biomedicina slovenica


"ASYSTOLE" : 46

 1. Hrvacki Mitja; Zafošnik Uroš
  Preživetje pacientov po reanimaciji na terenu
  2014
 2. Klemenc-Ketiš Zalika; Grmec Štefek; Kersnik Jankov
  Near-death experiences and electrocardiogram patterns in out-of-hospital cardiac arrest survivors: a prospective observational study
  2011
 3. Lah Katja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  The dynamic pattern of end-tidal carbon dioxide during cardiopulmonary resuscitation - difference between asphyxial cardiac arrest and ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia cardiac arrest
  2011
 4. Kupnik Dejan; Roškar Zdravko
  Oživljanje otroka
  [Paediatric cardiopulmonary resuscitation]
  2007
 5. Mally Štefan; Jelatancev Alina; Grmec Štefek
  Effects of epinephrine and vasopressin on end-tidal carbon dioxide tension and mean arterial blood pressure in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: an observational study
  2007
 6. Gradišek Primož; Frangež Maja; Poredoš Peter; Vlahović Dušan
  Oživljanje po srčnih zastojih v KC LJubljana
  [Resuscitation after cardiac arrest in University medical center Ljubljana]
  2007
 7. Godec Manca; Sinkovič Andreja
  Gastrointestinal bleeding after primary percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome with ST-elevation on electrocardiogram - case report and review of literature
  [Krvavitev iz prebavil po primarni perkutani koronarni intervenciji zaradi akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST segmenta v elektrokardiogramu - prikaz primera in pregled literature]
  2006
 8. Ambrožič Jana; Bunc Matjaž
  Electrical and lightning injuries
  [Poškodbe z električnim tokom in strelo]
  2006
 9. Kupnik Dejan; Roškar Zdravko
  Novosti pri temeljnih in dodatnih postopkih oživljanja otrok - smernice 2005
  [Novelties in basic and advanced paediatric life support - guidelines 2005]
  2006
 10. Ambrožič Jana; Brvar Miran; Bunc Matjaž
  Obravnava bolnikov s podhladitvijo na Internistični prvi pomoči Kliničnega centra od leta 2003 do leta 2005
  [Treatment of patients with accidental hypothermia in the Medical emergency department, University medical centre Ljubljana, between 2003 and 2005]
  2005
 11. Mažič Matej; Kešpert Branko
  Zunajbolnišnični srčni zastoj s primarno VF/VT - izid oživljanja in preživetje bolnikov
  [Out of hospital cardiac arrest with primary VF/VT - outcome of resuscitation and survival of patients]
  2005
 12. Mažič Matej; Podsedenšek Darja; Kešpert Branko
  5-letna analiza kardiopulmonalnih reanimacij PHE Celje in izid po uspešnem oživljanju
  [A five-years analysis of cardiopulmonary resuscitations in Celje EMS and outcome after successfull resuscitation]
  2004
 13. Merela Irena
  Zapleti po kardiopulmonalni reanimaciji - posledice zunanje masaže srca - prikaz primera
  [Complications after cardiopulmonary resuscitation - consequences of external chest massage]
  2004
 14. Grom Igor; Kariž Stojan; Rupnik Erik; Pirjevec Irina
  Srčni zastoj izven bolnišnice v slovenski obalni regiji
  [Out-of-hospital cardiac arrest in Slovenian costal region]
  2004
 15. Šuštar Nataša
  Podobnosti in razlike pri bolnikih z nevrokardiogeno in maligno obliko sinkope
  2003
 16. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Ribarič Vesna
  Obravnava bolnikov po srčnem zastoju in oživljanju
  [Treatment of patients after cardiac arrest and resuscitation]
  2004
 17. Perković-Benedik Mirjana
  Primerjava diagnostičnih postopkov za ugotavljanje pretirane vagusne vzdraženosti pri otrocih z afektnimi napadi
  2003
 18. Mažič Matej; Kešpert Branko
  Motnje srčnega ritma ob srčnem zastoju in uporaba antiaritmikov
  [Peri-arrest arrhytmias and antiarrhytmic drugs]
  2003
 19. Gradišek Primož; Visočnik Božidar; Pernat Andrej
  Nezavest - posledica poškodbe glave ali motnje ritma? - Prikaz primera
  [Unconsciousness - caused by head injury or rhythm disturbance? - Case report]
  2003
 20. Kariž Stojan; Ambrožič Jana; Marušič Tamar; Požar Klara
  Zastoj srca po vdihavanju butana - prikaz primera
  [Cardiac arrest following butane gas inhalation - case report]
  2003
 21. Kermavnar Melita T
  Motnje srčnega ritma pri testu z nagibno mizo in nitroglicerinom
  [Arrhythmias in head-up tilt table test]
  2000
 22. Kalan K; Spindler-Vesel A; Diallo-Renko D; Starc B
  Področna anestezija za kirurgijo roke na Kliničnem oddelku za plastično kirurgijo in opekline Kliničnega centra v Ljubljani
  [Regional anaesthesia for hand surgery at the Clinical department for plastic surgery and burns in University medical centre Ljubljana]
  2001
 23. Rajapakse Renata; Oblak-Piltaver Nevenka; Zelinka Marko; Kastelec Damjana
  Analiza kardiopulmonalnih reanimacij PHE Ljubljana 1999-2000 - factors associated with survival
  [Out-of-hospital cardiac arrest in Ljubljana region in 1999-2000 - factors associated with survival]
  2001
 24. Jakopin J; Horvat M; Bručan A; Rode P
  THE RELATION OF PREMATURITY OF VENTRICULAR EXTRASYSTOLE TO POSTEXTRASYSTOLIC POTENTIATION. A CLINICAL STUDY
  1978
 25. Ivašković Daroslav; Majić Tomislav; Prašnikar Metod; Krajačič Boris
  Vpliv stacionarne rehabilitacije na prekatno ektopično aktivnost pri bolniku po prebolelem srčnem infarktu
  [Impact of stationary rehabilitation on ventricle ectopic activity in a patient recovering from cardiac infarction]
  2000
 26. Vodopivec Vesna
  Motnje srčnega ritma v internistični kardiološki ambulanti
  [Heart rhythm disturbances in a cardiological outpatient office]
  2000
 27. Marušič Dorjan; Štagar Benjamin; Renko Oskar
  Prehospitalna enota obala: izhod oživljanja
  [Prehospital unit in the costal region: outcomes of resuscitation work]
  2000
 28. Tadel Špela; Horvat Matija; Noč Marko
  Treatment of out-of-hospital cardiac arrest in Ljubljana: outcome report according to the "Utstein" style
  1998
 29. Zupan Igor; Rakovec Peter
  Ekstrasistola in parasistola
  1999
 30. Tadel Špela
  Srčni zastoj izven bolnišnice na področju Ljubljane
  1998
 31. Tadel Špela; Horvat Matija; Aplenc Primož; Bručan Andrej; Noč Marko
  Sekundarni srčni zastoj izven bolnišnice v Ljubljani - raziskava po načinu "Utstein"
  [Out-of-hospital collapse of non cardiac etiology in Ljubljana - outcome report reccording to thr "Utstein" style]
  1998
 32. Antolič Gorazd; Gričar Marko; Šinkovec Matjaž
  Obravnava neletalnih motenj srčnega ritma
  [Management of non-cardiac arrest arrhythmias]
  1998
 33. Noč Marko; Tadel Špela; Aplenc Primož; Bručan Andrej; Horvat Matija
  Preživetje bolnikov z zastojem srca izven bolnišnice v Ljubljani
  [Survival of patients with out-of-hospital cardiac arrest in Ljubljana]
  1997
 34. Zupan I
  Pristop k bolniku z bradikardno motnjo srčnega ritma
  [Approach to patient with bradyarrhythmia]
  1996
 35. Žemva A; Žemva Ž; Jelenc M
  Is insulin arrhythmogenic?
  1994
 36. Štajer D; Gorup Ž; Rode P; Gorup S; Noč M
  A computer based system for prediction of life threatening cardiac arrhythmias
  1990
 37. Šinkovec M
  Ventrikularne ekstrasistole
  1993
 38. Rakovec P
  Prekatne tahiaritmije
  1993
 39. Šinkovec M
  Ventrikularne ekstrasistole
  1992
 40. Horvat M; Rakovec P; Andolšek D; Bručan A; Fortuna M; Možina M; Lajovic J; Pohar B; Rode P
  Študij motenj srčnega ritma
  1989
 41. Štajer Dušan
  Pomen poznih prekatnih potencialov pri posameznih oblikah prekatnih motenj srčnega ritma
  1990
 42. Šinkovec M; Antolič G; Zabukovec V; Janežič A; Zorman D; Jasnič D; Kenda MF; Možina M; Fortuna M
  Coupling interval of ventricular ectopic complexes in three cardiac patients with documented ventricular fibrillation in 24-hour ambulatory ECG
  1990
 43. Fidler V
  Inteligentno zajemanje scintigrafskih podatkov pri radioizotopski preiskavi srčnih prekatov
  1990
 44. Rakovec P; Lajovic J; Dolenc M
  Longitudinal dissociation in the His bundle
  1989
 45. Rakovec P; Lajovic J; Dolenc M
  Prodol'naya dissociaciya v puchke Gisa
  1989
 46. Šašel Barbara
  Vpliv avtonomnega živčevja na spontane prekatne motnje srčnega ritma pri ljudeh
  [Influence of the autonomic nervous system on spontaneous ventricular extrasystoles in man]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics