biomedicina slovenica


"ATRAZINE" : 30

 1. Lukančič Simon; Žibrat Uroš; Mezek Tadej; Jerebic Andreja; Simčič Tatjana; Brancelj Anton
  Effects of exposing two non-target crustacean species, Asellus aquaticus L., and Gammarus fossarum Koch., to atrazine and imidacloprid
  2010
 2. Bregar Renata; Stegu Matej; Rotter Ester; Škrjanc Barbara; Šek Stanislav; Podjed Barbara; Žefran Mojca; Golja Viviana; Mežek Gregor; Poglajen Nada; Kovač Jelka; Jerak Srečka; Hafner Alenka; Gradišar Mojca; Ručigaj Uroš
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 2004: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  2005
 3. Lukančič Simon; Brancelj Anton; Simčič Tatjana
  Effects of imidacloprid, atrazine and esfenvalerate on two freshwater crustaceans
  2008
 4. Grmek-Košnik Irena; Ambrož Bosiljka; Blaznik Urška; Otorepec Peter
  Pesticidi v pitni vodi
  [Pesticides in drinking water]
  2006
 5. Ambrož Bosiljka
  Spremljanje nevarnih snovi v pitni vodi mariborskega vodoodkrbnega sistema s poudarkom na pesticidih - atrazin z metaboliti
  1999
 6. Bregar Renata
  Herbicidi in njihovi metaboliti v podtalni vodi
  [Herbicides and their metabolites in ground water]
  2003
 7. Firbas Peter
  Trdovratne nevarne sledi v vodi: atrazin
  2003
 8. Marušič Andrej; Perharič Lucija; Jeram Sonja
  Kemijska varnost: poročilo o opravljenem delu: 01. 01. - 31. 12. 2002
  2003
 9. Hojs Ana
  Pitna voda v šoli
  [Drinking water in school]
  2002
 10. Prosen Helena; Zupančič-Kralj Lucija
  Photodegradation of atrazine in the presence of humic acids
  2002
 11. Družina Branko
  Republic of Slovenia: country report
  2001
 12. Perc Andrej
  Onesnaževanje okolja zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti - pomen za okolje in človeka
  2002
 13. Bregar Renata; Erjavec Mojca; Borštnar Mija; Rotter Ester; Škrjanc Barbara; Šek Stanislav; Malneršič Stojan; Repše Blaž; Golja Viviana; Žefran Mojca; Podjed Barbara; Klun Nataša; Majstorovič Tamara; Poglajen Nada; Kovač Jelka; Jerak Srečka; Hafner Alenka; Gradišar Mojca; Ručigaj Uroš
  Monitoring kakovosti podtalnic za leto 2001: program G: Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  2002
 14. Družina Branko; Jeram Sonja; Perharič Lucija
  Kemijska varnost: poročilo o opravljenem delu: 16.09.-30.11.2001
  2001
 15. Bregar Renata
  Kakovost podtalnice Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja - vira pitne vode mesta Ljubljane
  2001
 16. Kolar Boris; Družina Branko
  Usoda in distribucija atrazina v okolju. 1. del: značilnosti izpostavljenosti
  1999
 17. Družina Branko; Perc Andrej; Erjavec Mojca
  Monitoring of atrazine, alachlor and metabolites in drinking water and organosphosphorous-based pesticides in fruit processing in the Republic of Slovenia
  2001
 18. Vihar Maja; Klun Nataša; Planina Polona; Erjavec Mojca; Malneršič Stojan; Borštnar Mija; Šek Stanislav; Rotter Ester; Plazar Barbara; Glavič Darinka
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 1995: program G - Ljubljansko polje in Ljubljansko barje
  1996
 19. Macarol-Hiti Metka
  Škodljive snovi v živilih in pitni vodi
  2000
 20. Perharič Lucija; Černe Katarina; Družina Branko; Fajfar Simona; Jeram Sonja; Kolar Boris; Koželj Gordana; Pavlič Marta; Vračko Marjan
  Poročilo o ovrednotenju tveganja za atrazin na ozemlju Republike Slovenije: dodatna obrazložitev k pogajalskim izhodiščem za prost pretok blaga
  2000
 21. Družina Branko
  Slovenia
  1999
 22. Perharič Lucija
  Poročilo o opravljenem delu koordinatorice za toksikologijo: 9.8.1999-30.11.1999
  1999
 23. Družina Branko
  A short review of the situation regarding monitoring of wastewaters and measurements of certain carcinogenic substances in drinking water
  1998
 24. Gale Ivanka
  Ocena onesnaženosti podtalnic in pitnih vod z atrazinom in vsoto pesticidov, Slovenija, 1996-97, delno 98
  1998
 25. Perc Andrej; Družina Branko
  Experimental monitoring of selected chemical substances in drinking water in the Republic of Slovenia
  1998
 26. Ambrož Bosiljka
  Atrazin v pitni vodi mariborskega vodooskrbnega sistema
  1998
 27. Lobnik F; Pintar M; Suhadolc M; Zupan M
  Možni izvori onesnaženja tal in podtalnic
  [Potential sources of pollution of soil and ground water]
  1995
 28. Babić-Gojmerac T; Kniewald Z; Kniewald J
  Testosterone metabolism in neuroendocrine organs in male rats under atrazine and deethylatrazine influence
  1989
 29. Gojmerac T; Kniewald J
  Atrazine biodegradation in rats: a model for mammalian metabolism
  1989
 30. Brumen S; Lapajne S; Medved M; Vončina E; Lobnik S
  Nevarnost onesnaževanja voda pri zbiranju in pripravi sekundarnih surovin
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics