biomedicina slovenica


"ARTERIOGRAPHY" : 37

 1. Dvoršak Benjamin; Kanič Vojko; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Ascorbic acid for the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography in patients with chronic renal impairment
  2013
 2. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Flis Vojko
  Akutna ishemija uda
  [Acute limb ischaemia]
  2009
 3. Kralj Miha; Djekić Bernarda; Kvas Andreja
  Zdravstvena nega bolnika ob koronarografiji ter primarni perkutani koronarni intervenciji
  [Nursing care at coronary arteriography and at primary percutaneous coronary intervention]
  2008
 4. Dolenc Jure; Geršak Borut
  Moderna obravnava anevrizem poplitealne arterije
  [Modern approach to popliteal artery aneurysms]
  2007
 5. Flis Vojko; Tomažič Tomaž
  Zapletene poškodbe žilja spodnjih udov pri otrocih
  [Complex vascular injuris of lower limbs in children]
  2007
 6. Lobnik Anton; Šuran David; Sinkovič Andreja
  Sindrom Tako-tsubo pri bolnikih, zdravljenih v Splošni bolnišnici Maribor v letih 2004-2006
  [Syndrome Tako-tsubo in patients treated in General Hospital Maribor in 2004-2006]
  2007
 7. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Nikša; Krolo Ivan
  Partial subclavian steal syndrome in congenitally anomalous subclavian artery
  [Sindrom kraje krvi pri prirojeni anomaliji podključnične arterije]
  2006
 8. Samsa Nina; Šegš-Rozina Blanka; Pajk Franci
  Multidisciplinaren pristop pri akutni obravnavi šokiranega bolnika
  [Multidisciplinary approach to injured patient in hypovolemic shock]
  2006
 9. Šeruga Tomaž
  Predoperativno zdravljenje tumorjev jugularnega glomusa z embolizacijo
  2006
 10. Flis Vojko; Mrdža Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Miksič Kazimir
  Akutna ishemija udov
  [Acute ischaemia of the limbs]
  2006
 11. Černe Andreja; Kranjec Igor
  Atherosclerotic burden in coronary and peripheral arteries in patients with first clinical manifestation of coronary artery disease
  2002
 12. Popova Ljubomira; Hadjidekova Valeria; Karadjov Georgy; Agova Savina; Traskov Danail; Hadjidekov Vassil
  Cytogenetic analysis of peripheral blood lymphocytes after arteriography (exposure to x-rays and contrast medium)
  [Citogenetska analiza limfocitov v periferni krvi po kontrastni arteriografiji]
  2005
 13. Kuhelj Dimitrij; Zdešar Urban; Šurlan Miloš; Ključevšek Tomaž; Popovič Peter; Stankovič Milenko; Berden Pavel; Kunst Tomaž; Salapura Vladka; Klančar Janez; Vrtovec Matjaž; Klavžar Marko
  Je izpostavljenost bolnika sevanju višja pri računalniški tomografski angiografiji kot pri digitalni subtrakcijski angiografiji medeničnih in perifernih arterij?
  2005
 14. Popovič Peter; Šurlan Miloš; Brenčič Erika
  Radiološko angiografska diagnostika in vodenje jetrnih tumorjev
  2003
 15. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Renal transplant artery stenosis
  2003
 16. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 17. Salapura Vladimira; Šurlan Miloš; Blinc Aleš; Popovič Peter
  Ohranitev uda in preživetje pri bolnikih s sladkorno boleznijo in ishemijo spodnjih okončin
  [Limb salvage and survival in diabetic patients with lower limb ischemia]
  2001
 18. Ružič-Medvešček Nadja
  Indikacije za hospitalizacijo bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem
  [Indications for hospitalization of patient with congesive heart failure]
  2001
 19. Tetičkovič Erih
  Tridimenzionalna ultrasonografija v nevrologiji
  [Three-dimensional ultrasonography in neurology]
  2001
 20. Starc R
  Disadvantages and limitations of coronary arteriography by trans-catheter interventions
  1998
 21. Černe Darko; Kaplan-Pavlovčič Staša; Kranjec Igor; Jurgens Gunther
  Mildly elevated serum creatinine concentration correlates with the extent of coronary atherosclerosis
  2000
 22. Miksić K; Flis V; Pavlovič M; Mrdja B
  Arteriographic inoperability in chronic critical leg ischemia, when is surgical revision of occluded popliteal artery worth a trial?
  2000
 23. Miksić Kazimir; Flis Vojko; Pavlović Milan; Tetičković Erih
  Carotid body tumour surgery: a report of seven patients
  2000
 24. Černe Darko; Kaplan-Pavlovčič Staša; Kranjec Igor; Jurgens Gunther
  Mildly elevated serum creatinine concentration correlates with the extent of coronary atherosclerosis
  2000
 25. Pirc Jelka
  Brachial plexus block for upper extremity arteriography
  1996
 26. Lakin Paul C; Pavčnik Dušan; Bloch Robert D; Uchida Barry T; Corless Christopher L; Timmermans Hans A
  Percutaneous transjugular kidney biopsy in swine with use of a side-cutting needle with a blunt-tipped stylet
  1999
 27. Cijan Andrej
  Prirojene arteriovenske koronarne fistule
  [Congenital coronary artery fistulae]
  1999
 28. Starc Rado
  Advantages and disadvantages of coronary arteriography by trans-catheter endovascular interventions
  1998
 29. Klokočovnik Tomislav
  Kirurško zdravljenje iliakalnih anevrizem: prikaz primera
  [Surgical reconstruction iliac aneurysm: case report]
  1998
 30. Geršak B; Smrkolj V; Gabrijelčič T
  Erfolgreiche chirurgische Revaskularisation nach 18stuendiger Ischaemie unterhalb des Knies infolge eines vollstaendigen Abrisses der A. politea
  [Successful surgical revasculatization after 18-h ischemia below the knee as a result of complete abruptio of the popliteal artery]
  1997
 31. Hojs R
  Testi v diagnostiki renovaskularne hipertenzije
  [Tests for the diagnosis of renovascular hypertension]
  1995
 32. Schara K
  Vpliv periferne arterijske bolezni in periferne nevropatije na uspešnost rekonstrukcije "diabetične noge"
  1995
 33. Žajdela Z; Čerk M
  Interdisciplinarno zdravljenjen hemangiomov maksilofacialne regije
  [Interdisciplinary treatment of haemangiomas in the maxillofacial region]
  1995
 34. Poredoš P; Videčnik V; Šurlan M; Miklavčič L
  Local treatment of pripheral arterial occlusion disease with streptokinase and plasminogen
  1986
 35. Logar D; Rozman B; Vizjak A; Ferluga D; Mulder AH; Kallenberg CG
  Arteritis of both carotid arteries in a patient with focal, crescentic glomerulonephritis and anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies
  1994
 36. Pavčnik D; Šurlan M; Obrez I
  Arteriografija malignih tumorjev mehkih tkiv
  [Arteriography in neoplasms of soft tissues]
  1989
 37. Miksić K; Novak B
  Profunda femoris revascularization in limb salvage
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics