biomedicina slovenica


"ASCITES" : 82

 1. Cary Daniele C.; Fujinaga Koh; Peterlin Matija Boris
  Euphorbia kansui reactivates latent HIV
  2016
 2. Kobal Borut; Jakimovska Marina; Cvjetičanin Branko; Barbič Matija; Meglič Leon; Verdenik Ivan; Černe Katarina
  Circulating SVCAM-1 concentration in advanced ovarian cancer patients
  2013
 3. Jakimovska Marina; Černe Katarina; Verdenik Ivan; Kobal Borut
  Circulating serum sVCAM-1 concentration in advanced ovarian cancer patients: correlation with concentration in ascites
  2014
 4. Gutnik Helena
  Carcinoma cells in ascitic fluid
  [(Ascites carcinomatosa)]
  2013
 5. Jakimovska Marina; Černe Katarina; Verdenik Ivan; Kobal Borut
  Circulating serum sVCAM-1 concentration inadvanced ovarian cancer patients
  2013
 6. Gutnik Helena
  Ascites s karcinomskimi celicami
  [(Ascites carcinomatosa)]
  2012
 7. Lebič-Belcijan Neža; Strojan-Fležar Margareta; Jeruc Jera
  Cytomorphological findings of plasmacytoid variant of urothelial carcinoma in urine and ascitic fluid samples: report of two cases
  [Citomorfološke značilnosti plazmacitoidne variante uroteljskega karcinoma v vzorcih urina in ascitesa: prikaz dveh primerov]
  2012
 8. Černe Katarina; Bačnik Ana; Galič-Jerman Katarina; Kobal Borut
  Soluble osteopontin concentrations in serum and ascites of women with advanced serous ovarian cancer
  2012
 9. Hafner Matjaž
  Ascites pri jetrni cirozi
  2011
 10. Jakimovska Marina; Kobal Borut; Vrhkar Nataša
  Vloga laparoskopije pri kirurški obravnavi karcinoma ovarija
  [The role of laparoscopy in surgical management of ovarian cancer]
  2009
 11. Marčec Mateja
  Zasevanje raka endometrija v področne bezgavke
  2007
 12. Auersperg Marija; Pogačnik Ana; Kloboves-Prevodnik Veronika; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Schedule-dependency of doxorubicin and vinblastine in EAT tumours in mice
  [Pomen različnih shem zdravljenja z deksorubicinom in vinblastinom na EAT tumorjih pri miših]
  2006
 13. Hafner Matjaž
  Uporaba humanih albuminov v hepatologiji
  2005
 14. Knežević Vladimir; Poljak Mario; Bradamante Želimir; Šerman Draško; Levak-Švajger Božica; Švajger Anton
  Yolk sac carcinoma derived from the rat epiblast as a renal isograft
  2005
 15. Hafner Matjaž
  Hepatorenal syndrome
  2004
 16. Popovič P; Šurlan M
  Portalna hipertenzija in transjugularni intrahepatični portosistemski odvod (TIPS)
  2004
 17. Oršolić Nada; Kosalec Ivan; Bašić Ivan
  Zaščitna vloga vodne raztopine propolisovega derivata in njegovih polifenolnih sestavin pri ascitnem tumorju
  [Protective role of water soluble derivative of propolis and its polyphenolic compounds against ascites tumor]
  2004
 18. Popovič Peter; Šurlan Miloš
  Transjugularni intrahepatični portosistemski odvod (TIPS)
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS)]
  2004
 19. Clark Jeanne M; Diehe Anna Mae
  Nealkoholna maščobna degeneracija jeter: slabo razpoznan primer kiptogene ciroze
  [Nonalcoholic fatty liver disease: an underrecognized cause of cryptogenic cirrhosis]
  2003
 20. Potrč Stojan; Skalicky Marjan; Kavalar Rajko; Gajzer Borut
  Vloga endoultrazvoka želodca v zamejitvi raka želodca
  [The role of endosonography in gastric cancer staging]
  2003
 21. Hafner Matjaž
  Treatment of ascites in patients with cirrhotic liver
  2003
 22. Cesar Simona; Potočnik Nejka; Starc Vito
  Left ventricular end-diastolic pressure-volume relationship in septic rats with open thorax
  2003
 23. Čemažar Maja; Auersperg Marija; Ščančar Janez; Srebotnik-Kirbiš Irena; Pogačnik Ana; Serša Gregor
  Schedule-dependent interaction between vinblastine and cisplatin in Ehrlich ascites tumor in mice
  2002
 24. Hafner Matjaž
  Ascites - priporočila za zdravljenje
  [Ascites - guidelines for treatment]
  2002
 25. Plaxe SC; Christen RD; O'Quigley J; Braly PS; Freddo JL; McClay E; Heath D; Howell SB
  Phase I and pharmacokinetic study of intraperitoneal topotecan
  1998
 26. Knafelc Nataša
  Zdravstvena nega in ukrepi pri gastrointestinalnih urgentnih stanjih
  2001
 27. Žakelj Vladimir
  Pankreatični ascites in veliki pankreatični eksudati v plevralni votlini - naše izkušnje s šestimi pacienti
  [Pancreatic ascites and thoracic fluid collections in pancreatic pseudocysts. Our experiences with six cases]
  1971
 28. Pohar Jože
  Klinično-kemijske preiskave telesnih tekočin: plevralni izliv, ascites, perikardialni izliv
  2001
 29. Godić Aleksandar
  Vpliv tumorske mase na učinek zdravljenja z virusom newcastleske bolezni
  [The influence of tumor mass on the effect of therapy with Newcastle disease virus]
  2001
 30. Kranjc Simona
  Vpliv elektroporacije na učinek kombiniranega zdravljenja eksperimentalnih tumorjev s cisplatinom in obsevanjem
  2001
 31. Skok Pavel
  Jetrna ciroza in zapleti
  [Liver cirrhosis and complications]
  2001
 32. Pirečnik Anita; Drolc Helena; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega bolnika z gastrointestinalnimi simptomi napredovalega raka
  2000
 33. Bren Andrej
  Zdravljenje z diuretiki
  2001
 34. Raišp I
  Študija o ascitesu
  1954
 35. Škrk J
  Dejavniki v karcinomskem ascitesu, ki vplivajo na transformacijo normalnih celic in vitro
  1985
 36. Sedmak B; Škrk J; Lebez D
  Antitumor activity of cytolysin on Ehrlich ascites tumor in vivo
  1985
 37. Škrk J; Suhar A; Schauer P; Turk V
  Dejavniki v ascitesu rakavih bolnikov, ki vplivajo na transformacijo normalnih celic in vitro
  1981
 38. Škrk J; Schauer P; Suhar A; Batista U; Fras P; Kotnik L; Likar M; Filipič B; Turk V; Marolt F; Mačkovšek M; Krešl G; Pogačnik A
  Dejavniki v ascitesu rakavih bolnikov, ki vplivajo na transformacijo normalnih celic in vitro
  1982
 39. Batista U; Korbelik M; Sever J; Škrk J
  Poskus primerjave in vitro značilnosti malignega ascitesa pri karcinomu ovarija s kliničnim stanjem bolnic
  1983
 40. Škrk J; Suhar A; Schauer P; Fras PA; Turk V; Likar M
  Biološka in biokemična karakterizacija ascitesa pri karcinomu ovarija
  1983
 41. Štiblar-Martinčič D; Kališnik M; Zorc-Pleskovič R
  VPLIV PRESAJENEGA EHRLICHOVEGA ASCITESNEGA TUMORJA IN OBSEVANJA NA MIKROSKOPSKO ZGRADBO MIŠJE BEZGAVKE
  1980
 42. Cerar A
  PATOMORFOLOŠKA ANALIZA VZROKA SMRTI PRI MIŠI PO PRESADITVI EHRLICHOVEGA ASCITESNEGA TUMORJA V TREBUŠNO VOTLINO
  1979
 43. Kališnik M; Vraspir-Porenta O; Logonder-Mlinšek M; Zorc M; Pajntar M
  STRESS AND EHRLICH ASCITES TUMOR IN MOUSE
  1979
 44. Cerar A; Kališnik M
  ANALIZA SOLIDNE FAZE EHRLICHOVEGA ASCITESNEGA TUMORJA (EAT) MIŠI PO INTRAPERITONEALNI PRESADITVI RAZLIčNEGA ŠTEVILA TUMORSKIH CELIC
  1979
 45. Klemenčič E
  Odgovor priželjca na psihosomatski stres pri miši: primerjava z učinkom presadka Ehrlichovega ascitesnega tumorja in ionizirajočega obsevanja
  1978
 46. Zorc M; Kališnik M; Štiblar D
  UTJECAJ PSIHOSOMATSKOG STRESA I PRESA"ENOG EHRLICHOVOG ASCITESNOG TUMORA NA SUPRARENALNU žLEZDU MIŠA SOJA CBA
  1978
 47. Vraspir-Porenta O; Kališnik M; Pleskovič-Zorc R
  UTICAJ PSIHOSOMATSKOG STRESA I EHRLICHOVOG ASCITESNOG TUMORA (EAT) NA JAJNIKE KOD MIŠEVA
  1977
 48. Logonder-Mlinšek M; Kališnik M; Štiblar D
  UTICAJ PSIHOSOMATSKOG STRESA I PRESA"ENOG EHRLICHOVOG ASCITESNOG TUMORA NA ŠTITNJAčU MIŠEVA
  1977
 49. Logonder-Mlinšek M; Kališnik M; Štiblar D
  THE EFFECT OF PSYCHOSOMATIC STRESS AND TRANSPLANTED EHRLICH'S ASCITES TUMOR ON THE THYROID GLANDS OF MICE
  1977
 50. Tekavčič E; Škrk J; Suhar A; Lebez D
  PROTEOLYTIC ACTIVITY IN LIVER CELLS FROM MOUSE, RAT, EHRLICH ASCITES CARCINOMA BEARING MOUSE AND IN EHRLICH ASCITES CARCINOMA CELLS
  1976
 51. Tekavčič E; Škrk J; Suhar A; Lebez D
  PROTEOLYTIC ACTIVITY IN LIVER CELLS FROM MOUSE, RAT, EHRLICH ASCITES CARCINOMA BEARING MOUSE AND IN EHRLICH ASCITES CARCINOMA CELLS
  1976
 52. Pajntar M; Zorc M; Kališnik M; Vraspir-Porenta O; Logonder-Mlinšek M
  UTICAJ PSIHIčKOG STRESA NA MIŠEVE SA INTRAPERITONEALNO PRESA"ENIM EHRLICHOVIM ASCITESNIM TUMOROM
  1976
 53. Šurlan Miloš; Jereb Janez
  Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
  [Trasjugularni intrahepatalni portosistemski šant (TIPS)]
  2000
 54. Takač I; Arko D; Gavrić V; Gorišek B; Vlaisavljević V
  Prediction of lymph node metastases in ovarian cancer by transvaginal ultrasound
  1999
 55. Markovič S
  Chronic liver patient in ICU
  1999
 56. Štepec Srečko
  Diagnostika in zdravljenje ascitesa pri jetrni cirozi
  1999
 57. Takač Iztok
  Napovedni dejavniki pri raku jajčnikov
  [Prognostic factors in ovarian cancer]
  1999
 58. Šurlan Miloš; Jereb Janez; Ključevšek Tomaž; Berden Pavel; Klančar Janez
  Transjugularni intrahepatalni portosistemski šant
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunt]
  1999
 59. Haroske G; Boecking A; Kayser K; Kunze KD; Meyer W; Oberholzer M
  Remote quantitation in DNA image cytometry
  1998
 60. Lake John R
  Transjugular intrahepatic portosystemic stent shunts (TIPS)
  1998
 61. Borisov AE; Zemlianoy VP; Levin LA; Kashchenko VA; Semenov VA; Baydo SV; Kuvandikov NH
  The permanent vena cava balloon placement for ascites in cirrhosis
  1997
 62. Takač Iztok
  Role of preoperative transvaginal sonography, color flow imaging and Doppler waveform analysis in predicting lymph node metastases in patients with ovarian cancer
  1998
 63. Štepec Srečko
  Ascites
  1998
 64. Milanez Tomaž; Košak Robert; Cerar Anton
  Effect of the type of application of Newcastle disease virus on the Ehrlich ascites tumor
  1996
 65. Ribnikar Mojca; Štepec Srečko; Križman Igor
  Spontani bakterijski peritonitis - pogost in večkrat neprepoznan zaplet pri bolnikih z dekompenzirano jetrno cirozo
  [Spontaneus bacterial peritonitis - frequent and often unidentified complication in patients with decompensated liver cirrhosis]
  1996
 66. Cerar A; Matjašič M; Kališnik M; Stare J
  Effect of multiple applications of Newcastle disease virus on the inhibition of Ehrlich ascites tumor
  [Učinek večkratnih aplikacij virusa Newcastleske bolezni na zaviralno rast Ehrlichovega ascitesnega tumorja]
  1995
 67. Kaplan-Pavlovčič Staša
  The kidney in liver disease
  1993
 68. Štepec S
  Dieta pri bolnikih z jetrno cirozo
  1994
 69. Štepec S
  Ascites
  1994
 70. Štepec S
  Dekompenzirana jetrna ciroza
  1993
 71. Štepec S
  Portosistemska ancefalopatija
  1993
 72. Lah TT; Kokalj-Kunovar M; Kastelic L; Babnik J; Štolfa A; Rainer S; Turk V
  Cystatins and stefins in ascites fluid from ovarian carcinoma
  1991
 73. Sabljar-Matovinović M; Rončević T
  Smetnje hidracije organizma, edemi, ascites
  1991
 74. Petrovec M
  Vpliv različnega števila podkožno presajenih celic Ehrlichovega acsitesnega tumorja na razvoj tumorja
  [The influence of different doses of subcutaneously transplanted Ehrlich ascites tumor cells on the development of the tumor]
  1992
 75. Radosavljević G; Nedeljković B; Perišić M; Stojčić V; Kačar V
  Pseudomiksom pleure i peritoneuma
  [Pleural and peritoneal pseudomyxoma]
  1991
 76. Štepec S; Križman I
  Zdravljenje dekompenzirane jetrne ciroze
  [Treatment of decompensated liver cirrhosis]
  1991
 77. Štepec S; Križman I
  Zdravljenje portosistemske encefalopatije in ascitesa pri bolnikih z napredovalo jetrno cirozo
  [Treatment of portosystemic encephalopathy and ascites in patients with advanced liver cirrhosis]
  1991
 78. Cerar A
  Vpliv nekaterih virusov na "in vivo" rast malignega tumorja miši
  [The effect of some viruses on the "in vivo" growth of a malignant tumor of mice]
  1990
 79. Radunović N; Lazarević B; Plećaš D; Popović M; Pilić Ž; Antonović O
  Iskustvo u tretmanu teških oblika Rh izoimunizacija nakon uradjenih 100 intrauterinih intravaskularnih transfuzija
  1990
 80. Jesenovec N
  Izbor postopkov za odkrivanje bolezni trebušne slinavke
  [Selection of diagnostic methods in pancreatic diseases]
  1987
 81. Sabljar-Matovinović M; Škegro D; Čerlek S
  Reaktivnost reninskog-angiotenzinskog sustava u bolesnika s cirozom jetre i ascitesom
  1988
 82. Terlević E; Jerin L
  Eksudativni ascites u toku HBV infekcije
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics