biomedicina slovenica


"ATTITUDE" : 746

 1. Bajt Aleksandra; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika
  Pristop do zdravljenja nespečnosti v družinski medicini
  2018
 2. Kregar-Velikonja Nevenka; Vizlar Polona
  Zdravstveni delavci v sistemu zagotavljanja biobančništva popkovnične krvi
  2018
 3. Mehle Maria Gloria; Zavratnik Boštjan; Ebert Moltara Maja
  Preliminary evaluation of nursesʹ attitudes towards death and caring for dying patients
  2016
 4. Kovačević Irena; Majerić-Kogler Višnja; Magdić Turković Tihana; Fumić Dunkić Lidija; Ivanec Željko; Petek Davorina
  Self-care of chronic musculoskeletal pain - experiences and attitudes of patients and health care providers
  2018
 5. Foitzek Nicole; Ávila Carolina C.; Ivandic Ivana; Bitenc Črtomir; Cabello Ana Maria; Gruber Sonja; Leonardi Matilde; Muñoz-Murillo Amalia; Scaratti Chiara; Tobiasz-Adamczyk Beata; Vlachou Anastasia; Esteban Eva; Sabariego Carla; Coenen Michaela
  What persons with chronic health conditions need to maintain or return to work
  2018
 6. Hilari Katerina; Klippi Anu; Constantinidou Fofi; Horton Simon; Penn Claire; Raymer Anastasia; Wallace Sarah; Žemva Nada; Worrall Linda
  An international perspective on quality of life in aphasia
  2015
 7. Mechili Enkeleint Aggelos; Angelaki Agapi; Petelos Elena; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Dowrick Christopher; Hoffmann Kathryn; Jirovsky Elena; Rotar-Pavlič Danica; Dückers Michel
  Compassionate care provision
  2018
 8. Menhart Lara; Prosen Mirko
  Women's satisfaction with the childbirth experience
  [Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo]
  2017
 9. Skela-Savič Brigita
  Development of nursing professionalization elements in Slovenia
  [Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi]
  2017
 10. Černe Anja; Petek Davorina; Selič Polona
  Factors associated with attitudes towards professionalism in medical students at Faculty of Medicine Ljubljana, Slovenia
  2017
 11. Li Sisi; Bamidis Panagiotis D.; Konstantinidis Stathis Th; Traver Vicente; Car Josip; Zary Nabil
  Setting priorities for EU healthcare workforce IT skills competence improvement
  2017
 12. Cafuta Mojca; Kaučič Boris Miha; Plank Darja
  Odnos civilne družbe do umiranja in evtanazije
  [Attitude of civil society towards dying and euthanasia]
  2017
 13. Klemenc-Ketiš Zalika; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  Variations in patient safety climate and perceived quality of collaboration between professions in out-of-hours care
  2017
 14. Tomažič Jožica; Krel Cvetka; Dobnik Mojca; Felser David; Stričević Jadranka; Vukovič Goran
  Motivi in stališča do lastnega zdravja
  [Motives and attitudes to your own health]
  2017
 15. Petrazzuoli Ferdinando; Vinker Shlomo; Koskela Tuomas; Buono Nicola; Soler Jean Karl; Ahrensberg Jette; Asenova Radost; Foguet Boreu Quintí; Petek Davorina
  Exploring dementia management attitudes in primary care
  2017
 16. Jug Došler Anita; Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Zakšek Teja; Kusterle Mateja
  Experience of sexual intercourse in the first year after childbirth
  2017
 17. Klemenc-Ketiš Zalika; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  Patient safety culture in Slovenian out-of-hours primary care clinics
  [Kultura varnosti v slovenskih dežurnih ambulantah na primarni ravni]
  2017
 18. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 19. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 20. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 21. Erkić Nataša; Premru-Sršen Tanja; Lučovnik Miha
  Odnos slovenskih zdravstvenih delavcev na področju perinatologije do carskega reza na zahtevo
  [The attitude of Slovenian perinatal care providers towards cesarean section on maternal request]
  2014
 22. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 23. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 24. Česen Karmen; Zupanc Katja
  Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
  [Attitudes and knowledge of the areas of work in the model practice by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care]
  2017
 25. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 26. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse
  [Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses]
  2017
 27. Kučan Marko; Skela-Savič Brigita
  Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja
  [Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care]
  2017
 28. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 29. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 30. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 31. Sass Louis Arnorsson; Pienkos Elizabeth; Škodlar Borut; Stanghellini Giovanni; Fuchs Thomas; Parnas Josef; Jones Nev
  EAWE
  2017
 32. Zorjan Saša; Smrke Urška; Šprah Lilijana
  The role of attitudes to, and the frequency of, domestic violence encounters in the healthcare professionals handling of domestic violence cases
  [Vloga stališč in pogostosti srečevanja z nasiljem v družini pri ukrepanju zdravstvenega osebja]
  2017
 33. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin; Dodič-Fikfak Metoda
  Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih
  2015
 34. Klemenc-Ketiš Zalika
  Testing of the Slovenian version of the safety attitudes questionnaire - ambulatory version
  2017
 35. Klemenc-Ketiš Zalika; Mitrović Danijela
  Patients' use of and attitudes towards self-medication in rural and remote Slovenian family medicine practices
  2017
 36. Selič Polona
  Stališča do profesionalizma pri študentih medicine
  [Attitudes towards professionalism among medical students]
  2017
 37. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards the importance of doctoral study in nursing]
  2016
 38. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 39. Carli Tanja; Pintar Tadeja; Godnov Uroš
  Screening needs and expectations of patients with vascular access due to chronic hemodialysis
  2016
 40. Dobnik Mojca
  Pomen izobraževanja za obvladovanje bolečine
  [The importance of education in pain management]
  2013
 41. Gregorin Jožefa; Ramšak-Pajk Jožica
  Women's experience and attitudes towards menopause and health
  [Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja]
  2016
 42. Klemenc-Ketiš Zalika; Maletič Matjaž; Stropnik Vesna; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  The safety attitudes questionnaire - ambulatory version
  2017
 43. Kovač Boris; Knific Maja
  The perception of low-salt bread among preschool children and the role of educational personnel in creating a positive attitude towards reformulated food
  [Percepcija manj slanega kruha pri predšolskih otrocih in vloga vzgojnega osebja pri kreiranju odnosa do preoblikovanega živila]
  2017
 44. Meden Anja; Škerl Tina; Krajc Mateja; Velenik Vaneja
  Onkološko genetsko svetovanje in testiranje
  [Genetic testing for cancer risk]
  2016
 45. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 46. Kocijančič Saša; Plot Anja; Pregelj Peter; Švab Vesna
  In reflection woekshops impact on high schoolers?
  2016
 47. Donik Barbara; Fijačko Nino; Koželj Anton; Widger Laura; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Perceptions of educators to using technology - enhanced learning in nursing education
  [Odnos visokošolskih učiteljev do s tehnologijo podprtega učenja v izobraževanju zdravstvene nege]
  2016
 48. Ignjić Slađana; Peterka-Novak Jožica; Blagojević Stanislava
  Profesionalni odnos zaposlenih v zdravstveni negi v odnosu do pacientov z duševno motnjo
  [Professional attitude of employees in health care in relationship to patients with mental disorder]
  2016
 49. Ivetić Vojislav; Pašič Katja; Selič Polona
  Identifying attitudes toward patients with medically unexplained symptoms in Slovenian family medicine physicians
  2016
 50. Perše Brigita; Perše Martina
  Sodobna pravna ureditev in etična načela poskusov na živalih v EU
  [Contemporary legal regulations and ethical principles in animal experimentation in the EU]
  2016
 51. Jakič Maja; Rotar-Pavlič Danica
  Patients' perception of differences in general practitioners' attitudes toward immigrants compared to the general population
  [Pogled pacienta na razlike v odnosu zdravnika specialista družinske medicine do priseljencev v primerjavi s splošno populacijo]
  2016
 52. Fekonja Zvonka; Sancin Dubravka
  Utilization of gained skills by the students at work with older people in institutional care
  [pridobljene veščine, ki jih študent uporablja pri delu s starejšo populacijo v institucionalnem varstvu]
  2016
 53. Kragelj Ksenija; Prosen Mirko
  Izkušnje žensk ob nenačrtovanem porodu zunaj porodnišnice
  [Women's experience of unplanned out-of-hospital birth]
  2016
 54. Klemenc-Ketiš Zalika; Maletič Matjaž; Stropnik Vesna; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  The Safety Attitudes Question naire - Ambulatory Version
  2016
 55. Rodeš Božena; Pušnik Danijela
  Vpliv profesionalne komunikacije na organizacijsko klimo in v interakciji s pacienti
  [Influence of professional communication on organizational atmosphere and interaction with patients]
  2009
 56. Petek Davorina; Vidič Hudobivnik Polona; Jančar Viktorija; Petek Bojana; Klemenc-Ketiš Zalika
  Regional coordinators
  2016
 57. Jereb Gregor; Poljšak Borut; Eržen Ivan
  Neglected importance of cumulative exposure to phosphorus in drinking water and food products
  2015
 58. Holnthaner Rok; Vidmar Jernej; Rakovec-Felser Zlatka
  Slovene medical students' attitudes toward emphatic relationships in the context of patient care
  2012
 59. Grosek Štefan; Oražem Miha; Kanič Maja; Vidmar Gaj; Grošelj Urh
  Attitudes of Slovene paediatricians to end-of-life care
  2016
 60. Blinc-Pesek Marjeta; Mihoci Janja; Perovšek Šolinc Nada; Avguštin Bojana
  Long term groups for patients with psychosis in partial remission
  2010
 61. Saxena Nakul; Kyaw Bhone M; Vseteckova Jitka; Dev Parvati; Pradeep George Paul; Kiat Lim Kenneth Teck; Kononowicz Andrzej; Masiello Italo; Tudor Car Lorainne; Nikolaou Charoula K; Zary Nabil; Car Josip
  Virtual reality environments for health professional education
  2016
 62. Pradeep George Paul; Toon Elicia; Hadadgar Arash; Jirwe Maria; Saxena Nakul; Kiat Lim Kenneth Teck; Semwal Monika; Tudor Car Lorainne; Zary Nabil; Lockwood Craig; Car Josip
  Online- and local area network (LAN)-based eLearning interventions for medical doctors' education
  2016
 63. Tudor Car Lorainne; Riboli-Sasco Eva; Marcano Belisario José S; Nikolaou Charoula K; Majeed Azeem; Zary Nabil; Car Josip
  Mobile learning for delivering health professional education
  2015
 64. Tekauc-Golob Andreja
  Ali je novorojencem prijazna porodnišnica prijazna tudi materam?
  [Is baby friendly hospital also mothers' friendly?]
  2007
 65. Uršič-Vrščaj Marjetka; Vakselj Aleš; Stržinar Vida; Bebar Sonja; Baškovič Milan; Fras Albert-Peter; Djurišić Astrid
  Knowledge about and attitudes to PAP smears, cervical cancer and HPV among women in Slovenia
  2007
 66. Petek Davorina; Gajšek Tadeja; Petek Šter Marija
  Work-family balance by women GP specialist trainees in Slovenia
  2016
 67. McDonagh Theresa A.; Gardner Roy; Lainščak Mitja; Nielsen Olav W.; Parissis John T; Filippatos Gerasimos; Anker Stefan D.
  Heart Failure Association of the European Society of Cardiology specialist heart failure curriculum
  2014
 68. Zelko Erika; Švab Igor; Maksuti Alem; Klemenc-Ketiš Zalika
  Attitudes of the Prekmurje Roma towards health and healthcare
  2015
 69. Blažun Helena; Bobek Samo; Kokol Peter; Javornik Krečič Marija
  Attitudes of active older Internet users towards online social networking
  2016
 70. Kukec Andreja; Jevšnik Mojca; Pahor Majda
  Razumevanje in odnos do varnosti živil pri pridelovalcih mehkih sirov
  [The attitude towards foodstuffs safety of cheese growers and sellers]
  2007
 71. Ivetić Vojislav; Poplas-Susič Tonka; Selič Polona
  Medicinsko nepojasnjena stanja v ambulanti družinske medicine
  [Medically unexplained symptoms in family practice]
  2015
 72. Šega Saša; Ožura Ana; Kovač Lea
  Adherence to disease-modifying therapies and attitudes regarding disease in Slovenian patients with multiple sclerosis
  2012
 73. Štrancar Klelija
  Spoprijemanje z neozdravljivo boleznijo
  2009
 74. Lunder Urška
  Attitudes and skills of a group of Slovenian general practitioners to delivering bad news
  2004
 75. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Assessing empathic attitudes in medical students
  [Ocenjevanje empatične naravnanosti pri študentih medicine]
  2015
 76. Auersperger Irena; Doupona Topič Mojca; Maver Petra; Pušnik Vika; Osredkar Joško; Lainščak Mitja
  Doping awareness, views, and experience: a comparison between general practitioners and pharmacists
  [Gewahrsein, Ansichten und Erfahrung mit Doping: ein Vergleich zwischen Allgemein Praktikern und Apothekern]
  2012
 77. Sobočan Monika; Klemenc-Ketiš Zalika
  Family medicine education with virtual patients
  2015
 78. Trobec Irena; Istenič Starčič Andreja
  Developing nursing ethical competences online versus in the traditional classroom
  2015
 79. Roljić Slavica
  Mentorjev odnos kot orodje za uspešno učenje na kliničnem usposabljanju
  [Mentor's attitude as a tool for effective learning in clinical training]
  2014
 80. Grosek Štefan; Oražem Miha; Kanič Maja; Vidmar Gaj; Grošelj Urh
  End-of-life decisions in Slovenian ICUs: a cross-sectional survey
  2013
 81. Jerković Marko; Kariž Stojan; Babnik Katarina
  Znanje, prepričanja in stališča zdravstvenih delavcev do cepljenja proti sezonski gripi: pregled raziskav
  [Knowledge, beliefs and attitudes toward season flu vaccination among health care workers: review of research]
  2015
 82. Satler Matej; Čuk Vesna; Bregar Branko
  Primerjava mnenj in stališč medicinskih sester do odvisnosti in oseb odvisnih od prepovedanih drog
  [Comparison of opinions and positions of nurses regarding addiction and persons addicted to illegal drugs]
  2010
 83. Zelko Erika; Švab Igor
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2015
 84. Trako Kemila; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 85. Hvalič Touzery Simona
  Izkušnje študentov zdravstvene nege z umiranjem in žalovanjem
  2015
 86. Novak Anja; Založnik Anja; Skela-Savič Brigita
  Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 87. Cvetežer Irena Špela; Skela-Savič Brigita
  Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini
  2015
 88. Anderle Darja; Skela-Savič Brigita; Kersnik Janko
  Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu
  2015
 89. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Lobe Bojana
  Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah
  2015
 90. Sever Martin; Bregar Branko
  Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
  [Attitude of nursing students towards specializations in health care]
  2014
 91. Sambolić Denisa; Bregar Branko
  Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabnikov prepovedanih drog
  [Attitude of nursing professionals towards illicit drug users]
  2014
 92. Jemec Zalar Barbara; Petek Šter Marija; Kolšek Marko
  Attitudes of elderly and their relatives about end of life care and place of death
  2015
 93. Petek Šter Marija; Švab Igor; Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Development and validation of a questionnaire for evaluation of students' attitudes towards family medicine
  [[Razvoj i validacija upitnika za procjenu učeničkih stavova prema obiteljskoj medicini]]
  2015
 94. Živič Zlata; Pahor Majda
  Stališča študentov zdravstvene nege do dela s starostniki
  [Nursing students' attitudes towards work with the elderly]
  2015
 95. Filej Bojana
  Pogled študentov magistrskega študija vzgoje in menedžmenta v zdravstvu na pridobljeno znanje
  [The views of master students of the study programme Education and management in health care on the acquired knowledge]
  2015
 96. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing
  [Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi]
  2015
 97. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Importance of demographic characteristics and nurses' role in women's perceptions and experiences of gynaecological examination
  [Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu]
  2015
 98. Kovačić Mateja; Divjak Mojca
  Študenti fizioterapije in invalidnost
  [Physiotherapy students and disability]
  2013
 99. Petek Šter Marija; Švab Igor; Šter Branko
  Prediction of intended career choice in family medicine using artificial neural networks
  2015
 100. Pavlovec Ana; Babnik Katarina; Karnjuš Igor
  Stališča reševalcev do prisotnosti svojcev med kardipulmonalnim oživljanjem
  [Emergency medical service provider's attitudes toward family member's presence during cardiopulmonary resuscitation]
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics