biomedicina slovenica


"ARCHAEOLOGY" : 9

 1. Štamfelj Iztok
  Paleodontološka analiza skeletov iz bronastodobne gomile z Brezja pod Brinjevo goro
  [Palaeodontological analysis of the skeletal remains from the Bronze Age tumulus at Brezje below Brinjeva gora]
  2016
 2. Pacher Martina; Pohar Vida; Rabeder Gernot
  Potočka Zijalka: paleontological and archeological results of the campaigns 1997-2000
  2004
 3. Gaspari Andrej
  Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
  [Zalog near Verd: stone age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje]
  2006
 4. Turk Ivan
  Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji
  [Viktorjev spodmol and Mala Triglavca: contributions to understanding the mesolithic period in Slovenia]
  2004
 5. Ermenc Branko
  Metamorphosis of root dentine and age
  1997
 6. Rant JJ; Milič Z; Nemec I; Istenič J; Smodiš B
  Neutron and x-ray radiography in the conservation of the roman dagger and sheath
  1994
 7. Rant JJ; Pregl G; Milić Z; Nemec I; Stade J; Kaling M
  An example of using neutron radiography in the conservation of ancient weapons
  1996
 8. Rant J; Nemec T; Milič Z; Pregl G
  Application of neutron radiography in archaeology
  1997
 9. Štajnbaher S
  Mladinski raziskovalni tabor Šmartno 89
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics