biomedicina slovenica


"ASPIRATION" : 450

 1. Marc-Malovrh Mateja
  New developments in endobronchial ultrasound trans-bronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)
  2017
 2. Winkler Petr; Krupchanka Dzmitry; Roberts Tessa; Kondratova Lucie; Machů Vendula; Höschl Cyril; Sartorius Norman; Voren Robert van; Aizberg Oleg; Novak Šarotar Brigita
  A blind spot on the global mental health map
  2017
 3. Bugalho António; Rozman Aleš
  Endobronchial ultrasound
  2016
 4. Srebotnik-Kirbiš Irena; Strojan Fležar Margareta
  Cell count-based triaging of cytology samples for cell block preparation
  2016
 5. Pohar-Marinšek Živa; Klopčič Ulrika; Gašljević Gorana
  Ki-67 index on fine needle aspiration and surgical biopsy samples from breast carcinoma
  2016
 6. Klopčič Ulrika; Lavrenčak Jaka; Gašljević Gorana; Bračko Matej; Pohar-Marinšek Živa; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Grading of follicular lymphoma in cytological samples
  2016
 7. Borko Elko
  Utjecaj zaposlenosti na broj ranih komplikacija kod prekinuća trudnoće tehnikom vakuumske aspiracije
  1979
 8. Jereb Sara; Trotovšek Blaž; Škrbinc Breda
  Hepatic splenosis mimicking liver metastases in a patient with history of childhood immature teratoma
  2016
 9. Vlaisavljević Veljko
  Embryo transfer and luteal support in natural cycles
  2007
 10. Strojan Fležar Margareta; Kloboves-Prevodnik Veronika; Srebotnik-Kirbiš Irena; Strojan Primož
  Cutaneous squamous cell carcinoma metastatic to chronic lymphocytic leukaemia
  2006
 11. Brožič Andreja; Čemažar Maja; Kloboves-Prevodnik Veronika
  BCL-2 overexpression as a predictor of B-cell lymphomas in fine needle aspiration biopsy samples
  2015
 12. Brožič Andreja; Pohar-Marinšek Živa; Novaković Srdjan; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Inconclusive flow cytometric surface light chain results
  2015
 13. Spindler-Vesel Alenka; Pirc Nina; Visočnik Božidar; Markovič Božič Jasmina
  Pogostost zračne embolije in zapleti po operaciji pri nevrokiruških posegih v sedečem položaju
  [Incidence of venous air emolism and postoperative complications in neurosurgery in sitting position]
  2015
 14. Svetina Saša; Kokot Gašper; Švelc Tjaša; Žekš Boštjan; Waugh Richard E.
  A novel strain energy relationship for red blood cell membrane skeleton based on spectrin stiffness and its application to micropipette deformation
  2015
 15. Glogovšek Martin; Gaberšček Simona; Zorman Milan
  A simple graphical quantitative analysis of ultrasonography images to decide when to perform fine needle aspiration biopsy in diagnosing malignancy in solid thyroid nodiles?
  2015
 16. Strojan Fležar Margareta; Srebotnik-Kirbiš Irena; Strojan Primož
  Radiosensitivity of neck metastases from squamous cell carcinoma of the head and neck assessed by immunocytochemical profiling of fine-needle aspiration biopsy cell specimens
  2009
 17. Pohar-Marinšek Živa
  Difficulties in diagnosing small round cell tumours of childhood from fine needle aspiration cytology samples
  2008
 18. Strojan Fležar Margareta
  Diagnostika zasevkov na vratu z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo
  [Diagnostics of metastases to the neck with fine-needle aspiration biopsy]
  2012
 19. Srebotnik-Kirbiš Irena; Us-Krašovec Marija; Pogačnik Ana; Strojan Fležar Margareta
  Optimization and validation of immunocytochemical detection of oestrogen receptors on cytospins prepared from fine needle aspiration (FNA) samples of breast cancer
  2014
 20. Perić Barbara; Pohar-Marinšek Živa; Škrbinc Breda; Marolt-Mušič Maja; Žagar Ivana; Hočevar Marko
  A patient with a painless neck tumour revealed as a carotid paraganglioma
  2014
 21. Klopčič Ulrika; Nolde Nataša; Lamovec Janez; Luzar Boštjan
  Correlation between estrogen and progesterone receptor status in fine-needle aspiration biopsies and surgically resected specimens in 74 breast cancer patients
  2008
 22. Gutnik Helena; Strojan Fležar Margareta
  Endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration for assessment of gastrointestinal lesions
  2013
 23. Gutnik Helena; Strojan Fležar Margareta; Ovčak Zdenka; Pižem Jože
  Benign renal tumors mimicking malignancy in fine needle aspiration biopsy samples
  2010
 24. Galič-Jerman Katarina; Kobal Borut; Jakimovska Marina; Verdenik Ivan; Černe Katarina
  Control values of ovarian cancer tumor markers and standardisation of a protocol for sampling peritoneal fluid and performing washing during laparoscopy
  2014
 25. Petrič Rok; Bešič Hana; Bešić Nikola
  Preoperative serum thyroglobulin concentration as a predictive factor of malignancy in small follicular and Hurthle cell neoplasms of the thyroid gland
  2014
 26. Starc Tina; Salihagić Sabina
  Ultrazvočno vodena tanko-igelna aspiracijska biopsija vratu
  [Ultrasound-guided fine-needle aspiration of neck]
  2008
 27. Blondeau K.; Orel Rok; Brecelj Jernej
  Characteristics of gastroesophageal reflux and potential risk of gastric content aspiration in children with cystic fibrosis
  2010
 28. Vahčič Mija; Repe Iza; Škerjanec Hodak Alenka
  Simulacijsko učenje aspiracije skozi umetno diahlno pot pri mehansko predihavanem pacientu
  [Simulation learning of aspiration of a mechanically ventilated patient through an artificial airway]
  2014
 29. Strojan Fležar Margareta; Gutnik Helena; Pižem Jože; Ovčak Zdenka; Volavšek Metka
  Cyto-histopathological correlation in kidney tumor patology. Case presentation
  [Cito-histopatološka korelacija v patologiji tumorjev ledvice. Prikazi primerov]
  2013
 30. Sever Matjaž; Podgornik Helena; Mlakar Uroš; Černelč Peter
  Lastnosti bolnikov z mielodisplastičnim sindromom in njihova obravnava na kliničnem oddelku za hematologijo, UKC Ljubljana, v obdobju 2008-2012
  [Myelodysplastic syndrome patient characteristics and treatment at University medical center Ljubljana between 2008-2012]
  2012
 31. Donik Barbara; Lorber Mateja; Kegl Barbara
  Možnosti razvoja karierne poti na področju raziskovanja v zdravstveni negi
  [Career development opportunities in nursing research]
  2013
 32. Strojan primož; Ferlito Alfio; Langendijk Johannes A; Corry June
  Contemporary management of lymph node metastases from an unknown primary to the neck: II. a review of therapeutic options
  2013
 33. Klopčič Ulrika; Kloboves-Prevodnik Veronika; Lavrenčak Jaka; Gašljević Gorana; Bračko Matej
  Grading of follicular lymphoma in fine needle aspiration biopsy samples
  [Določanje gradusa folikularnega limfoma na vzorcih tankoigelne aspiracijske biopsije]
  2012
 34. Pogačnik Ana; Tošović Zdravko
  Experiences with endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration biopsies at the Institute of Oncology, Ljubljana
  [Izkušnje Onkološkega inštituta Ljubljana z endoskopskimi ultrazvočno vodenimi aspiracijskimi biopsijami s tanko iglo]
  2012
 35. Balevski Igor
  Vpliv obsega krvnega strdka pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom z dvigom veznice ST na uspešnost primarne perkutane koronarne intervencije s hkratno koronarno aspiracijo
  [The impact of coronary thrombus extent on the outcome of the primary percutaneous coronary intervention with thrombus aspiration in patients with acute myocardial infarction with ST-segment elevation]
  2012
 36. Trebše Richard
  The diagnostic protocol for evaluation of periprosthetic joint infection
  2012
 37. Selič Polonađ
  Nove možnosti strokovnega razvoja ta medicinske sestre v anesteziji
  [New possibilities for professional role development in nurse anaesthesia]
  2012
 38. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  Technique modifications for reducing the risks from amniocentesis or chorionic villus sampling: intervention review
  2012
 39. Mendenhall William M.; Strojan Primož
  Cutaneous head and neck basal and squamous cell carcinomas with perineural invasion
  2012
 40. Bešlić Šerif; Žukić Fuad; Milišić Selma
  Percutaneous transthoracic CT guided biopsies of lung lesions; fine needle aspiration biopsy versus core biopsy
  [Perkutane CT vodene biopsije pljučnih lezij - primerjava tankoigelnih in histopatoloških biopsij]
  2012
 41. Pilko Gašper; Žgajnar Janez; Mušič Maja; Hočevar Marko
  Lower tumour burden and better overall survival in melanoma patients with regional lymph node metastases and negative preoperative ultrasound
  [Manjše tumorsko breme in boljše celokupno preživetje pri bolnikih z melanomom, ki so imeli zasevke v področnih bezgavkah in negativno predoperativno preiskavo z ultrazvokom]
  2012
 42. Kern Izidor; Gabrič Simona; Triller Nadja; Požek Igor
  Telecytology for rapid assessment of cytological specimens
  2012
 43. Švelc Tjaša; Svetina Saša
  Stress-free state of the red blood cell membrane and the deformation of its skeleton
  2012
 44. Strojan-Fležar Margareta; Gutnik Helena; Jeruc Jera; Srebotnik-Kirbiš Irena
  Typing of renal tumors by morphological and immunocytochemical evaluation of fine needle aspirates
  2011
 45. Gutnik H; Strojan-Fležar M
  Fine needle aspiration of epithelioid hemangioendothelioma of liver: a case report
  2011
 46. Čižek-Sajko Mojca; Vlaisavljević Veljko
  Determination of criteria for the assessment of embryo quality with good implantation predictability on a model of unstimulated in vitro fertilization cycles - Prediction of implantation in unstimulated cycles
  [Določitev meril za ocenjevanje kakovosti zarodka z možnostjo napovedovanja ugnezditve na modelu nespodbujenih ciklih zunajtelesne oploditve - napovedovanje ugnezditve pri nespodbujenih ciklih]
  2011
 47. Hajdinjak Tine; Unuk Sibila
  Perirenalni absces: pregled literature in prikaz primera
  [Perirenal abscess: literature review and case report]
  2011
 48. Alibegović A; Čolnik M; Kocijančič B
  Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): two case reports with fatal complications
  2011
 49. Rijavec Matija; Šilar Mira; Triller Nadja; Kern Izidor; Čegovnik Urška; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Expressions of topoisomerase IIalpha and BCRP in metastatic cells are associated with overall survival in small cell lung cancer patients
  2011
 50. Balevski Igor; Čižek-Sajko Mojca; Kanič Vojko; Noč Marko
  Catheter aspiration in ST-elevation myocardial infarction and different extent of coronary thrombus
  2011
 51. Strojan-Fležar Margareta; Lavrenčak Jaka; Žganec Mario; Strojan Primož
  Image cytometric nuclear texture features in inoperable head and neck cancer: a pilot study
  [Slikovnocitometrične jedrne značilke pri neoperabilnem raku glave in vratu: pilotna raziskava]
  2011
 52. Vesnaver Aleš; Višnar-Perovič Alenka; Černelč Bojana
  Treatment of deep vascular lesions using ultrasound-guided Intralesional laser photocoagulation
  2010
 53. Lumi Xhevat; Irman-Grčar Irena
  25-gauge brezšivna vitrektomija
  [25-gauge sutureless vitrectomy]
  2010
 54. Požek Igor; Rozman Aleš
  Lung cancer seeding along needle track after CT guided transthoracic fine-needle aspiration biopsy - case report
  [Zasevki pljučnega raka v punkcijskem kanalu po CT vodeni transtorakalni tankoigelni aspiracijski biopsiji - prikaz primera]
  2010
 55. Popovič Peter; Kuhelj Dimitrij; Bunc Matjaž
  Superior mesenteric artery embolism treated with percutaneous mechanical thrombectomy
  2011
 56. Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  The use of pentoxifylline for triggering the movement of testicular sperm before their use in intracytoplasmic sperm injection in men with azoospermia
  2010
 57. Fležar Margareta; Srebotnik-Kirbiš Irena; Šurlan Popovič Katarina; Strojan Primož
  Radiosensitivity of squamous cell carcinoma metastases to the neck assessed by immunocytochemical profiling of fine-needle aspiration biopsy cell specimens: a pilot study
  2009
 58. Terčič Dunja; Trebše Rihard
  Analiza periprotetičnega punktata v diagnostiki okužbe umetnih sklepov
  [Analysis of periprosthetic aspirate in the diagnosis of prosthetic joint infection]
  2009
 59. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract]
  2009
 60. Fokter Samo K.; Repše-Fokter Alenka; Takač Iztok
  Femoral neuropathy secondary to total hip arthroplasty wear debris
  2009
 61. Dajčman Davorin
  Vloga gastrointestinalne endoskopije pri obravnavi raka trebušne slinavke
  [The role of gastrointestinal endoscopy in the evaluation of pancreatic malignancy]
  2009
 62. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Vloga endosonografsko (EUZ) vodene tankoigelne biopsije pri boleznih zgornjih prebavil
  [The importance of endosonographically (EUS) guided fine-needle aspiration biopsy in diseases of the upper gastro-intestinal tract]
  2009
 63. Grošičar Janja; Sok Mihael
  Pljučni zasevki
  [Pulmonary metastasis]
  2009
 64. Stopar-Pinterič Tatjana
  Področna anestezija v porodništvu
  [Regional anaesthesia in obstetrics]
  2009
 65. Volavšek Metka; Lamovec Janez; Popović Mara
  Extraneural metastases of anaplastic oligodendroglial tumors
  2009
 66. Klopčič Ulrika; Lamovec Janez; Luzar Boštjan
  Fine needle aspiration biopsy of primary breast myxofibrosarcoma: a case report
  2009
 67. Pogačnik Ana; Fležar Margareta; Rener Miljeva
  Ultrasonographically and stereotactically guided fine-needle aspiration cytology of non-palpable breast lesions: cyto-histological correlation
  2008
 68. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Endoskopsko - ultrazvočno vodena tankoigelna biopsija - naše prve izkušnje
  [Endoscopic ultrasound guided fine-needle aspiration biopsy - our first experiences]
  2009
 69. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Diagnostika in zdravljenje zastrupitev z organskimi topili
  [Diagnostics and Treatment of Organic Solvents Poisoning]
  2009
 70. Roškar Zdravko; Umek Bradač Stanislava; Miksić Mirjana; Kanič Zlatka; Pogorevc Robert; Homšak Matjaž
  Slikovna diagnostika obolenj pljuč in prsnega koša v enoti za intenzivno terapijo otrok
  [Diagnostic imaging procedures for lung and chest diseases in the paediatric intensive care unit]
  2009
 71. Strojan-Fležar M; Srebotnik-Kirbiš I
  Identification of carcinoma origin by thyroid transcription factor-1 immunostaining of fine needle aspirates of metastases
  2009
 72. Rukelj M; Marinšek M
  Experiences with closed system of aspiration
  2008
 73. Djerzić Amra; Hočevar Alojzija; Koželj Matjaž
  Jetrni absces in ehinokokoza
  [Liver abscess and echinococcosis]
  2006
 74. Kranjec Igor; Černe Andreja; Noč Marko
  Ephedrine-induced acute myocardial infarction in a young athlete: a case of thrombus management
  2009
 75. Pohar-Marinšek Ž
  Diagnostic difficulties in fine needle aspiration cytology of small round cell tumors of childhood
  2007
 76. Pogačnik Ana; Fležar Margareta
  Diagnostic accuracy of ultrasonographically and stereotactically giuded fine-needle aspiration biopsy of the nonpalpable breast lesions
  2005
 77. Kocijančič Igor; Kocijančič Ksenija
  CT-guided percutaneous transthoracic needle biopsy of lung lesions ‐ 2-year experience at the Institute of radiology in Ljubljana
  [CT- perkutana transtorakalna tankoigelna biopsija pljučnih sprememb. Dvoletne izkušnje na Kliničnem inštitutu za radiologijo v Ljubljani]
  2007
 78. Žgajnar J; Perhavec Andraž; Hočevar Marko; Podkrajšek Maja; Hertl K; Frković-Grazio Snježana; Pohar Maja; Bešić Nikola
  Low performance of the MSKCC nomogram in preoperatively ultrasonically negative axillary lymph node in breast cancer patients
  2007
 79. Kukovič Aleš; Kocijančič Ksenija; Kocijančič Igor
  Biopsije sprememb v trebuhu pod CT kontrolo
  [CT guided aspiration biopsies of abdominal lesions]
  2006
 80. Podkrajšek Maja
  Ultrazvočna preiskava pazduhe pri zamejitvi bolezni bolnic z rakom dojk
  2007
 81. Štupnik Tomaž; Vidmar Stanko
  Pomen zmrzlega reza pri operacijah benigne golše
  [Role of frozen section in surgery of benign thyroid]
  2007
 82. Dajčman Davorin
  Avtoimuni pankreatitis
  [Autoimmune pancreatitis]
  2007
 83. Ocvirk Janja; Šeruga Boštjan
  Paratesticular adenocarcinoma: unusual presentation of metastasis of pancreatic cancer
  [Paratestikularni žlezni rak - neobičajna oblika zasevka raka trebušne slinavke]
  2007
 84. Lorenčič-Robnik Slavica; Lušicky Mojca; Reberšek-Gorišek Jelka; Mueller-Premru Manica; Štorman Alenka; Štrumbelj Iztok; Drinovec Bojan; Grmek-Košnik Irena; Fišer Jerneja; Harlander Tatjana
  Okužbe z bakterijo Listeria monocytogenes pri materah in novorojencih
  [Listeria monocytogenes - infections in pregnant women and newborns]
  2006
 85. Grisold W; Galvin R; Lisnic V; Lopes-Lima J; Mueller E; Oberndorfer S; Vodušek DB
  One Europe, one neurologist?
  2007
 86. Tamiolakis D; Antoniou C; Venizelos J; Lambropoulou M; Alexiadis G; Ekonomou C; Tsiminikakis N; Alifieris E; Papadopoulos N; Konstandinidis T
  Papillary thyroid carcinoma metastasis most probably due to fine needle aspiration biopsy: a case report
  2006
 87. Tomaževič T; Meden-Vrtovec H; Virant-Klun I; Geršak K; Požlep B
  Uniltaeral early timed follicular aspiration (EFTA) 10-12 hours after HCG to prevent serious ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)
  2006
 88. Pavlica Z; Petelin M; Štiblar-Martinčič D; Nemec A; Nemec Al; Eržen D; Skalerič U
  Vnetni in imunski odgovor pri miši po peroralni okužbi s Porphyromonas gingivalis
  [Inflammatory and immune responses in mice after peroral infection with Porphyromonas gingivalis]
  2006
 89. Hribar Primož
  Aspiracijski sindrom
  2006
 90. Gazić Barbara
  Napovedni pomen citometrične meritve DNA v vzorcu aspiracijske biopsije raka dojke
  2006
 91. Felc Zlata; Bratanič Borut
  Kongenitalna in neonatalna tuberkuloza
  [Congenital and neonatal tuberculosis]
  2006
 92. Blazina Jerca; Kern Izidor; Požek Igor; Vidmar Stanko
  Pljučni hamartom
  [Pulmonary hamartoma]
  2006
 93. Ferlič Franc
  Nekirurško zdravljenje simptomatskih cist v jetrih
  [Nonsurgical treatment of symptomatic hepatic cyst]
  2006
 94. Terčelj Marjeta
  Hemoptoe: diagnostični postopki in zdravljenje
  [Hemaptoe: diagnostic procedures and therapy]
  2006
 95. Triller Nadja; Korošec Peter; Kern Izidor; Košnik Mitja; Debeljak Andrej
  Multidrug resistance in small cell lung cancer: expression of P-glycoprotein, multidrug resistance protein 1 and lung resistance protein in chemo-naive patients and in relapsed disease
  2006
 96. Žgajnar Janez; Hočevar Marko; Podkrajšek Maja; Hertl Kristijana; Frković-Grazio Snježana; Vidmar Gaj; Bešić Nikola
  Patients with preoperatively ultrasonically uninvolved axillary lymph nodes: a distinct subgroup of early patients
  2006
 97. Ahčan Uroš G
  Celostna obravnava opeklinskih poškodb
  2006
 98. Gazić Barbara; Pižem Jože; Us-Krašovec Marija
  Dilution effect of nontumor cells on flow cytometric DNA S-phase fraction in breast cancer fine needle aspirates
  2005
 99. Thomaidis V; Seretis K; Tamiolakis D; Papdopoulos N; Tsamis J
  Branchial cysts: a report of 4 cases
  2006
 100. Regvat Jurij; Osrajnik Ilonka
  Katastrofalna astma - prikaz primera
  [Catastrophic asthma - case report]
  2006

1 101 201 301 401  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics