biomedicina slovenica


"ASPIRIN" : 273

 1. Rondaij Tadej; Kropivšek Luka; Benedik Janez
  Aspirinska intoleranca
  2017
 2. Štabuc Borut; Gavrić Aleksandar
  Priprava bolnika na antikoagulantni ali antiagregacijski terapiji na kolonoskopijo
  [Anticoagulant and antiplatelet therapy in patients before colonoscopy]
  2016
 3. Eržen Renato; Šilar Mira; Bajrović Nisera; Rijavec Matija; Zidarn Mihaela; Korošec Peter
  Alternate regulation of cyclooxygenase-2 (COX-2) MRNA expression may predispose patients to aspirin-induced exacerbations
  2016
 4. Eržen Renato; Šilar Mira; Bajrović Nisera; Rijavec Matija; Zidarn Mihaela; Korošec Peter
  Alternate regulation of cyclooxygenase - 2 (COX - 2) MRNA expression may predispose patients to aspirin - induced exacerbations
  2016
 5. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 6. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja
  Do the effects of secondary prevention of cardiovascular events in PAD patients differ from other atherosclerotic disease?
  2015
 7. Sinkovič Andreja; Piko Nejc; Privšek Matevž; Markota Andrej
  Gender-related differences in patients with ST-elevation myocardial infarction
  2015
 8. Poredoš Pavel
  Antipatelets and PAD
  2014
 9. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja; Kalodiki E.; Andreozzi G.M.; Antignani Pier Luigi; Clement D.L.; Fareed Jawed; Fras Zlatko; Fletcher Jonathan A.; Griffin S. Michael
  Medical management of patients with peripheral arterial disease
  2015
 10. Poredoš Pavel
  Limited efficacy of aspirin in patients with peripheral arterial occlusive disease
  2014
 11. Poredoš Pavel
  The role of the antiplatelet drugs/therapy in CVS risk
  2013
 12. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja
  Is aspirin still the drug of choice for management the patients with PAD
  2013
 13. Rener-Primec Zvonka; Švigelj Viktor; Vesel Samo; Lovrič Dimitrij; Škofljanec Andreja
  Safe use of alteplase in a 10 months old infant with cardio-embolic stroke
  2013
 14. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja
  Is aspirin still the drug of choice for management of patients with peripheralarterial disease?
  2013
 15. Klemenc-Ketiš Zalika; Tomazin Iztok; Kersnik Janko
  HEMS in Slovenia: one country, four models, different quality outcomes
  2012
 16. Jezeršek Novaković Barbara
  Spremljamo mednarodne raziskave: zdravilo ponovno na tehtnici
  2012
 17. Jošt Maja
  Neželeni učinki analgetikov in prilagajanje protibolečinskega zdravljenja
  [Side effects of analgesics and titration of pain management]
  2012
 18. Demirozu Zumrut T; Radovančević Rajko; Hochman Lyone F; Gregorič Igor D; Letsou George V; Kar Biswajit; Bogaev Roberta C; Fraizer OH
  Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device
  2011
 19. Perko Denis; Zaletel Marjan
  Preventiva ishemične možganske kapi s protitrombotičnimi zdravili
  [The prevention of ischemic stroke with antithrombotic drugs]
  2012
 20. Korošec Peter; Tišler Urša; Bajrović Nissera; Šilar Mira; Mrhar Aleš; Košnik Mitja
  Acetylsalicylic acid-triggered 15-HETE generation by peripheral leukocytes for identifying ASA sensitivity
  2011
 21. Rotar-Pavlič Danica; Zelko Erika; Kersnik Janko; Lolić Verica
  Health beliefs and practices among Slovenian Roma and their response to febrile illnesses: a qualitative study
  [Stališča in ravnanje Romov v Sloveniji v zvezi z vročinskimi stanji: kvalitativna študija]
  2011
 22. Berger Jeffrey S
  Aspirin kot preventivno zdravljenje pri bolnikih z asimptomatsko boleznijo žil
  2010
 23. Nussenzveig Roberto H; Cortes Jorge; Sever Matjaž; Verstovsek Srdan
  Imatinib mesylate therapy for polycythemia vera: final result of a phase II study initiated in 2001
  2009
 24. Korošec Peter; Mavsar Nuša; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Mrhar Aleš; Košnik Mitja
  Basophil responsiveness and clinical picture of acetylsalicylic acid intolerance
  2011
 25. Tavčar Petra; Sonc Monika; Kmetec Vojko
  Problematika visokih odmerkov metotreksata pri onkoloških bolnikih
  2010
 26. Skok Pavel; Ćeranić Davorin
  Zaviralci protonske črpalke in antiagregacijska zdravila
  [Proton pump inhibitors and antiplatelet therapy]
  2010
 27. Bajrović N; Rijavec M; Šilar M; Košnik M; Korošec P
  COX-2 over-expression in aspirin-intolerant patients after positive aspirin provocation
  2010
 28. Poredoš P; Ježovnik MK
  Antiplatelet and antithrombotic treatment of patients with peripheral arterial disease
  2010
 29. Stegnar M
  Platelet function tests and resistance to antiplatelet therapy
  2010
 30. Šilar M; Rijavec M; Bajrović N; Košnik M; Korošec P
  COX-2 up-regulation after positive aspirin provocation
  2010
 31. Boršoš Imre
  Sindrom aspirinske intolerance
  2010
 32. Švajger Urban; Vidmar Alenka; Jeras Matjaž
  Niflumic acid renders dendritic cells tolerogenic and up-regulates inhibitory molecules ILT3 and ILT4
  2008
 33. Božič M; Rakuša M; Stegnar M
  Us biological variation of plateled function tests too high reliable detection of aspirin resistance?
  2007
 34. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice - prikaz primera
  [Alveolar hemorrhage after treatment with combined antiplatelet and anticoagulation therapy before and during primary coronary intervention in acute coronary syndrome with ST elevation - a case report]
  2009
 35. Vene Nina
  Učinkovitost aspirina v primarni preventivi srčno-žilnih bolezni
  2009
 36. Krevel Barbara; Šabovič Mišo
  Kako zagotoviti optimalen učinek aspirina?
  2009
 37. Šoštarič Maja; Mavri Alenka; Vene Nina; Poredoš Peter; Kodrič Nada
  Usmeritve za vodenje protitrombotičnega zdravljenja ob področni anesteziji
  [Management of antithrombotic therapy in patients undergoing regional anesthesia]
  2009
 38. Poredoš Pavel
  Low-dose aspirin for PAD patients
  2009
 39. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z neopioidnimi analgetiki
  [Poisoning with Nonopioid Analgesics]
  2009
 40. Božič-Mijovski M; Rakuša M; Stegnar M
  Variation in platelet function testing has a major influence on detection of aspirin resistance in healthy subjects
  2008
 41. Morgan Tina; Bajrović Nisera; Šilar Mira; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Aspirin-induced COX-2 overexpression in monocytes of aspirin-intolerant patients
  2009
 42. Morgan T; Bajrović N; Košnik M; Korošec P
  Aspirin induced COX-2 over-expression in monocytes of aspirin-intolerant patients
  2008
 43. Štabuc Borut; Brodnjak Anja
  Dileme in tveganja pri predpisovanju aspirina in NSAR pri bolnikih z ulkusno boleznijo
  [Dilemmas and risks in prescribing aspirin and NSAR to patients with ulcer disease]
  2008
 44. Balevski Igor; Kanič Vojko; Pagliaruzzi Mihael
  Antiagregacijsko zdravljenje po perkutanih posegih na srčnem žilju
  2008
 45. Čegovnik Urška
  Molekularni mehanizmi preobčutljivosti na aspirin
  2008
 46. Trdina Katarina; Kralj Jana; Černelč Peter
  Ocena trombocitne funkcije z merjenjem adhezije in agregacije trombocitov na polistirenski membrani pri bolnikih z esencialno trombocitemijo
  [Evaluation of platelet function by measuring platelet adhesion and aggregation on polystyrene surface in patients with essential thrombocythemia]
  2008
 47. Vene Nina
  Acetilsalicilna kislina in antiagregacijsko zdravljenje - kdaj?
  [When to use acetylsalicylic acid and antiaggregation therapy?]
  2008
 48. Farmakis D; Filippatos G; Lainščak M; Parissis JT; Anker SD; Kremastinos DT
  Anticoagulants, antiplatelets, and statins in heart failure
  2008
 49. Campbell Charles I; Smith Susan; Montalescot Giles; Steinhubl Steven R
  Odmerek aspirina za preprečevanje srčno-žilne bolezni: sistematični pregled
  [Aspirin dose for the prevention of cardiovascular disease: a systematic review]
  2007
 50. Poredoš P; Ježovnik M
  Antiplatelet and antithrombotic treatment of patients with peripheral arterial disease
  2008
 51. Košnik Mitja; Noč Marko; Švigelj Viktor; Blinc Aleš
  Antiagregacijsko zdravljenje pri bolnikih s preobčutljivostjo za aspirin
  2007
 52. Žvan Bojana
  Protiagregacijska zdravila v sekundarni preventivi ishemičnega možganskožilnega dogodka. Slovenska priporočila
  [Antiplatelet drugs in secondary prevention of cerebral ischemic event. Slovenian recommendations]
  2007
 53. Černe Andreja; Bajc Barbara; Kokalj Anja; Kranjec Igor; Bunc Matjaž
  Učinkovitost antiagregacijskega zdravljenja po perkutani koronarni intervenci pri bolnikih s stabilno angino pektoris
  [Efficacy of antiplatelet therapy in patients with stable angina pectoris undergoing percutaneous coronary interventions]
  2007
 54. Magdič Jožef; Blinc Aleš
  Aspirinska rezistenca v nevrologiji
  2007
 55. Koželj Matjaž
  Priporočila za varnejšo uporabo aspirina
  2007
 56. Dobovišek Andrej; Onišak Boris; Fajmut Aleš; Potočnik Uroš; Brumen Milan
  Mathematical model od aspirin intolerance in asthma
  2007
 57. Onišak Boris; Potočnik Uroš
  The broken balance in aspirin intolerance
  2007
 58. Košnik Mitja; Bajrović Nisera
  Aspirinska intoleranca - ali je ovira pri antiagregacijskem zdravljenju?
  2007
 59. Klokočovnik Tomislav; Kržišnik-Zorman Simona; Weiss Miha
  Uspešno zdravljenje disekcije aorte tipa A z rekonstrukcijo aortne zaklopke po Tirone-Davidu pri bolniku z dvotirno antiagregacijsko zaščito. Prikaz primera
  [Successful treatment of aortic dissection type A with reconstruction of aortic valve according to Tirone-David in patient who received two-tier antiplatelet therapy. Case report]
  2007
 60. Catalano M; Kozak M; Mavri A
  Prevention of serious vascular events by aspirin amongst patients with peripheral arterial disease: randomized, double-blind trial
  2007
 61. Rakuša Matej
  Biološka variabilnost in ponovljivost metod za merjenje delovanja trombocitov
  2006
 62. Šabovič Mišo
  Pomen zaviralcev angiotenzinske konvertaze pri zdravljenju ishemične bolezni srca
  [The role of ACE inhibitors in the treatment of coronary artery disease]
  2007
 63. Blinc A; Poredoš P
  Pharmacological prevention of atherothrombotic events in patients with peripheral arterial disease
  2007
 64. Onišak B; Breznik-Farkaš B
  Nasal polyposis and aspirin intolerance syndrome
  2006
 65. Spudič Š; Podboj J; Soklič-Košak T
  Allergy in patients with aspirin intolerance associated nasal polyposis
  2006
 66. Boršoš I; Podboj J; Sokolič-Košak T
  Our experiences with the treatment of patients with aspirin intolerance
  2006
 67. Kajba Stanislav
  Različni fenotipi pri astmi - vodilo za zdravljenje?
  2006
 68. Pernat Cvetka
  Zdravljenje bolnikov s Chronovo boleznijo s kortikosteroidi
  [The treatment of patients wuth Crohn's disease with corticosteroids]
  2006
 69. Perme Rok; Blinc Aleš
  Neodzivnost na peroralno antiagregacijsko zdravljenje
  [Non-responsiveness to oral antiplatelet treatment]
  2006
 70. Godec Manca; Sinkovič Andreja
  Gastrointestinal bleeding after primary percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome with ST-elevation on electrocardiogram - case report and review of literature
  [Krvavitev iz prebavil po primarni perkutani koronarni intervenciji zaradi akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST segmenta v elektrokardiogramu - prikaz primera in pregled literature]
  2006
 71. Košnik Mitja; Noč Marko
  Astma, ishemična bolezen srca (IBS) in prejemanje aspirina: predlog slovenskih usmeritev
  [Asthma, ishemic heart disease and aspirin consumption: the proposal of Slovene guidelines]
  2006
 72. Jug Borut; Šebeštjen Miran; Šabovič Mišo; Keber Irena
  Clopidogrel is associated with a lesser increase in NT-proBNP when compared to aspirin in patients with ischemic heart failure
  2006
 73. Košnik Mitja; Noč Marko
  Aspirin, bolnik z astmo in srčna bolezen
  2006
 74. Korošec P; Morgan T; Bajrović N; Mušič E; Šilar M; Košnik M
  Dynamic of COX-2 expression in aspirin-intolerant patients
  2006
 75. Čegovnik U; Košnik M
  Determination of gene expression pattern in Aspirin hypersensitive patients
  2006
 76. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Svenšek Franc
  Women and men with unstable angina and/or non-ST-elevation myocardial infarction
  2006
 77. Lahajnar Slavica
  Farmakološko zdravljenje kronične bolečine
  [Pharmacologic treatment of chronic pain]
  2006
 78. Boršoš I; Podboj J; Jenko K; Iglič Č
  Uspeh kirurškega zdravljenja pri bolnikih s sindromom aspirinske intolerance
  2006
 79. Onišak Boris; Benedik Janez; Komac Boris
  Zdravljenje pooperativne bolečine pri bolnikih z aspirinsko intoleranco
  2006
 80. Benedik Janez; Skok-Marn Sonja
  Posebnosti anestezije pri bolnikih z aspirinsko intoleranco
  2006
 81. Boršoš I; Jenko K; Iglič Č
  Priprava bolnikov s sindromom aspirinske intolerance na kirurški poseg
  2006
 82. Košnik Mitja; Noč Marko
  Astma, ishemična bolezen srca in prejemanje aspirina: predlog slovenskih usmeritev
  2006
 83. Podboj Jernej; Mušič Ema
  Medikamentozno zdravljenje nosne polipoze in astme pri bolnikih z aspirinsko intoleranco
  2006
 84. Spudič Štefan; Podboj Jernej; Soklič-Košak Tanja
  Alergija pri bolnikih z aspirinsko intoleranco
  2006
 85. Žitnik Simona Eva; Podboj Jernej
  Alergijski rinitisi in zapleti pri otrocih
  2006
 86. Korošec Peter; Morgan Tina; Bajrović Nisera; Mušič Ema; Šilar Mira; Košnik Mitja
  Diagnostični testi in-vitro: aspirinska intoleranca in ekspresija COX-1 in COX-2
  2006
 87. Bajrović Nisera
  Preobčutljivost za aspirin - diagnostični testi in vivo
  2006
 88. Morgan Tina
  Apirin in nesteroidni antirevmatiki - farmakologija
  2006
 89. Košnik Mitja
  Predstavitev nove alergološke terapije: anti IgE
  2006
 90. Košnik Mitja
  Zbornik sestanka Aspirinska intoleranca in rinitis, 2006 apr 22; Golnik
  2006
 91. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Zdravljenje bolnika s stabilno angino pektoris (AP) z antiagregacijskimi zdravili
  2006
 92. Fras Zlatko
  Ženske in preprečevanje ogroženosti za srčno-žilne bolezni
  2005
 93. Kotnik Dunja; Pušenjak Darko; Rotar-Pavlič Danica
  Sindrom aspirinske intolerance (sindrom Widal-Lermoyez)
  2005
 94. Poredoš P
  Prevention of different atherosclerotic diseases: does the effect of preventive measures depend on location of the atherosclerotic process?
  2006
 95. Kocijančič Borut
  Endoskopsko in medikamentozno zdravljenje bolnikov z ulkusno boleznijo
  2006
 96. Chan Andrew T; Giovannucci Edward L; Meyerhardt Jeffrey A; Schernhammer Eva S; Curhan Gary C; Fuchs Charles S
  Dolgotrajna raba aspirina in nesteroidnih antirevmatikov ter tveganje za rak črevesja
  [Long-term use of aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs]
  2005
 97. Fras Zlatko
  Antiagregacijska profilaksa pri arterijski hipertenziji
  2005
 98. Tepeš Bojan
  Priporočila za zdravljenje okužbe s Helikobakter pylori v Sloveniji v letu 2005
  [Recommendations for the treatment of Helicobacter pylori in Slovenia in 2005]
  2005
 99. Poles Janez; Arzenšek Nana
  "Euroheart" po Euroheart-u v Bolnišnici Topolšica leta 2003
  ["Euroheart" after Euroheart in the Hospital of Topolšica in 2003]
  2005
 100. Svenšek Franc; Sinkovič Andreja; Pehnec Zlatko
  Acute coronary syndromes in the elderly treated at the Maribor teaching hospital in 2002 and 2003
  [Akutni koronarni sindromi pri starejših v Učni bolnišnici Maribor v letih 2002 in 2003]
  2005

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics