biomedicina slovenica


"ANTIMALARIALS" : 27

 1. Bokal Urška; Skralovnik Ajda; Pikelj Franjo
  Učinkovitost protimalarične kemoprofilakse - analiza obolevanja študentov medicine Sekcije za tropsko in potovalno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani na humanitarnih odpravah v trope v letih 1990-2005
  [Efficiency of antimalarial chemoprophylaxis - an analysis of malaria morbidity among members of Section for tropical medicine, Medical faculty of Ljubljana on electives in third world countries 1990-2005]
  2007
 2. Kšela Juš; Trampuž Andrej
  Novosti v preprečevanju, diagnostiki in zdravljenju malarije
  [New developments in prophylaxis, diagnosis and treatment of malaria]
  2006
 3. Hočevar-Grom Ada
  Preprečevanje malarije pri potnikih
  [Prevention of malaria in travellers]
  2005
 4. Trampuž Andrej; Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Prabhu RM
  Clinical review: severe malaria
  2003
 5. Tomšič Matija; Hočevar Alojzija
  Vodenje bolnika z vnetno revmatično boleznijo pri zdravniku splošne/družinske medicine
  2004
 6. Kotar Tadeja
  Malarija
  [Malaria]
  2004
 7. Steblovnik Lili
  Ginekološki nasveti in svetovanje nosečnici pred potovanjem
  [Gynecological consulting and advising pregnant women before travelling]
  2004
 8. Tomažič Janez
  Splošni nasveti popotnikom in potovalna lekarna
  [General advice to travellers and traveller pharmacy]
  2004
 9. Hočevar-Grom Ada
  Preprečevanje malarije in denge pri potnikih, ki potujejo v tropske dežele
  [Malaria and dengue fever prevention in travellers to the tropical countries]
  2004
 10. Jereb Matjaž; Bombek Maja; Kšela Juš; Modrica-Kobe Jasna; Muzlovič Igor; Trampuž Andrej
  Zdravljenje težke oblike malarije
  [Treatment of severe malaria]
  2004
 11. Tomšič Matija
  Imunomodulirajoča zdravila
  2003
 12. Tomšič Matija
  Sjoegrenov sindrom
  2003
 13. Praprotnik Sonja; Tomšič Matija
  Zdravljenje bolnic z revmatično boleznijo v nosečnosti
  [Treatment strategy of the rheumatic disease during pregnancy]
  2003
 14. Doljak Bojan
  Glive kot vir zdravilnih učinkovin
  2001
 15. Pikelj-Pečnik Andreja; Pikelj Franjo; Trampuž Andrej
  Tropska malarija, rezistentna na kinin
  [Tropical malaria, resistent to quinine]
  2000
 16. Schlagenhauf Patricia
  Stand-by emergency tratment of malaria by travellers - concept, strategies and perspectives
  [Samozdravljenje malarije pri popotnikih - zasnova, strategija in prihodnost]
  2000
 17. Stuerchler Matius P
  Prevention and therapy of malaria
  [Preprečevanje in zdravljenje malarije]
  2000
 18. Trampuž Andrej
  Klinična slika malarije in njeni zapleti
  [Clinical picture of malaria and its complications]
  2000
 19. Kotar Tadeja
  Potovalna lekarna
  [Travel medical kit]
  2000
 20. Skalerič U
  Neantibiotično delovanje tetraciklinov in uporaba v parodontologiji
  [Non-antibiotic properties of tetracyclines and their use in periodontology]
  2000
 21. Holc Iztok; Pahor Artur
  Bolečina in revmatične bolezni
  2000
 22. Stuerchler Matius P
  Preprečevanje in zdravljenje malarije
  [Prevention and therapy of malaria]
  1999
 23. Hren-Vencelj H
  Antimalarijski kemoterapevtiki
  1994
 24. Janse CJ; Waters AP; Kos J; Lugt CB
  Comparison of in vivo and in vitro antimalarial activity of artemisinin, dihydroartemisinin and sodium artesunate in the Plasmodium berghei-rodent model
  1994
 25. Pahor Artur
  Stranski učinki zdravljenja revmatskih bolezni s semikauzalno terapijo
  [Side effects of treatment of rheumatic diseases with semicasual therapy]
  1994
 26. Kos-Golja M; Rozman B
  Zdravljenje revmatičnega bolnika na specialistični ravni
  [The treatment of the rheumatic patient at the specialist level]
  1991
 27. Rozman B
  Zdravljenje najpogostejših revmatičnih bolezni z zdravili: splošna razmišljanja, naši pogledi in možnosti
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics