biomedicina slovenica


"Acaricides" : 4

 1. Jurić Alenka; Pislak Metka; Zabavnik Piano Jelka
  Rezultati enotnega zatiranja varoj v Sloveniji v letih 2008 do 2010
  2011
 2. Kmecl Veronika; Baša-Česnik Helena
  Acaricides residues in honey available to Slovene consumer
  2010
 3. Gregorc Aleš
  Varroa jacobsoni (oud.) v družini medonosne čebele
  [Varroa jacobsoni (oud.) in honeybee colony]
  2000
 4. Veller-Fornasa C; Tarantello M; Biasinutto G; Peserico A
  A case of bullous scabies
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics