biomedicina slovenica


"ATLASES" : 15

 1. Kurjak Asim; Chervenak FA; Carrera JM
  Donald school atlas of fetal anomalies
  2007
 2. Jogan N; Kotarac M
  "Flora of Slovenia" database
  2004
 3. Dajčman Davorin
  Projekt DAVE - videedukacijski atlas na svetovnem spletu
  2004
 4. Wraber Tone
  Projects on floras and identification keys in Slovenia
  2002
 5. Jogan Nejc
  Atlas of flora of Slovenia: present state and perspectives
  2002
 6. Mlezivova Romana M
  Floras, distribution atlases and vegetation surveys in Central Europe. Abstracts of the 9th congress of the Czech botanical society; 2002 Aug 19-23; Lednice
  2002
 7. Jogan Nejc; Bačič Tinka; Frajman Božo; Leskovar Ivana; Naglič Dušan; Podobnik Andrej; Rozman Boštjan; Strgulc-Krajšek Simona; Trčak Branka
  Gradivo za Atlas flore Slovenije
  [Materials for the Atlas of flora of Slovenia]
  2001
 8. Smith Tony
  Vodnik po telesu: ilustriran priročnik o zgradbi, delovanju in boleznih človeškega telesa
  [The human body]
  1996
 9. Sovinc A; Tome D; Trontelj P
  Ornitološki atlas Ljubljanskega barja - poročilo o poteku popisovanja
  [Ornithological atlas of Ljubljansko barje - preliminary report]
  1993
 10. Gadžijev EM; Ravnik D
  Atlas of applied internal liver anatomy
  1996
 11. Kaligarič M
  Kartiranje žitnih plevelov končano. Kako naprej?
  [The mapping of wheat weeds is at an end. What next?]
  1996
 12. McMinn RMH; Hutchings RT; Pegington J; Abrahams PH; Ravnik D
  Barvni atlas anatomije človeka
  1995
 13. Kotarac M
  Zasnova atlasa kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije
  [Principles for the distribution atlas of dragonflies (Odonata) of Slovenia]
  1995
 14. Bizjak-Schwarzbartl Marija
  Color atlas of non-Hodgkin's lymphomas: fine needle aspiration biopsy
  1994
 15. Pompe-Kirn V; Primic-Žakelj M; Ferligoj A; Škrk J
  Zemljevidi incidence raka v Sloveniji 1978-1987
  [Atlas of cancer incidence in Slovenia 1978-1987]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics