biomedicina slovenica


"ATMOSPHERE" : 72

 1. Bolatti Elisa; Chouhy Diego; Hošnjak Lea; Casal Pablo E.; Kocjan Boštjan; Bottai Hebe; Stella Emma J.; Sanchez Adriana; Fernandez Bussy Ramón; Poljak Mario; Giri Adriana A.
  Natural history of human papillomavirus infection of sun-exposed healthy skin of immunocompetent individuals over three climatic seasons and identification of HPV209, a novel betapapillomavirus
  2017
 2. Sass Louis Arnorsson; Pienkos Elizabeth; Škodlar Borut; Stanghellini Giovanni; Fuchs Thomas; Parnas Josef; Jones Nev
  EAWE
  2017
 3. Rodeš Božena; Pušnik Danijela
  Vpliv profesionalne komunikacije na organizacijsko klimo in v interakciji s pacienti
  [Influence of professional communication on organizational atmosphere and interaction with patients]
  2009
 4. Fležar Matjaž; Košnik Mitja; Bilban Marjan
  Exercise performance and ventilation in CO2-rich atmosphere in coal mine
  2005
 5. Luštrik Matevž; Dreu Rok; Srčič Stanko
  Primerjava in razvoj naprav za oblaganje delcev
  [Comparison and development of particle coating]
  2010
 6. Pečlin Polona; Bizjak Milan; Ribarič Samo; Rozman Janez
  Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes
  2014
 7. Kukec Andreja; Božnar Marija; Mlakar Primož; Grašič Boštjan; Herakovič Andrej; Zadnik Vesna; Zaletel-Kragelj Lijana; Farkaš-Lainščak Jerneja; Eržen Ivan
  Methodological approach in determination of small spatial units in a highly complex terrain in atmospheric pollution research
  2014
 8. Gogala Miloša
  Učinek tople grede in globalno segrevanje
  [Global warming and greenhouse effect]
  2013
 9. Stožer Andraž; Rupnik Marjan
  Fiziologija pljuč - drugi del
  [Pulmonary physiology - drugi del]
  2012
 10. Kovačič Borut
  Culture systems: low-oxygen culture
  2012
 11. Gaberščik Alenka
  Medsebojna povezanost rastlin ter ozračja in klime
  [The interaction of plants with atmosphere and climate]
  2011
 12. Hubad Barbara; Berden-Zrimec Maja; Zrimec Alexis; Lapanje Aleš
  Bakterijska združba v ustekleničeni vodi - uporaba molekularnih metod za mikrobiološko analizo ustekleničene vode z neprijetnim vonjem
  [Bacterial association in bottled water - use of molecular methods for microbiological analysis of bottled water with unpleasant smell]
  2011
 13. Cankar K; Finderle Ž; Jan J
  The effect of hyperbaric oxygenation on postradiation xerostomia and saliva in patients with head and neck tumours
  2011
 14. Voga Gorazd; Podsedenšek Darja
  Pomen timskega dela na intenzivnem oddelku
  [Importance of the team work in the intensive care unit]
  2010
 15. Fležar M
  High Co2 atmosphere exercise performance and ventilation in coal-mine workers
  2009
 16. Uršič Viktor; Tomič Viktorija; Košnik Mitja
  Effect of different incubation atmospheres on the production of biofilm in methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) grown in nutrient-limited medium
  2008
 17. Uršič Viktor; Tomič Viktorija
  Effect of different incubation atmospheres on the production of biofilm in methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) grown in nutrient limited medium
  2007
 18. Jaki Polona; Mekjavić Igor B
  Decompression-induced ocular tear film bubbles reflect the process of denitrogenation
  2007
 19. De Martino Sylvie Josiane; Sordet Christelle; Piemont Yves; Ružić-Sabljić Eva; Thaddee Vetter Marie; Monteil Henri; Sibilia Jean; Jaulhac Benoît
  Enhanced culture of Borrelia garinii and Borrelia afzelii strains on a solid BSK-based medium in anaerobic conditions
  2006
 20. Toff William D; Jones Chris I; Ford Isobel; Pearse Robert J; Watson Henry G; Watt Stephen J; Ross John AS; Gradwell David P; Batchelor Antony J; Abrams Keith R
  Učinek hipobarične hipoksije, ki posnema stanja med dolgotrajnim letalskim poletom, na koagulacijo, fibrinolizo, funkcijo trombocitov in endotelijsko aktivacijo
  [Effect of hypobaric hypoxia, simulating conditions during long-haul air travel, on coagulation, fibrinolysis, platelet function, and endothelial activation]
  2006
 21. Premru-Sršen Tanja
  Porod: pričakovanja in možnosti
  2006
 22. Bartos A; Kalvach P; Trošt M; Ertsey C; Rejdak K; Popov L; Iuhtimovschi L
  Postgraduate education in neurology in Central and Eastern Europe
  2001
 23. Muri Gregor; Wakeham Stuart G; Rose Neil L
  Records of atmospheric delivery of pyrolysis-derived pollutants in recent mountain lake sediments of the Julian Alps (NW SLovenia)
  2006
 24. Kopčavar-Guček Nena
  Kaj bi moral zdravnik družinske medicine vedeti o reproduktivnem zdravju
  [What should a family physician know about reproductive health]
  2005
 25. Redžepović Minka
  Spodbujanje profesionalnih odnosov v času praktičnega pouka: medosebni odnosi in vloge zaposlenih v očeh študentov ZN
  [Encouraging professional interpersonal relations during clinical practice: interpersonal relations and staff role seen by nurse students]
  2003
 26. Bilban Milan
  Mutagenetsko testiranje učencev osnovne šole
  [Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school]
  2004
 27. Mikuš-Kos Anica
  Varovanje psihosocialnega zdravja otrok s pomočjo krepitve in izobraževanja učiteljev v vojno prizadetih področjih
  [The protection of children's psychological health through empowerment and training of teachers in areas affected by war]
  2004
 28. Horvat Milena; Nolde Nataša; Fajon Vesna; Jereb Vesna; Logar Martina; Lojen Sonja; Jaćimović Radojko; Falnoga Ingrid; Qu Liya; Faganeli Jadran; Drobne Damjana
  Total mercury, methylmercury and selenium in mercury polluted areas in the province Guizhou, China
  2003
 29. Trematerra Pasquale
  Bromuro di metile: situazione attuale e metodi alternativi nella disinfestazione di derrate e industrie alimentari
  [Methyl bromide: current status and alternatives]
  2003
 30. Zupančič Gregor
  A method for dynamic spectrophotometric measurements in vivo using principal component analysis-based spectral deconvolution
  2003
 31. Lešničar Gorazd; Čretnik-Žohar Tjaša; Štorman Alenka; Petrovec-Koščak Alenka; Ratajc Darja; Šibanc Branko; Blatnik Janja; Jordan Romana; Papuga Vesna
  Organizacija izobraževanja na področju bolnišničnih okužb v Celjski bolnišnici
  [Organization of training courses on nosocomial infections in General hospital Celje]
  2003
 32. Gonzato Jean-Christophe; Marchand Sylvain
  Efficient simulation of halos for computer graphics
  2001
 33. Bilban Marjan
  Mutagenetsko testiranje učencev osnovne šole s povečano koncentracijo radona
  [Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school]
  2002
 34. Mihelič Igor; Krajnc Matjaž; Koloini Tine; Podgornik Aleš
  Kinetic model of a methacrylate-based monolith polymerization
  2001
 35. Petkovšek-Gregorin Romana
  Higiena krna in oskrba ran
  2002
 36. Kaligarič Mitja
  Vegetation patterns and responses to elevated CO2 from natural CO2 springs at Strmec (Radenci, Slovenia)
  [Vegetaciski vzorci in odzivi na povišano koncentracijo CO2 okrog naravnega vrelca CO2 Strmec (Radenci, Slovenija)]
  2001
 37. Kovač M; Strel J; Jurak G
  Vsebine zdravja v učnih načrtih športne vzgoje za osnovno in srednje šole
  [Inclusion of health contents in curricula of physical education in primary and secondary schools]
  2002
 38. Lukan Benjamin; Samec Niko; Štajnbaher Darinka
  Policiklični aromatski ogljikovodiki v Mariboru
  2001
 39. Škapin M; Žgajnar J; Grešak M
  Dopolnjen zobozdravstveno-preventivni program v otroških vrtcih
  [Amended dental prevention programme in kindergartens]
  2001
 40. Javernik S; Vrečer F; Štrukelj B
  Comparison of lovastatin stability in oxidative atmosphere before and after stabilization with flavonoids
  2001
 41. Sakelšek-Jeras Ljudmila
  Pulzna oksimetrija
  [Pulse oximetry]
  1996
 42. Švajger Andreja
  Intervju v delovni terapiji
  [Interviewing in occupational therapy]
  2001
 43. Kobinger W; Fisher G; Barovič J
  Biotrope Einfluesse auf Herzkreislaufparameter in verschiedenen Hoehenlagen einer slowenischen Kurregion
  [Biotropic influences on cardiac and circulation parameters in different heights in a Slovenian cure region]
  1998
 44. Tepeš Bojan
  Diagnostika okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
  [Diagnostics of the Helicobacter pylori infection]
  1998
 45. Petkovšek Zdravko; Vrhovec Tomaž
  Zrak in onesnaženost. 1. del: meteorologija
  2000
 46. Jan J; Malneršič S; Faganeli J
  CHLORINATED HYDROCARBONS (PESTICIDES AND POLYCHLORINATED BIPHENYLS - PCBS) IN THE ATMOSPHERE OF LJUBLJANA
  1978
 47. Jančar Boris
  Karcinom kože
  2000
 48. Kotnik Jože; Horvat Milena; Fajon Vesna; Logar Martina
  Geokemijski cikel živega srebra v Velenjskem jezeru
  2000
 49. Koren Urška; Filipčič Andrej; Zavrtanik Marko; Franko Mladen; Arčon Iztok; Veberič Darko
  Opazovanje atmosfere in zaznavanje onesnaženosti zraka na daljavo z uporabo tehnike LIDAR
  [Atmospheric monitoring and air-pollution remote sensing with LIDAR technique]
  2000
 50. Gole M; Divjak M
  Delovno mesto in delovno vzdušje fizioterapevta
  [Working environment and atmosphere in the physiotherapy ward]
  1999
 51. Rozman Aleš; Tomazin Iztok
  Bolezni, povezane z višino
  [High altitude related illnesses]
  1999
 52. Rugelj Janez
  Reperkusije permisivne vzgoje in feminiziranosti slovenskega šolstva na potek rehabilitacije "ljudi v stiski" (alkoholikov, narkomanov, nevrotikov, "falirancev"...)
  [Repercussions of a permissive upbringing and feminisation of the Slovene school system concerning rehabilitation of 'people in need' (alcoholics, drug addicts, neurotics, 'failures'...)]
  1999
 53. Kristl A; Srčič S; Vrečer F; Šuštar B; Vojnovic D
  Polymorphism and pseudopolymorphism: influencing the dissoltion properties of the guanine derivative acycloric
  1996
 54. Jendritzky G; Bucher K; Graetz A; Schultz E; Staiger H
  Routine services of the Deutscher Wetterdienst in the weather/climate and human health field
  1996
 55. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka; Cegnar Tanja
  Measurements of airborne pollen concentration in Ljubljana and the incidence of positive skin tests in patients with pollinosis during 1996
  1996
 56. Milošev I; Strehblow HH; Navinšek B; Metikoš-Huković M
  Electrochemical and thermal oxidation of TiN coating studied by XPS
  1995
 57. Gspan Primož
  Prah
  1997
 58. Ferk Vesna; Kučan Aleksandra
  Smog
  [Smog]
  1998
 59. Kofol-Seliger Andreja; Cegnar Tanja
  Meritve koncentracije cvetnega prahu v Ljubljani
  [Measurements of pollen concentration in Ljubljana]
  1997
 60. Berkopec Barbara; Vidic Andrej
  Ekološki problemi sterilizacije z etilenoksidom v Sloveniji
  [Ecological problems of sterilization with etylenoxide in Slovenia]
  1996
 61. Rant J; Pregl G; Glumac B; Ravnik M
  Utilization of neutron beams of the Ljubljana Triga Mark II reactor
  1995
 62. Zadnik T; Jazbec I
  Lead concentration in blood of dairy cows as an indicator of environmental contamination
  [Vsebnost svinca v krvi molznic kot indikator kontaminacije okolja]
  1996
 63. Jančar Boris
  Karcinom kože
  [Carcinoma of the skin]
  1996
 64. Furlan J; Kofol-Seliger A; Cegnar T; Berger T; Macarol-Hiti M
  Merjenje koncentracije peloda v ozračju in polinoza
  [Measurement of airborne pollen concentration and pollinosis]
  1996
 65. Bartenjev I; Kocijančič M
  Vpliv onesnaženja zraka in tanjšanja ozonske plasti
  1994
 66. Schreiner LJ; Cameron IG; Funduk N; Miljković L; Pintar MM; Kydon DN
  Proton NMR spin grouping and exchange in dentin
  1991
 67. Mumel D
  Vzgojni postopki staršev in agresivnost otrok pri osnovnošolcih in gojencih mladinskega doma
  [A parent's upbringing methods and the aggressiveness of primary school children and adolescents from a boarding home]
  1992
 68. Tekavčič-Grad O; Zavasnik A
  Aggression as a natural part of suicide bereavement
  1992
 69. Drinovec I
  Osnove zdravljenja s kisikom
  [Principles of oxygen treatment]
  1992
 70. Praper P
  Proces individualizacije v skupini
  [Process of individualisation in group]
  1992
 71. Sijerković M; Pandžić K
  "Rasklimana" klima 3) Čovjek određuje klimatsku budućnost
  1991
 72. Hočevar A; Kajfež-Bogataj L
  Človek in vreme: problematika biometeorologije človeka
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics