vročinski krči in epileptični napadi pri otroku
  [Febrile convusions and epileptic seizures in children]
  2005
 24. Perković-Benedik Mirjana; Frelih Jana
  Epileptični status
  [Status epilepticus]
  2005
 25. Zaletel Marjan
  Nova farmakološka možnost zdravljenja nevropatske bolečine - novejše klinične raziskave
  [New pharmacological treatment options for neuropathic pain - recent studies]
  2005
 26. Gregorič Milan
  Klinična slika nevropatske bolečine in smernice za zdravljenje
  [The clinical picture of neuropathic pain and therapeutic guidelines]
  2005
 27. Kornhauser-Cerar Lilijana; Blejec Tanja; Čebular Boštjan
  Otroci mater z epilepsijo
  [Children born to mothers with epilepsy]
  2005
 28. Blejec Tanja
  Vodejne nosečnice z epilepsijo - pogled prinatologa
  [Management of pregnant women with epilepsy - a perinatologist's view]
  2005
 29. Čebular Boštjan
  Vodenje nosečnice z epilepsijo - pogled nevrologa
  [Management of pregnant women with epilepsy - a neurologist's view]
  2005
 30. Peterlin-Potisk Karmen
  Epilepsija po nezgodni možganski poškodbi
  [Epilepsy after traumatic brain injury]
  2005
 31. Kogoj Aleš
  Nemir, demenca in delirij pri starostniku v intenzivni enoti
  2005
 32. Rener-Primec Zvonka
  Zdravljenje trdovratnih epilepsij s spodbujevalnikom vagusnega živca
  2005
 33. Gantar-Rott Urška
  Sekundarna osteoporoza
  2004
 34. Gantar-Rott Urška
  Sekundarna osteoporoza
  2005
 35. van Rooij LGM; Toet MC; Osredkar D; van Huffelen AC; Groenendaal F; de Vries LS
  Recovery of amplitude integrated electroencephalographic background patterns within 24 hours of perinatal asphyxia
  2005
 36. Antolič Gorazd; Novak-Antolič Živa
  Zdravila v nosečnosti
  2004
 37. Toet Mona C; Groenendaal Floris; Osredkar Damjan; van Huffelen Alexander C; de Vries Linda
  Postneonatal epilepsy following amplitude-integrated EEG-detected neonatal seizures
  2005
 38. Cerar Vasilij
  Hipertenzija med nosečnostjo
  2004
 39. Lorber Bogdan
  Epielpsy and epileptic syndromes during sleep
  2004
 40. Rogelj Milena; Kolenc Judita
  Prekinjanje epileptičnih napadov v ustanovi
  2004
 41. Čebular Boštjan
  Obravnava epilepsije v nosečnosti
  2004
 42. Salihović Mensur
  Pomožni (adjuvantni) analgetiki
  2004
 43. Pestar Sandra
  Lamictal v zdravljenju epilepsije novosti in prednosti
  2004
 44. Tavčar Rok
  Uporaba lamotrigina v psihiatriji
  2004
 45. Grošelj Jože
  Protiepileptična zdravila kot stabilizatorji razpoloženja
  [Antiepileptic drugs used as mood stabilizers]
  2004
 46. Pražnikar Aleš; Globokar Daniel; Kuralt Tanja; Goljar Nika
  Centralna bolečina pri bolnikih po preboleli možganski kapi
  2004
 47. Gregorič Milan
  Nevropatska bolečina: značilnosti in nove smeri zdravljenja
  2004
 48. Peterlin-Potisk Karmen
  Nevropatska bolečina
  2003
 49. Pražnikar Aleš
  Osnove zaznavanja in zdravljenja bolečine
  2003
 50. Čebular Boštjan
  Bolnik po predhodni motnji zavesti
  2003
 51. Meh Duška
  Zdravljenje bolnikov z diabetično nevropatijo s fizikalnimi sredstvi
  [Physical treatment of diabetic patients]
  2003
 52. Meglič Bernard
  Epileptični status
  [Epileptic status]
  2003
 53. Butinar Dušan; Čebular Boštjan; Grošelj Jože; Vrba Ljubica
  Živeti z epilepsijo
  2001
 54. Racusen Lorraine C
  Drug-induced tubulointerstitial disease
  2003
 55. Butinar Dušan
  Nevrolog svetuje
  2003
 56. Lahajnar Slavica
  Farmakološko zdravljenje bolečine po okvari hrbtenjače
  2003
 57. Burja S; Kuder L; Lobnik-Krunič B; Gajšek-Marchetti M
  Epilepsija, nosečnost, novorojenček: petletna študija posledic antiepileptičnega zdravljenja
  [Epilepsy, pregnancy, newborn - a five years study on the consequences of antiepileptic therapy during pregnancy]
  2003
 58. Mrak Lidija; Dremelj Magdalena
  EEG v psihiatriji
  2004
 59. Mesec Anton
  Stranski učinki zdravil za zdravljenje nevroloških bolezni pri starostnikih
  2002
 60. Tavčar Rok
  Hematološki zapleti pri psihotropnih zdravilih
  2002
 61. Lorber Bogdan
  Drug treatment of epilepsies; old and new drugs
  2002
 62. Čebular Boštjan
  Treating drug resistant epilepsies
  2002
 63. Cimaz R; Romeo A; Scarano A; Avčin T; Viri M; Veggiotti P; Gatti A; Lodi M; Catelli L; Panzeri P
  Prevalence of anti-cardiolipin anti-beta2 glycoprotein I, and anti-prothrombin antibodies in young patients with epilepsy
  2002
 64. Rener-Primec Zvonka; Kopač Štefan; Neubauer David
  Epidemiologic features of infantile spasms in Slovenia
  2002
 65. Rener-Primec Zvonka
  Vpliv možganske okvare na različnih mestih na potek infantilnih spazmov
  2002
 66. Maremmani Icro; Canoniero Stefania; Pacini Matteo; Lovrečič Mercedes
  Psicofarmacoterapia. Impiego clinico degli anticonvulsanti. Carbamazepina, acido valproico, clonazepam
  2001
 67. Bratanič Borut
  Dojenje in farmakoterapija doječe matere
  2001
 68. Jordanova Vesna; Dernovšek Mojca Z
  Novejši stabilizatorji razpoloženja
  [New mood stabilizers]
  2001
 69. Živin M; Milatović D; Dettbarn WD
  Nitrone spin trapping compound N-tert-butyl-alpha-phenylnitrone prevents seizures induced by anticholinesterases
  1999
 70. Blejec Tanja
  Epilepsija in nosečnost
  [Epilepsy and pregnancy]
  2000
 71. Čebular Boštjan
  Obravnava epilepsije v nosečnosti
  [Comprehensive management of epilepsy during pregnancy]
  2000
 72. Grošelj Jože
  Epilepsija in vozniška sposobnost
  [Epilepsy and driving ability]
  2000
 73. Ravnik Igor M
  Zdravljenje epilepsije pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Treatment of pediatric and adolescent epilepsy in Slovenia]
  2000
 74. Grošelj Jože
  Presoja delazmožnosti in vozniška sposobnost bolnikov z epilepsijo
  2000
 75. Pišljar Marko
  Psihiatrični in socialni vidiki epilepsije
  2000
 76. Kocmur Marga; Tavčar Rok; Žmitek Andrej
  Shizofrenija: priporočila in smernice za zdravljenje z zdravili
  2000
 77. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Osrednji učni načrt za strokovno izobraževanje s področja obravnave in zdravljenja bolečine
  2000
 78. Grošelj Jože
  Epilepsija in zmožnost upravljanja motornega vozila
  2000
 79. Gradišnik P; Lobnik-Krunič B
  Alergija za protiepileptična zdravila
  [Allergy to antiepileptic drugs]
  2000
 80. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Dodatna zdravila za zdravljenje rakave bolečine
  1999
 81. Novak-Grubič Virginija; Groleger Urban
  Psihofarmakološki priročnik v slikah
  1999
 82. Paro-Panjan Darja
  Potek in napoved poteka krčev pri novorojenčkih
  [Neonatal convulsions - clinical characteristics and follow now]
  1998
 83. Grošelj Jože
  Epilepsija in sposobnost upravljanja motornih vozil
  1998
 84. Šarman Majda
  Antidepresivi in druga adjuvantna terapija
  1998
 85. Žmitek Andrej; Resman Janez
  Uporaba antikonvulzivnih zdravil pri zdravljenju afektivnih motenj
  [Use of anticonvulsants in the treatment of affective disorders]
  1998
 86. Cantello R; Civardi C; Cavalli A; Varrasi C; Gianelli M
  Transcranial magnetic stimulation and epilepsy: the state-of-the-art
  1998
 87. Thomas Robert J
  Napadi krčev in epilepsija pri starostnikih
  [Seizures and epilepsy in eldery]
  1998
 88. Dernovšek Mojca Z
  Drugi stabilizatorji razpoloženja
  1997
 89. Pečar M
  Interakcije nevroleptikov z drugimi učinkovinami
  1996
 90. Beljanski S
  Intenzivna terapija in anestezija pri težkih oblikah bolezni
  1995
 91. Janko M
  Zdravljenje epilepsije z antiepileptiki
  1994
 92. Grošelj J
  Driving and epilepsy in Slovenia
  1993
 93. Dolenc VV; Pregelj R; Šušteršič J; Broaddus WC
  Surgical treatment of cerebral arteriovenous malformations and epilepsy
  1993
 94. Bessiso MS; Cindro L; Neubauer D; Trontelj JV; al-Busairi S; Bushnak R; al-Mansoor S; Hammuri M; al-Rashied AA; Ravnik I
  Prognosis and risk factors in febrile convulsions: a prospective study of 150 children in Kuwait
  1990
 95. Manev H; Peričić D
  Progabide, a GABA mimetic drug, stimulates the secretion of plasma corticosterone in rats
  1987
 96. Ravnik IM
  Psihiatrični problemi otrok in mladostnikov v epileptološki praksi
  1992
 97. Cindro L; Zbačnik M
  Zdravljenje epileptičnega statusa
  1992
 98. Župančič N; Ravnik IM
  Zdravljenje otrok in mladostnikov z epilepsijami
  1992
 99. Prevorčnik A; Skitek M
  Vloga TDM v sodobni farmakoterapiji
  [Role of TDM in the contemporary pharmacotherapy]
  1992
 100. Janko M
  Zdravljenje epilepsije z antiepileptiki
  [Treatment of epilepsy with antiepileptics]
  1990

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics