biomedicina slovenica


"ATTITUDE" : 732

 1. Petrazzuoli Ferdinando; Vinker Shlomo; Koskela Tuomas; Buono Nicola; Soler Jean Karl; Ahrensberg Jette; Asenova Radost; Foguet Boreu Quintí; Petek Davorina
  Exploring dementia management attitudes in primary care
  2017
 2. Jug Došler Anita; Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Zakšek Teja; Kusterle Mateja
  Experience of sexual intercourse in the first year after childbirth
  2017
 3. Klemenc-Ketiš Zalika; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  Patient safety culture in Slovenian out-of-hours primary care clinics
  [Kultura varnosti v slovenskih dežurnih ambulantah na primarni ravni]
  2017
 4. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 5. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 6. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 7. Erkić Nataša; Premru-Sršen Tanja; Lučovnik Miha
  Odnos slovenskih zdravstvenih delavcev na področju perinatologije do carskega reza na zahtevo
  [The attitude of Slovenian perinatal care providers towards cesarean section on maternal request]
  2014
 8. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 9. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 10. Česen Karmen; Zupanc Katja
  Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
  [Attitudes and knowledge of the areas of work in the model practice by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care]
  2017
 11. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 12. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse
  [Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses]
  2017
 13. Kučan Marko; Skela-Savič Brigita
  Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja
  [Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care]
  2017
 14. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 15. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 16. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 17. Sass Louis Arnorsson; Pienkos Elizabeth; Škodlar Borut; Stanghellini Giovanni; Fuchs Thomas; Parnas Josef; Jones Nev
  EAWE
  2017
 18. Zorjan Saša; Smrke Urška; Šprah Lilijana
  The role of attitudes to, and the frequency of, domestic violence encounters in the healthcare professionals handling of domestic violence cases
  [Vloga stališč in pogostosti srečevanja z nasiljem v družini pri ukrepanju zdravstvenega osebja]
  2017
 19. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin; Dodič-Fikfak Metoda
  Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih
  2015
 20. Klemenc-Ketiš Zalika
  Testing of the Slovenian version of the safety attitudes questionnaire - ambulatory version
  2017
 21. Klemenc-Ketiš Zalika; Mitrović Danijela
  Patients' use of and attitudes towards self-medication in rural and remote Slovenian family medicine practices
  2017
 22. Selič Polona
  Stališča do profesionalizma pri študentih medicine
  [Attitudes towards professionalism among medical students]
  2017
 23. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards the importance of doctoral study in nursing]
  2016
 24. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 25. Carli Tanja; Pintar Tadeja; Godnov Uroš
  Screening needs and expectations of patients with vascular access due to chronic hemodialysis
  2016
 26. Dobnik Mojca
  Pomen izobraževanja za obvladovanje bolečine
  [The importance of education in pain management]
  2013
 27. Gregorin Jožefa; Ramšak-Pajk Jožica
  Women's experience and attitudes towards menopause and health
  [Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja]
  2016
 28. Klemenc-Ketiš Zalika; Maletič Matjaž; Stropnik Vesna; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  The safety attitudes questionnaire - ambulatory version
  2017
 29. Kovač Boris; Knific Maja
  The perception of low-salt bread among preschool children and the role of educational personnel in creating a positive attitude towards reformulated food
  [Percepcija manj slanega kruha pri predšolskih otrocih in vloga vzgojnega osebja pri kreiranju odnosa do preoblikovanega živila]
  2017
 30. Meden Anja; Škerl Tina; Krajc Mateja; Velenik Vaneja
  Onkološko genetsko svetovanje in testiranje
  [Genetic testing for cancer risk]
  2016
 31. Anderson P.; Wojnar Marcin; Jakubczyk Andrzej; Gual Antoni; Segura Lidia; Sovinova Hana; Csemy Ladislav; Kaner Eileen; Newbury-Birch Dorothy; Kolšek Marko
  Managing alcohol problems in general practice in Europe
  2016
 32. Kocijančič Saša; Plot Anja; Pregelj Peter; Švab Vesna
  In reflection woekshops impact on high schoolers?
  2016
 33. Donik Barbara; Fijačko Nino; Koželj Anton; Widger Laura; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Perceptions of educators to using technology - enhanced learning in nursing education
  [Odnos visokošolskih učiteljev do s tehnologijo podprtega učenja v izobraževanju zdravstvene nege]
  2016
 34. Ignjić Slađana; Peterka-Novak Jožica; Blagojević Stanislava
  Profesionalni odnos zaposlenih v zdravstveni negi v odnosu do pacientov z duševno motnjo
  [Professional attitude of employees in health care in relationship to patients with mental disorder]
  2016
 35. Ivetić Vojislav; Pašič Katja; Selič Polona
  Identifying attitudes toward patients with medically unexplained symptoms in Slovenian family medicine physicians
  2016
 36. Perše Brigita; Perše Martina
  Sodobna pravna ureditev in etična načela poskusov na živalih v EU
  [Contemporary legal regulations and ethical principles in animal experimentation in the EU]
  2016
 37. Jakič Maja; Rotar-Pavlič Danica
  Patients' perception of differences in general practitioners' attitudes toward immigrants compared to the general population
  [Pogled pacienta na razlike v odnosu zdravnika specialista družinske medicine do priseljencev v primerjavi s splošno populacijo]
  2016
 38. Fekonja Zvonka; Sancin Dubravka
  Utilization of gained skills by the students at work with older people in institutional care
  [pridobljene veščine, ki jih študent uporablja pri delu s starejšo populacijo v institucionalnem varstvu]
  2016
 39. Kragelj Ksenija; Prosen Mirko
  Izkušnje žensk ob nenačrtovanem porodu zunaj porodnišnice
  [Women's experience of unplanned out-of-hospital birth]
  2016
 40. Klemenc-Ketiš Zalika; Maletič Matjaž; Stropnik Vesna; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  The Safety Attitudes Question naire - Ambulatory Version
  2016
 41. Rodeš Božena; Pušnik Danijela
  Vpliv profesionalne komunikacije na organizacijsko klimo in v interakciji s pacienti
  [Influence of professional communication on organizational atmosphere and interaction with patients]
  2009
 42. Petek Davorina; Vidič Hudobivnik Polona; Jančar Viktorija; Petek Bojana; Klemenc-Ketiš Zalika
  Regional coordinators
  2016
 43. Jereb Gregor; Poljšak Borut; Eržen Ivan
  Neglected importance of cumulative exposure to phosphorus in drinking water and food products
  2015
 44. Holnthaner Rok; Vidmar Jernej; Rakovec-Felser Zlatka
  Slovene medical students' attitudes toward emphatic relationships in the context of patient care
  2012
 45. Grosek Štefan; Oražem Miha; Kanič Maja; Vidmar Gaj; Grošelj Urh
  Attitudes of Slovene paediatricians to end-of-life care
  2016
 46. Blinc-Pesek Marjeta; Mihoci Janja; Perovšek Šolinc Nada; Avguštin Bojana
  Long term groups for patients with psychosis in partial remission
  2010
 47. Saxena Nakul; Kyaw Bhone M; Vseteckova Jitka; Dev Parvati; Pradeep George Paul; Kiat Lim Kenneth Teck; Kononowicz Andrzej; Masiello Italo; Tudor Car Lorainne; Nikolaou Charoula K; Zary Nabil; Car Josip
  Virtual reality environments for health professional education
  2016
 48. Pradeep George Paul; Toon Elicia; Hadadgar Arash; Jirwe Maria; Saxena Nakul; Kiat Lim Kenneth Teck; Semwal Monika; Tudor Car Lorainne; Zary Nabil; Lockwood Craig; Car Josip
  Online- and local area network (LAN)-based eLearning interventions for medical doctors' education
  2016
 49. Tudor Car Lorainne; Riboli-Sasco Eva; Marcano Belisario José S; Nikolaou Charoula K; Majeed Azeem; Zary Nabil; Car Josip
  Mobile learning for delivering health professional education
  2015
 50. Tekauc-Golob Andreja
  Ali je novorojencem prijazna porodnišnica prijazna tudi materam?
  [Is baby friendly hospital also mothers' friendly?]
  2007
 51. Uršič-Vrščaj Marjetka; Vakselj Aleš; Stržinar Vida; Bebar Sonja; Baškovič Milan; Fras Albert-Peter; Djurišić Astrid
  Knowledge about and attitudes to PAP smears, cervical cancer and HPV among women in Slovenia
  2007
 52. Petek Davorina; Gajšek Tadeja; Petek Šter Marija
  Work-family balance by women GP specialist trainees in Slovenia
  2016
 53. McDonagh Theresa A.; Gardner Roy; Lainščak Mitja; Nielsen Olav W.; Parissis John T; Filippatos Gerasimos; Anker Stefan D.
  Heart Failure Association of the European Society of Cardiology specialist heart failure curriculum
  2014
 54. Zelko Erika; Švab Igor; Maksuti Alem; Klemenc-Ketiš Zalika
  Attitudes of the Prekmurje Roma towards health and healthcare
  2015
 55. Blažun Helena; Bobek Samo; Kokol Peter; Javornik Krečič Marija
  Attitudes of active older Internet users towards online social networking
  2016
 56. Kukec Andreja; Jevšnik Mojca; Pahor Majda
  Razumevanje in odnos do varnosti živil pri pridelovalcih mehkih sirov
  [The attitude towards foodstuffs safety of cheese growers and sellers]
  2007
 57. Ivetić Vojislav; Poplas-Susič Tonka; Selič Polona
  Medicinsko nepojasnjena stanja v ambulanti družinske medicine
  [Medically unexplained symptoms in family practice]
  2015
 58. Šega Saša; Ožura Ana; Kovač Lea
  Adherence to disease-modifying therapies and attitudes regarding disease in Slovenian patients with multiple sclerosis
  2012
 59. Štrancar Klelija
  Spoprijemanje z neozdravljivo boleznijo
  2009
 60. Lunder Urška
  Attitudes and skills of a group of Slovenian general practitioners to delivering bad news
  2004
 61. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Assessing empathic attitudes in medical students
  [Ocenjevanje empatične naravnanosti pri študentih medicine]
  2015
 62. Auersperger Irena; Doupona Topič Mojca; Maver Petra; Pušnik Vika; Osredkar Joško; Lainščak Mitja
  Doping awareness, views, and experience: a comparison between general practitioners and pharmacists
  [Gewahrsein, Ansichten und Erfahrung mit Doping: ein Vergleich zwischen Allgemein Praktikern und Apothekern]
  2012
 63. Sobočan Monika; Klemenc-Ketiš Zalika
  Family medicine education with virtual patients
  2015
 64. Trobec Irena; Istenič Starčič Andreja
  Developing nursing ethical competences online versus in the traditional classroom
  2015
 65. Roljić Slavica
  Mentorjev odnos kot orodje za uspešno učenje na kliničnem usposabljanju
  [Mentor's attitude as a tool for effective learning in clinical training]
  2014
 66. Grosek Štefan; Oražem Miha; Kanič Maja; Vidmar Gaj; Grošelj Urh
  End-of-life decisions in Slovenian ICUs: a cross-sectional survey
  2013
 67. Jerković Marko; Kariž Stojan; Babnik Katarina
  Znanje, prepričanja in stališča zdravstvenih delavcev do cepljenja proti sezonski gripi: pregled raziskav
  [Knowledge, beliefs and attitudes toward season flu vaccination among health care workers: review of research]
  2015
 68. Satler Matej; Čuk Vesna; Bregar Branko
  Primerjava mnenj in stališč medicinskih sester do odvisnosti in oseb odvisnih od prepovedanih drog
  [Comparison of opinions and positions of nurses regarding addiction and persons addicted to illegal drugs]
  2010
 69. Zelko Erika; Švab Igor
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2015
 70. Trako Kemila; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 71. Hvalič Touzery Simona
  Izkušnje študentov zdravstvene nege z umiranjem in žalovanjem
  2015
 72. Novak Anja; Založnik Anja; Skela-Savič Brigita
  Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 73. Cvetežer Irena Špela; Skela-Savič Brigita
  Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini
  2015
 74. Anderle Darja; Skela-Savič Brigita; Kersnik Janko
  Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu
  2015
 75. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Lobe Bojana
  Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah
  2015
 76. Sever Martin; Bregar Branko
  Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
  [Attitude of nursing students towards specializations in health care]
  2014
 77. Sambolić Denisa; Bregar Branko
  Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabnikov prepovedanih drog
  [Attitude of nursing professionals towards illicit drug users]
  2014
 78. Jemec Zalar Barbara; Petek Šter Marija; Kolšek Marko
  Attitudes of elderly and their relatives about end of life care and place of death
  2015
 79. Petek Šter Marija; Švab Igor; Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Development and validation of a questionnaire for evaluation of students' attitudes towards family medicine
  [[Razvoj i validacija upitnika za procjenu učeničkih stavova prema obiteljskoj medicini]]
  2015
 80. Živič Zlata; Pahor Majda
  Stališča študentov zdravstvene nege do dela s starostniki
  [Nursing students' attitudes towards work with the elderly]
  2015
 81. Filej Bojana
  Pogled študentov magistrskega študija vzgoje in menedžmenta v zdravstvu na pridobljeno znanje
  [The views of master students of the study programme Education and management in health care on the acquired knowledge]
  2015
 82. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing
  [Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi]
  2015
 83. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Importance of demographic characteristics and nurses' role in women's perceptions and experiences of gynaecological examination
  [Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu]
  2015
 84. Kovačić Mateja; Divjak Mojca
  Študenti fizioterapije in invalidnost
  [Physiotherapy students and disability]
  2013
 85. Petek Šter Marija; Švab Igor; Šter Branko
  Prediction of intended career choice in family medicine using artificial neural networks
  2015
 86. Pavlovec Ana; Babnik Katarina; Karnjuš Igor
  Stališča reševalcev do prisotnosti svojcev med kardipulmonalnim oživljanjem
  [Emergency medical service provider's attitudes toward family member's presence during cardiopulmonary resuscitation]
  2015
 87. Marinič Milena
  The importance of health records
  2015
 88. Vettorazzi Renata; Stanek Zidarič Tita
  Znanje in odnos študentov zdravstvene nege in babištva do dojenja
  [Knowledge and attitude of nursing and midwifery students towards breastfeeding]
  2015
 89. Živič Zlata; Pahor Majda
  Stališča in motivacija študentov na klinični praksi na enoti za gerontopsihiatrijo
  2014
 90. Živič Zlata; Pahor Majda
  Stališča in motivacija študentov na klinični praksi na enoti za gerontopsihiatrijo
  [Students¼ attitudes and motivations during clinical practice at a gerontopsychiatric unit]
  2014
 91. Pajk Barbara; Tavčar Rok; Habjanič Ana
  Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju
  2014
 92. Štrancar Klelija; Ravnjak Tanja
  Komunikacija ob soočenju z aktivno, neozdravljivo boleznijo
  2011
 93. Rebec Doroteja; Karnjuš Igor; Ličen Sabina; Babnik Katarina
  Breaking down taboos concerning sexuality among the elderly
  2015
 94. Gilchrist Gail; Moskalewicz Jacek; Nutt Rachel; Love John; Germeni Evi; Valkova Ivana; Kantchelov Alexsander; Stoykova Tsvetana; Bujalski Michal; Poplas-Susič Tonka; Baldacchino Alex
  Understanding access to drug and alcohol treatment services in Europe
  2014
 95. Kozamernik Barbara
  Spontaneous adverse drug reaction reporting: attitudes and practice of health care professionals and distributors in South East European region
  [Spontano poročanje neželenih učinkov: odnos in praksa zdravstvenih delavcev in distributerjev v Jugovzhodni Evropi]
  2010
 96. Marčič Renata; Rus Velko S.; Kobal Grum Darja
  Značilnosti in različni izidi zdravstvene socializacije v mladostništvu
  [Characteristics and different outcomes of health socialization in adolescence]
  2009
 97. Rasmussen Kristin; Belisario José S Marcano; Wark Petra A; Molina Joseph Antonio; Lee Loong Stewart; Papachristou Nick; Riboli-Sasco Eva; Tudor Car Lorainne; Švab Igor; Car Josip
  Offline eLearning for undergraduates in health professions
  2014
 98. George Pradeep Paul; Papachristou Nick; Belisario José S Marcano; Wang Wei; Wu Qiong; Wark Petra A; Cotic Ziva; Rasmussen Kristin; Sluiter René; Tudor Car Lorainne; Majeed Azeem; Car Josip
  Online eLearning for undergraduates in health professions
  2014
 99. Robida Andrej
  Odnos in znanje kliničnih mentorjev zdravstvene nege o varnosti pacientov
  [Attitude and knowledge of nursing clinical mentors about patient safety]
  2014
 100. Selič Polona; Švab Igor; Kopčavar Guček Nena
  The effect of a short educational intimate partner violence-related intervention on real case identification in Slovenian family medicine trainees
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics