biomedicina slovenica


"ARGON" : 74

 1. Rebol Janez
  Argon laser stapedotomy
  2010
 2. Hamilton Mark Patrick; Rajapakshe Kimal I.; Bader David A; Černe Jasmina Živa; Smith Eric A.; Coarfa Cristian; Hartig Sean Michael; McGuire Sean E.
  The landscape of microRNA targeting in prostate cancer defined by AGO-PAR-CLIP
  2016
 3. Roj Igor Robert
  Kompetence v zdravstveni negi
  [Competences in nursing care]
  2009
 4. Franko Mladen; Margon Alja; Madžgalj Azamela; Terdoslavich Michela; Passamonti Sabina
  Najnovejše raziskave transporta antioksidantov preko celične membrane
  [Investigating mechanisms of antioxidant transport across cellular membrane]
  2007
 5. Rebol Janez
  Argon laser small fenestra stapedotomy
  2010
 6. Masten Matejka; Hudovernik Mojca; Pahor Dušica
  Makroanevrizma retinalne arterije pri bolniku z arterijsko hipertenzijo
  [Retinal arterial macroaneurysm in a patient with arterial hypertension]
  2014
 7. Pečlin Polona; Bizjak Milan; Ribarič Samo; Rozman Janez
  Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes
  2014
 8. Rebol Janez; Nahtigal Maja
  Argon laser stapedotomy
  [Stapedotomija z argonskim laserjem]
  2011
 9. Brvar Miran
  Interstitial pneumonitis after acetylene welding
  2014
 10. Kolar Maja; Čufer Tomaž; Pintar Marina
  Učinek dodatka zeolitnih delcev v rastne substrate na rast pelargonij (Pelargonium zonale L.)
  [#The #effect of the addition of the natural zeolite into growing media on the growth of Pelargoniums (Pelargonium zonale L.)]
  2013
 11. Lenassi Eva; Troeger Eric; Wilke Robert; Tufail Adnan; Hawlina Marko; Jeffery Glen; Webster Andrew R
  Laser clearance of drusen deposit in patients with autosomal dominant drusen (p.Arg345Trp in EFEMP1)
  2013
 12. Godina-Kariž Stanka; Kariž Stojan; Cvetičanin Branko
  Ocular ischemic syndrome as initial manifestation of bilateral internal carotid artery occlusion
  [Sindrom očesne ishemije kot začetni znak obojestranske zapore notranjih karotidnih arterij]
  2010
 13. Savas Jeffrey N; Makusky Anthony; Ottosen Soren; Baillat David; Then Florian; Krainc Dimitri; Shiekhattar Ramin; Markey Sanford P; Tanese Naoko
  Huntington's disease protein contributes to RNA-mediated gene silencing through association with Argonaute and P bodies
  2008
 14. Kravanja Aleš
  Targon H - intramedularni žebelj - sistem za fiksacijo distalnega dela nadlahtnice
  [Targon H - intramedular nail - fixationsystem of the distal humerus]
  2009
 15. Adamič Metka; Troilius Agneta; Adatto Maurice; Drosner Michael; Dahmane Raja
  Vascular lasers and IPLS: guidelines for care from the European Society for Laser Dermatology (ESLD)
  2007
 16. Triller Nadja
  Endobronchial electrocautery and argon plasma coagulation
  2007
 17. Črnivec Rajko
  Ocena zdravstvene ogroženosti varilcev
  2006
 18. Pernat Cvetka
  Argon plazma koagulacija v endoskopiji
  [Argon plasma coagulation in endoscopy]
  2006
 19. Triller Nadja; Varga Tomaž; Kramar Karmen
  Interventna pulmologija
  [Interventional pulmonology]
  2006
 20. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Finalsan pelargonska kislina (Neudorff GmbH KG)
  2005
 21. Mlinarič Vladimir
  Diagnostika raka želodca in endoskopsko zdravljenje
  [Diagnostic of gastric cancer and endoscopic therapy]
  2006
 22. Manohin Aleksander
  Anketa o poznavanju tujih izrazov v medicini
  [Questionnaire about knowledge of foreign words and medical jargon]
  2004
 23. Golub Mirjam; Grmec Štefek; Pocajt Maksimiljan
  Sindrom Dieulafoy - redek vzrok masivne krvavitve iz gastrointestinalnega trakta - prikaz primera
  [Syndrome Dieulafoy - a rare case of lassive gastrointestinal bleeding - a case report]
  2004
 24. Skok Pavel; Skok Marija
  Peptic ulcer hemorrhage: comparison of efficacy of two methods of endoscopic hemostasis - a prospective study
  [Krvaveča peptična razjeda: primerjava učinkovitosti dveh metod endoskopske hemostaze - prospektivna raziskava]
  2004
 25. Skok Pavel; Križman Igor; Skok Marija
  Argon plasma coagulation versus injection sclerotherapy in peptic ulcer hemorrhage - a prospective, controlled study
  2004
 26. Hudovernik Mojca; Pahor Dušica
  Intraocular pressure after phacoemulsification with posterior chamber lens implantation in open-angle glaucoma
  2003
 27. Cvenkel B; Hvala A; Drnovšek-Olup B; Gale N
  Acute ultrastructural changes of the trabecular meshwork after selective laser trabeculoplasty and low power argon laser trabeculoplasty
  2003
 28. Vozelj Nataša; Petrovič Nataša; Pompe-Novak Maruša; Tušek Magda; Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Najpogostejši virusi na izbranih okrasnih rastlinah in vrtninah v Sloveniji
  [The most frequent viruses on selected ornamental plants and vegetables in Slovenia]
  2003
 29. Jarc-Vidmar Martina; Kraut Aleksandra; Hawlina Marko
  Fundus autofluorescence imaging in Best's vitelliform dystrophy
  2003
 30. Bavcon Jože
  Pelargonije in fuksije
  2003
 31. Hoefferle-Felc Alenka
  KRBS (Sudeck): algoritem za diagnostiko in zdravljenje
  2002
 32. Hoefferle-Felc Alenka
  Sudeckov sindrom - kompleksni regionalni bolečinski sindrom: rehabilitacijska obravnava
  [Sudeck's syndrome - complex regional pain syndrome: rehabilitation]
  2002
 33. Pernat C; Skalicky M
  Palliative endoscopic treatment of rectal cancer: laser versus argon plasma coagulation
  2002
 34. Pernat C; Skalicky M; Pocajt M; Tošović Z
  Palliative endoscopic treatment of rectal cancer: comparation between laser and argon plasma coagulation
  2002
 35. Skok Pavel; Križman Igor; Skok Marija
  Krvaveča peptična razjeda, nesteroidna protivnetna zdravila in okužba s Helicobacter pylori - prospektivna, kontrolirana, randomizirana raziskava
  [Bleeding peptic ulcer, nonsteroidal anatiinflammatory drugs and Helicobacter pylori infection - a prospective, controlled, randomized study]
  2002
 36. Stirn-Kranjc Branka; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Vid nedonošenčkov: analiza nedonošenčkov, rojenih v ljubljanski porodnišnici 1990-1999
  [Visual outcome in preterm infants: analysis of preterm infants born in Ljubljana 1990-1999]
  2002
 37. Klemenc F
  Polimerizacija kompozitov z različnimi viri svetlobe
  [Polymerisation of composites with different light sources]
  2002
 38. Pahor Dušica; Gračner Bojan; Luft Mercedes
  Spremembe v vidnem polju po Argon laserski fotokoagulaciji pri diabetični retinopatiji
  1994
 39. Demšar Tina; Dreo Tanja; Ravnikar Maja
  Bakterijska uvelost pelargonij Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown 1923) Dye 1978
  [Bacterial blight of geranium Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown 1923) Dye 1978]
  2001
 40. Pahor Dušica
  Prospective evaluation of the argon laser in the treatment of trichiasis
  2001
 41. Pahor Dušica
  Argon laser therapy for subhyaloid hemorrhage in pregnancy
  2001
 42. Pahor Dušica
  Visual field loss after argon laser panretinal photocoagulation in diabetic retinopathy: full- versus mild-scatter coagulation
  1998
 43. Dajčman Davorin; Skalicky Marjan; Pernat Cvetka; Pocajt Maksimiljan
  Argonplasmakoagulation (APK): Neue Technik in der Endoscopie des Gastrointestinaltrakts - erste Erfahrungen
  [Argon plasma coagulation (APC): a new mode in gastrointestinal endoscopy - first experiences]
  2001
 44. Demšar Tina; Dreo Tanja; Ravnikar Maja
  Xanthomas campestris pv pelargonii (Brown 1923) Dye 1978 bakterijska uvelost pelargonij
  [Xanthomas compestris pv pelargonii (Brown 1823) Dye 1978 bacterial blight of pelargonium]
  2001
 45. Skok P; Čeranič D; Sinkovič A; Pocajt M
  Peptic ulcer hemorrhage: argon plasma coagulation versus injection sclerotherapy: a prospective, randomised, controlled study
  2001
 46. Pahor D; Gračner B
  Argon laser treatment for subhyaloid hemorrhage
  1998
 47. Skok P; Ćeranić D; Sinkovič A; Pocajt M
  Argon plasma coagulation in peptic ulcer hemorrhage
  2001
 48. Skok P; Čeranič D; Sinkovič A; Pocajt M
  Argon plasma coagulation and injection sclerotherapy in bleeding peptic ulcer - a prospective randomised, controlled study
  2000
 49. Skok P; Čeranič D; Sinkovič A; Pocajt M
  Argon plasma coagulation vs injection sclerotherapy in emergency endoscopy - a prospective, randomised, controlled study
  2000
 50. Skok P; Čeranič D; Sinkovič A; Pocajt M
  Peptic ulcer hemorrhage: argon plasma coagulation vs injection scierotherapy - a prospective, randomised, controlled study
  2000
 51. Dajčman D; Skalicky M; Pernat C
  Argon plasma coagulation in the treatment of peptic ulcer bleeding
  2000
 52. Skok Pavel; Čeranič Davorin; Sinkovič Andreja; Pocajt Milan
  Krvaveča peptična razjeda: primerjava učinkovitosti argonske plazemske koagulacije in injekcijskega sklerozacijskega zdravljenja pri nujni endoskopiji - prospektivna, randomizirana, kontrolirana raziskava
  [Bleeding peptic ulcer: comparison of argon plasma coagulation and injection sclerotherapy in emergency endoscopy - a prospective, randomised, controlled study]
  2000
 53. Hoefferle-Felc Alenka
  Morbus Sudeck ali komleksni regionalni bolečinski sindrom
  [Morbus Sudeck or compex regional pain syndrome]
  2000
 54. Skok P; Pocajt M
  Argon plasma coagulation in bleeding antral polyp, causing intermittent gastric outlet obstruction
  1999
 55. Pahor Dušica; Gračner B
  Pheriphere Lichtunterschiedsempfindlichkeit (LUE) der Netzhaut nach panretinaler Argon-Laser-Photokoagulation bei diabetischer Retinopathie
  [Peripheral retinal light sensitivity following panretinal argon laser photocoagulation in diabetic retinopathy]
  1999
 56. Pahor Dušica
  Komplikacije argon laserske iridotomije
  1997
 57. Dajčman D; Pernat C; Skalicky M; Tošovič Z
  Argon plasma coagulation (APC) in the treatment of peptic ulcer bleeding - a new mode in gastrointestinal endoscopy
  1999
 58. Pahor Dušica; Klinger-Lasić Mery
  Promjene intraokularnog tlaka nakon argon laserske fotokoagulacije kod dijabetičke retinopatije
  [Changes in intraocular pressure following argon laser photocoagulation in diabetic retinopathy]
  1996
 59. Pahor D; Gračner B
  Veraenderungen der zentralen Lichtunterschiedsempfindlichkeit ("central reference level") im Gesichtsfeld nach Argon Photokoagulation bei diabetischer Retinopathie
  [Changes in central reference level of visual field following argon laser phorocoagulation in dibetic retinopathy]
  1997
 60. Pahor Dušica; Gračner Bojan
  Periphere Lichtunterschiedsempfinlichkeit (LUE) der Netzhaut nach panretinaler Argon Laser Photokoagulation bei diabetischer Retinopathie
  [Peripheral retinal light sensitivity following panretinal argon laser photocoagulation in diabetic retinopathy]
  1999
 61. Pernat C; Skalicky M; Dajčman D
  Argon plasma coagulation: our initial experiences
  1999
 62. Skok P; Pocajt M
  Argon plasma coagulation in giant antral polyp, causing intermittent gastric outlet obstruction - case report
  1999
 63. Pahor Dušica
  Gonioskopski izgled pri primarnem glavkomu zaprtega zakotja s pupilarnim blokom po argon laserski iridotomiji
  1997
 64. Cestnik Bojan; Sušnik Janko; Bizjak Breda
  Rule base analysis: a case study in occupational medicine
  1997
 65. Pahor Dušica
  Gonioskopski izgled pri primarnem glavkomu zaprtega zakotja s pupilarnim blokom po argon laserski iridotomiji
  [Gonioscopisc appearance of a anterior chamber angle in primary angle-closure glaucoma with pupillary block following argon laser iridotomy]
  1997
 66. Bartenjev I; Potočnik M; Rogl-Butina M
  The CO2 and argon laser treatment of condylomata acuminata
  1997
 67. Potočnik M; Bartenjev I
  Genital warts treatment - ultrapulse CO2 or argon laser
  1997
 68. Kopera D; Soyer HP
  Lentiginosis in quadrant distribution: successful treatment with argon laser
  1997
 69. Gračner B
  Argon laserska fotokoagulacija kapilarnega hemangioma mrežnice. (Prikaz primera)
  1995
 70. Šušterčič D
  Določanje stopnje polimerizacije dentalnih kompozitnih materialov z elektronsko paramagnetno resonanco
  1994
 71. Štabuc-Šilih M
  Zdravljenje ruptur mrežnice z argonskim laserjem
  1993
 72. Ivanišević M
  Značenje argon laserske fotokoagulacije u liječenju dijabetičke makulopatije
  1991
 73. Luft M; Kurelac Z
  Argonski laser v terapiji glavkoma
  [Argon laser in glaucoma therapy]
  1988
 74. Stirn-Kranjc B; Boljka-Kolar M; Zupan M
  Argon laserska iridotomija
  [Argon laser iridotomy]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics