biomedicina slovenica


"AZAPERONE" : 3

 1. Stopar-Pintarič Tatjana; Hadžić Amir; Strbenc Malan; Podpečan Ožbalt; Podbregar Matej; Cvetko Erika
  Inflammatory response after injection of aqueous gel into subarachnoid space in piglets
  2013
 2. Šinigoj-Gačnik Ksenija; Doganoc Darinka-Zdenka
  Ostanki onesnaževalcev okolja in veterinarsko-medicinskih preparatov v mesu
  [Residues of environmental contaiminants and veterinary drugs in meat]
  1997
 3. Cerkvenik V
  Metodika določanja reziduov azaperona in azaperola v klavnih prašičih
  [Determination methodology of azaperone and azaperol residues in slaughter pigs]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics