biomedicina slovenica


"AUDIOMETRY" : 91

 1. Battelino Saba; Derganc Jure; Marvin Tatjana
  Izbor slovenskih enozložnih besed za govorne teste
  [Selection of Slovenian minisyllabic words for speech audiometric tests]
  2016
 2. Kapus Manca; Battelino Saba
  Vpliv polževega vsadka na zmanjšanje tinitusa pri gluhih osebah
  [The effect of cochlear implantation on tinnitus reduction in deaf patients]
  2015
 3. Programme and book of abstracts
  2013
 4. Butinar D; Gros A; Battelino S; Vatovec J
  Praesurgical electrically evoked auditory brainstem potentials
  2009
 5. Anonymous ;
  Official programme of the 21st Biennial symposium International evoked response audiometry study group; 2009 Jun 8-11; Rio de Janeiro
  2009
 6. Battelino Saba; Gros Anton; Butinar Dušan
  A comparison of electroaudiometry (EAM) with electrically evoked brainstem response (EABR) results and with the cochlear implantation hearing results
  2009
 7. Battelino Saba; Gros Anton; Butinar Dušan
  Electroaudiometry and EAPMD in cochlear implants candidates
  2008
 8. Četina Matej; Delakorda Matej
  Kronično vnetje srednjega ušesa s holesteatomom - prikaz primera
  [Chronic otitis media with middle ear cholesteatoma - case report]
  2008
 9. Butinar Dušan; Starr Arnold; Zidar Janez; Koutsou P.; Christodoulou K.
  Auditory nerve is affected in one of two different point mutations of the neurofilament light gene
  2008
 10. Prevec TS; Ribarić K; Dimitrijević MR; Brecelj J
  Can FFR be transmitted by the somatosensory system?
  1981
 11. Butinar D; Gregorič M; Brecelj J; Prevec TS
  Neurophysiological methods in patients with brainstem lesions
  1981
 12. Anonymous ;
  ERA 1981. 7th symposium of the international electric response audiometry study group; 1981 Jun 29 - Jul 2; Bergamo
  1981
 13. Battelino Saba; Butinar Dušan; Gros Anton
  Electroaudiometry and electric evoked auditory brain-stem responses in cochlear implants candidates can be compared
  2007
 14. Vatovec J; Geczy B; Gros A
  The outcome of hospital-based neonatal hearing screening at Medical centre Ljubljana
  2006
 15. Škripec Damir
  Prizadetost sluha pri stomatologih ljubljanske regije
  2003
 16. Vatovec J; Gros A; Geczy B
  Rezultati rehabilitacije s polževim vsadkom pri prelingvalno gluhih odraslih osebah
  [The outcome of cochlear implantation in pre-lingual adult users]
  2006
 17. Geczy B; Vatovec J; Butinar D
  Rezultati meritev odzivov slušnega živca na električno draženje pred in med vstavitvijo kohlearnega implanta
  2006
 18. Spindler M; Korpar B; Hernja N
  Kako uspešen je presejalni test za sluh v naši regiji
  2006
 19. Schlegel Peter A; Briegleb Wolfgang; Bulog Boris; Steinfartz Sebastian
  Revue et nouvelles donnees sur la sensitivite a la lumiere et orientation non-visuelle chez Proteus anguinus, Calotriton asper et Desmognathus ochrophaeus (Amphibiens urodeles hypoges)
  [Review and new data on light sensitivity and non-visual orientation in Proteus anguinus, Calotriton asper and Desmognathus ochrophaeus (Hypogean Amphibian; Urodela)]
  2006
 20. Battelino S; Žargi M
  Electroaudiometry - its present role in preoperative assessment of the CI candidates
  2006
 21. Grčar Rok; Marin Aleksander
  Ugotavljanje funkcionalne prizadetosti slušnega živca s testom zaznavanja vrzeli pri otrocih, ki so preboleli hiperbilirubinemijo
  2005
 22. Battelino Saba; Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Intraoperative use of mitomycin C in fibrous atresia of the external auditory canal
  2005
 23. Trstenjak-Dernovšek Alenka; Dodič-Fikfak Metoda; Arnerić Niko
  Vpliv impulznega hrupa na sluh
  [Impact of impulsive noise on hearing]
  2005
 24. Škibin Ljubislava
  Sum na poklicno okvaro sluha pri delavcih Kemiplasa in Alcan Tomos Koper
  [The suspicion of occupational disease caused by noise in workers of Kemiplas and Alcan Tomos Koper]
  2005
 25. Ratkajec Tihomir
  Poklicna okvara sluha strojnega steklarja
  [Occupational noise-induced hearing loss in glass engine operator]
  2005
 26. Vatovec Jagoda
  Možnosti funkcionalne ocene stanja sluha po izpostavitvi hrupu
  [The possibilities of hearing evaluation after noise exposure]
  2005
 27. Višnjevec-Tuljak Marisa
  Presejalni test za odkrivanje okvare sluha pri šolskih otrocih
  2005
 28. Alčin-Buljovčić Branka
  Primerjava prizadetosti zaradi tinitusa pri naglušnih bolnikih in bolnikih z normalnim ali praktično normalnim sluhom
  2005
 29. Rebol Janez
  The unilateral stapes gusher
  2004
 30. Kekić Branko; Marn Borut
  Newborn hearing loss screening in Croatia
  2004
 31. Battelino Saba; Žargi Miha
  Posamičen vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  [Individual influences of duration of deafness and patient age on threshold values in electroaudiometry]
  2004
 32. Gros Anton; Jenko Klemen
  Reoperacije kirurškega zdravljenja prevodne naglušnosti pri otosklerozi
  [Reoperations in surgical treatment of the conductive hearing loss for otosclerosis]
  2004
 33. Rebol Janez; Rokavec Alenka
  Enostranski stapes "gusher"
  [Unilateral stapes "gusher"]
  2004
 34. Hočevar-Boltežar I; Koželj V
  Otorhinolaryngologic problems in children with clefts
  2003
 35. Škibin Ljubislava
  Postavitev suma na poklicno bolezen zaradi hrupa po Predlogu pravilnika za verifikacijo poklicnih bolezni zaradi hrupa pri delu
  [Defining the suspicion of occupational disease caused by noise based on the draft proposal of the rules for the verification of occupational diseases caused by noisy work environment]
  2002
 36. Battelino Saba
  Vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  2003
 37. Butinar D; Starr A; Zidar J
  Asymptomatic auditory neuropathy (AN) in Charcot-Marie-Tooth disease (CMT)
  2003
 38. Anonymous ;
  Scientific and social program of the international evoked response audiometry study group 18 biennial symposium IERASG; 2003 Jun 8-12; Puerto de la Cruz
  2003
 39. Božič Mateja; Kastelic Anita; Vatovec Jagoda
  Preverjanje razumevanja govora s pomočjo govorne avdiometrije pri odraslih asebah s polževim vsadkom
  [Results of speech undestanding in cochlear implanted adults by using speech audiometry]
  2003
 40. Butinar Dušan; Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Električno izvabljeni slušni potenciali možganskega debla pri kandidatih za polžkov vsadek
  [Electrically evoked auditory brain-stem responses in candidates for cochlear implants]
  2002
 41. Battelino Saba; Žargi Miha
  Električna avdiometrija v sklopu predoperativnih preiskav pred vsaditvijo polžkovega vsadka
  [Electroaudiometry, among the preoperative test, followed by cochlear implantation]
  2002
 42. Vatovec Jagoda; Veličković-Perat Milivoj; Šmid Lojze; Gros Anton
  Otoacoustic emissions and auditory assessment in infants at risk for early brain damage
  2001
 43. Butinar D; Starr A
  Auditory neuropathy in HMSN- Lom
  2001
 44. Starr A; Kim CS; Kim R; Butinar D; Linthicum F
  Neuropathology of type I auditory neuropathy
  2001
 45. Butinar D; Starr A
  Is demyelination or axonal loss responsible for auditory neuropathy?
  2001
 46. Anonymous ;
  Scientific and social program of the 17th biennial symposium International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG); 2001 Jul 22-27; Vancouver
  2001
 47. Košir Stane
  Sluh: naglušnost in gluhost
  1999
 48. Gros A; Žargi M; Vatovec J
  Does it make sense to preserve the stapedial muscle during surgical treatment for otosclerosis?
  2000
 49. Prevec TS; Ribarić K; Butinar D
  Contingent negative variation audiometry in children
  1984
 50. Prevec TS; Ribarić K
  Improved contingent negative variation audiometry
  1980
 51. Prevec TS; Lokar J; Černelč S
  The use of CNV in audiometry
  1974
 52. Prevec TS; Černelč S
  Study of the CNV audiometry method
  1975
 53. Prevec TS; Ribarić-Heusler K; Butinar D
  A REVIEW OF THE RESULTS OF CNV AUDIOMETRY
  1977
 54. Prevec TS; Černelč S; Ribarić K
  EVOKED CEREBRAL POTENTIAL AUDIOMETRY AND HEARING THRESHOLD
  1976
 55. Battelino S; Zupančič J; Žargi M
  Usefulness of electroaudiometry in children
  2000
 56. Marn Borut
  Evocirani potenciali možganskega debla in spremembe sluha pri prezbiakuziji
  [Evoked brainstem potentials and hearing impairment in presbyacusis]
  2000
 57. Butinar Dušan; Gros Anton
  Predoperacijska elektrofiziološka obravnava otrok, kandidatov za polžkov vsadek
  [Preoperative neurophysiological assessment of children, candidates for cochlear implantation]
  2000
 58. Battelino Saba; Zupančič Janez; Žargi Miha
  Električna avdiometrija pri otrocih
  [Electroaudiometry in children]
  2000
 59. Vatovec Jagoda
  Otoacoustic emission in central auditory disorders
  2000
 60. Butinar Dušan; Starr Arnold; Vatovec Jagoda
  Brainstem auditory evoked potentials and cochlear microphonics in the HMSN family with auditory neuropathy
  2000
 61. Alčin Branka; Vatovec Jagoda; Žargi Miha
  Pure tone audiogram and speech audiometry in patients with hereditary motor and sensory neuropathy
  2000
 62. Gortan Damir
  ABR audiometry in sensoryneural hearing loss
  1999
 63. Battelino Saba; Zupančič Janez; Žargi Miha
  Results of electroaudiometry with respect to the duration of hearing loss
  1999
 64. Jones Steve
  Auditory object analysis: parallel processes of the auditory cortex studied using synthesised musical instrument tones and diotic noise signals
  1999
 65. Butinar D; Keats BJB; Sininger YS; Starr A
  Hereditary auditory, vestibular, motor and sensory neuropathy: a chromosome 8 disorder
  1999
 66. Prevec Tine S; Butinar Dušan
  Are SVR-A and CNV-A neglected ERA methods?
  1999
 67. Anonymous ;
  Program and abstract of the 26th biennal symposium of the international evoked response audiometry study group; 1999 May 30 Jun 3; Tromso, Norway
  1999
 68. Vatovec Jagoda; Žargi Miha; Alčin Branka; Ponikvar Breda
  Otoakustična emisija in lažna naglušnost
  [Otoacustical emissions and pseudohypacusis]
  1998
 69. Crnković Višnja
  Verbotonalni pristup rehabilitaciji djece s umjetnom pužnicom
  [Verbotonal approach to the rehabilitation of children with cochlear implant]
  1998
 70. Ozbič Martina
  Kohlearni implant in (re)habilitacija med zvokom, govorom in jezikom
  [The cochlear implant from sound perception to speech and language production and comprehension]
  1998
 71. Prihodova Jarka
  Paediatric cochlear implant programme in the Czech republic. 5 years of experience
  1998
 72. Butinar Dušan; Starr Arnold
  Diagnostic strategy in patients with auditory neuropathy associated with HMSN type I
  1998
 73. Alčin B; Vatovec J; Žargi M
  Pure tone audiogram and speech audiometry in patients with auditory neuropathy
  1998
 74. Gros Anton
  "Smiselnost ohranitve stremenčeve mišice pri kirurškem zdravljenju otoskleroze"
  1998
 75. Dobrišek Simon; Mihelič France; Pavešić Nikola
  Določanje kepstralnih značilk iz avditornega spektra
  [Determination of cepstral features from a multiresolution auditory spectrum]
  1997
 76. Breznik-Farkaš Breda
  Izlivno vnetje srednjega ušesa - diagnostika in zdravljenje
  [Otitis media with effusion - diagnostics and treatment]
  1996
 77. Vatovec J; Kržišnik C; Černelč S; Žargi M
  Auditory findings in children with congenital hypothyroidism
  1995
 78. Vatovec-Robida J; Černelč S
  Metode preiskovanja sluha
  1986
 79. Vatovec J; Černelč S; Primožič J; Žargi M
  Okvare ravnovesnega aparata otrok in mladostnikov
  1990
 80. Vatovec J; Černelč S
  Dignostični postopki pri naglušnosti in gluhosti
  1993
 81. Subotić R; Vatovec-Jagoda R; Črnelč S
  Etiologija oštećenja sluha u dječjoj dobi
  1988
 82. Črnelč S; Strle F; Vatovec J; Gros A
  Bolniki s prizadetostjo sluha in-ali ravnovesja v poteku lymske bolezni
  1990
 83. Bratanič B
  Na eritrocite vezani bilirubin pri hiperbilirubinemičnih novorojencih
  1995
 84. Černelč S; Vatovec J; Žargi M; Volovšek A; Knez S; Volovšek S
  Vpliv poslušanja glasne glasbe na sluh mladih
  [Influence of loud music on hearing in adolescents]
  1994
 85. Žargi M; Hočevar-Boltežar I
  Kasne posledice pogostega vnetja srednjega ušesa v zgodnjem otroštvu
  [Late sequels of recurrent otitis media in infancy]
  1993
 86. Černelč S; Primožič J; Vatovec J; Žargi M
  Okvare sluha in ravnovesja otrok, ki so bili na dolgotrajni mehanski ventilaciji zaradi hude dihalne stiske
  [Vestibular and auditory disability of children who were on mechanical ventilation because of respiratory distress]
  1993
 87. Černelč S; Brezigar A; Vatovec J; Gros A; Cerk M
  Bilateral acoustic neurofibromatosis
  1992
 88. Nikolić S
  Druge parakliničke dijagnostičke metode pretrage
  1990
 89. Boltežar-Hočevar I
  Vpliv pogostih vnetij srednjega ušesa v zgodnjem otroštvu na razvoj otrokove slušne percepcije in govorni razvoj
  1990
 90. Lovrič F
  Avdiometrija na področju medicine dela
  [Audiometry in the frames of work medicine]
  1988
 91. Surlykke A; Gogala M
  Stridulation and hearing in the noctuid moth Thecophora fovea (Tr.)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics